Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломная работа. Метрологическое обеспечение системы контроля концентрации водорода в защитной оболочке ядерного реактора (укр.яз.) - файл 1 Раздел.doc


Дипломная работа. Метрологическое обеспечение системы контроля концентрации водорода в защитной оболочке ядерного реактора (укр.яз.)
скачать (374.2 kb.)

Доступные файлы (13):

1 Раздел.doc55kb.31.01.2007 16:11скачать
2 Роздел.doc251kb.26.01.2007 23:45скачать
3 Раздел.doc429kb.27.01.2007 05:58скачать
4 ЕКО.doc297kb.27.01.2007 04:49скачать
5 Razdel (GO).doc38kb.24.01.2007 15:19скачать
6 Razdel (OT).doc107kb.06.02.2007 12:18скачать
ВИСНОВОК.doc22kb.27.01.2007 00:32скачать
ВСТУП.doc24kb.27.01.2007 00:33скачать
РЕФЕРАТ.doc22kb.27.01.2007 00:29скачать
РЕФЕРАТ(en).doc21kb.27.01.2007 00:29скачать
РЕФЕРАТ(укр).doc21kb.27.01.2007 00:29скачать
Содержание.doc36kb.06.02.2007 12:18скачать
Техничне завдання.doc20kb.26.01.2007 23:16скачать

содержание
Загрузка...

1 Раздел.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...

1 ОСНОВНІ ЦІЛІ Й ЗАВДАННЯ МЕТРОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВП ЗАЕС1.1 Основні цілі, завдання й функції метрологічної служби ВП ЗАЕС
Метрологічне забезпечення (МЗ) експлуатації АЕС передбачається технічним завданням на розробку АЕС, є складовою частиною проекту АЕС і здійснюється на етапах будівництва, експлуатації, а також виводу з експлуатації АЕС. Обсяг контролю основних технологічних параметрів, місця установки ЗВТ, способи контролю, точність вимірів визначаються технічною документацією, розроблювальної відповідно до проектного (конструкторської) документації.

Функції МЗ виробництва в Відокремленому Підрозділі Запорізької Атомної Електричної Станціі виконує метрологічна служба ВП ЗАЕС, що є складовою частиною метрологічної служби України. Відповідальність за стан МЗ й дотримання метрологічних норм і правил в ВП ЗАЕС несе технічний директор - головний інженер. Державний нагляд за діяльністю метрологічної служби ВП ЗАЕС здійснює Держпотребстандарт України і його органи (державні наукові метрологічні центри, територіальні органи).

Метрологічна служба ВП ЗАЕС складається з:

- служби головного метролога (СГМ);

- підрозділів ВП ЗАЕС, що здійснюють роботи з МЗ виробництва в сфері своєї діяльності.

Метою діяльності СГМ є забезпечення єдності вимірів, створення й впровадження системи керування МЗ виробництва для досягнення гарантій виконання законодавчих, нормативних, організаційних, технічних, методичних документів в області метрології [ ].

Завдання метрологічної служби ВП ЗАЕС:

а) планування й реалізація комплексу заходів щодо вдосконалювання МЗ ВП ЗАЕС;

б) координація робіт, виконуваних підрозділами метрологічної служби ВП ЗАЕС;

в) метрологічний контроль:

1) метрологічна атестація ЗВТ і вимірювальних інформаційних систем (ВІС);

2) калібрування ЗВТ й ВІС відповідно до області акредитації;

3) перевірка ЗВТ й ВІС відповідно до області акредитації;

4) організація робіт з акредитації вимірювальних, перевірочних і каліброваних лабораторій;

5) організація атестації методик виконання вимірів;

6) метрологічна експертиза технічної документації, розроблювальної в ВП ЗАЕС.

г) організація й проведення метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірів;

д) організація робіт з акредитації вимірювальних каліброваних і перевірочних лабораторій;

е) розробка й впровадження нормативної й технічної документації в сфері метрології.

Основні функції метрологічної служби ВП ЗАЕС:

а) забезпечення проектних норм точності вимірів технологічних параметрів;

б) координація й методичне керівництво роботами по МЗ;

в) аналіз стану вимірів;

г) метрологічний контроль;

д) МЗ еталонної бази;

е) МЗ ЗВТ, устаткування:

1) установлення раціональної номенклатури ЗВТ й оптимальних норм точності вимірів;

2) забезпечення правил експлуатації ЗВТ;

3) атестація іспитового встаткування;

4) розробка, виготовлення, МА й впровадження не стандартизованих ЗВТ;

5) організація метрологічного обліку ЗВТ й ВІС;

6) метрологічний облік стандартних зразків состава й властивостей речовин і матеріалів;

7) розробка графіків періодичної перевірки ЗВТ;

8) розробка графіків періодичного калібрування лабораторних ЗВТ;

9) розробка графіків періодичного калібрування технологічних ЗВТ;

ж) метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірів;

з) розробка методик виконання вимірів (МВВ);

и) ремонт і технічне обслуговування робочих еталонів, лабораторних ЗВТ;

к) підготовка персоналу ВП ЗАЕС в області метрології;

л) взаємодія з органами державної метрологічної служби, метрологічними службами інших підприємств.

СГМ у своїй діяльності керується законами України, постановами уряду, що керують документами Мінтопенерго, Державного комітету ядерного регулювання України, Держпотребстандарта України, наказами й вказівками керівництва ВП ЗАЕС.
1.2 Організаційна структура метрологічної служби ВП ЗАЕС
1.2.1 Загальні положення

Структуру й штатний розклад СГМ затверджує генеральний директор ВП ЗАЕС відповідно до нормативу чисельності персоналу, затвердженим НАЕК “Енергоатом “, з урахуванням обсягів робіт й особливостей діяльності підрозділу [ ].

СГМ комплектується фахівцями із всіх видів вимірів. Кожен співробітник повинен мати відповідне утворення, професійну підготовку, технічні знання й досвід, необхідні для виконання своїх обов'язків.

Очолює метрологічну службу ВП ЗАЕС головний метролог. Головний метролог здійснює керівництво її діяльністю з питань МЗ через головний підрозділ метрологічної служби - службу головного метролога. Головний метролог підлеглий технічному директорові - головному інженерові ВП ЗАЕС і керується в роботі своєю посадовою інструкцією [ ].

Призначає на посаду головного метролога й звільняє від неї Генеральний директор ВП ЗАЕС наказом по підприємству за узгодженням з головним метрологом НАЕК “Енергоатом “.

У СГМ входять наступні структурні одиниці:

­­а) лабораторія метрологічного забезпечення (ЛМЗ);

б) лабораторія технологічних вимірів (ЛТВ), куди входить:

1) група температурних, теплофізичних і фізико-хімічних вимірів;

2) група виміру витрати, тиску, рівня;

3) група вимірювальних інформаційних систем;

в) лабораторія електрорадіовимірів (ЛЕРВ), у яку входять:

1) група радіотехнічних вимірів;

2) група електротехнічних вимірів;

г) лабораторія по обслуговуванню засобів вимірювальної техніки (ЛОЗВТ) у яку входять:

1) група по обслуговуванню ЗВТ РО, СББ-1,2;

2) група по обслуговуванню ЗВТ ТЕ, ЛБК, ОВК;

д) група підготовки виробництва.
1.2.2 Функції ЛМЗ

На лабораторію метрологічного забезпечення покладені наступні функції:

- координація й методичне керівництво підрозділами ВП ЗАЕС в області МЗ виробництва;

- виконання й обробка результатів аналізу стану МЗ всіх видів вимірів відповідно до номенклатури ЗВТ, ВІС, іспитового встаткування, застосовуваних в ВП ЗАЕС;

- поточне, перспективне планування заходів щодо вдосконалювання МЗ ВП ЗАЕС, забезпеченню єдності вимірів;

- організація й проведення метрологічного нагляду, контроль виконання актів і приписань за результатами нагляду;

- виконання заходів щодо впровадження державних і галузевих стандартів;

- розробка й впровадження стандартів підприємства;

- розробка ТД (методичних вказівок по калібруванню, програм МА, переліків ЗВТ, що підлягають перевірці й калібруванню й інше);

- проведення метрологічної експертизи конструкторської, технологічної документації;

- організація розробки й облік графіків перевірки й калібрування ЗВТ;

- організація й проведення МА впроваджуваних, модернізованих ЗВТ, ВІС;

- участь у підготовці й проведенні МА не стандартизованих ЗВТ, в атестації ВО;

- надання методичної допомоги й участь в атестації МВВ;

- організація й особиста участь в акредитації вимірювальних каліброваних лабораторій;

- комплектування робочого фонду СГМ, його поповнення необхідними НД;

- облік, реєстрація, систематизація НД СГМ;

- комплектування робочих місць лабораторій СГМ необхідної НД;

- розробка заходів щодо вдосконалювання автоматизованого обліку ЗВТ, графіків перевірки й калібрування;

- участь у розслідуванні причин відмов, аварій, пов'язаних зі станом ЗВТ, розробка заходів щодо попередження відмов, аварій;

- узгодження планів робіт підрозділів метрологічної служби ВП ЗАЕС;

- збір, аналіз, систематизація науково-технічної інформації про сучасні досягнення в області метрології, вимірів, вимірювальної техніки;

- розробка програм навчання, перепідготовки, підвищення кваліфікації по основах метрології для персоналу підрозділів ВП ЗАЕС, що виконує окремі функції по МЗ;

організація ремонту закріплених приміщень, устаткування й меблів, що належать лабораторії.

1.2.3 Функції ЛТВ

Основні функції лабораторії технологічних вимірів:

- розробка графіків періодичної перевірки, калібрування ЗВТ й ВІС по закріплених видах вимірів;

- ведення метрологічного обліку (формування бази даних) ЗВТ й ВІС, експлуатованих в ВП ЗАЕС;

- перевірка, калібрування ЗВТ й ВІС акустичних величин, параметрів потоку, витрати, рівня, обсягу речовин, тиску, вакууму, температури, оптико фізичного, фізико-хімічного состава й властивостей речовин ;

- розробка програм МА, організація й виконання робіт з МА ЗВТ й ВІС, не минулих державних випробувань;

- розрахунок пристроїв;

- метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірів;

- МЕ технічної документації, заявок і договорів на поставку ЗВТ;

- участь у впровадженні стандартів підприємства й інших НД;

- аналіз забезпеченості еталонами для організації перевірки й калібрування ЗВТ по закріплених видах вимірів;

- коректування міжколібровачних інтервалів ЗВТ;

- розробка локальних перевірочних схем по закріплених видах вимірів;

- збір і відновлення інформації про заводи-виготовлювачів ЗВТ, що входять у компетенцію лабораторії;

- організація ремонту, техобслуговування, відновлення або заміни встаткування;

- розробка заявок на матеріали, ЗВТ й устаткування для потреб лабораторії;

- навчання й підвищення кваліфікації персоналу лабораторії й підрозділів ВП ЗАЕС;

- вхідний контроль знову, що надійшли ЗВТ, і ВІС.
1.2.4 Функції ЛЕРВ

Основними функціями лабораторії електрорадіовимірів є:

- розробка місячних, річних і перспективних планів робіт лабораторії;

- розробка графіків перевірки й калібрування ЗВТ по закріплених видах вимірів;

- калібрування й перевірка ЗВТ по закріплених видах вимірів;

- метрологічний нагляд за забезпеченням єдності вимірів;

- метрологічний облік ЗВТ по закріплених видах вимірів;

- проведення техобслуговування еталонів і ЗВТ, що належать ЛЕРВ, згідно з розробленими графіками;

- участь у впровадженні стандартів підприємства й інших НД;

- розробка програм МА, організація й проведення МА не стандартизованих ЗВТ, участь в атестації іспитового встаткування4

- МЕ технічної документації, заявок і договорів на поставку ЗВТ;

- збір і відновлення інформації про заводи-виготовлювачів ЗВТ, що входять у компетенцію лабораторії;

- навчання й підвищення кваліфікації персоналу лабораторії й підрозділів ВП ЗАЕС;

- вхідний контроль знову, що надійшли ЗВТ, по закріплених видах вимірів.
1.2.5 Функції ЛОЗВТ

- ремонт робочих і вихідних еталонів, а також лабораторних ЗВТ;

- розробка графіків і виконання техобслуговування еталонів і ЗВТ;

- збір й аналіз статистичних даних по відмовах ЗВТ;

- збір і відновлення інформації про заводи-виготовлювачів ЗВТ, що виконують ремонт ЗВТ;

- розробка заявок на матеріали, запасні частини, що комплектують й устаткування для потреб лабораторії;

- ремонт закріплених приміщень, устаткування й меблів, що належать лабораторії;

- вхідний контроль знову, що надійшли ЗВТ.
1.2.6 Функції ГПВ

Група підготовки виробництва виконує наступні функції:

- розробка графіка перегляду ПД СГМ, контроль за його виконанням;

- організація й проведення нормоконтроля виробничої документації СГМ;

- розрахунки трудовитрат на проведення калібрування, ремонту ЗВТ, окремих робіт з мері необхідності;

- доставка ЗВТ у перевірку й ремонт у сторонні організації.


Скачать файл (374.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации