Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці - файл 9_ekon1.doc


Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці
скачать (628.3 kb.)

Доступные файлы (7):

9_ekon1.doc294kb.05.12.2003 00:21скачать
ohprac.doc80kb.11.11.2003 11:41скачать
Rozdil1a.doc580kb.29.10.2003 05:52скачать
Rozdil2a.doc228kb.24.11.2009 19:06скачать
Rozdil3.doc123kb.29.10.2003 05:38скачать
sit_grafic1.doc65kb.05.12.2003 00:35скачать
ZMIST.doc46kb.29.10.2003 05:41скачать

содержание
Загрузка...

9_ekon1.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...Таблиця 7.5


Код роботи

Тривалість роботи

Ранній термін початку роботи Трпij

Ранній термін завершення роботи

Пізній термін початку роботи Тпnij

Пізні терміни завершення роботи

1

2

3

4

5

6

0-1

3

0

3

0

3

1-2

2

3

5

3

5

2-3

7

5

12

5

12

3-4

8

12

20

12

20

4-5

2

20

22

20

22

5-6

2

22

24

22

24

6-7

2

24

26

24

26

1

2

3

4

5

6

7-8

2

26

28

31

33

8-9

1

28

29

33

34

9-10

1

29

30

34

35

10-11

1

30

31

35

36

11-12

2

31

33

36

38

7-13

3

33

36

27

30

13-14

2

26

31

30

32

14-15

2

31

33

32

34

15-16

1

33

34

34

35

16-17

2

34

36

35

37

7-18

3

26

29

26

29

18-19

7

29

36

29

36

12-20

2

33

35

38

40

17-21

3

36

39

37

40

19-22

4

36

40

36

40

20-23

1

35

36

40

41

21-23

1

39

40

40

41

22-23

1

40

41

40

41

23-24

2

40

432

40

43

24-25

1

42

43

42

44

25-26

2

43

45

43

46

26-27

1

45

46

45

47

27-28

1

47

48

47

48


7.1.5. Аналіз сіткового графіка і його оптимізація. Одним з перших кроків аналізу побудованого графіка е перегляд топології сітки. При цьому перевіряється нумерація подій, встановлюється доцільність вибору робіт і структури сітки. Поряд із встановленням зайвих робіт і перевіркою доцільності встановленого рівня їх деталізації повинно розглядатись питання про можливість паралельного виконання робіт, виходячи з особливостей запланованого процесу і кількості робітників.

Проте, у зв'язку з обмеженнями ресурсів робочої сили в рамках виконання конкретної дипломної роботи опрацьовувати питання щодо паралельного виконання робіт є недоцільним.

Наступним кроком аналізу сіткового графіка проводиться його оптимізація. При цьому розв'язуються задачі щодо виявлення можливостей скорочення тривалості критичного шляху і кращого розподілу різноманітних видів ресурсів (трудових, матеріально-технічних, фінансових).

Час виконання робіт, що лежать на критичному і підкритичному шляхах, в загальному випадку можна скоротити, застосувавши наступні правила:

а) замінити послідовний порядок виконання робіт паралельним там, де це дозволяє технологія;

б) перерозподілити ресурси між роботами сіткового графіка (роботи між робітниками);

в) поділити роботи і по можливості сумістити їх у часі;

г) змінити часові оцінки по роботах, що мають найбільшу величину дисперсії;

д) змінити топологію сіткового графіка шляхом перегляду технології виконання робіт.

Після досягнення заданого терміну розробки проводиться оптимізація розподілу ресурсів. Черговість оптимізації за окремими видами ресурсів встановлюється в залежності від значення кожного з них в даних конкретних умовах або за вказівками консультанта.

В дипломні роботі необхідно вирішити одну із задач оптимізації сіткового графіка вирівнювання завантаження виконавців. Для розв'язку загального випадку цієї задачі будуються лінійний календарний графік сіткової моделі.

Побудова здійснюється програмним або ручним способом на основі даних тривалості робіт по ранніх термінах початку їх виконання з врахуванням використання вільних резервів часу.

У наведені в дипломні роботі варіанті сіткової моделі вирівнювання завантаження виконавців здійснюється за рахунок переміщення початку виконання окремих робіт в межах їх вільних резервів на більш пізні терміни. Другий напрямок досягнення більш рівномірного завантаження виконавців є продовження тривалості робіт в межах вільних резервів часу. При цьому може зменшуватися кількість виконавців по виконанню даних робіт.

Проте, у зв'язку з обмеженнями ресурсів робочої сили в рамках виконання конкретної дипломної роботи опрацьовувати питання щодо паралельного виконання робіт є недоцільним. Оскільки для проведення цієї ДР згідно із завданням на виконання кваліфікаційної роботи задіяно лише одного студента, то викреслюється лише одна основна послідовність роботи.

Висновки: Економічні розрахунки рівня проведеної дипломної роботи підтверджують позитивне досягнення технічного результату протягом обмеженого часу тривалості роботи.
7.2. Розрахунок витрат на виконання науково-дослідної роботи
Витрати на виконання науково-дослідної роботи плануються шляхом складання калькуляції її кошторисної вартості за наступними статтями:

  1. витрати на оплату праці;

  2. відрахування на соціальні заходи;

  3. матеріали;

  4. енергія для наукових цілей;

  5. спецустаткування для наукових цілей (експериментальних робіт);

  6. витрати на роботи, які виконують сторонні організації;

  7. інші витрати;

  8. накладні витрати;

Розрахунок витрат за статтями калькуляції ведеться прямим способом.

7.2.1. Розрахунок витрат на оплату праці. До цієї статті належать витрати на основну та додаткову заробітну плату науковим керівникам, інженерно-технічним працівникам, лаборантам, робітникам, студентам, аспірантам та іншим працівникам, безпосередньо зайнятим виконанням даної НДДКР, обчисленні за посадовими окладами та тарифними ставками, відрядними розцінками для робітників, включаючи преміальні витрати. Вихідні дані наводяться в табл. 7.6.

^ Таблиця 7.6.

Вихідні дані для розрахунку заробітної плати

з/п

Посада виконавців

Середньо-місячна ЗП, грн.

Середньо-денна ставка, грн./день

1

Студент

50

2,27

2

Науковий керівник

460

20,9

3

Керівник з економіки

316

14,4

4

Керівник з охорони праці

460

20,9Середньоденна ставка зарплати (СД) для кожного з (і) виконавців дорівнює:

, (7.14)

де – місячний фонд робочого часу (22 днів).

Для розрахунку витрат на оплату праці виконавці даної НДКР (табл.7.7) визначається трудомісткість роботи кожного з працівників (Ті).
^ Таблиця 7.7.

Розрахунок витрат на оплату праці виконавців роботи

н/п

Посади виконавців

СД,

грн./дні

Ті

люд./дні

Витрати на оплату праці (Воп), грн.

1

Студент

2,27

48

108,96

2

Науковий керівник

20,9

36

752,40

3

Керівник з економіки

14,4

6

86,40

4

Керівник з охорони праці

20,9

5

104,45

Разом:

1052,21


7.2.2. Відрахування на соціальні заходи. До цієї статті витрат належать:

а) відрахування на обов’язкове соціальне страхування (ВСС) – 4%;

б) відрахування на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття (Вб) – 1,5%;

в) відрахування на обов’язкове пенсійне страхування (Вп) – 32%;

Усі відрахування вказані у відсотках до витрат на оплату праці (Воп).

Розрахунок цих відрахувань здійснюється за наступними формулами

ВСС=0,04* Воп; (7.15)

Вб=0,015* Воп; (7.16)

ВП=0,32* Воп; (7.17)

Результат розрахунку заносять в табл. 7.8.

^ Таблиця 7.8.

Відрахування на соціальні заходи

Воп, грн

ВСС, грн

Вб, грн

ВП, грн

ВСЗ, грн.

108,96

4,36

1,63

34,87

43,03

752,40

30,10

11,29

240,77

282,16

86,40

3,46

1,30

27,65

32,41

104,45

4,18

1,57

33,43

39,18

1052,21

42,1

15,79

336,72

396,78


7.2.3. Розрахунок витрат на матеріали. До цієї статті належать витрати на:

а) основні та допоміжні матеріли (Вм);

б) покупні інструменти, пристрої та інші засоби та предмети праці (Він);

в) покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби (Вк), які використовуються для проведення НДДКР в кількості, визначеній програмою експерименту (дослідження, випробування).

, (7.18)
де - норма витрат і-го виду матеріалу на тему; Ц – ціна придбаного і-го матеріалу; КТЗ – коефіцієнт транспортно-заготівельних витрат (0.10-0.12); n – кількість видів (найменування) матеріалу.

Результат розрахунку ВМ наведені в табл.7.9.
^ Таблиця 7.9.

Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали

н/п

Найменування (вид) матеріалу

Одиниця виміруЦі, грн./од.

ВМі, грн.

1.

Основні:

Кабелі монтажні

З’єднувальні мережні кабелі

Резистори

Елемент Пельтьє

Мультиплексор

АЦП

Операційний підсилювач


м

м

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


20

10

4

3

1

1

2


4,50

10,00

1,00

1,00

5,00

25,00

3,00


99,00

110,00

4,00

3,00

5,00

25,00

6,00

2.

Допоміжні:

Гідрооксид алюмінію

Припій

Флюс

Канцелярські товари в асортименті


л

г

г


05

100

50


6,50

0,008

0,004


3,58

0,88

0,22
50

Разом:

306,68Розрахунок витрат на покупні інструменти та пристрої (ВМі) здійснюється, виходячи із 100% норми їх зносу при передачі в експлуатацію за аналогічною формулою як для ВМ, де і – найменування покупного інструменту.

^ Таблиця 7.10.

Розрахунок витрат на покупні інструменти та пристрої

н/п

Найменування покупного інструменту

Одиниця виміру, шт

Кількість (), шт

Ці, грн./од.

ВіМ, грн

1

2

3

4

5

6

1

Термопіч

шт.

1

45,00

49,50

2

Холодильна камера

шт.

2

73,00

160,60

3

Паровий термостат

шт.

1

400,00

440,00

4

Нульовий термостат

шт.

1

250,00

275,00

Разом:

921,10Розрахунок витрат на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби (ВК) здійснюється за аналогічною формулою як для ВМ, де і – найменування покупного напівфабрикату (комплектуючого виробу).
^ Таблиця 7.11.

Розрахунок витрат на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби

н/п

Найменування покупного напівфабрикату

Одиниця виміру, од.

Кількість , од

Ці, грн./од.

ВК, грн

1

2

3

4

5

6

1

Затискачі

шт.

10

1,2

13,2

2

Штекери

шт.

10

5,4

59,4

Разом:

72,60


Всі витрати на матеріали (М) складають:М=ВМ+ Він+ ВК. (7.20)
7.2.4. Розрахунок витрат на енергію для наукових цілей. До цієї статті належать витрати на:

а) енергію різних видів ВТе, яка витрачається з технологічною метою для проведення НДДКР:

(7.21)
де - норма витрат і-го виду енергії в натуральних одиницях; Ціе – ціна за спожиту одиницю, грн./од; k – види енергії.

б) енергія силова (Все), яка використовується під час роботи устаткування (умовно вважаємо, що це тільки електрична енергія);
, (7.22)
де ПВ – встановлена потужність устаткування, кВт; FД – дійсний фонд часу роботи устаткування для проведення НДДКР, год.

, (7.23)
де - номінальний фонд часу роботи устаткування в робочих днях; - плановий простій устаткування (4-6%); d – тривалість робочого дня, год. (8 год.); Це – вартість однієї кВт·год., грн.; КВ – коефіцієнт використання потужності (0.8-0.85).
^ Таблиця 2.12.

Розрахунок витрат на енергію для наукових цілей

н/п

Назва устаткування

Одиниця виміру, од.

ПВ, кВт

Ніе, од.

Це, грн./кВт·год

Ці, грн./год.

FД, год.

ВК, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

1.1

для ВТе

Вода

м3
0,01
0,8

24

0,008

2.

2.2

для ВСе

Електроенергія

кВт/год

5
0,25
430

107,5

Разом:

107,51


7
.2.5. Інші витрати.
До цієї статті належать витрати, що можуть бути безпосередньо віднесенні на собівартість даної НДДКР (Ві), зокрема, на амортизаційні відрахування (АВ) від вартості устаткування:
, (7.24)
де - вартість устаткування і-го виду, грн.; На – норма амортизації, % (15%); F’Ді – час роботи устаткування, переведений в календарні дні; і – вид устаткування.
Таблиця 7.13.

^ Визначення суми амортизаційних витрат

н/п

Вид устаткування

Вуі, грн.

На, %.

Н’аj, %.

F’Ді, дні.

F’Дj, дні.

АВі(j), грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Устаткування1.1.

Термопіч

400,00

15
2
0,33

1.2.

Холодильна камера

250,00

15
8
0,83

1.3.

Електропаяльник

45,00

15
6
0,11

1.4.

Лампа настільна

68,00

15
200
5,67

2

Немат. активи2.1.

Програмне забезпечення Keithley

5000
10
32

44,44

Разом:

51,38
1   2   3   4Скачать файл (628.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru