Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Способи одержання
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Способи одержання
Лабораторні способи
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Реакції приєднання
Реакція гідратації
Реакції полімеризації
Реакції заміщення
Способи одержання
Фізичні властивості
Будова функціональної групи
Хімічні властивості
Реакції приєднання
Гідрування (відновлення)
Реакції заміщення кінцевого атома Гідрогену
Реакції окиснення
Номенклатура та ізомерія
Методи добування Основними природними джерелами ароматичних вуглеводнів є нафта і кам’яне вугілля. 1. Добування з нафти
2. Добування з кам’яного вугілля
4. Взаємодія суміші алкіл- і арилгалогенідів з металічним нат­рієм
Алкілування ароматичних вуглеводнів за Фріделем – Крафтсом
Фізичні властивості
Хімічні властивості
Реакції електрофільного заміщення (
Алкілування за Фріделем
Ацилування за Фріделем — Крафтсом
Окиснення бензенового циклу
Окиснення гомологів Беніну
Реакції в боковому ланцюзі
Енергіею зв’язку
Довжиною зв’язка
Валентним кутом
Електронні параметри
Спряжені зв’язки
Міжмолекулярні взаємодії
Н (якщо вона не занадто велика): інд = Н
Диполь-дипольна (ориєнтаційна) взаємодія
Еор = – , де  – дипольний момент молекули; r
Взаємодія диполь – індукований диполь (індукційна взаємодія)
Дисперсійна взаємодія (ефект Лондона)
Водневий зв’язок
3. Взаємний вплив атомів в молекулах органічних сполук
3.2. Мезомерний ефект
М)-ефект виникає, коли замісник, який з’єднуєтъся з карбоновим радикалом має неподілену пару р
3.3. Ефект надкон'югації
Приєднання галогеноводнів до алкенів
Фізичні властивості
А. Реакції нуклеофільного заміщення
Фактори, які сприяють перебігу реакцій за механізмом
Гідроліз галогеналканів
Взаємодія з алкоголятами та фенолятами
3. Взаємодія з солями карбонових кислот
Взаємодія з солями ціановодневої кислоти
Взаємодія з солями нітритної кислоти
Е2) та мономолекулярним механізмом (Е
Е1, звичайно не вимагає присутності основи як реагенту. В реакції елімінування за механізмом Е
Хімічні властивості
Реакції нуклеофільного заміщення
Реакції з металами (металування)
Сполуки зі спряженими подвійними зв’язками
Способи добування
Каталітичне дегідрування алканів і алкенів
Дегідратація ненасичених спиртів
Хімічні особливості спряжених дієнів
Приєднання галогенів
Реакція Дільса — Альдера (діеновий синтез)
Властивості окремих представників
Натуральний (природний) каучук
Синтетичний каучук
Вулканізація каучуку
Типи та сила органічних основ
Основи та кислоти Л’юіса
2. Електрофільні та нуклеофільні реагенти
3. Класифікація органічних реакцій
N) або електрофільними (E
Мономолекулярні реакції
1. Одноатомні спирти
Гідратація алкенів.
Відновлення карбонільних сполук
Взаємодія карбонільних сполук з
Основні властивості
Взаємодія з мінеральними та органічними кислотам
Дегідратація спиртів
Способи одержання
Фізичні властивості
Хімічні властивості

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru