Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лекции - Опорний конспект з Політекономії (Економічної теорії) - файл 1.doc


Лекции - Опорний конспект з Політекономії (Економічної теорії)
скачать (1842 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc1842kb.23.11.2011 04:59скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Тема 1. Предмет і метод політичної економіки.

Економіка(від герц. oikonomia, буквально-местецтво ведення домашнього

господарства):

1.Народне господарство певної країни, групи країн або всього світу.

2.Сфера господарської діяльності людини, у якій створюється, розподіляються і споживаються життєві блага.

3.Економічна наука, що вивчає різноманітні економічні явища і процеси, які відбуваються в суспільстві.

4.Сукупність економічних відносин між людьми у сфері виробництва, розподілу, обміну і споживання продукції, що утворюють певну економічну систему.

^ Основні етапи розвитку економічної науки

(316 до к.19 ст.)

Меркантилізм (16-17 ст)- від італ. mepkante-торговець, купець-ототожнювали багатство з грошима, золотом. Основне джерело багатства торгівля, сфера обігу А.Монкретьєн, Т. Манн, Д. Юм
Фізіократи (17-18 ст)- питання походження багатства перенесено із сфери обігу в сферу виробництва. Але джерелом багатства вважали тільки працю в с/г виробництві (Ф. Кене, П. Буагільбер, А. Тюрго, В. Мірабо.^ Класична політична економія - „трудова теорія вартості” (А. Сміт, Д. Рікардо, У. Петті)
Марксизм

(19-20 ст.)
Маржиналізм

(19 ст.)^ Основні напрями сучасної економічної теорії
Неокласицизм (монетаризм, теорія економіки пропозиції, теорія раціональних очікувань)

Кейнсіанство

Інституціоналізм

Неокласичний

синтез

Еволюція визначення предмета економічної теорії
Еволюція назви економічної науки


^ Економічна теорія-це суспільна наука, яка вивчає закони розвитку економічних систем, діяльність економічних систем, діяльність економічних суб’єктів, спрямовану на ефективне господарювання в умовах обмежених ресурсів, з метою задоволення своїх безмежних потреб.

Структура загальної економічної теоріїОсновні напрями сучасної економічної теорії
^ Економічні категорії - абстрактні, логічні, теоретичні поняття, які в узагальненому вигляді виражають родові ознаки певних економічних явищ і процесів.

Економічні закони-відображають найсуттєвіші, стійкі, такі, що постійно повторюються, причинно-наслідкові взаємозв’язки і взаємозалежності економічних процесів і явищ. Закони виражають сутність економічних відносин.

Система економічних законів
^ Загальні властивості та відмінності економічних законів і законів природи
Рівні використання економічних законівФункції економічної теорії
Взаємозв’язок економічної теорії і господарської практики


Взаємозв’язок економічної теорії з іншими науками


^ ТЕМА 1.3 Методи пізнавання економічних процесів і явищ та їхня класифікація

Метод економічної теорії-це сукупність прийомів, засобів і принципів, за допомогою яких досліджуються категорії і закони функціонування та розвитку економічних систем.

Основні методи економічної теорії
^ Тема 1.4Суспільне виробництво: фази, сфери, фактори
Суспільне виробництво - це сукупна організована діяльність людей із перетворення речовин і сил природи з метою створення матеріальних і нематеріальних благ, необхідних для їх існування та розвитку.

Основні риси виробництва


Стадії суспільного виробництва


Основні елементи процесу

виробництваПраця –це свідома доцільна діяльність людини, яка спрямована на створення тих чи інших благ з метою задоволення потреб.

^ Предмет праці –всі речовини природи, на які спрямована праця людини і які становлять матеріальну основу майбутнього продукту.

Засоби праці –це річ або комплекс речей, якими людина діє на предмети праці.Засоби виробництва

Сфери суспільного виробництваГалузева структура суспільного виробництва

Продуктивні сили суспільства

  • Засоби виробництва

  • Робоча сила

  • Використовувані людьми сили природи

  • Наука

  • Інформація

  • Форми і методи організації виробництва


Виробничі відносини – це відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних та духовних благ


^ Організаційно-економічні Соціально-економічні

(«виробництво»-«виробництво») ( «людина»-«людина»)

Взаємозв’язок матеріального і нематеріального виробництваФактори виробництва


  1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (1842 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru