Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці - файл 9_ekon1.doc


Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці
скачать (628.3 kb.)

Доступные файлы (7):

9_ekon1.doc294kb.05.12.2003 00:21скачать
ohprac.doc80kb.11.11.2003 11:41скачать
Rozdil1a.doc580kb.29.10.2003 05:52скачать
Rozdil2a.doc228kb.24.11.2009 19:06скачать
Rozdil3.doc123kb.29.10.2003 05:38скачать
sit_grafic1.doc65kb.05.12.2003 00:35скачать
ZMIST.doc46kb.29.10.2003 05:41скачать

содержание
Загрузка...

9_ekon1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^

Трудомісткість виконання робіт та виконавці


Код роботи

, дні

, дні

, дні

, дні

Дисперсія


Кількість виконавців

Категорія виконавців

0-1

1

5

2,6

3

0,16

2

Ст., наук. керівник

1-2

1

4

2,2

2

0,12

2

Ст., наук. керівник

2-3

5

10

7

7

0,2

2

Ст., наук. керівник

3-4

5

10

7

8

0,2

2

Ст., наук. керівник

4-5

2

3

2,4

2

0,04

2

Ст., наук. керівник

5-6

1

2

1,4

2

0,04

2

Ст., наук. керівник

6-7

1

3

1,8

2

0,08

2

Ст., наук. керівник

7-8

2

3

2,4

2

0,04

2

Ст. , кер. з ОП.

8-9

1

3

1,8

1

0,08

2

Ст. , кер. з ОП

9-10

1

2

1,4

1

0,04

1

Студент

10-11

1

2

1,4

1

0,04

1

Студент

11-12

1

3

1,8

2

008

1

Студент

7-13

2

3

2,4

3

0,04

2

Ст., кер. з економ.

13-14

1

2

1,4

2

0,04

1

Студент

14-15

1

2

1,4

2

0,04

1

Студент

15-16

0,5

2

1,1

1

0,06

1

Студент

16-17

2

3

2,4

2

0,04

1

Студент

7-18

2

3

2,4

3

0,04

2

Ст., наук. керівник

18-19

3

10

5,8

7

0,28

1

Студент

12-20

1

5

2,6

2

0,16

2

Ст., кер. з ОП

17-21

1

5

2,6

3

0,16

2

Ст., кер. з економ.

19-22

1

5

2,6

4

0,16

2

Ст., наук. керівник

20-23

0,5

2

1,1

1

0,06

1

Студент

21-23

0,5

2

1,1

1

0,06

1

Студент

22-23

0,5

2

1,1

1

0,06

1

Студент

23-24

1

2

1,4

2

0,04

1

Студент

24-25

1

2

1,4

1

0,04

2

Ст. , рецензент

25-26

1

2

1,4

2

0,04

2

Ст., наук. керівник

26-27

0,5

1

0,7

1

0,02

2

Ст., наук. керівник

27-28

0,5

1

0,7

1

0,02

1

Студент


7.1.3. Побудова сіткового графіка. Згідно з визначенням, сіткою є орієнтований графік з направленням зв'язків від вихідної події до кінцевої.

Побудову сіткового графіку можна почати від кінцевої події, наближаючись до вихідної, і навпаки - від вихідної до кінцевої. Як правило, в лівому кінці сітки розміщується вихідна подія, а в правому - кінцева (див. рис. 7.1).

Кожна подія з більшим порядковим номером зображається правіше попередньої. Нумерування здійснюється після побудови сіткового графіка.^

Розрахунок параметрів сіткового графіка


До основних параметрів сіткового графіка належать:

- тривалість шляху;

Ткр =- тривалість критичного шляху;

- резерв часу шляху;

- ранній термін здійснення події;

- пізній термін здійснення події;

- ранній термін початку роботи;

- ранній термін завершення роботи;

- пізній термін початку роботи;

- пізній термін завершення роботи;

- повний резерв часу роботи;

- вільний резерв часу роботи;

- коефіцієнт напруженості роботи.

Ці параметри можна розрахувати різними методами: аналітичним (за формулами), табличним, графічним, матричним і з використанням ЕОМ. Вибір методу розрахунку параметрів сіткового графіку з'ясовується з консультантом з організаційно-економічної частини ДП. Для розрахунку параметрів сіткового графіка та його оптимізації можна використати програму SITGR, розроблену кафедрою ЕПМ для комп'ютерів IBM PC/AT-486 та потужніших на базі IBM на алгоритмічній мові TURBO-BASIC.

7.1.4. Аналітичний метод розрахунку. Аналітичний розрахунок сіткового графіку проводиться за наведеними нижче формулами і безпосередньо пов'язаний із визначенням розрахункових параметрів сітки.

Тривалість будь-якого шляху t(L) визначається як сума тривалості робіт, з яких складається даний шлях

, (7.3)
де - тривалість -ї роботи; п - кількість робіт , які входять в даний шлях.

Тривалість критичного шляху визначається як сума тривалостей робіт, що лежать на максимальному шляху між вихідною і кінцевою подією
, (7.4)
Резерв часу шляху R(L) - це різниця між тривалістю критичного шляху і тривалістю будь-якого іншого шляху
(7.5)
Повний резерв часу шляху показує, на скільки в сумі може бути збільшена тривалість всіх робіт даного шляху без зміни загального терміну виконання програми.

^ Ранній термін завершення події визначається як сума тривалостей робіт, що лежать на максимальному зі шляхів і ведуть до даної події від вихідної події.
(7.6)
Пізній термін здійснення події - це різниця між тривалістю критичного шляху і сумарною тривалістю робіт, що лежать на максимальному зі шляхів і ведуть від даної події до кінцевої події.
(7.7)
Розрахунок ведеться від кінцевої події до вихідної. При цьому виходять з того, що для кінцевої події величина Тпз дорівнює ранньому терміну здійснення цієї події Трз, тобто Тпз=Трз.

Резерв часу події - це резерв часу максимального з шляхів що проходять через цю подію
Ri=R(Lmax) або Ri=Tni-Tpi (7.8)
На величину резерву часу події може бути відкладено здійснення цієї події без порушення розробки в цілому. Вихідна і кінцева подія, а також події критичного шляху, завжди мають нульовий резерв часу.

^ Ранній термін початку роботи Трпij визначається як сума тривалостей робіт, що лежать на максимальному зі шляхів і ведуть до даної роботи від вихідної події
або (7.9)
Ранній термін завершення роботи визначається як сума раннього терміну і тривалості роботи
(7.10)
Максимальне значення раннього завершення будь-якої з робіт, що входять в кінцеву подію, визначає одночасно і тривалість критичного шляху.

^ Пізній термін початку роботи Тпnij це різниця пізнього терміну завершення і тривалості роботи
(7.11)

Пізні терміни початку і завершення робіт слід визначати разом. Вони визначаються зворотнім шляхом від кінцевої події до вихідної.

^ Пізні терміни завершення роботи - це різниця між тривалістю критичного шляху і сумарною тривалістю робіт, що лежать на максимальному з шляхів і ведуть від даної події (коду роботи) до кінцевої події
або (7.12)
Якщо різниця між раннім і пізнім завершенням і початком роботи дорівнює тривалості самої роботи, то ця робота лежить на критичному шляху
або (7.13)
Всі розраховані дані зведемо в таблицю 7.3. – 7.5
^ Таблиця 7.З.

Тривалість всіх можливих шляхів та резерви часу для них

шляху

Шлях L

Тривалість t(L)

Резерв часу R(L)

1

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-20-23-24-25-26-27-28

44

4

2

0-1-2-3-4-5-6-7-18-19-22-23-24-25-26-27-28

48

0

3

0-1-2-3-4-5-6-7-13-14-15-16-17-21-23-24-25-26-27-28

47

1Таблиця 7.4


Подія

Ранній термін здійснення події , днів

Пізній термін здійснення події , днів

Резерв часу події, днів

1

3

3

0

2

5

5

0

3

12

12

0

4

20

20

0

5

22

22

0

6

24

24

0

7

26

26

0

8

28

33

5

9

29

34

5

10

30

35

5

11

31

36

5

12

33

38

5

13

29

30

1

14

31

32

1

15

33

34

1

16

34

35

1

17

36

37

1

18

29

29

0

19

36

36

0

20

35

40

5

21

39

40

1

22

40

40

0

23

40

41

1

24

42

42

0

25

43

43

0

26

45

45

0

27

47

47

0

28

48

48

0
1   2   3   4Скачать файл (628.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru