Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці - файл ohprac.doc


Загрузка...
Дипломная работа (магистр) Перспективи застосування елементів Пельтьє в метрологічній практиці
скачать (628.3 kb.)

Доступные файлы (7):

9_ekon1.doc294kb.05.12.2003 00:21скачать
ohprac.doc80kb.11.11.2003 11:41скачать
Rozdil1a.doc580kb.29.10.2003 05:52скачать
Rozdil2a.doc228kb.24.11.2009 19:06скачать
Rozdil3.doc123kb.29.10.2003 05:38скачать
sit_grafic1.doc65kb.05.12.2003 00:35скачать
ZMIST.doc46kb.29.10.2003 05:41скачать

ohprac.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
6.1. Характеристика об’єкту.

З точки зору коректності метрологічного експерименту, важливо верифікувати первинні термоперетворювачі в одному температурному джерелі у всьому діапазоні вимірюваних температур без перенесення їх з одних термодинамічних умов в інші. З метою усунення недоліків традиційної процедури верифікації, використовуємо елементи Пельтьє, які дають можливість реалізувати в одному термостаті температури від мінус 60 до 100 0С, не використовуючи при цьому прецизійного, складного і дорогого обладнання та матеріалів.

Об’єкт дослідження – комп’ютеризована установка, що складається з досліджуваного термостата, реалізованого на основі елементів Пельтьє, та персонального комп’ютера. Типовий модуль Пельтьє - це дві керамічні плитки, між якими розташовано до кількасот, за звичай паралелепіпедоподібних, стовпчиків з спеціально підібраних різнойменних матеріалів. Значна кількість малих стовпчиків, з’єднаних, з точки зору електротехніки, послідовно, розташовується в ряд між двома керамічними пластинами, які виконують, головним чином, функцію механічного каркасу. Живиться модуль Пельтьє постійним струмом, і в залежності від напрямку його пропускання може бути як охолоджуючим елементом, так і нагрівним. Значення температури при цьому визначається термоперетворювачем опору типу ПТС-10, що включений за чотирьохпровідною схемою вимірювання опору. Струм споживання такого модуля, що вимірюється за допомогою амперметра в процесі досліджень, становить від 2 - 10А при напрузі 5В, значення якої вимірюється вольтметром постійного струму.

Термостат, з метою автоматизації процесу дослідження, за допомогою пристрою спряження під’єднується до комп’ютера через лінію зв’язку. З метою мінімізації рівня завад, що виникають в лінії зв’язку, її довжина не перевищує 1,5 – 2м. Тому вся дослідна установка разом з комп’ютером розташовується на лабораторному столі в електротехнічній лабораторії.

6.2. Аналіз умов праці.

У вибраному приміщені розміщено одне робоче місце дослідника, оскільки загальна площа кімнати становить 49 м2, а об’єм 122,5 м3, то це відповідає ДСанПІН 3.3.2.007-98 за якими робоче місце оператора повинно становити не менше ніж 6,0 м2,або об’єм приміщення не менше ніж 20 м3.

Дане приміщення є лабораторного типу і знаходиться сьомому поверсі. Воно межує з приміщеннями навчального характеру. Лабораторія обладнана опалювальною системою та припливно-витяжною вентиляцією відповідно до СНиП 2.04.05-91.

В приміщенні є дві шафи для зберігання документів та лабораторного обладнання.

Поверхня підлоги є рівною, неслизькою, зручною для вологого прибирання, яке проводиться кожного дня. Матеріал покриття – антистатичний лінолеум.

В приміщенні є два столи: на одному з них розміщена дослідна установка з комп’ютером, а другий – канцелярський. Висота стола, на якому проводяться дослідження, становить 725 мм, а розміри його робочої поверхні 700 х 1400 мм.

Висота канцелярського стола становить 725 мм, а розміри його робочої поверхні 700 х 1000 мм.

В лабораторії є два стільці, які мають такі основні елементи: сидіння, спинку, а також підставку для ніг. Висота поверхні сидіння становить 500 мм.

Параметри столів та стільців відповідають вимогам ГОСТ 21889-76.

Приміщення оснащене аптечкою для надання першої медичної допомоги та порошковим вогнегасником.

6.2.2. Метеорологічні умов на робочому місці.

Середньодобова температура в приміщенні становить 23 0С, а відносна вологість 45 – 50 %.

Таблиця 1.
^

Нормовані параметри мікроклімату для лабораторних приміщень

Пора року

Категорія робіт

Температура повітря, 0С

Відносна вологість повітря, %

Швидкість руху повітря м/с

Опти-мальна

Допустима

Опти-мальна

Допустима

Опти-мальна

Допустима

Холодний


легка-1а

22-24

21-25

40-60

75

0,1

0,2

Теплий

легка-1а

23-25

22-28

40-60

55

0,1

0,2

Робота, що виконується дослідником, належить до категорії 1а, тобто, вона не потребує фізичного напруження. Отже параметри мікроклімату в лабораторії відповідають санітарним нормам мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99.

6.2.3. Рівень шуму і вібрації на робочому місці.

В даній лабораторії наявний шум, що створюється вентилятором системного блоку комп’ютера та зовнішній шум, що проникає з боку вулиці.

Вібрації відсутні. Отже, за рівнем шуму та вібрацій робоче місце відповідає ГОСТ 12.1.003-83 “Шум. Загальні вимоги безпеки” і ГОСТ 12.1.012-91 “Вібрація. Загальні умови безпеки”.6.2.

6.2.4. Рівень загазованості і запиленості на робочому місці.

Рівень загазованості і запиленості на робочому місці повинен відповідати ГОСТ 12.005-88 “Повітря робочої зони”. В даній лабораторії джерел виділення газу чи пилу немає.

6.2.5. Захист від дії електромагнітного та електростатичного полів

При роботі з ПК виникають електромагнітні поля низької частоти (від 5 до 400000 Гц), а також рентгенівське, ультрафіолетове, видиме і інфрачервоне випромінювання.

Гранично-допустимі значення напруженості електричного і магнітного полів в відповідності до стандарту МРR ІІ наведені в табл. 2.

Таблиця 2

Гранично-допустимі значення напруженості електричного і магнітного полів

Смуга частот, кГц

Електричне поле, В/м

^

Щільність магнітного поля нТл


0,005...2


25


250


2...400


2,5

25Для захисту користувачів ПК від електромагнітних випромінювань необхідно:

- встановити заземлені захисні фільтри для екранів моніторів;

- віддаль від екрану монітора до користувача повинна становити 50... 100 см.

Монітори є джерелом електростатичних зарядів. Тому у приміщеннях, де знаходяться монітори, необхідно забезпечити виконання заходів по боротьбі зі статичною електрикою. Найпростішим засобом є підтримка відносної вологості повітря на рівні 50.. .60 %. Підлога приміщення застелена антистатичним лінолеумом, що також запобігає винекненню електростатичної електрики.

6.2.6. Відповідність освітленості на робочому місці.

Оскільки процес дослідження термостату автоматизовано, шляхом спряження його з персональним комп’ютером, то всі функції дослідника, практично, зводяться до функцій оператора комп’ютера. А отже, всі вимоги до відповідності освітленості на робочому місці аналогічні, як і для випадку операторів комп’ютера.

Робота користувачів комп’ютерів характеризується значним напруженням зорового аналізатора, тому виключно важливе значення має забезпечення раціонального освітлення робочих місць.

Робота з вимірювальними приладами та персональним комп'ютером, згідно СНиП 11-4-79, відноситься до четвертого розряду зорових робіт і вимагає освітленості робочого місця приблизно 400 лк.

Відповідно до ДНАОП 0.00-1.31-99 освітлення у приміщеннях з ПК є суміщене, при якому недостатнє за нормами природне освітлення доповнюється штучним. Природне освітлення є боковим, одностороннім. Світлові отвори – три вікна, кожне розміром 1,5х2м, зорієнтовані на північ. Вікна обладнані жалюзями. Лабораторія освітлюється люмінесцентними лампами денного світла, яких є 12.

6.2.7. Короткий висновок:

Проведені заходи по охороні праці при роботі забезпечують нормальні умови праці дослідника, запобігають виникненню причин нещасних випадків, захворювань, травматизму і задовольняють вимогам нормативних документів.

6.3. Аналіз виробничого травматизму.

В даній лабораторії випадків травматизму не зафіксовано, але, аналіз виробничих травм може проводитись такими методами:

Статистичний метод базується на травматизму за документами: звітами, актами, журналами реєстрації. Це дозволяє групувати випадки травматизму за певними ознаками: за професіями потерпілих, за робочими місцями, цехами, стажем, віком, причинами травматизму, обладнанням, яке спричинило травму.

Для оцінки рівня травматизму розраховують показники його частоти та тяжкості:

Пчт=А*1000/Т

Птт =Д/А

де Пчт – показник частоти травмвтизму;

А – кількість випадків травматизму за звітний період;
^

Т – середньоспискова чисельність працівників;

Птт – показник тяжкості травматизму;


Д – кількість днів непрацездатності.

Показник непрацездатності – це число людиноднів непрацездатності, що припадає на 1000 працівників:

Пнт=1000*Д/Т

Ці показники дозволяють вивчити динаміку травматизму на підприємстві, порівнювати його з іншими підприємствами.

Монографічний метод полягає в детальному обстеженні всього комплексу умов праці, технологічного процесу, обладнання робочого місця, прийомів праці, санітарно-гігієнічних умов, засобів індивідуального та колективного захисту. Іншими словами, цей метод полягає в аналізі небезпечних та шкідливих виробничих факторів, притаманній тій чи іншій (моно) дільниці виробництва, обладнанню, технологічному процесу. За цим методом поглиблено розглядають всі обставини нещасного випадку, якщо необхідно, то виконують відповідні дослідження та випробування. Таким чином нещасний випадок вивчається комплексно.

Топографічний метод ґрунтується на тому, що на плані цеху (підприємства) відмічають місця, де сталися нещасні випадки. Це дозволяє наочно бачити місця з підвищеною небезпекою, які вимагають ретельного обстеження та профілактичних заходів. Повторення нещасних випадків в певних місцях свідчить про незадовільний стан охорони праці на даних об’єктах. На ці місця звертають особливу увагу, вивчають причини травматизму. Шляхом додаткового обстеження згаданих місць виявляють причини, котрі викликали нещасні випадки, формують поточні та перспективні заходи щодо запобігання нещасним випадкам для кожного окремого об’єкта.

Економічний метод полягає у вивченні та аналізі втрат, що спричинені виробничим травматизмом.

Метод анкетування. Розробляється анкети для робітників. Н підставі анкетних даних (відповідей на запитання) розробляють профілактичні заходи щодо попередження нещасних випадків.

Метод експертних оцінок базується на експертних висновках (оцінках) умов праці, на виявленні відповідності технологічного обладнання, пристосувань, інструментів, технологічних процесів вимогам стандартів та ергономічним вимогам, що ставляться до машин механізмів, обладнання, інструментів, пультів керування.

З метою визначення рівня загальної захворюваності розраховують показник частоти випадків захворювання Пчз і показник днів непрацездатності Пдн, які припадають на 100 працюючих:

Пчз=З*100/Т

Пдн=Д*100/Т

де З – кількість випадків захворювань за звітний період;

Д – кількість днів непрацездатності за цей же період;

Т – загальна кількість працюючих.

На основі отриманих показників визначають динаміку виробничого травматизму, професійної та загальної захворюваності за відповідний період, яка дозволяє оцінити стан охорони праці на підприємстві, правильність обраних напрямків щодо забезпечення здорових та безпечних умов праці.

6.4. Пропозиції для покращення умов праці.

Правильна організація робочих місць сприяє усуненню загального дискомфорту, зменшення втомлюваності працівника, підвищенню його продуктивності і запобігає виникненню в нього професійних захворювань.

Для покращення умов праці необхідно:

а) раз на день здійснювати вологе прибирання у лабораторії;

б) перед роботою обов’язково провітрювати приміщення;

в) очищати світильники і віконне скло не рідше ніж два рази на рік, своєчасно проводити заміну ламп, що перегоріли;

г) створювати на робочій поверхні освітленість, що відповідає характеру зорової роботи і знаходиться в межах встановлених норм;

д) забезпечити достатню рівномірність та постійність рівня освітленості, щоб уникнути частої переадаптації зорового аналізатора;

є) для зняття зорового дискомфорту при роботі з ВДТ робити перерви на 10 хвилин раз на годину і під час них виконувати вправи для очей;

ж) для “зняття” статичного заряду бажано кілька разів на день мити руки та обличчя водою, або час від часу торкатися металевих поверхонь, наприклад, батареї центрального опалення;

з) бажано носити одяг, особливо першого шару, з натуральних матеріалів;

і) вибір зручних меблів, особливо тих, які передбачаються для постійного користування робітника.

6.5. Розрахунок запобіжників.

Для того, щоб струм в проводі чи обмотці машини не зміг перевищити граничне значення, використовують різноманітні пристрої, що автоматично вимикають дане коло від джерела енергії, коли струм досягає визначеного, заздалегідь встановленого значення. Найпростішим з таких пристроїв є плавкий запобіжник. Він являє собою коротку ділянку захищеного від перевантаження електричного кола з штучно зменшеною термічною стійкістю. Запобіжник повинен надійно захищати провідники приладу від небезпечного перенавантаження, однак, він повинен витримувати короткочасні стрибки струму при вмиканні і вимиканні електричних приладів.

6.5.1. Розрахунок запобіжника, який використовується для блоку живлення комп’ютера

Комп’ютер живиться від мережі змінного струму напругою 220 В і споживає потужність 200 Вт. Споживаний комп’ютером номінальний струм Ін обчислюємо за формулою:

Ін = P/U = 200/220 = 0,91 (А), ()

підставивши вибраний коефіцієнт попиту kc = 4, обчислюємо значення струму плавкої вставки:

Ip = Ін.kc = 0,91.4.0 = 0,36 (А). ()

Остаточно, номінальний струм плавкої вставки для блоку живлення комп’ютера вибираємо виходячи із залежності:

ІнвІр, Інв = 0.5 А.

6.5.2. Розрахунок запобіжника, який використовується для блоку живлення термостата.

Термостат живиться від мережі змінного струму напругою 220 В і споживає потужність 50 Вт. Споживаний термостатом номінальний струм Ін обчислюємо за формулою:

Ін = P/U = 50/220 = 0,23 (А), ()

підставивши вибраний коефіцієнт попиту kc = 4, обчислюємо значення струму плавкої вставки:

Ip = Ін.kc = 0,23.4.0 = 0,92 (А). ()

Остаточно, номінальний струм плавкої вставки блоку живлення термостата вибираємо виходячи із залежності:

ІнвІр, Інв = 1 А.

6.5.2. Розрахунок запобіжника, який використовується для монітору.

Монітор від мережі змінного струму напругою 220 В і споживає потужність 180 Вт. Споживаний монітором номінальний струм Ін обчислюємо за формулою:

Ін = P/U = 180/220 = 0,8 (А), ()

підставивши вибраний коефіцієнт попиту kc = 5, обчислюємо значення струму плавкої вставки:

Ip = Ін.kc = 0,8.5.0 = 4 (А). ()

Остаточно, номінальний струм плавкої вставки монітору вибираємо виходячи із залежності:

ІнвІр, Інв = 4 А.

6. Пожежна профілактика. Схема евакуації.

Лабораторія, в якій проводяться досліди, згідно ОПТП-24-86 та СНИП 2.09.02-85, за вибухопожежною та пожежною небезпекою належить до категорії Д, оскільки у ній знаходяться негорючі матеріали в холодному стані. У кімнаті встановлені вогнегасники типу ВП-5 з розрахунку два вогнегасники на 20 м2 площі приміщення. В приміщенні є автоматична система сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами.

Дотримання нижчезазначених вимог значно підвищує електро- і пожежобезпеку.

Під час монтажу та експлуатації ліній електромережі необхідно повністю унеможливити виникнення електричного джерела загорання внаслідок короткого замикання та перевантажування проводів, обмежувати застосування проводів з легкозаймистою ізоляцією і, по можливості, перейти на негорючу ізоляцію. Обов’язковим є використання заземлення для приладів і електроустановок, плавких запобіжників.

Є недопустимими:

- експлуатація кабелів та проводів з пошкодженою ізоляцією

- застосуванням саморобних подовжувачів

- застосуванням для опалення приміщення нестандартного електронагрівального обладнання

- користування пошкодженими розетками, розгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами та іншими електровиробами, а також лампами, скло яких має сліди затемнення або випинання

- підвішування світильників безпосередньо на струмопровідних проводах, обгортання ламп і світильників папером, тканиною та іншими горючими матеріалами, експлуатація їх зі знятими ковпаками

- використання електроапаратури та приладів в умовах, що не відповідають рекомендаціям підприємств-виробників.

У випадку виникнення пожежі евакуація людей здійснюється за наступним планом (рис.6.6.1):

Скачать файл (628.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru