Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Звіт про проходження переддипломної практики - файл 1.docx


Звіт про проходження переддипломної практики
скачать (50.9 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx51kb.16.11.2011 01:33скачать

содержание
Загрузка...

1.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...
ЗВІТ

ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ


Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої РДА

(назва підприємства)


Спеціальність Соціальна робота
2008.


Зміст


Вступ.
Розділ 1. Характеристика Управління праці та соціального захисту населення

Жовтневої РДА.

 1. Загальні положення.

 2. Структура Управління.

 3. Основні завдання.

 4. Права.Розділ 2. Організація роботи відділів Управління праці та соціального захисту

населення:

 1. Відділ праці.

 2. Відділ соціальних виплат та компенсацій.

 3. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.

 4. Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат.

 5. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

 6. Відділ правової та кадрової роботи і контролю.

 7. Відділ соціальної допомоги.

 8. Підрозділ державних соціальних інспекторів.

 9. Територіальний центр.Розділ 3. Опис виконання завдань під час проходження практики.


Висновки та пропозиції.


Додатки.


Вступ.


В умовах тих змін, які проходять у нашому суспільстві, все більшого значення набувають проблеми соціальної роботи. У нашій державі ними займаються фахівці різних спеціальностей: педагоги, лікарі, працівники правоохоронних органів, військові тощо, а безпосередньо доглядають і піклуються про самотніх, обездолених, малозабезпечених часто ті, хто не має будь-якої професійної підготовки. Потреба ж в кваліфікованих спеціалістах соціальної роботи велика, оскільки в умовах соціальної та економічної кризи зростає кількість людей, що потребують захисту і допомоги.Українське суспільство переживає скрутні часи. Масове зубожіння населення, розшарування на багатих і бідних, зростання армії безробітних, ріст злочинності ( і, як наслідок, почуття незахищеності громадян ), наркоманія, незабезпечена старість, загрозливе становище у таких галузях соціальної сфери, як освіта, охорона здоров`я та культура – перелік цих негативних явищ, породжених кризою, може бути продовжений.

Зазначені проблеми лягли важким тягарем на плечі багатьох громадян нашої держави. Ось чому зараз у нашому суспільстві значно зростає потреба у соціальному захисті та послугах, які б допомогли людям пережити та подолати труднощі, що постають перед ними. Основними напрямами такої роботи є соціальна допомога сім`ям, дітям, жінкам, окремим категоріям людей (наприклад, тим, хто звільнився з місць ув`язнень), підтримка молоді, престарілих, інвалідів, хворих (у тому числі і наркозалежних, осіб з вадами розвитку та психічними відхиленнями), а також консультування, охорона здоров`я, психотерапевтична допомога; робота в навчальних закладах та на виробництві, з окремими громадянами та цілими групами, громадами тощо. І, звичайно ж, для того, щоб така діяльність була ефективною, приносила реальні позитивні результати, її виконавці повинні бути фахівцями з високим рівнем компетентності у широкому колі значних проблем, мати глибокі знання з багатьох галузей суспільних наук, а також володіти певними практичними навичками спілкування, посередництва, представництва.

Потреба в соціальній роботі збільшується саме під час соціальних та економічних криз, бо в таких умовах з`являється чимало людей, котрі не можуть обійтися без захисту й допомоги зі сторони інших членів суспільства. Безперечно, Україні, з її складною демографічною та медико-соціальною ситуацією теж необхідне щось на зразок соціальної роботи, щоб пом`як шити труднощі, які постали перед народом через значні зміни соціальної, політичної та економічної сфер.

Соціальна робота – це своєрідна взаємодія між об`єктом і суб`єктом, результатом якої є допомога людям у вирішенні життєвих проблем.Під об`єктом розуміємо всіх тих, хто потребує допомоги незалежно від її характеру та специфіки. Всі, хто надає таку допомогу, належать до суб`єктів соціальної роботи.

В літературі дискутується питання, як називати того, кому надається соціальна допомога. Такі назви, як «пацієнт», «потерпілий» відкидаються більшістю авторів. У зв`язку з цим в літературі з соціальної роботи утвердився термін, згідно з яким особу, якій надається допомога соціальним працівником, називають «клієнтом», а ті чи інші різновиди такої допомоги «соціальними послугами». Клієнт може бути індивідуальним або груповим ( сім`я, шкільний клас, групи інвалідів і т. д.).

Найбільш поширеною у літературі є типологія клієнтів у відповідності до характеру проблем з якими вони звертаються.

По-перше, це соціально-незахищені групи. До них відносять людей, які не в змозі в силу різних причин забезпечити своє нормальне функціонування в суспільстві. Це діти, інваліди, люди похилого віку, багатодітні сім`ї та інші.

По-друге, це маргінальні групи. До них належать люди, які в тій чи іншій мірі втратили зв`язок і взаємодію з конкретними соціальними групами, соціальними інститутами, суспільством в цілому. Це безпритульні, бомжі, в деякій мірі безробітні та інші.

По-третє, це групи з відхиленнями у поведінці: алкоголіки, наркомани, особи з кримінальною поведінкою, правопорушники.

Суб`єктами соціальних груп є:

 • держава, як головний суб`єкт;

 • інститути держави, які реалізують соціальну політику (Міністерство праці та соціальної політики, Міністерство освіти та науки, міністерство охорони здоров`я, державний комітет у справах сім`ї та молоді, пенсійний фонд, Фонд соціального страхування, Фонд зайнятості);

 • органи місцевого самоврядування і відповідні установи (відділ у справах сім`ї та молоді);

 • церква, недержавні організації, благодійні фонди, приватні особи;

 • соціальні педагоги та соціальні працівники.«Соціальна робота» - прийнятий у всьому світі вислів, що означає вияв гуманного ставлення людини до людини. Воно виникло ще в біблійні часи як благодійність, релігійний обов`язок віруючого надавати послуги нужденним. Сьогодні ця робота визнана і всьому світі як професія, що потребує спеціальної підготовки.

Концепція соціальної роботи є новаторською для України, так само, як і професія соціального працівника. Підготовка спеціалістів нового фаху розпочалася у нас лише кілька років тому. Зараз уже можна говорити про навчання на трьох рівнях: базовому, середньому та вищому – університетському.

Щоправда, в різних навчальних закладах існує різне уявлення про призначення соціальних працівників, а відтак спостерігаємо різний ухил: це й менеджери соціального захисту, й соціальні педагоги, й фахівці з соціальної політики та соціальної роботи тощо.

Нова спеціальність має перспективи в нашій державі. Хоча заради справедливості варто згадати, що ніде в світі соціальну роботу не вважають синекурою. Це складна, відповідальна, як правило, низькооплачувана діяльність. Проте без неї важко досягти суспільного спокою. Як зазначає британський вчений У. Лоренц, соціальна робота й система соціального забезпечення служать інструментом інтеграції національної держави. Тому новий фах є вкрай потрібним для України – якщо ми справді хочемо досягти соціальної стабільності в суспільстві.


Розділ 1.


Характеристика Управління праці та соціального захисту населенняЖовтневої РДА.


Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Жовтневої районної державної адміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією (28.06.1996) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (28.06.1996) та законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

Управління в межах своїх повноважень забезпечує додержання законодавства про працю, зайнятість, трудову міграцію, загальнообов`язкове державне соціальне страхування, пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Управління в межах своїх повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, охорони та умов праці, зайнятості населення.  1. ^ Загальні положення.

Управління праці та соціального захисту населення Жовтневої районної державної адміністрації (далі – управління) є структурним підрозділом Жовтневої районної державної адміністрації, що утворюється головою цієї адміністрації, підзвітним і підконтрольним голові держадміністрації та 

відповідно Головному управлінню праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією (28.06.1996) та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (28.06.1996) та законів України, актами Кабінету міністрів України, наказами Мінпраці, розпорядженнями голови районної держадміністрації, актами відповідного органу місцевого самоврядування, а також положенням про управління.

Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою держадміністрації за погодженням зі заступником голови та відповідно з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади головою Жовтневої районної державної адміністрації за поданням начальника управління та погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Управління утримується за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів.

Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням. (Додаток 2)


^ 2.1. Структура управління.

До складу управління входять: апарат управління, відділ праці, відділ соціальних виплат та компенсацій, відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням соціальних виплат, відділ бухгалтерського обліку та звітності, відділ правової та кадрової роботи і контролю, відділ соціальної допомоги,підрозділ державних соціальних інспекторів, територіальний центр. (Додаток 1, Додаток 2)


^ 3.1. Основні завдання управління.

Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на посилення мотивації до праці, удосконалення її організації, оплати та нормування.

Аналіз ситуації в соціально-трудовій сфері на відповідній території. Вивчення стану використання робочої сили, сприяння підприємствам, установам та організаціям незалежно від форми власності та підпорядкування в організації професійного навчання кадрів на виробництві.

Здійснення державного контролю за додержанням законодавства про соціальний захист та соціальне обслуговування населення.

Організація в межах своєї компетенції роботи з надання пільг пенсіонерам, інвалідам, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам, забезпечення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Забезпечення надання відповідно до законодавства державної допомоги сім`ям з дітьми, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію.

Організація матеріально-побутового обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці, їх санаторно-курортне лікування, забезпечення інвалідів в установленому порядку транспортними засобами, засобами пересування та реабілітації.

Формування бази даних одиноких громадян, які потребують соціального обслуговування та соціальних послуг; створення мережі територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів, інвалідів та одиноких непрацездатних громадян.Вжиття заходів до соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, утворення та розвиток мережі закладів та установ, що надають послуги цим громадянам.

Здійснює розробку проектів нормативно-правових актів (рішень сесії міської ради, виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови), пов`язаних з питаннями праці.

Удосконалення форм і засад соціального партнерства з організаціями профспілок міста та роботодавцями.

Та багато інших завдань. (Додаток 2)


^ 4.1. Права управління.

Здійснювати контроль за наданням інвалідам, ветеранам війни та праці, сім`ям загиблих військовослужбовців, сім`ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених законодавством.

Одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Жовтневої районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Подавати Жовтневій районній державній адміністрації, Головному управлінню праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації пропозицій з питань, що належать до компетенції управління.

Інформує населення з питань, що належать до компетенції управління, через засоби масової інформації.

Інші права. (Додаток 2)


Розділ 2.


Організація роботи відділів Управління праці та соціального захисту

населення.


^ 1.2. Відділ праці.

Відділ праці – структурний підрозділ Управління праці та соціального захисту

Населення Жовтневої районної державної адміністрації.

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, актами Президента України, Кабінетом міністрів України, Верховною Радою України, наказами Мінпраці, розпорядженнями облдержадміністрації, рішеннями обласної та районної ради, наказами начальника головного управління, а також своїм положенням.

Завдання та функції відділу.

Забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати та нормування праці, зайнятості населення.

Забезпечення в межах своїх повноважень дотримання законодавства про працю, зайнятість, охорони праці.Участь у розробці та забезпечення реалізації спільно з іншими підрозділами управління, органами виконавчої ради, органами місцевого самоврядування державних та регіональних соціально-економічних програм.

Сприяння ефективному використання трудових ресурсів.

Удосконалення форм і засад соціального партнерства.

Аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері на відповідній території, стан справ з укладанням колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях.

Вивчає стан використання трудових ресурсів: розробляє і аналізує баланси трудових ресурсів району; розробляє пропозиції щодо покращення збалансованості трудових ресурсів та потреб в них.

Забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби.

Здійснює державний контроль за охороною праці, з додержанням законодавства про соціальний захист населення, своєчасної і не нижче визначеного державного мінімального розміру виплати заробітної плати.

Забезпечує соціальний захист працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці на підприємствах.

Організовує через засоби масової інформації роз`яснення нормативно-правових актів у сфері праці, зайнятості.

Виконує інші функції, передбачені чинним законодавством з питань його компетенції. (Додаток 3)


Відділ має право:

 • одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів Жовтневої районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 • 

 • перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на виробничих об`єктах, видавати керівникам об`єктів, що перевіряються, обов`язкові для використання розпорядження щодо усунення виявлених недоліків;

 • вимагати від посадових осіб усунення від роботи працівників, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу з перевірки знань з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують вимоги нормативно-правових актів про охорону праці.

Відділ праці під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та їх об`єднаннями.

Відділ праці очолює заступник начальника управління – начальник відділу праці, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління за погодженням з начальником Головного управління праці та соціального захисту населення Миколаївської обласної державної адміністрації.

Заступник начальника управління – начальник відділу праці здійснює керівництво та організовує роботу відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, визначає функції та ступінь відповідальності працівників відділу, вносить пропозиції щодо підбору, призначень, звільнення працівників відділу, їх оплати праці, морального та матеріального заохочення.

Та інші права та завдання. (Додаток 3)


^ 2.2. Відділ соціальних виплат та компенсацій.

Відділ соціальних виплат та компенсацій створений в межах управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1146 «Про створення механізму надання соціальної допомоги».

Відділ є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації.Відділ соціальних виплат та компенсацій у своїй роботі куруються конституцією та Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами начальника головного Управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, розпорядженнями голови облдержадміністрації, Жовтневої райдержадміністрації, наказами начальника управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації, іншими нормативними актами та своїм Положенням.

Метою відділу є виконання на території району нормативних актів щодо соціального захисту громадян шляхом призначення та виплати їм різних видів державних допомог.

Завдання та функції відділу.

 1. Надання якісних послуг отримувачам допомоги з максимальною зручністю та мінімальними затратами.

 2. Підвищення адресності соціальної допомоги та забезпечення цільового використання коштів, передбачених для її видання.

 3. Забезпечення безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно отримання соціальної допомоги.

 4. Координація роботи та здійснення методичного забезпечення діяльності сільських (селищних) центрів праці та соціального захисту населення з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій.

 5. Забезпечення виконання законодавчої та нормативно-правової бази, що регулює умови і порядок надання:

 • державної допомоги сім`ям з дітьми (Закон України «Про державну допомогу сім`ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року в редакції Закону України від 22 березня 2001 року № 334, зі змінами та доповненнями, Закон України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування в зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р. із змінами та доповненнями);

 • допомоги малозабезпеченим сім`ям (Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 1 червня 2000 року № 1768);

 • державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

 • дитинства та дітям-інвалідам» від 16 листопада 2000 року № 2109, зі змінами та доповненнями);

 • грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу (Порядок надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192);

- допомоги на оплату житла та комунальних послуг (Положення про надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 1997 року № 1050, зі змінами і доповненнями);

 • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію (Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.04.04р.);

 • тимчасова державна допомога дітям у випадках, якщо місце проживання батьків не відоме або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 189 «Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, або не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме»);

 • допомога на дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам (Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження положення про прийомну сім`ю» зі змінами).

Інші функції відділу. (Додаток 4)


^ 3.2. Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.

Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення 

Жовтневої райдержадміністрації і здійснює свої функції з урахуванням обсягу та характеру роботи управління.

У своїй роботі відділ керується Конституцією, Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями КМУ, наказами і постановами колегії та іншими нормативними актами Міністерств України, наказами і постановами колегії та іншими нормативними актами Міністерства праці та соціальної політики, розпорядженнями голови облдержадміністрації, наказами начальника управління та положенням про відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.

Завдання та функції.

Створення та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які мають право на пільги.

Збирання, систематизація і зберігання інформації автоматизованого використання для контролю за відомостями, які подають підприємства та організації, що надають послуги для розрахунків за надані послуги пільговикам.

Внесення до Реєстру відповідних уточнень у разі визнання такими, що втратили чинність, чи зупинення дії законодавчих актів, на підставі яких пільговики отримують пільги.

Здійснення контролю за наданням підприємствами та організаціями послуг пільговій категорії населення.

Ведення справ громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Забезпечення своєчасного розгляду пропозицій, заяв та скарг громадян, вживання заходів щодо усунення причин виникнення скарг, проведення особистого прийому громадян.

Виконання інших завдань та функцій, передбачених чинним законодавством та Положенням про відділ. (Додаток 5)

Права:

 • 

 • отримувати від пільговиків документи, що підтверджують їх право на пільги;

 • проводити перевірку достовірності поданих документів;

 • отримувати відомості, пов`язанні з формуванням Реєстру, від пільговиків, органів виконавчої влади, підприємств та організацій, що надають послуги, а також від державних органів реєстрації актів цивільного стану та житлово-експлуатаційних організацій з питань, де перебуває на обліку пільговик;

 • використовувати під час формування Реєстру інші бази даних щодо персоніфікованого обліку осіб, які мають право на пільги;

 • контролювати роботу спеціалістів управління праці та соціального захисту населення та спеціалістів центрів соціального захисту населення, яка входить до його компетенції;

 • вносити начальнику управління пропозиції з питань удосконалення роботи відділу персоніфікованого обліку пільгових категорій населення, підвищення ефективності державної служби.

Інші права та обов`язки відділу. (Додаток 5)


^ 4.2. Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат.

Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат створений в межах управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 року № 1146 «Про створення механізму надання соціальної допомоги».

Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення.

Відділ очолює начальник відділу який призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління за поданням заступника начальника управління з соціальних виплат у відповідності з чинним законодавством.Відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат у своїй роботі керується Конституцією, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України та Головного управління праці та соціального захисту населення, розпорядженнями голови облдержадміністрації, розпорядженнями районної державної адміністрації, наказами начальника управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації, положенням про управління та відділ.

Організація роботи відділу здійснюється за єдиною технологією прийому громадян, які звертаються за призначенням усіх видів соціальної допомоги (наказ Мінпраці від 23.05.05 р. № 183).

Відділ підпорядковується першому заступнику начальника управління з питань соціальних виплат та пільг.

Завдання:

 • цільове використання коштів, передбачених для виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій;

 • своєчасне та якісне нарахування допомоги та формування виплатних документів;

 • ведення особових рахунків та іншої документації;

 • контроль за правильністю та своєчасністю виплати допомоги підприємствами поштового зв`язку та установами банків.

Функції:

 • відкриває та опрацьовує особові рахунки отримувачів соціальної допомоги;

 • готує відомості на виплату та направляє їх до установ банку, відділень зв`язку;

 • складає реєстри отримувачів субсидій та відомості розміру нарахування субсидій;

 • своєчасно готує дані про нараховані суми для заявки на фінансування;

 • своєчасно готує і подає щомісячні, щоквартальні, річні звіти та інформації про стан виплати державних соціальних допомог та компенсацій.

Права:

 • 

 • вносити пропозиції начальнику управління з питань удосконалення роботи відділу, підвищення її ефективності;

 • одержувати безкоштовно від підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, необхідні дані з питань, що входять до компетенції відділу;

 • залучати за погодженням з начальником управління спеціалістів інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об`єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать до компетенції відділу.( Додаток 6)

^ 5.2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації.

Відділ бухгалтерського обліку та звітності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики України, міністерства Фінансів, розпорядженнями районної державної адміністрації, наказами начальника управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації, Положенням про управління та відділ.

Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації у відповідності з чинним законодавством.

До відділу бухгалтерського обліку та звітності входить сектор автоматизованої обробки інформації та контролю за призначенням виплат.

Завдання відділу.

Основними завданнями відділу являється забезпечення виконання Державного бюджету України, касового виконання Державного бюджету.

Ведення обліку і складання звітності про його виконання.Здійснення казначейської системи виконання Державного бюджету згідно постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку України від 14.07.97 р. №13.

Здійснення керівництва по бухгалтерському обліку та звітності в бюджетних установах та організаціях.

Планування кошторису видатків і використання на отримання коштів на утримання апарату управління.

Цільове використання коштів, передбачених для виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій.

Своєчасне та якісне нарахування допомоги та формування виплатних документів.

Ведення особистих рахунків та іншої документації у відповідності з Інструкцією по бухгалтерському обліку та звітності по виплаті пенсій і допомоги в органах соціального захисту населення від 15.07.1992 р.

Контроль за правильністю та своєчасністю виплати допомоги підприємствам поштового зв`язку та установами банків.

Функції відділу.

У відповідності із завданнями відділ виконує наступні функції:

 • ведення обліку доходів державного та місцевого бюджетів;

 • забезпечення вірної організації бухгалтерського обліку видатків державного та місцевого бюджетів згідно нової класифікації та правильне відображення кореспонденції рахунків при зарахування фінансування;

 • ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного та місцевого бюджетів на рахунках;

 • організація, зведення та подання в Головне управління праці та соціального захисту населення, УДК, РФУ звітності про стан виконання показників державного та місцевого бюджетів;

 • зведення та аналіз бухгалтерських звітів, балансів про виконання кошторисів установ по бюджетним асигнуванням та звітів про використання спеціальних коштів та сум за дорученням від 

 • бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів;

 • забезпечує цільове використання бюджетних асигнувань, передбачених на соціальний захист населення;

 • забезпечує ефективну взаємодію з підрозділами управління, з підприємствами, які надають послуги що пов`язані з наданням субсидій;

 • відкриває та опрацьовує особові рахунки тих, хто отримує соціальні допомоги, своєчасно вносить зміні до них відповідно до рішення начальника (заступника начальника) управління;

 • готує відомості на виплату соціальної допомоги та компенсацій та направляє їх до установ банку, відділень зв`язку;

 • складає реєстри отримувачей субсидій та відомості розміру нарахування субсидій по організаціях, які надають житлово-комунальні послуги та передає їх фінансовому органу;

 • забезпечує своєчасні розрахунки з одержувачами субсидій на тверде паливо і скраплений газ;

 • своєчасно готує дані про нараховані суми для заявки на фінансування до фінорганів;

 • готує платіжні доручення для переказу коштів на особові рахунки одержувачів, розрахункові рахунки організацій – постачальників послуг, на рахунки банківських установ чи відділень зв`язку;

 • проводить розрахунки та звірки з організаціями, що надають послуги.

Права:

- вносити пропозиції начальнику управління з питань удосконалення роботи відділу, підвищення її ефективності;

- припинення оплати рахунків з державного та місцевого бюджетів підприємствам, установам та організаціям у разі не оформлення документації у встановлений термін;

- вимагати від посадових осіб усунення виявлених порушень встановленого порядку виконання державного бюджету;

- ведення листування з бюджетними установами з питань, які належать до компетенції відділу.

Відповідальність:Відповідальність за повноту, якість та своєчасність виконання покладених Положенням про відділ бухгалтерського обліку та звітності завдань і функцій несе начальник відділу.

Ступінь відповідальності інших працівників відділу встановлюється у посадових інструкціях, які затверджує начальник управління.


^ 6.2. Відділ правової та кадрової роботи і контролю.

Відділ з питань правової та кадрової роботи і контролю є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації.

У своїй роботі відділ керується Конституцією України, Законами України, постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, указами Президента України, іншими нормативно-розпорядчими документами, наказами та розпорядженнями начальника Головного управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, а також Положенням про відділ.

Метою діяльності відділу з питань правової та кадрової роботи і контролю є організація і здійснення кадрової роботи, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби та забезпечення єдиного порядку документування в управлінні праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації.

Здійснення систематичного контролю за дотриманням діючого законодавства.

Здійснення контролю за дотриманням строків виконання нормативних документів вищестоящих установ, керівництва управління.

Основні завдання відділу:

1. здійснення організаційно-практичних заходів по поліпшенню роботи щодо добору кадрів в управлінні:

 • 

 • підвищення кваліфікації кадрів працівників управління праці та соціального захисту населення та його структурних підрозділів;

 • аналіз стану організаційної роботи з кадрами, розробка пропозицій по її удосконаленню в управлінні та підвідомчих установах;

 • здійснення контролю за дотриманням строків виконання нормативних документів вищестоящих установ, керівництва управління;

 • здійснення систематичного контролю за дотриманням нормативно-правових актів;

 • формування кадрового резерву і робота з ним;

 • оформлення документів на працівників для нагородження;

 • здійснення контролю за дотриманням вимог Закону України «Про державну службу», «Про корупцію»;

 • здійснює організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії;

 • здійснення контролю за проведенням конкурсного добору, забезпечую роботу конкурсної комісії;

 • проведення стажування кадрів на посадах державних службовців, призначенням і звільненням яких займається відділ.

 1. Ведення обліку та організація підготовки і підвищення кваліфікації кадрів:

 • вивчення, аналіз рівня освітньо-кваліфікаційного забезпечення кадрами в управлінні та його структурних підрозділах;

 • створення організаційних умов для безперервного фахового вдосконалення кваліфікації працівників в управлінні та його структурних підрозділах.

Права відділу:

 1. вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи по підвищенню кваліфікації кадрів;

 2. одержувати від інших відділів управління, його структурних підрозділів необхідної інформації для виконання покладених на відділ завдань;

 3. користуватися кодифікацією законодавства в управлінні праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації;

 4. залучати керівників та спеціалістів інших структурних підрозділів управління для вирішення питань;

 5. за доручення керівництва представляти управління в місцевих органах виконавчої влади та в підвідомчих установах, в установах та організаціях в межах своєї компетентності;

 6. перевіряти і контролювати дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, вимог законодавства про працю та державну службу в управлінні та його підвідомчих установах;

 7. 

 8. брати участь в нарадах та інших заходах управління з питань кадрової роботи, скликати наради з питань, що належать до його компетентності.^ 7.2. Відділ соціальної допомоги.

Відділ соціальної допомоги є структурним підрозділом управління праці та соціального захисту населення, що надає послуги пенсіонерам, інвалідам, одиноким непрацездатним громадянам та іншим соціально незахищеним громадянам, вдома, в умовах стаціонарного відділення, які спрямовані на підтримку їхньої життєдіяльності соціальною допомогою.

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства праці та соціальної політики, управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації.

Відділ соціальної допомоги очолює начальник відділу, заступник начальника управління, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації за погодженням з управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації.

Заступник начальника управління, начальник відділу соціальної допомоги координує діяльність відділень у вирішенні соціальних питань.

Штатна чисельність та посадові оклади працівників відділу соціальної допомоги встановлюється відповідно до нормативів чисельності працівників і законодавства з питань оплати праці. Штатна чисельність та посадові оклади працівників стаціонарного відділення встановлюються на рівні нормативів чисельності для працівників будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів.

Структурні підрозділи:

 • відділення соціальної допомоги вдома (створюються для обслуговування не менше 80-ти одиноких непрацездатних громадян, інвалідів 1 і 2 групи незалежно від віку, які потребують соціально-побутової та медико-соціальної допомоги, на підставі картки 

 • медичного огляду, акту обстеження матеріально-побутових умов проживання та особистої заяви);

 • стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (створюються в разі наявності не менше 10-ти одиноких непрацездатних громадян, які втратили рухову активність, не можуть обслуговувати себе самостійно, потребують постійного стороннього догляду, надання побутової, медичної допомоги);

 • відділення ранньої реабілітації для дітей-інвалідів (створюються для соціальної реабілітації дітей з порушеннями фізичного і психологічного розвитку, які виявили бажання отримати допомогу, приймаються діти віком від 2 до 12 років);

 • продовольчий фонд створюється для забезпечення продуктами харчування гостро потребуючих верств населення з числа одиноких пенсіонерів, інвалідів, малозабезпечених сімей з дітьми;

 • пункт прокату засобів реабілітації (для видачі в тимчасове користування інвалідам, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам району);

 • кімнати збору та розподілу речей, що були у вжитку для забезпечення гостро потребуючих громадян району.

Структурні підрозділи відділу соціальної допомоги можуть виконувати платні послуги для обслуговування непрацездатних громадян та іншого населення, які мають працездатних родичів і спроможні самостійно або за допомогою їх задовольняти свої соціально-побутові потреби, але бажають зробити замовлення на платні послуги. Кошти, що надійдуть від надання платних послуг, направляються на розвиток структурних підрозділів управління праці та соціального захисту населення та забезпечення потреб малозабезпечених громадян понад виділені асигнування на соціальний захист населення.

Завдання відділу соціальної допомоги (Додаток 9)


^ 8.2.Підрозділ державних соціальних інспекторів.

Державний соціальний інспектор – посадова особа управлінням праці та соціального захисту населення, наділена повноваженнями здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім`ям, державної допомоги сім`ям з дітьми, щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та інших соціальних і компенсаційних виплат, цільовим використанням коштів державного бюджету, спрямованих на цю мету.

Діяльність соціального інспектора координує головний державний інспектор відповідного управління.

Організаційно-методичне керівництво діяльністю державного соціального інспектора здійснюють відповідні підрозділи Головного управління праці та соціального захисту населення облдержадміністрації та управління праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації.

Державний соціальний інспектор у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, а також своїм Положенням.

Завдання Державного соціального інспектора:

 • перевіряє достовірність та повноту інформації про доходи і майновий стан осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням ДСД;

 • проводе вибіркові перевірки особових справ одержувачів ДСД за рішенням керівника відповідного органу управління праці та соціального захисту населення або його заступника;

 • надає фізичним та юридичним особам консультації та рекомендації з питань призначення ДСД;

 • проводить роз`яснювальну роботу в районі, у тому числі у засобах масової інформації, з питань призначення ДСД;

 • співпрацює з місцевими органами державної служби зайнятості, державними органами нагляду за охороною праці, профспілковими та громадськими організаціями у вирішенні питань соціального захисту населення.Державний соціальний інспектор має право:

   • проводити обстеження умов життя заявника (за його згодою) з метою визначення складу сім`ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для її існування шляхом опитування осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням ДСД, родичів, інших осіб у разі виникнення потреби в уточненні обставин, що стосуються справи;

   • відвідувати місце роботи осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням ДСД, для проведення перевірки відомостей про їх доходи за умови пред`явлення рішення про проведення перевірки власнику або уповноваженому ним органу відповідного підприємства, установи, організації, фізичній особі – суб`єкту підприємницької діяльності;

   • отримувати від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб необхідну інформацію та відомості з питань, що належать до їх компетенції;

   • робити запити та безоплатно отримувати від органів державної податкової служби, органів Державтоінспекції, бюро технічної інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для проведення перевірки достовірності даних, отриманих від осіб, які входять до складу сім`ї, що звертається за призначенням ДСД;

   • отримувати від осіб, які перебувають на обліку чи одержувачі ДСД або звертаються за її призначенням, а також осіб, які входять до складу сім`ї, що отримує або звертається за призначенням такої допомоги, фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності і посадових осіб підприємств, установ, організацій письмові пояснення до документів про доходи та майновий , які враховуються під час призначення ДСД;

   • брати участь у здійсненні моніторингу соціальних проблем району та вносити до місцевих органів та органів місцевого самоврядування пропозицій щодо поліпшення соціального захисту населення у відповідних регіонах, вирішення питань соціального захисту окремих категорій громадян та сімей з урахуванням районних особливостей;

   • подавати відповідним органам пропозиції щодо вирішення питань соціального захисту окремих громадян та сімей.Вимоги Державного соціального інспектора, у межах виконання своїх повноважень, є обов`язковими для виконання посадовими особами підприємств, установ, організацій, фізичними особами - суб`єктами підприємницької діяльності.

Під час виконання своїх функціональних обов`язків Державний соціальний інспектор забов`язаний:

 1. забезпечувати дотримання комерційної та службової таємниці підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності;

 2. дотримуватися конфіденційності інформації щодо особистого життя громадян.

Державному соціальному інспектору видається службове посвідчення, зразок якого затверджується Міністерством Праці.


^ 9.2.Територіальний центр.

Сільський, селищний центр праці та соціального захисту населення є територіальним підрозділом управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації і здійснює функції відповідно на території сільської, селищної ради. На правах структурного підрозділу він входить до складу управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, координує роботу та взаємодіє з виконкомами сільських та селищних рад з питань праці та організації соціального захисту населення.

Центр здійснює:

 • роботу по забезпеченню питань оплати праці, зайнятості населення, охорони та умов праці, соціального захисту одиноких непрацездатних громадян, інвалідів, дітей-сиріт, одиноких матерів, багатодітних, а також малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують допомоги і соціальної підтримки з боку держави;

 • роз`яснювальну роботу з питань праці та соціального захисту населення;

 • 

 • виявлення пенсіонерів, багатодітних та малозабезпечених сімей, інших соціально незахищених громадян, які потребують першочергової допомоги;

 • облік пенсіонерів, інвалідів та інших осіб за соціальною ознакою;

 • прийом громадян та розгляд звернень у встановлені терміни.

Організація соціальної допомоги:

 • обстеження та аналіз потреб пенсіонерів, багатодітних сімей та по результатам обстеження організація надання відповідної грошової, натуральної допомоги та послуг;

 • виявлення необхідності взяття на надомне обслуговування ОНГ, які згідно з медичними висновками цього потребують, підбір та внесення пропозицій начальнику управління щодо призначення соціальних робітників та контроль за їх роботою;

 • сприяння громадським, релігійним організаціям, благодійним фондам, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги малозабезпеченим;

 • внесення пропозицій до районного управління з питань влаштування громадян до будинків-інтернатів, медичних обстежень, виділення санаторно-курортних путівок, забезпечення засобами реабілітації та інших питань;

 • здійснення контролю за наданням соціальних послуг (платних – фізичним особам, безробітним – за рахунок громадських робіт), надання допомоги населенню (пункт прийому та розподілу речей, продовольчі фонди, пункт гарячого харчування), та ін.Розділ 3.


Опис виконання завдань під час проходження практики.


Під час проходження переддипломної практики в Управлінні праці та соціального захисту населення Жовтневої райдержадміністрації з 14 квітня по 11 травня 2008 року згідно з поставленим завданням я ознайомилась з структурою Управління, установчими документами, Положенням, з системою планування діяльності та управління, з особливостями календарного та тематичного планування роботи соціального працівника, оформленням та збереженням документації та з роботою таких відділів як:

 • відділ праці;

 • відділ соціальних виплат та компенсацій;

 • відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення;

 • відділ автоматизованої обробки інформації та контролю за призначення соціальних виплат;

 • відділ бухгалтерського обліку та звітності;

 • відділ правової та кадрової роботи і контролю;

 • відділ соціальної допомоги;

 • підрозділ державних соціальних інспекторів;

 • територіальний центр;Під час роботи в Управлінні праці та соціального захисту населення та його відділах я ознайомилась з переліком документів, потрібних для оформлення соціальної допомоги.

У відділі праці я вивчала Положення про відділ праці, його структуру, посадові обов`язки, основні завдання та права відділу, розглядала стан використання робочої сили, аналізувала ситуацію в соціально-трудовій сфері, а 

також ознайомилась з рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради «Про бронювання робочих місць на 2008 рік на підприємствах міста Миколаєва, для працевлаштування громадян, які потребують соціально захисту»

У відділі соціальних виплат та компенсацій ознайомилась з Положенням про відділ соціальних виплат та компенсацій, з основними завданнями відділу. Ознайомилась з Положенням «Про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКХ, придбання СГТП» затвердженим Постановою КМУ від 21.10.95. № 848.

Ознайомилась з методикою надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату ЖКХ та придбання СГТП, затвердженою наказом Мінпраці, Міненерго, ДАХК, Укргаз від 15.04.98. № 58/45/91/73/51/23/10-538.

Ознайомилась з Положенням «Про проведення перевірок цільового використання бюджетних асигнувань передбачених для надання населенню субсидій та адресної соціальної допомоги» від 21.07.99. № 119/167/96/114/175/266.

Ознайомилась з ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 19.12.06. №489.

Ознайомилась з ЗУ «Про державну соціальну допомогу сім`ям з дітьми» від 01.01.02. відповідно до цього закону призначаються такі види державної допомоги сім`ям з дітьми:

 • допомога в зв`язку з вагітністю та пологами;

 • одноразова допомога при народженні дитини;

 • допомога по догляду за дитиною до 3 років;

 • допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

 • допомога на дітей одиноким матерям.

Ознайомилась з державним бюджетом України на 2008 рік, та виявила такі зміни порівняно з державним бюджетом України за 2007 рік:

 • ст.. 58 Затвердити на 2008 р. прожитковий мінімум на 1 особу з 01.01. – 592 грн., з 01.04. – 605 грн., з 01.06. – 607 грн., з 01.10. – 626 грн., та для тих хто відноситься до основних соціальних і 

 • демографічних груп населення : дітей віком від 6 до 18 років: з 01.01. – 663 грн., з 01.04. – 678 грн., з 01.10. – 701 грн.; працездатних осіб: з 01.01. – 633 грн., з 01.04. – 647 грн., з 01.06. – 649 грн., з 01.10. – 669 грн.; осіб, які втратили працездатність: з 01.01. – 470 грн., з 01.04. – 481 грн., з 01.06. – 482 грн., з 01.10. – 498 грн.

 • ст..12 Право на допомогу при народженні дитини. Розмір допомоги при народженні дитини надається в розмірі 12240 грн. – на першу дитину, 25000 грн. – на другу дитину, 50000 грн. – на третю і наступну дитину. Виплата допомоги здійснюється одноразово при народженні першої дитини сумі 4800 грн. (решта протягом 12 місяців); другої дитини - 4840 грн. (решта протягом 24 місяців); третьої і наступної дитини – 5000 грн. (решта протягом 36 місяців). Допомога по догляд за дитиною до досягнення нею 3 років надається в сумі не менше 130 грн.

На протязі проходження практики я ознайомилась зі всіма відділами Управління праці та соціального захисту населення, їх роботою. Можу зробити висновок, що робота Управління праці та соціального захисту населення по соціальному обслуговуванню незахищених верств населення поставлена на належному рівні, всі відділи та підрозділи працюють злагоджено та належно виконують свої обов`язки.


^ Висновки та пропозиції.


Управління праці та соціального захисту населення організовують свою роботу на належному рівні і намагаються її вдосконалювати, всі підрозділи працюють злагоджено та сумлінно. Працівники всіх відділів сумлінно ставляться до роботи, вчасно виконують свої службові обов`язки та дотримуються внутрішнього трудового розпорядку.

З вищеописаних розділів можна зробити висновок, що всі відділи та підрозділи працюють злагоджено та виконують свої обов`язки в сфері реалізації державної соціальної політики – надають різноманітну соціальну допомогу (матеріальну та натуральну). При цьому керуються відповідними 

законами та постановами, вчасно розглядають звернення та формують справи громадян, тримають інформацію в належному стані та вчасно вносять до неї зміни. Також вчасно нараховують різні види соціальних виплат та компенсацій і всі свої обов`язки виконують вчасно та сумлінно. Внаслідок реалізації в 2007 році значно розширилася сфера діяльності організації та управління соціальною роботою. Управління соціальних виплат і компенсацій, яке виникло внаслідок розширення відділу соціальних виплат і компенсацій. Такі структурні перетворення показали результати на практиці: внаслідок розширення відділів та збільшення кількості працівників, які займаються призначенням та виплатою різних видів соціальної допомоги, вдосконалилась система надання соціальної допомоги населенню. Також скоротився час розгляду документів та призначення соціальних виплат та компенсацій.

Пропозиції.

При наданні додаткових коштів, можна було б придбати більшу кількість комп`ютерної техніки, якої не вистачає в Управлінні праці та соціального захисту населення для вдосконалення виконання працівниками своїх службових обов`язків.


Скачать файл (50.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru