Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Звіт з переддипломної практики у фінансовому управлінні (Верхньодніпровське фінансове управління райдержадміністрації) [xls][doc][rtf][docx] - файл 4-видатки.xls


Звіт з переддипломної практики у фінансовому управлінні (Верхньодніпровське фінансове управління райдержадміністрації) [xls][doc][rtf][docx]
скачать (477.7 kb.)

Доступные файлы (13):

4-видатки.xls99kb.28.04.2011 10:37скачать
А.doc35kb.28.04.2011 21:45скачать
Видатки.doc117kb.29.04.2011 01:33скачать
Довид.про змини річна.rtf144kb.15.04.2011 20:19скачать
Документ Microsoft Word.doc32kb.28.04.2011 02:42скачать
доходи.doc101kb.29.04.2011 01:18скачать
Реєстр про вид кошт.rtf59kb.15.04.2011 20:22скачать
соц страх.doc200kb.28.04.2011 23:27скачать
трансф.doc39kb.28.04.2011 01:36скачать
Формульн по КФК 010116 до бюд.26.04.10.doc35kb.29.04.2011 00:44скачать
Документ Microsoft Office Word.docx13kb.29.04.2011 08:33скачать
звіт.doc949kb.29.04.2011 03:07скачать
ИНДЗ.doc211kb.05.05.2011 00:39скачать

содержание
Загрузка...

4-видатки.xls

  1   2   3   4   5   6
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Структура видаткової частини бюджету за 2008-2010 рр. по в розрізі кодів функціональної класифікації видатків (тис.грн.)
КФК Статті видатків 2008 2009 2010

Затверджено Структура Затверджено Структура Затверджено Структура

010000 Державне управління 5422062,20 5,09% 5987482,77 5,44% 6439812,88 4,65%

060000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 306200,00 0,29% 360400,00 0,33% 445000,00 0,32%

070000 Освiта 34603313,92 32,49% 38397909,77 34,91% 46073297,34 33,25%


080000 Охорона здоров"я 18401702,59 17,28% 20819397,62 18,93% 25973981,92 18,75%

090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 27203614,43 25,54% 33600576,84 30,54% 43697777,87 31,54%

100000 Житлово-комунальне господарство 7422109,38 6,97% 2064571,43 1,88% 1579175,91 1,14%

110000 Культура і мистецтво 3696265,95 3,47% 4267146,42 3,88% 5817590,91 4,20%

120000 Засоби масової інформації 60000,00 0,06% 110000,00 0,10% 110000,00 0,08%

130000 фізична культура і спорт 555735,87 0,52% 620540,00 0,56% 778035,00 0,56%

150000 Будівництво 3500710,00 3,29% 1199313,69 1,09% 1934393,08 1,40%

170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 1345638,56 1,26% 1445260,04 1,31% 1594097,05 1,15%

180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 150000,00 0,14% 180200,00 0,16% 291948,78 0,21%

210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 220754,04 0,21% 241700,00 0,22% 281029,00 0,20%

240000 Цільові фонди 649100,00 0,61% 28673,92 0,03% 158369,00 0,11%

250000 Видатки, не віднесені до основних груп 2981920,00 2,80% 683248,00 0,62% 3385029,60 2,44%

Всього 106519126,94 100,00% 110006420,50 100,00% 138559538,34 100,00%
КЕКВ (захищені статті) Статті видатків 2008 2009 2010
Затверджено Структура Затверджено Структура Затверджено Структура
1111 Заробітна плата 36899464,65 43,90% 40552581,57 43,05% 48206285,94 41,52%
1120 Нарахування на заробітну плату 13104303,2 11,56% 14532813,29 12,14% 17311286,32 12,11%
1132 Оплата медикаментів та перев'язувальних матеріалів 618340 0,02% 848340 0,01% 1227550 0,03%
1133 Оплата продуктів харчування 1513678,27 2,28% 1499064,98 2,13% 1881389,3 2,86%
1160 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5935810,03 6,13% 8973399,76 6,55% 10439042,45 7,71%
1340 Поточні трансферти населенню 25988864 2,04% 27785359,4 4,79% 37027730,47 3,59%
Всього 84060460,15 100,00% 94191559 100,00% 116093284,48 100,00%
КФК Статті видатків 2008 2009 2010 Динаміка 2008-2009, тис. грн. Динаміка 2009-2010, тис. грн. Динаміка 2008-2009, % Динаміка 2009-2010, %
010000 Державне управління 5422062,20 5987482,77 6439812,88 565420,57 452330,11 10,43% 7,55%
060000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 306200,00 360400,00 445000,00 54200,00 84600,00 17,70% 23,47%

070000 Освiта 34603313,92 38397909,77 46073297,34 3794595,85 7675387,57 10,97% 19,99%
080000 Охорона здоров"я 18401702,59 20819397,62 25973981,92 2417695,03 5154584,30 13,14% 24,76%
090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 27203614,43 33600576,84 43697777,87 6396962,41 10097201,03 23,52% 30,05%
100000 Житлово-комунальне господарство 7422109,38 2064571,43 1579175,91 -5357537,95 -485395,52 -72,18% -23,51%
110000 Культура і мистецтво 3696265,95 4267146,42 5817590,91 570880,47 1550444,49 15,44% 36,33%
120000 Засоби масової інформації 60000,00 110000,00 110000,00 50000,00 0,00 83,33% 0,00%
130000 фізична культура і спорт 555735,87 620540,00 778035,00 64804,13 157495,00 11,66% 25,38%
150000 Будівництво 3500710,00 1199313,69 1934393,08 -2301396,31 735079,39 -65,74% 61,29%
170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 1345638,56 1445260,04 1594097,05 99621,48 148837,01 7,40% 10,30%
180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 150000,00 180200,00 291948,78 30200,00 111748,78 20,13% 62,01%
210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 220754,04 241700,00 281029,00 20945,96 39329,00 9,49% 16,27%
240000 Цільові фонди 649100,00 28673,92 158369,00 -620426,08 129695,08 -95,58% 452,31%
250000 Видатки, не віднесені до основних груп 2981920,00 683248,00 3385029,60 -2298672,00 2701781,60 -77,09% 395,43%
Всього 106519126,94 110006420,50 138559538,34 3487293,56 28553117,84 3,27% 25,96%


Аналіз виконання видаткової частини бюджету


КФК Статті видатків 2008 2009 2010


Затверджено тис. грн. Касове виконання, тис.грн. Виконання, % Затверджено Касове виконання Виконання Затверджено Касове виконання Виконання


010000 Державне управління 5422062,20 5351726,94 98,70% 5987482,77 5831914,43 97,40% 6439812,88 6323989,13 98,20%


060000 Правоохоронна дiяльнiсть та забезпечення безпеки держави 306200,00 300291,87 98,07% 360400,00 355037,03 98,51% 445000,00 443592,30 99,68%


070000 Освiта 34603313,92 34808857,08 100,59% 38397909,77 37233159,81 96,97% 46073297,34 46034810,83 99,92%


080000 Охорона здоров"я 18401702,59 18547357,23 100,79% 20819397,62 20149561,34 96,78% 25973981,92 25651494,65 98,76%


090000 Соцiальний захист та соцiальне забезпечення 27203614,43 25037899,77 92,04% 33600576,84 32702244,05 97,33% 43697777,87 43206631,69 98,88%


100000 Житлово-комунальне господарство 7422109,38 7441365,64 100,26% 2064571,43 2067246,69 100,13% 1579175,91 1563383,28 99,00%


110000 Культура і мистецтво 3696265,95 3738281,30 101,14% 4267146,42 4139530,74 97,01% 5817590,91 5603290,00 96,32%


120000 Засоби масової інформації 60000,00 60000,00 100,00% 110000,00 98513,06 89,56% 110000,00 98000,00 89,09%


130000 фізична культура і спорт 555735,87 565714,48 101,80% 620540,00 615397,94 99,17% 778035,00 783266,78 100,67%


150000 Будівництво 3500710,00 3124107,97 89,24% 1199313,69 682718,60 56,93% 1934393,08 1373311,03 70,99%


170000 Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 1345638,56 1183523,95 87,95% 1445260,04 1181974,81 81,78% 1594097,05 1361095,29 85,38%


180000 Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю 150000,00 149960,00 99,97% 180200,00 151240,00 83,93% 291948,78 279985,22 95,90%


210000 Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 220754,04 234816,74 106,37% 241700,00 249802,28 103,35% 281029,00 287564,73 102,33%


240000 Цільові фонди 649100,00 634114,52 97,69% 28673,92 6600,00 23,02% 158369,00 138334,00 87,35%


250000 Видатки, не віднесені до основних груп 2981920,00 2664853,84 89,37% 15000,00 0,00 0,00% 2264164,60 1574456,67 69,54%


Всього 106519126,94 103842871,33 97,49% 109338172,50 105464940,78 96,46% 137438673,34 134723205,60 98,02%


Розрахунок прогнозного обсягу доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, на 2011 рік по Верхн. Р-ну


  1   2   3   4   5   6Скачать файл (477.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru