Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Додаткова інформація.
Штат співробітників.
Накладні витрати.
Трудові витрати
Утримання штату дослідників
Частка обслуговування
1. Відсутність вузьких місць.
2. Наявність на підприємстві одного вузького місця.
3. Наявність на підприємстві декількох вузьких місць.
4.2. Критерії прийняття рішень «виробляти чи купувати»
4.3. Критерії прийняття рішень при визначенні нижньої границі ціни продукції
4.4. Критерії прийняття рішень при ціноутворенні
V. Рекомендована література
Загальні методичні рекомендації до вивчення курсу
Практичне заняття № 1 (2 години)
Надійшло на протязі 2005 року
Використано на протязі 2005 року
Нараховано за 2005 рік
Валовий дохід від реалізації продукції в 2005 році
Всього група А = 346000 грн.
Всього група В = 371000 грн.
Завдання для поточного контролю засвоєння знань.
Надійшло на протязі 2005 року
Використано на протязі 2005 року
Нараховано за 2005 рік
Мета заняття
Типове завдання
Приклад рішення
Завдання для поточного контролю засвоєння знань.
Мета заняття
Контрольні питання щодо засвоєння лекційного матеріалу
Приклад рішення
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Приклад рішення
Завдання для поточного контролю засвоєння знань.
Мета заняття
Контрольні питання щодо засвоєння лекційного матеріалу
Іv. перелік завдань для самостійного проведення поточного контролю
Vіі. перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу
Вивчивши дисципліну студент повинен
Мати уявлення
Іv. перелік завдань для самостійного проведення поточного контролю
Тема № 2 «Основи виробничого обліку та використання його даних»
Приклад завдання з рішенням №1
Надійшло на протязі 2005 року
Використано на протязі 2005 року
Нараховано за 2005 рік
Валовий дохід від реалізації продукції в 2005 році
Всього група А = 346000 грн.
Всього група В = 371000 грн.
Приклад завдання з рішенням №2
Надійшло на протязі 2005 року
Використано на протязі 2005 року
Нараховано за 2005 рік
Завдання для самостійного вирішення №3
Тема № 3 «Класифікація методів обліку витрат, що використовуються в системі контроллінгу»
Приклад завдання з рішенням
Приклад рішення
Завдання для самостійного вирішення
Тема № 4 «Методи прийняття управлінських рішень в контроллінгу»
Контрольні питання щодо засвоєння матеріалу
Приклад завдання з рішенням №1
Приклад рішення
Приклад завдання з рішенням №2
Продукт 1 Продукт 2 Продукт 3
Приклад рішення
Завдання для самостійного вирішення №1
Завдання для самостійного вирішення №2
Тема № 5 «Організаційні аспекти створення служби контроллінгу»
Контрольні питання щодо засвоєння матеріалу
V. перелік питань для проведення підсумкового контролю
Vі. критерії оцінювання при проведенні поточного та підсумкового контролю
Критерії підсумкової оцінки знань
Vіі. перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу
Овчаренко Є.І.
1 Мета і задачі дисципліни
Вивчивши дисципліну студент повинен
Мати уявлення
2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН (денне відділення)
Найменування теми
Фундаментальні поняття контроллінга
3. Зміст дисципліни
4. Засоби для проведення поточного і
4.2 Форми поточного контролю
4.3 Зміст поточного контролю
4.4 Форми та зміст підсумкового контролю
4.5 Критерії підсумкової оцінки знань
5.1 Основна і додаткова література

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru