Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Основною задачею інформатики
2. Сутність інформації.
3. Форма представленя інформації.
Числова інформація
Графічна інформація
Звукова інформація
4. Передавання інформації.
5. Кількість інформації. Одиниці вимірювання даних
6. Використання інформації.
7. Властивості інформації.
1. Поняття об'єктивності
2. Адекватність інформації
3. Доступність інформації
4. Актуальність інформації
8. Обробка інформації.
Розподілений спосіб
9. Інформаційні ресурси та інформаційно-комунікаційні технології.
Информационная технология
10. Інформатизація економіки і суспільства.
Мета інформатизації –
11. Принципи організації та структура комп’ютера.
Принцип однородности памяти
Принцип адресности
Основные принципы
2. Структура компьютера
Загальна структура компьютера
Арифметико-логічний пристрій
Керуючий пристрій
12. Архітектура комп'ютера
13. Структура персонального комп’ютера.
Системний блок
Основними вузлами системного блоку є
Основною платою ПК є материнська плата (MotherBoard). На ній розташовані
Шина даних
Командна шина
Внутрішня пам'ять
Маніпулятор "миша"
14. Центральний процесор.
Основними параметрами процесорів є
Розрядність процесора
Робоча напруга
Коефіцієнт внутрішнього домноження тактової частоти
16. Склад внутрішньої пам’яті комп’ютера. Внутрішня пам'ять
Оперативна пам'ять RAM (Random Access Memory).
Постійна пам'ять ROM (Read Only Memory)
Енергонезалежна пам'ять CMOS
17. Зовнішня пам'ять комп’ютера.
Накопичувачі на жорстких магнітних дисках (НЖМД)
Накопичувачі на гнучких магнітних дисках (НГМД)
Накопичувачі на оптичних дисках
Основними характеристиками CD-ROM є
Накопичувач CD-R (CD-Recordable)
Накопичувач CD-RW (CD-ReWritable)
Накопичувач DVD (Digital Video Disk)
18. Клавіатура комп’ютера. Клавіатура
19. Монітор комп’ютера.
Монітор з електронно-променевою трубкою
Дисплеї на рідких кристалах (Liquid Crystal Display - LCD)
Монохромні та кольорові монітори
20. Відеоадаптер і графічний акселератор комп’ютера.
21.Аудіоадаптор комп’ютера.
Матричні принтер
Принцип дії
Характеристики матричних принтерів
Об'єм пам'яті
Роздільна здатність
Колірність друку
Струменеві принтери
Принцип дії
Характеристики струменевих принтерів
Якість друкування
Роздільна здатність
Лазерні принтери
Принцип дії
Основні характеристики лазерних принтерів
Принцип дії.
Класифікація сканерів.
Основні технічні характеристики сканерів
Глибина представлення кольорів
Динамічний діапазон
Метод сканування
25. Модем і факс-модем.
Персональні комп'ютери
Класифікація по рівню спеціалізації
Класифікація за розміром
28. Системний блок.
Основними вузлами системного блоку є
29. Системна плата
30. Комп’ютерні мережі.
31. Мережні пристрої і засоби комунікацій.
Активное сетевое оборудование
Пассивное сетевое оборудование
Сетевой коммутатор
Сетево́й концентра́тор
Загальні відомості про Internet.
Ключевые принципы Интернета
Електронна пошта
34. Зв'язок комп’ютерів між собою в Інтернеті.
Схема передачи информации по протоколу TCP/IP такова
Система адрес у мережі Internet.
Числовые адреса
Основні мережні сервіси
Сервіс FTP
Електронна пошта
Сервіс Мail Lists
Сервіс WWW
Сервіс IRC
Служба ICQ
Доступ користувачів до мережі Internet.
37. Мультимедіа та мультимедіа-комп’ютери.
Информационная и рекламная служба
Cредства создания мультимедийных приложений
Виртуальная реальность
Пример использования виртуальной реальности
38. Області застосування мультимедіа.
39. Критерії класифікації комп'ютерів.
Класифікація за призначенням
Великі ЕОМ (Main Frame)
Центральний процесор
Персональні комп'ютери
Класифікація по рівню спеціалізації
Класифікація за розміром
Класифікація за сумісністю
40. Класифікація комп’ютерів за поколіннями.
41. Стаціонарні та портативні комп’ютери.
43. Схеми числення.
[править] Римская система счисления
44. Форми представлення чисел в комп’ютерах.
Диапазоны значений целых чисел без знака
Целые числа со знаком
Диапазоны значений целых чисел со знаком
Положительные числа
Отрицательные числа
Дополнительный код
45. Алгебра логіки. Логічні формули
Джорджа Буля
6 — четное число
Петров — врач
Чтобы обращаться к логическим высказываниям, им назначают имена.
Луна — спутник Земли
А  истинно,  а  В
Ложен только один вариант, когда А истинно, а В ложно
РАВНОСИЛЬНО  
С помощью логических переменных и символов логических операций любое высказывание можно формализовать
46. Зв'язок між алгеброю логіки і двійковим кодуванням.
47. Логічні елементи І, АБО, НІ. Розв’язання логічних задач.
С х е м а   И
Таблица истинности схемы И
С х е м а   ИЛИ
ИЛИ с двумя входами представлено на рис. 5.2.   Знак "1"
С х е м а   НЕ
Таблица истинности схемы НЕ
48. Поняття програмного забезпечення. Класифікація програмного забезпечення.
Програмне забезпечення
49. Операційна система.
51.Системи програмування.
52.Транслятори, компілятори, інтерпретатори.
53. Бібліотеки підпрограм.
54. Текстові редактори.
55. Графічні редактори.
56. База Даних. Системи управління базами даних.
57. Інтегровані пакети програм.
59. Мережне програмне забезпечення.
Коммуникационные функции
Защита от несанкционированного доступа
Программное обеспечение сетевых ОС распределено по узлам сети.
60. Поняття алгоритму. Базові алгоритмічні структури.
Мухаммеда ибн Муса ал-Хорезми
Логическая структура любого алгоритма может быть представлена комбинацией трех базовых структур: следование,   ветвление, &
1. Базовая структура  "следование".
61. Мови програмування. Основні поняття алгоритмічних мов програмування. Мова програмування
Массивы — последовательности однотипных элементов, число которых фиксировано и которым присвоено одно имя.
4.  Выpажения — пpедназначаются для выполнения необходимых вычислений
Cтроковые (литерные) выражения, значениями которых являются текcты
Алгоритмический язык (как и любой другой язык) образуют три его составляющие
62 Етапи розв’язання задач.
Всякое явление природы бесконечно в своей сложности
Около пяти сантиметров. Но он вовсе не сферический, а продолговатый.
Короче говоря
64. Тестування програм.
Отладка и тестирование
Тестирование устанавливает факт наличия ошибок, а отладка выясняет ее причину.
Программу условно можно считать правильной, если её запуск для выбранной системы тестовых исходных данных во всех случаях дает п
Вычислять эталонные результаты нужно обязательно   до,   а не   после   получения машинных результатов.
1. Проверка в нормальных условиях.
3. Проверка в исключительных ситуациях.
65. Комп’ютери в освіті.
В  информационном  обществе  знать   "КАК"   важнее,  чем  знать   "ЧТО&q
1. Автоматизированные обучающие системы (АОС)
2. Экспертные обучающие системы (ЭОС).
3. Учебные базы данных (УБД) и учебные базы знаний (УБЗ)
4. Системы Мультимедиа
5. Системы «Виртуальная реальность».
6. Образовательные компьютерные телекоммуникационные сети.
66.Системи автоматизованого проектування (САПР).
Управління розподілом інформації між учасниками робіт.
Автоматизовані системи наукових досліджень.
68. Бази даних.
Структуровані та неструктуровані БД
69. «Експертні системи»
Експертні системи
70. Комп’ютери в адміністративному управлінні.
71. Системи управління технологічними процесами. Какую роль играют компьютеры в управлении технологическими процессами?
72. Комп’ютери в медицині.
Компьютерная аппаратура широко используется при постановке диагноза, проведении обследований и профилактических осмотров
Банки медицинских данных
73. Електронні гроші. Что такое электронные деньги?
Торговля без наличных
Банковские сделки на дому.
Встречные зачёты.
Оплата устно
74. Електронні розрахунки.
75. Пластикові картки.
Клубные и дисконтные
77. Операційна система Windows. Вікна. Панелі. Елементи управління. Папки.
Операційною системою
Склад ОС. Структуру ОС складають наступні модулі
Файлова система
80. Робота в комп’ютерних мережах. Права доступу.
Компьютерная сеть
Протокол IPSec
Зачем нужен IPSec
IPSec в работе
PIN вместо пароля
81. Типи комп’ютерних вірусів.
Існує дуже багато різних вірусів. Умовно їх можна класифікувати наступним чином
82.Захист від вірусів. Антивірусні пакети програм.
Розрізняють такі типи антивірусних програм
83. Принципи архівації. Мультимедійні архіви. Програми-архіватори.
84-85. Програми-перекладачі з іноземних мов. Пакети програм перекладачів. Словники.
Електронні словники
Програма PROMT
Можливості програми PROMT
Введення документа
Уточнення параметрів перекладу
Підготовка тексту до перекладу
Переклад документа
Збереження результатів
Програма Language Master
Незалежний програмний модуль
Модуль розширення Microsoft Word
86-87. Програми сканування і розпізнавання.
Сканування документів
88. Офісні пакети програм.
89. Пакет MS Office.
90. Програма текстовий редактор MS Word.
Основні відомості про базові прийоми роботи в етп ms excel
Microsoft Office
XLS. В одному файлі робочої книги MS Excel
92. Запуск редактора VBA, вікно проекту, вікно модуля.
Запуск редактора
Вікно проекту
93. Структура програми на VBA
Sub ім 'япроцедури ([аргументи])
94. VBA. Типи змінних
Private Sub My_ageQ
95. VBA. Синтаксис опису функцій.
96. VBA. Добавление процедуры или функции в проект.
97. МИФ. Запуск процедуры пользователя или формы.
98.VBA. Правила запису інструкції If… Then… Else
If • В багаторядковій структурі кожній інструкції If
102. VBA. Поняття масиву. Індекс масиву.
Dim EmployeeNames
103/ VBA. Опис масиву. Багатовимірні масиви.
Багатовимірні масиви
Елементи багатовимірних масивів отркіьгуюя; злз¥&/ля
107. VBA. Розміщення елементів управління в формі.
Використання полів
Використання перемикачів
109. VBA. Поняття ієрархії об’єктів
110. VBA. Об’єкт Application та його властивості
Властивість Address.
Властивість Formula.
Range ("C7").Formula = "=Sum(Cl:C6)"
Range ("
Public Sub
Excel встановити потрібний рівень безпеки. Зайдіть у меню Сервис - Параметри - Безопасность - Безопасность макросов.
Низька (не рекомендується).
115. Програма підготовки презентації MS Power Point.
116. Програма СУБД MS Access.
Типы данных Access
118. Глобальна мережа Інтернет.
119. Адресация в Интернете: доменная система имен и IP-адреса.
Адрес E-mail
121. Сервисы и протоколы в Интернете.
122. Служба веб
123. Електронна пошта
124. Пошукові системи в Інтернеті. Системы информационного поиска сети Интернет.
Системы, основанные на предметных каталогах.
Автоматические индексы.
125. Програми-браузери. Браузер
Популярные браузеры
Текстовые браузеры
126. Програми-клієнти електронної пошти. Почтовая программа
Электро́нная по́чта
Электронная почта
Протоколы передачи электронной почты
Популярные программы для работы с E-mail
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook
127. Етикет в Інтернеті.
Вважається неприпустимим
Вважаеться недоцiльним
128. Безпека роботи в Інтернеті.
Угрозы, связанные с электронной почтой
Фальшивые адреса отправителя
Перехват письма электронной почты
Почтовые бомбы
Письма с угрозами
Защита от фальшивых адресов
Защита от перехвата электронной почты
Корректное использование электронной почты
Защита электронных писем и почтовых систем
129 Закон України про інформацію.
ЗУ про електронні документи та електронний документообіг
ЗУ про електронний цифровий підпис.
131 Закон України „Про захист інформації”. Право власності на інформацію під час її обробки.
Право власності на інформацію
Підставами виникнення права власності на інформацію
132. Концепція комутації пакетів як технологій оброблення і зберігання даних.
133. Технологія «клієнт-сервер».
134. Сутність розподілених технологій оброблення і зберігання даних.
135. Електронна пошта як інформаційна технологія.
136. Создание Web-страницы
139. Можливість та форми електронного бізнесу.
Переваги застосування електронного бізнесу в сфері АПК
140. Електронний уряд України.
141. Електронне місцеве самоврядування в Україні.
142. Громадські електронні фонди в Україні.
143. Електронні місцеві ограни влади в Україні.
Запрацювали електронні громадські приймальні | 01 травня 2006 10:33
Діалог з чиновником через Інтернет
144. Безпека і захист інформації в Інтернеті.
145. Застосування комп’ютерних криптографічних технологій в економіці. Функції «електронного конверта» та «цифрового електронног
Функції цифрового підпису
Функція конверту.
Електронний цифровий підпис (ЕЦП)
Накладання електронного цифрового підпису (підписування)
Перевірка електронного цифрового підпису
146. Технологія «цифрового електронного підпису». Властивості електронного підпису. Хеш-функції.
147. Технологія «цифрового електронного підпису». Відправлення підписаних документів.
148. Технологія «цифрового електронного підпису». Отримання підписаних документів.
149. Технологія «цифрового електронного підпису». Цифровий електронний сертифікат.
150. Технологія «цифрового електронного підпису». Функції сертифікації центру. Посилений сертифікат відкритого ключа.
У відповідності до Закону України "Про електронний цифровий підпис", ЦСК має право
Відповідно до Закону, ЦСК повинен
Центри сертифікації ключів (ЦСК) є єдиними суб’єктами системи ЕЦП, які надають послуги сертифікації відкритих ключів безпосередн
До основних функцій відносяться
До додаткових функцій можливо віднести
151. Технологія «цифрового електронного підпису». Функція зв’язку для методу Діффі-Хелмана застосування для симметричного застос
153 Які основні види інформації визначає «Закон України про інформацію»
Iнформацiя довiдково-енциклопедичного характеру
154 Які види інформації з обмеженим доступом визначає «Закон України про інформацію»?
155 Які підстави виникнення права власності на інформацію
Підставами виникнення права власності на інформацію
156 Яких субєктів відносин, пов’язаних з обробкою інформації АС визначає «Закон України про захист інформації»?
157 Які правові засади права власності на інформацію під час її обрбки визначає « Закон України про захист інформації»
158 Яка державна підтримка науково-інформаційної діяльності реалізується згідно «Закону України про науково-технічну інформацію»
159 Як законодавчо в Україні передбачено розвиток товарно-грошових відносин в інформаційній діяльності.
Iнформацiя як товар
160 Які головні напрямки державної інформаційної політики в Україні.
164.(Освальд) Суб’єкти правових відносин у сфері послуг електронного цифрового підпису згідно "Закону України про електронн
166.(Освальд) Які права та обовязки субєктів електронного документообігу згідно "Закону України про електронні документи та
Електронний документ

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru