Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Перелік робіт та подій
Трудомісткість виконання робіт та виконавці
Розрахунок параметрів сіткового графіка
Ранній термін
Ранній термін початку роботи
Пізній термін початку роботи
Пізні терміни завершення роботи
Таблиця 7.З. Тривалість всіх можливих шляхів та резерви часу для них
Таблиця 7.6. Вихідні дані для розрахунку заробітної плати
Таблиця 7.7. Розрахунок витрат на оплату праці виконавців роботи
Таблиця 7.8. Відрахування на соціальні заходи
Таблиця 7.9. Розрахунок витрат на основні та допоміжні матеріали
Таблиця 7.10. Розрахунок витрат на покупні інструменти та пристрої
Таблиця 7.11. Розрахунок витрат на покупні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Таблиця 2.12. Розрахунок витрат на енергію для наукових цілей
Визначення суми амортизаційних витрат
Таблиця 7.14. Розрахунок вартості машинного часу
PENTIUM 160/64/4Gb
Таблиця 7.15. Калькуляція кошторисної вартості роботи
Таблиця 7.16. Нормовані значення коефіцієнтів вагомості для факторів науково-технічної ефективності
Таблиця 7.17. Результати оцінки науково-технічної ефективності НДКР
Нормовані параметри мікроклімату для лабораторних приміщень
Щільність магнітного поля нТл
Т – середньоспискова чисельність працівників; Птт – показник тяжкості травматизму
Аналіз методів та засобів реалізації температурних шкал і верифікації та градуювання термоперетворювачів
1.1.1. Установка для градуювання низькотемпературних термоперетворювачів з ізотермічним кріостатом
1.1.2. Установка для градуювання низькотемпературних термоперетворювачів з адіабатичним кріостатом
1.1.3. Установки для градуювання низькотемпературних термоперетворювачів, що поєднують ізотермічний та адіабатичний методи
Список літератури
2.1. Обґрунтування вибраного напрямку досліджень
2.2. Основні теоретичні принципи і особливості конструкції елементів Пельтьє
2.3. Аналіз теплових процесів в елементі Пельтьє
2.4. Особливості конструювання термостатів на основі елементів Пельтьє
2.5. Визначення теплових характеристик термостата
2.5.1. Аналіз теплового навантаження
2.6. Визначення теплової інерційності
3.2. Визначення різниці температур
3.3. Вибір кількості каскадів
3.4. Вибір одно - чи двокаскадних ТЕО
3.5. Визначення характеристик термоелектричного охолоджувача

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru