Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Справочник льгот, предоставленных действующим законодательством Украины по уплате налогов, сборов, других обязательных платежей - файл 1.doc


Справочник льгот, предоставленных действующим законодательством Украины по уплате налогов, сборов, других обязательных платежей
скачать (1178 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1178kb.16.11.2011 01:35скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Довідник N 53
пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів
станом на 01.04.2010


Код пільги 

Зміст пільги 

Документ 

N документа 

Дата прийняття документа 

Початок дії пільги 

Кінець дії пільги 

Ознака цільового призначення 

Коментар 

11020000 

ПІЛЬГИ ПО ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

  

  

  

  

  

  

  

11020025 

Сума прибутку, що не підлягає оподаткуванню згідно із міжнародними договорами України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", ст. 18

334/94-ВР 

28.12.94 

28.12.94 

  

- 

  

Закон України "Про систему оподаткування", ст. 19 

77/97-ВР 

18.02.97 

18.02.97 

11020032 

Не включаються до валового доходу кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до міжнародних угод, що набрали чинність у встановленому законодавством порядку. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 4.2.13 пункту 4.2 статті 4 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020033 

До складу валових витрат включаються суми коштів або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані (передані) протягом звітного року до Державного бюджету України або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, суми коштів, що перераховані юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям - засновникам постійно діючого третейського суду у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2005 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України", підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 

2505-IV 

25.03.2005 

  

11020034 

Враховується у складі валових витрат сума коштів, перерахованих підприємствами всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків оподатковуваного прибутку 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.3 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020035 

Враховуються у складі валових витрат платника податку, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, плата за землю, що не використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020044 

Якщо об'єкт оподаткування платника податку з числа резидентів за результатами податкового року має від'ємне значення об'єкта оподаткування (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), сума такого від'ємного значення підлягає включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об'єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням від'ємного значення об'єкта оподаткування попереднього року у складі валових витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від'ємного значення. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 6.1 ст. 6; п. 22.13 ст. 22 

334/94-ВР 

28.12.94 

12.06.97 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

11020045 

Якщо протягом звітного періоду витрати на придбання кожного з окремих видів цінних паперів, а також деривативів, понесені (нараховані) платником податку, перевищують доходи, отримані (нараховані) від продажу (відчуження) цінних паперів або деривативів такого ж виду протягом такого звітного періоду, від'ємний фінансовий результат переноситься на зменшення фінансових результатів від операцій з цінними паперами або деривативами такого ж виду майбутніх звітних періодів у порядку, визначеному статтею 6 цього Закону. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.6.1 пункту 7.6 статті 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  

- 

  

11020046 

Балансові збитки від спільної діяльності понесені в попередніх періодах зменшують доходи, отримані від спільної діяльності. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.7.5 пункту 7.7 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020047 

Авансовий внесок, передбачений підпунктом 7.8.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих (випущених) підприємством, яке нараховує дивіденди, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства-емітента, незалежно від того чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів) чи ні, а також у разі виплат дивідендів на користь інститутів спільного інвестування, а також у разі виплат дивідендів інститутами спільного інвестування та у разі виплати дивідендів платником податку, переважна частина доходів (більше 90 відсотків) якого отримана у вигляді дивідендів, сплачених юридичними особами - резидентами, які перебувають під його контролем відповідно до пункту 1.26 цього Закону" 

ЗУ "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 7.8.5 п. 7.8 ст. 7 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування" 

398-V 

30.11.2006 

01.01.2007 

11020056 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 7.13.1 пункту 7.13 статті 7 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020064 

Створення страхових резервів банківськими установами відносно сукупного розміру боргових вимог банків 40 відсотків до 31.12.99; 30 % - до 31.10.2001, 20 % до 31.12.2004 року, 10 % - починаючи з 01.01.2005 відноситься на валові витрати. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 та пункт 22.13 статті 22 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" 

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

11020065 

За зниженою ставкою 15 відсотків оподатковуються валові доходи нерезидентів, що не проводять підприємницької діяльності в Україні через постійне представництво, отримані з джерел на території України. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 13.1 та 13.2 статті 13 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020066 

Суми нарахованого податку підприємств-виробників сільськогосподарської продукції зменшується на суму податку на землю, що використовується в сільськогосподарському виробничому обороті. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 14.1 статті 14 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

11020071 

Не включаються до доходів з інших джерел вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7 цього Закону. 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", абзац 2 пп. 4.1.6 статті 4 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

  

- 

  

11020081 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт, послуг), крім підакцизних товарів та прибутку, одержаного від грального бізнесу, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше 50 відсотків загальної чисельності працюючих за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу).
Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявністю дозволу на право користування такою пільгою, який надається міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні". 

Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів" доповнено пункт 7.12 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" підпунктом 7.12.1 

1926-III 

13.07.2000 

22.08.2000 

  

- 

  

11020082 

Не підлягають оподаткуванню доходи, отримані нерезидентами, у вигляді процентів або доходу (дисконту) на державні цінні папери, продані (розміщені) нерезидентам за межами території України через уповноважених агентів - нерезидентів, або процентів, сплачених нерезидентам за отримані Україною позики (кредитні або державні зовнішні запозичення), які відображаються у Державному бюджеті України чи кошторисі НБУ 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункту 13.4 статті 13 

639/97-ВР 

18.11.97 

16.12.97 

  

- 

  

11020083 

Звільняються від оподаткування доходи, одержані від володіння державними цінними паперами і облігаціями місцевих позик, придбаних до набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 22.16 

639/97-ВР 

18.11.97 

з дня набрання чинності пільги 

  

- 

  

11020085 

Зарахування сплачених за митним кордоном України сум податку на прибуток за умови письмового підтвердження податкового органу іншої держави щодо факту сплати такого податку та за наявності міжнародного договору України про усунення подвійного оподаткування доходів, ратифікованого Верховною Радою України 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств", пункт 19.4 статті 19 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.98 

  

- 

  

11020184 

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше 0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за звітний рік 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 5.2.17 статті 5 

349-IV 

24.12.2002 

01.01.2003 

  

- 

  

11020185 

Від оподаткування податком на прибуток звільняється інвестиційний дохід, одержаний страховиками від розміщення коштів резервів страхування життя при виконанні вимог пп. 7.2.3 п. 7.2 ст. 7 Закону 

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (із внесеними змінами ЗУ від 24.12.2002 N 349-IV, пп. 7.2.3 п. 7.2 статті 7) 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.01.2003 

  

- 

  

11020192 

Створення страхових резервів небанківськими фінансовими установами відносно сукупного розміру боргових вимог не більше 30 % до 31.12.2004 - починаючи з 01.01.2005 - 15 % відноситься на валові витрати. 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункти 12.2.3 пункту 12.2 статті 12 

283/97-ВР 

22.05.97 

01.07.97 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України" 

2505-IV 

25.03.2005 

01.01.2005 

  

Економічні експерименти 

  

  

  

  

  

- 

  

11020090 

Чорнобильська АЕС. На період підготовки до зняття і зняття з експлуатації енергоблоків "Чорнобильської АЕС та перетворення об'єкта Укриття" на екологічно безпечну систему, звільняється від оподаткування прибуток Чорнобильської АЕС, якщо ці кошти використовуються на фінансування робіт з підготовки до зняття і зняття Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему. 

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" (пп. 7.13.2 п. 7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") 

309-XIV 

11.12.98 

13.01.99 

  

- 

  

11020091 

Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається на безоплатній та безповоротній основі або за рахунок коштів, які передбачаються в державному бюджеті як внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" для реалізації міжнародної програми - Плану здійснення заходів на об'єкті "Укриття" відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, для подальшої експлуатації, підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС. 

Закон України "Про загальні засади подальшої експлуатації і зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення зруйнованого четвертого енергоблоку цієї АЕС на екологічно безпечну систему" 

309-XIV 

11.12.98 

13.01.99 

  

- 

  

(пп. 7.13.3 п. 7.13 ст. 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", із змінами і доповненнями від 22.05.2003 N 856-IV) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

11020155 

Враховуються в складі валових витрат суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України 

Закон України "Внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", підпункт 5.2.11 пункту 5.2 статті 5 

283/97-ВР 

22.05.97 

27.10.99 

  

- 

  

11020158 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
якщо об'єкт оподаткування інвестора за результатами звітного періоду має від'ємне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування наступного періоду, а також кожного з наступних періодів, без обмеження строку перенесення на наступні періоди для цілей оподаткування, до повного погашення від'ємного значення об'єкта оподаткування; 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" 

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020159 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
за рахунок збільшення витрат при встановленні угодою норм амортизації (включаючи амортизацію витрат, пов'язаних з видобутком корисних копалин) вищих від норм, передбачених чинним законом з оподаткування прибутку підприємств; 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" 

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020160 

Втрати бюджету від особливості оподаткування прибутку, отриманого від виконання угоди про розподіл продукції, а саме:
не підлягає утриманню податок на репатріацію доходів іноземного інвестора, отриманих від діяльності за угодою про розподіл продукції. 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів" 

1807-III 

08.06.2000 

08.07.2000 

  

- 

  

(ЗУ "Про оподаткування прибутку підприємств", п. 7.17 ст. 7) 

283/97-ВР 

22.05.97 

  

Закон України "Про угоди про розподіл продукції" 

1039-XIV 

14.09.99 

  

11020162 

Враховується у складі валових витрат суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони культурної спадщини установам науки, освіти, культури, заповідникам, музеям-заповідникам, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду. 

Закон України "Про охорону культурної спадщини" 

1805-III 

08.06.2000 

01.01.2003 

  

- 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" 

349-IV 

24.12.2002 

  

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", пп. 5.2.13 п. 5.2 ст. 5 

1957-IV 

01.07.2004 

01.07.2004 

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини" 

2245-IV 

16.12.2004 

  
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Скачать файл (1178 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации