Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ГенДокс точка ру :) Вместе с Вами в учебе и на работе.

GenDocs.ru


Лекция - Українські землі в умовах загальноросійської кризи
Соціально-економічне становище українських земель у складі імперій.Суспільно-політичний рух і політичні партії в Україні.Революційні події 1905-1907 рр. Українська парламентська громада.Перша світова війна і поглиблення революційної кризи в Україні.
читать полностью
Лекции по истории Украины
Дну, 40 стр. Українські землі в найдавніші часи. Давньоруська держава в ІХ-ХІІІ ст.Українські землі у Литовсько-Польську добу (ХIV- перша половина ХVII ст. ). Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького. Українські землі в другій половині ХVII - ХVIIІ ст. Українські землі в ХІХ ст.
читать полностью
Контрольна робота - Українські землі у складі великого князівства литовського та речі посполитої
Суспільно-політичний розвиток України XIV – XVI ст. Основні етапи входження українських земель до складу ВЛК та Речі Посполитої. Люблінська унія та її наслідки для України. Соціально-економічне становище українських земель XIV – XVI ст. Боротьба зовнішніх сил за українські землі у зазначений період.
читать полностью
Актуальні проблеми правового регулювання фінансово-кредитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення
едитних відносин в умовах кризи: практика правозастосування і шляхи її вдосконалення [Текст] : збірник тез доповідей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 червня 2010 року) / Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України
читать полностью
Взаємодія з громадськістю в умовах кризи
Природа криз.Різні типи криз.План кризових комунікацій.Рекомендації щодо плану кризових комунікацій.Комунікативний пакет для кризи.Врегулювання кризової ситуації.Управління післякризовою ситуацією.
читать полностью
Пікус Р.В., Приказнюк Н.В. Страхові ринки України й Росії в умовах фінансової кризи
Стаття. Фінанси України. -К.:Издательство "Літопис-XX", 2009,N N12.-С.47-55.
читать полностью
Правила надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку приватного акціонерного товариства Українські радіосистеми
ПрАТ Українські радіосистеми, 2011. Затверджено наказом в.о. генерального директора ПрАТ Українські радіосистеми № 55-з від 31 січня 2008 р. 12 с. На укр. языке.Зі змінами згідно до наказів: № 150-з від 26.03.2009, 12.05.2011, 15.07.2011 та 29.11.2011 р. Содержание: загальнi положення;
читать полностью
Дипломна робота - Вплив аболіціонізму на економічний розвиток США в середині ХІХ століття
Зміст.Вступ.Розділ І Аболіціонізм як явище американської історії.Розділ ІІ Економічний розвиток Півночі і Півдня в умовах зростання аболіціоністського руху.Розділ ІІІ Боротьба двох соціально-економічних систем в розрізі кризи рабства як суспільного інституту.Висновки.Список використаних джерел.
читать полностью

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации