Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Мета захисту інформації.
Визначення інформаційної безпеки. Технічні засоби промислового шпигунства.
Технічні засоби промислового шпигунства в залежності від типу інформації є різними.
Концепція і структура захисту інформації. Організація процесу захисту інформаційних ресурсів.
Організація процесу захисту інформаційних ресурсів
Системи безпеки особистості, підприємства, держави і її складові частини
Системний підхід до захисту інформації. Вимоги до системного підходу
Вимоги до системного підходу
Складові частини системи захисту інформації.
Задачі, які вирішує СБ.
Концептуальна модель інформаційної безпеки і її елементи.
Доступність інформації –
Загрози конфіденційній інформації. Схема реалізації загроз.
Схема реалізації загроз
Модель незаконного оволодіння конфіденційною інформацією.
Обєкти захисту на підприємстві, організації, фірмі.
2група Місцезнаходження, профіль роботи, режим роботи 3-група
15. Відомості, що піддягають охороні. Первинні та вторинні демаскуючі ознаки.
16. Система захисту інформації і задачі, які вона вирішує.
17. Оптимальпість системи захисту інформації і порядок її побудови.
18. Основні напрямки забезпечення інформаційної безпеки і коротка їх характеристика.
19. Правовий захист інформації і його характеристика.
Міжнародне право
20. Визначення конфіденційної інформації. Складові частини конфіденційної інформації.
21. Перелік відомостей, що належать основним типам конфіденційної інформації (?)
22. Організаційний захист інформації і його характеристика.
23. Служба безпеки підприємства і її функції.
24. Інженерно-технічний захист і його основні складові частини.
25. Фізичні засоби захисту об'єктів. 26. Структура систем фізичного захисту.
27. Системи контролю доступу. Атрибуті і персональні методи контролю доступу.
28. Апаратні засоби захисту інформаціїі завдання, які вони вирішують.
29. Класифікація апаратних засобів по функціональному призначенню і технічийм можливостями.
31. Програмні засоби захисту ПЕОМ, їх зміст і основні групи.
32. Основні напрямки використання програмного захисту інформації.
34. Захист інформації в ПЕОМ від копіювання і знищення.
35. Криптографічнізасоби захисту інформації.
36. Способизахисту інформації від НСД. Структурна класифікація засобів захисту і інформації.
37. Організаційні заходи захисту інформації від НСД.
З8. Оргапізаційно-технічні заходи захисту інформації від НСД.
39. Технічні заходи захисту інформації від НСД.
40. Пасивні і активні методи захисту інформації від витоку через побічні електромагнітні випромінювання.
41. Екранування від зовнішнього електромагнітні випромінювання.
56. Оберненість екрану і умови оберненості.
57. Вплив екрану на джерело електромагнітного поля .
58. Екранування однорідним плоским екраном електромагнітного поля далекої завади.
60. Коефіцієнт відбиття і характеристичний опір захисного екрану.
62. Повний характеристичний опір середовища і характеристичний опір екрану.
64. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на поглинання. Глибина
65. Залежність ефективності екрану по втратах па поглинання від товщини
66. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на відбиття.
68. Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на багаторазове відбиття.
70. Загальна ефективність плоского екрану в ближній зоні джерела електромагнітного випромінювання
Загальна Ефективність екранування
71. Порівпяпня різних металів як матеріалів для захисних екранів.
72. Гранична частота екрану і її фізичний зміст.
73. Магнітні і діамагнітні матеріали і їх застосування для будови захисних екранів.
74. Екрануваня електричних полів низьких частот і плоских хвиль: основні складові коефіцієнта екранування.
75. Екранування магнітних і електричних полів на промислових частотах для екранів розміщених в індукційній зоні.
77. Залежність ефективності екранування від величини напруженості джерела поля, що екранується.
78. Робота екранів в умовах механічної деформації, динамічних ударів та вібрацій.
80. Втрати на відбиття в діамагнітному і феромагнітному екранах заданої товщини. Зміна екранування по відбиттю при зменшенні (зб
81. Частотні залежності сумарного коефіцієнта екранування екрану для плоских хвиль.
82.Коефіцієнт екранування захисних екранів по втратах на відбиття в ближньому полі. Загальні міркування.
83.Коефіцієнт екранування по втратах на відбиття в електричному полі.
84.Коефіцієнт екранування по втратах на відбиття в магнітному полі.
91. Сумарні втрати плоских захисних екранів на поглинання , відбиття і багаторазове відбиття .
92. Порівняння ефективності захисних екранів циліндричної, сферичної, та плоскої форми.
94. Захист конфіденційної інформації від спостережень і фотографування .
98.Протидія радіосистемам акустичного підслуховування (радіозакладкам)
99.Основні технічні характеристики сучасних радіозакладок.
100. Спеціальні технічні засоби для виявлення радіозакладок та побічних
101.Основні технічні характеристики сучасних спеціальних радіоприймальних пристроїв для виявлення та визначення місцеположення р
Аналізатори спектра
Нелінійні локатори.
Комбіновані пристрої
102.Індикатори поля- найпростіші пристрої для виявлення радіозакладок, їх основні технічні характеристики.
Принцип дії індикаторів поля заснований
103.Панорамні радіоприймачі - сучасні пристрої для виявлення радіозакладок, їх основні технічні характеристики.
104. Нелінійні локатори-спеціальні пристрої для виявлення радіозакладок. Принцип дії і основні технічні характеристики.
Метод заснований
Основним недоліком
105. Активні радіоелектронні завади як засіб протидії отриманню конфіденційної інформації. Характеристики деяких засобів постано
106. Забезпечення безпеки телефонних переговорів. Телефонні радіозакладки.
До технічних заходів
107. Маскіратори мови і скремблери - засоби шифрування мовних сигналів.
108. Основні способи протидії підслуховуванню телефонних переговорів.
ВЧ нав’язування
Установка дистанційно керованих мікрофонів («телефонне вухо»)
Для приміщень
Для вікон
Для зовнішньої зони
Лазерне підслуховування
Для боротьби
111. Протидія незаконному підключенню до лінії зв'язку. Контактне і безконтактне підключення.
Підключення до лінії (безконтактне)
112. Протидія контактному підключення до телефонної лінії зв’язку.
113.Протидія безконтактному підключення до телефонної лінії зв’язку.
114.Магнітостатичне і електростатичне екранування.
115.Електромагнітне екранування. Принцип дії такого екрану.
116. Фізичний зміст комплексного значення хвильового опору матеріалу
117. Хвильовий опір діелектрика (повітря) відносно електричної (ZDe)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru