Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Тесты - ASP.NET Сетевые системы автоматизации проектирования (укр. языке) - файл Тест1.doc


Тесты - ASP.NET Сетевые системы автоматизации проектирования (укр. языке)
скачать (139.4 kb.)

Доступные файлы (3):

Тест1.doc666kb.20.09.2008 01:01скачать
Тест2.doc665kb.20.09.2008 01:01скачать
Тест3.doc642kb.20.09.2008 01:01скачать

содержание
Загрузка...

Тест1.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
ТестНавчальний модуль

Мережні системи автоматизації проектування

Тема

Тема 1 Створення першої програми ASP.NET в Visual Studio .NET

Тема 2 Створення віртуального каталога на сервері IIS

Тема 3 Створення першої програми ASP.NET у коді

Коментар
Автор

Бармак Олесандр Володимирович


Типи запитань:

  1. вибір однієї правильної відповіді зі списку запропонованих відповідей;

  2. вибір усіх (декількох) правильних відповідей зі списку запропонованих;

  3. уведення відповіді у вигляді тексту чи символів (наприклад, слово, число чи дата);

  4. сортування запропонованого списку (відповідей) у необхідному порядку (у колонці “бал” вказується правильний порядковий номер елементу списку);

  5. класифікація чи встановлення відповідності між елементами двох списків.
Рисунок

№ питання:

1

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какое расширение имет файл с приложением ASP.NET?

Текст варіантів відповідей

Бал

aspx

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

2

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

1
Текст питання

Какой Web-сервер необходимо установить для использования ASP.NET?

Текст варіантів відповідей

Бал

Internet Server
Apache
Microsoft Internet Information Server

3

Information Server
Apache Information Server
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

3

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

2
Текст питання

Какой зарезервированный IP-адрес для подключения к серверу, запущенному на компьютере, с которого поступил запрос на подключение?

Текст варіантів відповідей

Бал

http://129.0.0.1
http://127.0.0.1

1

http://host
http://localhost

2

http://local
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

4

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

1
Текст питання

Как называется корневой каталог Microsoft Internet Information Server (IIS), создаваемый по умолчанию при его инсталляции?

Текст варіантів відповідей

Бал

C:\Inet\wwwroot
C:\wwwroot
C:\Inetpub\wwwroot

3

C:\Inetpub\root
C:\Inet\root
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

5

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

1
Текст питання

Каой тип приложеня (Template) нужно выбрать в Visual Studio .Net для создания Web-проекта?

Текст варіантів відповідей

Бал

ASP.NET
ASP.NET Web Application

3

Web Application
ASP.NET Application
Application
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

6

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

1
Текст питання

С помощью какого тега указывается какая часть кода из ASPX-файла должна выполняться на серверной стороне?

Текст варіантів відповідей

Бал

<@ statements @>
<% statements %>

3

<# statements #>
<$ statements $>
<& statements &>
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

7

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Возможно ли в ASP.NET импортирование пространства имен (Да или Нет)?

Текст варіантів відповідей

Бал

Да

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

8

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

1
Текст питання

С помощью какой директивы в ASP.NET импортируется пространство имен?

Текст варіантів відповідей

Бал

<%@ Import Namespace="…" %>

3

<#@ Import Namespace="…" #>
<% Import Namespace="…" %>
<%$ Import Namespace="…" %>
<%& Import Namespace="…" %>
Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

9

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы определяет совокупность параметров настройки страницы (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Page

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

10

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы определяет параметры, отвечающие за развертывание пользовательских элементов управления (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Control

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

11

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы задает привязку программной сборки к странице (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Assembly

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

12

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы позволяет использовать интерфейсы СОМ (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Implements

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

13

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы импортирует пространства имен (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Import

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

14

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы задает способ кэширования вывода страницы (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ OutputCache

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

15

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы объявляет, что другой объект управления или страница должны быть откомпилированы и связаны с данной страницей (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Reference

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

16

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Какая из директив страницы обеспечивает регистрацию префикса серверного элемента управления и пространства имен для использования на странице (@ …)?

Текст варіантів відповідей

Бал

@ Register

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

17

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Каким методом формы можно воспользоваться для передачи данных из ^ HTML-формы, проигрываемой на стороне клиента, ASPX-файлу, расположенному на сервере?

Текст варіантів відповідей

Бал

Post

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)


Рисунок

№ питання:

18

Час на відповідь, хв:

1

Тип питання:

3
Текст питання

Передача данных из HTML-формы. Файл pass.htm

<html><body>

<form action="pass.aspx" method="post">

Password <input type="text" name="txtPassword"><br>

User Name <input type="text" name="txtUser"><br>

<input type="submit" value="Login">

</form>

</body></html>
Передача данных из HTML-формы. Файл pass.aspx

<%@ page language="vb" %>

<%

If Request.Form("txtPassword").ToLower = "password" Then

Response.Write("Congratulations, " _

& Request.Form("txtUser"))

Response.Write("<BR>You entered the right password!")

Else

Response.Write("Sorry, " & Request.Form("txtUser"))

Response.Write("<BR>You entered the wrong password!")

Response.Write(<BR>Access denied!")

End If

%>
Какой метод используется в приведенном коде для передачи данных из ^ HTML-формы, проигрываемой на стороне клиента, ASPX-файлу, расположенному на сервере?

Текст варіантів відповідей

Бал

Post

3

Кількість балів за вірну послідовність стрічок списку (4-й тип питання)

(Загальна сума балів не має перевищувати 5)  1   2   3Скачать файл (139.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru