Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Білет 2 Гістарычныя этапы развіцця беларускай мовы.
Білет 3 Формы беларускайй нацыянальнай мовы.
Білет 4 Нормы беларускай литаратурнай мовы.
Білет 5 Арфаэпія. Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення.
Білет 7 Правапіс зычных
Напісанне слоў разам і праз злучок (дэфіс)
Білет 8 Правапіс мяккага знака і апострафа. Правапіс ы,і,й пысля прыставак.
Білет 9 Правапіс складаных слоў
Устарэлыя словы.
Спецыяльная лексіка.
Фразеалагізмы (устойлівыя спалучэнні слоў)
Слоўнікі беларускай мовы
Назоўнік і яго лексіка-граматычныя разрады. Катэгорыя роду,ліку,склону назоўнікаў.
Катэгпыя роду.
Катэгорыя ліку.
Катэгорыя склону.
Скланенне назоўнікаў.
Нескланяльныя назоўнікі.
Рознаскланяльныя назоўнікі
Часціна мовы, якая называе статычную прыкмету або ўласцівасць рэаліі, абазначанай назоўнікам, і мае залежныя ад яго граматычныя
Якасныя прыметнікі
Займеннікавыя прыметнікі
Часціна мовы, якая абазначае пэўную або няпэўную колькасць, мае катэгорыю склону, а таксама менш выразна граматычныя катэгорыі р
Сярод пэўна-колькасных лічэбнікаў выдзяляюцца зборныя
Па сваёй граматычнай структуры лічэбнікі падзяляюцца
Парадкавыя лічэбнікі
Скланенне займеннікаў.
Агульная характарыстыка дзеяслова і яго трывання.
Пераходныя дзеясловы
Катэгорыя ладу.
Катэгорыя часу.
Спражэнне дзеяслова.
Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе. Асаблівасці ўтварэння і выкарыстання.
Дзеепрыслоўе ўключае ў сябе нязменныя формы дзеясловаў, якія абазначаюць дадатковыя дзеянні пры галоўным дзеянні, выражаным выка
Службовыя часціны мовы.Выклічнікі і гукапераймальнікі
Асаблівасці пабудовы словазлучэнняў у беларускай мове.
Агульная характарыстыка адасобленых членаў.
Адасобленыя азначэнні.
Адасобленыя прыдаткі.
Адасобленыя дапаўненні.
Аднародныя члены сказа.
Знакі прыпынку пры аднародных членах сказа.

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru