Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Звіт з проходження практики на приватному підприємстві - файл 1.doc


Звіт з проходження практики на приватному підприємстві
скачать (527 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc527kb.19.11.2011 10:05скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
- це сукупність методів впливу на підлеглих, які використовує керівник, а також форма виконання цих методів.

Директор ПП «Картес» прагне надання підлеглим самостійності відповідно до їх кваліфікації і функцій, які вони виконують, залучає їх до таких видів діяльності, як визначення цілей, оцінка роботи, підготовка та прийняття рішень, створює необхідні для виконання роботи передумови і справедливо оцінює зусилля, з повагою ставиться до людей і турбується про них. Він особисто займається тільки найбільш складними і важливими питаннями, надаючи право підлеглим вирішувати усі інші. Намагається радитися з ними і прислуховується до думки колег, не підкреслює своєї переваги і розумно реагує на критику, не уникає відповідальності ні за власні помилки, ні за помилки виконавців. Звичайно, йому, як і кожній людині, властиві побоювання за власний добробут.

Директор постійно і ґрунтовно, з повною відвертістю інформує підлеглих про стан справ і перспективи розвитку колективу.

Отже, з наших спостережень ми можемо зробити висновок що директор ПП «Картес» є керівником демократичного стилю. Керівника такого стилю відрізняють, як правило, рівний тон під час спілкування, доброзичливість, відкритість, терплячість до критики. Вважається, що даний стиль керівництва орієнтований в першу чергу на людину, працівника, розкриття творчих можливостей якого і приводить у кінцевому результаті до високих виробничих показників. Тож і метод управління він використовує соціальний, тобто орієнтований на людину. Він забезпечують формування і розвиток трудових колективів шляхом управління свідомістю і поведінкою людей через фактори їхньої діяльності. Такими факторами є потреби, інтереси, мотиви, ідеали, цілі, нахили.

^ 4. АНАЛІЗ РОБОЧОГО ДНЯ КЕРІВНИКА
Підвищення ефективності використання робочого часу - це дуже важливе завдання, яке стоїть перед кожним працівником. Ефективність використання робочого часу приводить до ефективності функціонування всього підприємства.

Для аналізу ефективності використання робочого часу керівником, розробимо фотографію робочого дня. Це один з основних методів вивчення затрат робочого часу протягом зміни або за короткий період, шляхом безперервного спостереження.

Визначення індексів:

ПЗ - це підготовчо-заключна робота;

ОРМ - це обслуговування робочого місця;

ОП - це оперативна робота;

ОТЛ - це відпочинок і особисті потреби;

ПОТ - це втрати по організаційно-технічних причинах;

НТД - це порушення трудової дисципліни.

Фотографію робочого дня керівника ПП «Картес» розглянемо у табл. 8

Таблиця 8

Спостережний лист фотографії робочого дня керівника ПП «Картес»Що спостерігалося

Поточний час

Тривалість

Індекс

1

Прихід на робоче місце

9.002

Підготовка робочого місця

9.05

5

ОРМ

3

Планування діяльності на день, обговорення з секретарем

9.20

15

ПЗ

4

Перевірка електронної почти

9.25

5

ПЗ

5

Оперативна нарада з начальниками відділів з поточних питань

9.50

25

ОП

6

Робота з документами по страхуванню вантажів

10.10

20

ОП

7

Зустріч з клієнтами

10.45

35

ОП

8

Бесіда з працівниками

10.55

10

ОП

9

Непередбачене відключення електроенергії

11.07

12

ПОТ

10

Телефона розмова з менеджером фірми-споживача

11.24

17

ОП

11

Сторонні розмови

11.28

4

НТД

12

Перевірка виконання договорів постачальниками

12.00

32

ОП

13

Відхід по особистим надобостям

12.06

6

ОТЛ

14

Передача документації секретарю

12.10

4

ОП

Продовження табл..8

15

Нарада з менеджерами

13.00

50

ОП

16

Обід

14.0017

Ведення телефонних переговорів з клієнтами

14.20

20

ОП

18

Збої в роботі локальної мережі

14.25

5

ПОТ

19

Сторонні розмови по телефону

14.40

15

НТД

20

Відхід по особистим потребам

14.45

5

ОТЛ

21

Нарада з контрагентами

15.25

40

ОП

22

Проведення усних консультацій зі співробітниками

16.10

45

ОП

23

Сторонні розмови

16.30

20

НТД

24

Робота з документами

17.00

30

ОП

25

Відхід по особистим потребам

17.10

10

ОТЛ

26

Розмова з головним бухгалтером

17.30

20

ОП

27

Аналіз результатів роботи за день

17.40

10

ПЗ

28

Збирання робочого місця

17.55

15

ОРМ

29

Відхід з роботи

18.00

5

ПЗ

ВСЬОГО

480 МИН.

На підставі проведеної фотографії робочого часу керівника ПП «Картес» складається зведена таблиця однойменних витрат робочого часу (табл. 9).

Таблиця 9

Зведення одноіменних витрат робочого часу керівника ПП «Картес»

Найменування категорій, витрат і втрат робочого часу

Час за спостереженнями ФРД, хв

Сумарний час по одноймен-них витрат

Середній час за одноймен-ною витрат

Витрати часу за нормати-вами, хв.

Підготовчо-заключна робота

15

5

10

5


35

8,75

20

Обслуговування робочого місця

5

15
20

10

15

Оперативна робота

25

20

35

10

17

32

4

348

27,5

420

50

20

40

45

30

20
Відпочинок та особисті потреби

6

5

10

21

7

25

Втрати з організаційно-технічних причин

12

5
17

8,5

-

Порушення трудової дисципліни

4

15

20

39

13

-

Після складання зведення одноіменних витрат, необхідно скласти фактичний баланс робочого часу й представити його у вигляді таблиці 9

Таблиця 10

Баланс робочого часу керівника ПП «Картес»

Найменування категорій, витрат і втрат робочого часу

Індекс

Продовження

Хвилини

%

Підготовчо-заключна робота

ПЗ

35

7,3

Оперативна робота

ОП

348

72,5

Обслуговування робочого місця

ОРМ

20

4,2

Відпочинок та особисті потреби

ОТЛ

21

4,4

Втрати з організаційно-технічних причин

ПОТ

17

3,5

Порушення трудової дисципліни

НТД

39

8,1

Всього
480

100

За даними таблиці можна сказати, що оперативна робота керівника ПП «Картес» становить 72,5% або 348 хв. часу зміни, решта часу 132 хв. або 27,5% припадає на непродуктивні витрати робочого часу. Це непогані показники, але для більш продуктивної праці необхідно прийняти заходи для зменшення непродуктивного використання часу. Зіставлення фактичного балансу робочого часу з нормативним балансом (табл. 11) дозволяє виявити відхилення фактичних витрат від нормативних. Величини нормативних витрат робочого часу і за всіма критеріями витрат часу утворюють так званий нормальний баланс робочого часу.

Таблиця 11

Зіставлення фактичного і нормативного балансу робочого часу

Індекс витрат

Витрати часу (мін.)

Відхилення (мін.)Фактичний

Нормативний

Недолік

Надлишок

ПЗ

35

20
15

ОП

348

420

72
ОРМ

20

15
5

ОТЛ

21

25

4
ПОТ

17

-НТД

39

-Всього

480

480

-194

85

Загалом, по даній таблиці можна сказати, що фактичний баланс відрізняється від планового: ПЗ на 15 хв. перевищив нормативний час, ОРМ на 5 хв. більше використано, недолік ОП склав 72 хв.

Дані таблиці дозволяють визначити наступні показники використання фонду робочого часу:

1. Коефіцієнт використання змінного часу:

Квик. = *100% (1.1)

Квик. = 35+348+20+21/480 = 88,3%

2. Коефіцієнт втрат робочого часу з організаційно-технічних причин:

Кпот = (1.2)

Кпот = 17/480*100% = 3,6%

3. Коефіцієнт втрат робочого часу у зв'язку з порушеннями трудової дисципліни:

Кнтд = * 100% (1.3)

Кнтд = 39/480*100 = 8,1%

4. Перевірка отриманих результатів здійснюється за формулою:

Кисп .+ Кпот + Кнтд = 100% (1.4)

88,3% + 3,6% + 8,1% = 100%

5. Коефіцієнт можливого підвищення продуктивності праці за рахунок усунення витрат часу:

Квпп= * 100% (1.5)

Квпп= 39-21+17/348* 100% = 10,06%

З розрахунків зрозуміло, що 88,3% змінного часу використовується ефективно, а втрати робочого часу становлять 3,6% і 8,1% часу зміни.

Таким чином, втрати робочого часу фіксуються в таких витратах як ОТЛ (час нерегламентованого відпочинку й особистих потреб), НТД (порушення трудової дисципліни) і ПЗ (підготовчо-заключна робота).

Напрямок поліпшення використання робочого часу:

- оснащення робочого місця всім необхідним і його раціональне розміщення;

- удосконалювання прийомів і методів праці;

- комплексне обґрунтування необхідних витрат праці;

- створення сприятливих умов праці й збереження здоров'я працюючого;

- використання робітників відповідно до їхніх здатностей і кваліфікацією.
^ 5. СХЕМИ КОМУНІКАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ МІЖ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Сутність комунікацій становлять взаємозв'язки між працівниками, підрозділами, організаціями. Вони супроводжують усі процеси, що відбуваються в організації. [5; ст.542]

ПП «Картес» безперервно використовує два види комунікацій:

1. Між організацією і зовнішнім середовищем. Наприклад, обмін інформацією підприємства зі споживачами відбувається через рекламу, з державою через звіти, з постачальниками через договори. Для зовнішніх комунікацій на підприємстві використовуються наради, обговорення, телефонні переговори, пошти, інтернет, службові записки, звіти.

2. Між рівнями, підрозділами та працівниками організації комунікації здійснюються як від вищих рівнів управління до нижчих, тобто «зверху до низу». Наприклад, начальник інформує підлеглих про поточні завдання, зміну технології роботи, нові пріоритети та ін. А також між різними відділами: від нижчих рівнів до вищих «знизу вгору». Найчастіше так надходить інформація про недоліки, порушення, звіти про виконану роботу. Також поширені комунікації між окремими працівниками, між керівником і його робочою групою, всередині групи. Це так звані вертикальні комунікації.

На підприємстві діє також горизонтальні комунікації, які здійснюються між особами, які знаходяться на одному рівні ієрархії. Так виділяють передачу інформації між підрозділами, всередині групи. Такий обмін інформацією забезпечує координацію дій.

На ПП «Картес» діє офіційний характер передавання інформації, який створений керівництвом організації, та неформальні, сформовані на засадах міжособистих стосунків в організації.

Перед тим як комунікація відбудеться певна особа визначає її мету і звітує у формі повідомлення. Повідомлення передається до одержувача. Дуже важливо щоб комунікації були добра налагоджені, бо траплялись випадки, коли рішення виявлялись помилкові , а працівники не правильно зрозуміли, чого хоче від них керівник і внаслідок цього погіршуються відносини між людьми та негативно впливає на виробничий процес.

На підприємстві поширено використовують письмові види комунікації, адже вони більш відчутні, легше піддаються перевірці та краще зберігаються, ніж усні. До них належать записки, листи, електронні листи (e-mail), дошки оголошень та інші засоби письмової передачі слів та символів. Із власних спостережень я можу зробити висновок, що написаному слову приділяється більше уваги, ніж усному. Отже, письмові комунікації краще обмірковані, логічніші та зрозуміліші.

Діють на підприємстві і усні комунікації, дуже поширено передачу інформації по телефону, наради, розмови. Але чимало проблем пов’язані з неправильним розумінням або неточністю повідомлень. Тут велику роль відіграє зворотні зв'язок. Якщо керівник запитує одержувача інформації, чи зрозумів він подану йому інформацію, відповідь являтиме собою зворотній зв’язок.

На рис.1 розглянемо схему комунікацій ПП «Картес»Рис.2. Схема комунікаційних зв’язків ПП «Картес»

Отже, схема комунікаційних зв’язків ПП «Картес» є ієрархічною. Вона уособлює командні функції одних позицій щодо інших. Позиції, розташовані у нижній частині схеми є підлеглими, розташовані над ними є одночасно підлеглими і командними. Позиції, розташовані у самій верхній частині схеми виконують лише командні функції. Ця схема передбачує високу централізацію, що визначає поведінку підлеглих позицій. [6, ст.296]

^ 6. ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА
Кожен підрозділ ПП «Картес» одержує інформацію і з зовнішніх і з внутрішніх джерел. Але інформація, одержувана, наприклад, від постачальників або споживачів торговим відділом, бухгалтерією і директором буде різною. Кожен підрозділ накопичує "свою" інформацію. Далі різні інформаційні "блоки" складаються і дають повну картину діяльності підприємства в широкому змісті.

Директор ПП «Картес» отримує інформаційний потік, який несе в собі дані про обсяги реалізації, її структуру, розміри прибутків, уособлені дані всієї діяльності підприємства. А в свою чергу, від нього відходить спадна інформація, яка несе в собі накази або пропозиції.

Взаємодія з бухгалтерією укладається в передачі даних о продукції, що надходить, реалізованих товарах, фінансових та банківських операціях. Всі підрозділи складають звіти. Головним документом є баланс підприємства, в якому відзначається вся діяльність підприємства та фінансовий результат цієї діяльності.

Що стосується інших підрозділів, то передача інформації сприяє руху товарів.

Це мі розглянули внутрішню інформацію, яка виникає на самому підприємстві та характеризує його діяльність. Вона формується в процесі поточного, бухгалтерського та адміністративного обліку та фіксується на машинних та паперових носіях, а також може бути усною.

До зовнішньої інформації віднесемо ту, якою користуються постачальники та споживачі продукції, конкуренти, контактні аудиторії.

ПП «Картес» користується такими засобами інформації як договори, звіти, скарги та пропозиції, ЗМІ, публікації дослідних та консалтингових фірм, Інтернет.

Розглянемо інформаційні системи, які використовує ПП «Картес». Операційно виконавча система використовується підприємством для для записування витрат на пасиви індивідуальних рахунків, обліку сплати рахунків та надсилання щомісячних рахунків клієнтам. Ця система ефективна, так як підприємство використовує велику кількість однорідних операцій. Інформаційна система менеджменту збирає дані, організовує і систематизує інформацію у формі, зручній для менеджерів. Так працівник торгового відділу, розмовляючи з підприємством споживачем про дату поставки, за допомогою цієї системи може точно сказати дату виконання замовлення

ПП «Картес» використовує автоматизовані засобі збору, обробки передачі та утримання інформації. Наприклад, ПК, факси, телефони, принтер та сканер та інше. Бухгалтерія ведеться на технічних носіях, обробляється сучасним інформаційним забезпеченням.
^ 7. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Підприємництво – це процес планування, організації, виробництва та взяття на себе відповідальності за діяльність підприємства. Підприємець – це особа, яка займається підприємницькою діяльністю.

За останній час в Україні прийнято чимало нормативних актів, мета яких захищати права споживачів, підвищити вимоги до якості товарів, відповідальність підприємств торгівлі за нормальну організацію організацію процесу торговельного обслуговування покупців.

ПП «Картес» дотримуються встановлених нормативних актів. Розглянемо основні з них, які регулюють діяльність даного підприємства.

Звичайно найголовнішими законами є Конституція України та Кодекс законів про працю. Вони визначають права та обов’язки громадян, зокрема працівників даного підприємства, трудові відношення робітників.

Серед законів, що регулюють виключно підприємницьку діяльність та стосуються ПП «Картес», слід назвати Закони України:

«Про підприємництво» від 07.02.91 р.,

«Про підприємства в Україні» від 27.03.91 р.,

«Про обмеження монополізму і недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» від 18.02.92 р.,

«Про власність» від 0.02.93 р.

«Про захист прав споживачів» від 15.12.93 р.

«Про оплату праці» від 24.03.95 р.

Крім Законів України немаловажними є Укази Президента України, такі як:

«Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі» від 11.07.95 р.

«Про положення про Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України» від 27.12.95 р.

Постанови Кабінету Міністрів України:

«Про положення про порядок видачі суб’єктам підприємницької діяльності спеціальних дозволів (ліцензій) на здійснення окремих видів діяльності» 17.05.94р

«Про порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення» 08.02.95 р.

«Про уточнення повноважень центральних органів державної виконавчої влади, Уряду АРК та виконкомів місцевих рад у галузі ціноутворення» від 13.02.95 р.

«Про створення єдиного державного реєстру підприємств і організацій України» від 22.01.96 р.

«Про впорядкування роботи продовольчих і речових ринків» від 29.04.96 р.

На основі цих документів ПП «Картес» є юридичною особою, яка має власність та займається торгівлею товарів широкого вжитку. Підприємство має ліцензію на торгівлю харчовими товарами, слідкує за якість. Керівник сам слідкує за достовірністю інформації, яку надають споживачу. Згідно Податковому Кодексу України підприємство виплачує всі податки.

Регулювання оплати праці на рівні підприємств здійснюється шляхом розроблення, затвердження і застосування внутрішніх (локальних) нормативних документів, зокрема, положень:про оплату праці; про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій; про винагороду за підсумками роботи за рік відповідно до статті 15 Закону України «Про оплату праці».


^ 8. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

Основоположним законодавчим документом у галузі охорони праці є Закон України “Про охорону праці”. Цей Закон визначає основні положення щодо реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров’я у процесі трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок організації охорони праці в Україні.

Вимоги щодо охорони праці регламентуються також Державними стандартами України з питань охорони праці, Будівельними нормами та правилами, Санітарними нормами, Правилами улаштування електроустановок.

Окрім Закону України "Про охорону праці". Немаловажними є закони «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про об’єкти підвищеної небезпеки», «Про пожежну безпеку», а також Конвенція о безпеці та гігієні труда, правила пожежної безпеки, Правила безпечної експлуатації електроустаткування споживачів, Правила безпечної роботи з інструментами та приладами, Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Правила дорожнього руху.

На підприємстві є журнали та документи по охороні праці, такі як журнал реєстрації інструктажів із питань охорони праці, журнал реєстрації інструктажів із питань пожежної безпеки, журнал реєстрації інструкцій з питань охорони праці, журнал обліку видачі інструкцій з питань охорони праці, журнал реєстрації потерпілих від нещасних випадків, журнал обліку професійних захворювань, журнал реєстрації аварій, протоколи перевірки знань із питань охорони праці. Велика увага приділяється: Акт про нещасні випадки на виробництві форма Н-1, Акт розслідування нещасних випадків на виробництві форма Н-5, Акт розслідування професійних захворювань форма П-4.

Обов'язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці (ст. 17). Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі і на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

На ПП «Картес» створюються безпечні і нешкідливі умови праці. Забезпечення цих умов покладається на власника. До роботи допускаються особи, які пройшли навчання за професією, вступний та первинний інструктажі, перевірку знань з охорони праці та пожежної безпеки. В подальшому вони проходять повторний інструктаж один раз на 6 місяців. А періодичні медичні огляди 1 раз на 2 роки.

Витрати на охорону праці на ПП «Картес» становлять 0,5% від суми реалізації продукції. Спостерігається позитивна тенденція щорічного зростання витрат на охорону праці у зв’язку з приростом реалізації продукції. Завдяки цьому керівництво може забезпечити своїм працівникам належні умови праці.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

На підприємстві
1   2   3Скачать файл (527 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru