Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ДБН В.2.5-28-2006 - Природне і штучне освітлення - файл 1.doc


ДБН В.2.5-28-2006 - Природне і штучне освітлення
скачать (5023 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc5023kb.26.11.2011 10:38скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7   8
Реклама MarketGid:
Загрузка...


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

ПРИРОДНЕ І ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

ИСС «Зодчий»: «ИМЦ» ( г. Киев, ул. М. Кривоноса, 2а; т/ф. 249-34-04 )

ДБН В.2.5-28-2006

Видання офіційне

Мінбуд України

Київ 2006

РОЗРОБЛЕНІ

НАУКОВО-ВИРОБНИЧИМ ПІДПРИЄМСТВОМ "ЕЛЕТЕР" (Громадський Ю.С. - керівник розробки;

Шелудько Б.І. - відповідальний виконавець; Розинський Д.Й., канд. техн. наук; Сенянінов О.С.)

за участі:

ІНСТИТУТУ ГІГІЄНИ ТА МЕДИЧНОЇ ЕКОЛОГІЇ АМН УКРАЇНИ ім. О.М. МАРЗЕЄВА (Акіменко В.Я., д-р мед. наук; Янко Н.М., канд. мед. наук)


^ ВНЕСЕНІ ТА ПІДГОТОВЛЕНІ ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

УПРАВЛІННЯМ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ТА ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ БУДИНКІВ І СПОРУД ЖИТЛОВО-ЦИВІЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ МІНБУДУ УКРАЇНИ (Авдієнко О.П., арх.; Шестак В.П., інж.)


ЗАТВЕРДЖЕНІ

Наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15 травня 2006 р. № 168

Право власності на цей документ належить державі. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Мінбуду України заборонено. Стосовно врегулювання прав власності звертатись до Мінбуду України.

© ^ Мінбуд України, 2006

Офіційний видавець нормативних документів

у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Мінбуду України

Державне підприємство «Укрархбудінформ»

II

^ ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ


Природне і штучне освітлення ДБН

На заміну СНиП II-4-79

Чинний з 2006-10-01

Ці Норми поширюються на проектування освітлення територій, приміщень нових та існуючих, що підлягають реконструкції, будівель і споруд різного призначення, місць виконання робіт на відкритих просторах, територій промислових та сільськогосподарських підприємств, залізничних колій площ підприємств, зовнішнього освітлення міст, поселень та сільських населених пунктів. Проектування пристроїв місцевого освітлення, які постачаються комплектно зі станками, машинами і виробничими меблями, слід також виконувати відповідно до цих Норм.

Ці Норми не поширюються на проектування освітлення підземних виробок, морських і річкових портів, аеродромів, залізничних станцій та їх колій, спортивних споруд, лікувально-профілактичних закладів, приміщень для зберігання сільськогосподарської продукції, розміщення рослин, тварин, птиці, а також на проектування спеціального технологічного і охоронного освітлення при засто­суванні технічних засобів охорони.

На базі цих Норм розробляються галузеві норми освітлення, які враховують специфічні особ­ливості технологічного процесу і будівельних рішень будівель і споруд галузі, які погоджуються і за­тверджуються відповідно до чинного порядку.

В цих Нормах застосовані терміни згідно з додатком А.

^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Нормативні показники освітленості в цих Нормах наведені в точках її мінімального значення
на робочій поверхні в приміщеннях для розрядних джерел світла, крім окремих випадків; для
зовнішнього освітлення - для різних джерел світла.

Нормовані значення яскравості дорожніх покриттів у цих Нормах наведені для різних джерел світла.

Нормовані значення освітленості в люксах, що відрізняються на один ступінь, слід сприймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 10; 15; 20; 30; 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 1 000; 1 250; 1 500; 2 000; 2 500; 3 000; 3 500; 4 000; 4 500; 5 000.

Нормовані значення яскравості поверхні в кд/м2, що відрізняються на один ступінь, слід приймати за шкалою: 0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 2; 3; 5;8; 10; 12; 15; 20; 25; 30; 50; 75, 100; 125; 150; 200; 400; 500; 750; 1 000; 1 500; 2 000; 2 500.

Для природного освітлення в цих Нормах наведені значення коефіцієнта природної освітленості (КПО).

1.2. Вимоги для освітлення приміщень промислових підприємств (КПО, нормована освітленість,
допустимі поєднання показників осліпленості і коефіцієнта пульсації освітленості) слід приймати за
таблицею 1 з урахуванням вимог 4.5 і 4.6.

Нормовані показники освітлення загальнопромислових приміщень і споруд наведені в додатку И.

Вимоги до освітлення приміщень житлових, громадських і адміністративно-побутових споруд (КПО, нормована освітленість, циліндрична освітленість, показники дискомфорту і коефіцієнт пульсації освітленості) слід приймати за таблицею 2 з урахуванням вимог 4.22 і 4.23. Нормовані показники для основних приміщень громадських, житлових і допоміжних споруд наведені в додатку К.

 1. Коефіцієнт запасу К3 при проектуванні природного, штучного і суміщеного освітлення слід
  приймати за таблицею 3.

 2. Штучне і суміщене освітлення слід проектувати з урахуванням вимог до ультрафіолетового
  випромінювання згідно з чинними нормативними документами, затвердженими МОЗ України.

Таблиця 1^ Характе­ристика зорової роботи


Наймен­ший або еквіва­лентний розмір об'єкта розріз­нення, мм


^ Розряд зоро­вої роботи


Під-роз-ряд зоро­вої робо­ти


Контраст об'єкта з фоном


^ Характе­ристика фону


Штучне освітлення

Природне освітлення

^ Суміщене освітлення

Освітленість, лк

сукупність нормованих величин показника осліпленості і коефіцієнта пульсаціїКПО, ен, %

при системі комбінованого освітлення

при системі загаль­ного освіт­лення

при верхньому або комбі­нованому освітленні

при боковому освітленні

при верхньому або комбі­нованому освітленні

при боковому освітленні

всього

ут. ч. від загального
Ρ

Кп, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Найвищої точності


Менше 0,15


І


а

Малий

Темний

5000 4500

500 50020 10

10 10

6,02,0б

Малий Середній

Середній Темний

4000 3500

400 400

1200 1000

20 10

10 10

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

2500
2000

300
200

750
600

20
10

10
10

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

1500
1250

200
200

400
300

20
10

10
10

Дуже високої точності


Від 0,15 до 0,3 включно


II


а

Малий

Темний

4000 3500

400 40020 10

10 10

4,21,5б

Малий Середній

Середній Темний

3000 2500

300 300

750 600

20 10

10 10

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

2000
1500

200
200

500
400

20
10

10
10

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

1000
750

200
200

300
200

20
10

10
10

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Високої точності


Від 0,3 до 0,5 включно


III


а

Малий

Темний

2000 1500

200 200

500 400

40 20

15 15

3,01,2б

Малий Середній

Середній Темний

1000 750

200 200

300 200

40 20

15 15

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

750

600

200

200

300

200

40

20

15

15

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

400

200

200

40

15

Середньої точності


Більше 0,5

до 1,0


IV


а

Малий

Темний

750

200

300

40

20

41,52,40,9б

Малий Середній

Середній Темний

500

200

200

40

20

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

400

200

200

40

20

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

200

40

20

Малої точності


Більше 1,0 до 5


V


а

Малий

Темний

400

200

300

40

20

311,80,6б

Малий Середній

Середній Темний

200

40

20

в

Малий Середній Великий

Світлий Середній Темний

200

40

20

г

Середній Великий Великий

Світлий Світлий Середній

200

40

20

Груба

(дуже малої точності)

Більше 5

VI
Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Продовження таблиці 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Робота з матеріала­ми, які сві­тяться, і вироба­ми в гаря­чих цехах

Більше 5

VII
Незалежно від характеристик фону і контрасту об'єкта з фоном

200

40

20

3

1

1,8

0,6

Загальне спостере­ження за ходом ви­робничого процесу:

- постійне
- періодич­не при постійному перебуван­ні людей у приміщенні
- періодич­не при періодич­ному пере­буванні людей у приміщенні
- загальне спостере­ження за інженерни­ми комуні­каціями
VIII
аТе саме2004020311,80,6

б

– « –


100

1

0,3

0,7

0,2

в

– « –

50

0,7

0,2

0,5

0,2

г

– « –

20

0,3

0,1

0,2

0,1

Примітка 1. Для підрозряду Норм від Іа до ІІІв може прийматися один із наборів нормованих показників, наведених для даного підрозряду в гр. 7-11.

Примітка 2. Освітленість слід приймати з урахуванням 4.5 і 4.6 цих Норм.

Примітка 3. Найменший розмір об'єкта розрізнення та відповідні йому розряди зорової роботи встановлені при розташуванні об'єктів розрізнення на відстані

не більше 0,5 м від очей працюючого. При збільшенні цієї відстані розряд зорової роботи слід встановлювати згідно з додатком Б. Для продовгуватих об'єктів розрізнення еквівалентний розмір приймається за додатком В.

Закінчення таблиці 1

Примітка 4. Освітленість при застосуванні ламп розжарювання слід знижувати за шкалою освітленості (1.1 цих Норм):

а) на один ступінь при системі комбінованого освітлення, якщо нормована освітленість складає 750 лк і більше;

б) те саме, загального освітлення для розрядів I-V, VI;

в) на два ступені при системі загального освітлення для розрядів VI і VIII.

Примітка 5. Освітленість при роботах з об'єктами, які світяться, розміром 0,5 мм і менше слід вибирати відповідно до розміру об'єкта розрізнення і відносити їх до підрозряду "в".

Примітка 6. Показник осліпленості регламентується в гр. 10 тільки для загального освітлення (при будь-якій системі освітлення).

Примітка 7. Коефіцієнт пульсації Кп вказаний у гр. 11 для системи загального освітлення або для світильників місцевого освітлення при системі комбінованого освітлення. Кп від загального освітлення в системі комбінованого не повинен перевищувати 20 %.

Примітка 8. Передбачати систему загального освітлення для розрядів I-III, IVa, IVб, IVb, Va допускається тільки при технічній неможливості або економічній недоцільності застосування системи комбінованого освітлення, що конкретизується в галузевих нормах освітлення, узгоджених з органами державного санітарного нагляду.

Примітка 9. В районах з температурою найбільш холодної п'ятиденки мінус 28 °С і нижче нормовані значення КПО при суміщеному освітленні слід приймати за таблицею 5.

Примітка 10. В приміщеннях, спеціально призначених для роботи або виробничого навчання підлітків, нормоване значення КПО збільшується на один розряд за гр. З і повинно бути не менше ніж 1,0 %.

Таблиця 2

^ Характеристика зорової роботиНайменший або еквівалентний розмір об'єкта розрізнення, мм^ Розряд зорової роботиПідрозряд зорової роботиВідносна тривалість зорової роботи в напрямку зору на робочу поверхню, %^ Штучне освітлення

Природне освітлення

освітленість на робочій поверхні від системи загального освітлення, лк


циліндрична освітленість, лк


показник диском­форту, Μ


коефіцієнт пульсації освітленості Кп, %


КПО, ен, % при

верхньому або верхньому

і боковому

боко­вому

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Розрізнення об'єктів

при фіксованій

та нефіксованій лінії зору:

- дуже високої точності

- високої точності

- середньої точності
від 0,15 до 0,30


А


1
2


Не менше 70
Менше 70


500
400


1501)
1001)


40

152)

40

152)


10
10


4,0
3,5


1,5
1,2

понад 0,30 до 0,50

Б

1
2

Не менше 70
Менше 70

300
200

1001)
751)

40

152)

60 252)

15
20

153)

3,0
2,5

1,0
0,7

більше 0,5

В

1
2

Не менше 70
Менше 70

150
100

501)
Не нормується

60 252) 60 252)

20 153) 20 153)

2,0
2,0

0,5
0,5

Огляд оточуючого просто­ру при дуже короткочас­ному епізодичному розрізненні об'єктів:
- при високій насиченості приміщень світлом
- при нормальній насиченості приміщень світлом
- при низький насиченості приміщень світломНезалежно від розміру об'єкта розрізненняΓНезалежно від тривалості зорової роботи

300

100

60

Не нормується3,0

1,0Д


200

75

90
2,5

0,7
Ε


150

50

90
2,0

0,5

Закінчення таблиці 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Загальне орієнтування в просторі інтер'єру:
- при великому скупченні людей
- при малому скупченні людей


Незалежно від розміру об'єкта розрізнення

Ж


1

Незалежно від тривалості зорової роботи


75

Не нормується

Не нормується

Не нормується

Не нормується

Не норму­ється2
50
Загальне орієнтування в зонах пересування:
- при великому скупченні людей

- при малому скупченні людей


Те саме

31

Те саме30

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме

Те саме2
20
1) Додатково регламентується у випадках спеціальних архітектурно-художніх вимог.

2) Нормоване значення показника дискомфорту у приміщеннях при спрямуванні лінії зору переважно вгору під кутом 45° і більше до горизонту і в приміщеннях з підвищеними вимогами до якості освітлення (спальні кімнати в дитячих садках, яслах, санаторіях, дисплейні класи в школах, середніх спеціальних навчальних закладах тощо).

3) Нормоване значення коефіцієнта Кп пульсації для дитячих, лікувальних приміщень із підвищеними вимогами до якості освітлення.

Примітка 1. Освітленість слід приймати, враховуючи пункти 4.22, 4.23 даних Норм.

Примітка 2. Найменші розміри об'єкта розрізнення та відповідні їм розряди зорових робіт установлюються при розташуванні об'єктів розрізнення на відстані

не більше 0,5 м від працюючого при середньому контрасті об'єкта розрізнення з фоном та світловим фоном. При зменшенні (збільшенні) контрасту допускається збільшення (зменшення) освітленості на один ступінь за шкалою освітленості з 1.1 даних Норм.

Таблиця 3
^ Приміщення та території

Приклади приміщень

Штучне освітлення

^ Природне освітлення

Коефіцієнт запасу К3

Коефіцієнт запасу К3

Кількість чищень світильників за рік

^ Кількість чищень скла світлових отворів зарік

Експлуатаційна група світильників за додатком Γ

^ Кут нахилу світлопропускного матеріалу до горизонту, град

1-4

5-6

7

0-15

16-45

46-75

76-90

1

2

3

4

5


6

7

8

9

1. Виробничі приміщення з повітря­ним середовищем, які містять в робочій зоні:

а) більше ніж 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви
б) від 1 до 5 мг/м3 пилу, диму, кіптяви

в) менше ніж 1 мг/м3 пилу, диму, кіптяви

г) великі концентрації пару, кислоти, лугів, газів, спроможних при зіткненні з вологою утворювати слабкі розчини кислот, лугів, а також які мають велику корозійну спроможністьАгломераційні фабрики, цементні заводи і обрубувальні відділення ливарних цехів


2,0

18


1,7

6


1,6

4


2,0

4


1,8

4


1,7

41,5

4Цехи ковальські, ливарні, мартенівські, збірного залізобетону

1,8

6

1,6

4

1,6

2

1,8

3

1,6

3

1,5

3

1,4

3

Цехи інструментальні, складальні, механічні, механоскладальні, пошивні

1,5

4

1,4

2

1,4

1

1,6

2

1,5

2

1,4

2

1,3

2

Цехи хімічних заводів із виготовлення кислот, лугів, їдких хімічних реактивів, ядохімікатів, добрив, цехи гальванічних покриттів і різних галузей промисловості з застосуванням електролізу

1,8

6

1,6

4

1,6

2

2,0

3

1,8

3

1,7

3

1,5

3

2. Виробничі приміщення з особливим режимом чистоти повітря при обслуговуванні світильників:

а) з технічного поверху

б) знизу з приміщення

1,3

4

1,4

2

3. Приміщення громадських та житлових будинків:
а) запилені з високою температурою, високою вологістю;

б) з нормальними умовами середовища
Гарячі цехи підприємств громадського харчування, охолоджувальні камери, приміщення для приготування розчинів у пральнях, душових тощо1,7

21,6

21,6

22,0

31,8

31,7

31,6

3

Кабінети та робочі приміщення, житлові кімнати, навчальні приміщення, лабораторії, читальні зали, зали нарад, торговельні зали тощо

1,4

2

1,4

1

1,4

1

1,5

2

1,4

2

1,3

1

1,2

1Закінчення таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4. Території з повітряним середовищем, яке містить:
а) велику кількість пилу (більше ніж 1 мг/м3)
б) невелику кількість пилу (менше ніж 1 мг/м3)
Території металургійних, хімічних, гірничо­добувних підприємств, шахт, рудників, залізничних станцій та прилеглих до них вулиць та доріг1,5

41,5

41,5

4

Території промислових підприємств, крім зазначених в пункті "а"

і громадських будинків

1,5

2

1,5

2

1,5

2

5. Населені пункти

Вулиці, площі, шляхи, території житлових районів, парки, бульвари, пішохідні тунелі, фасади будинків, пам'ятники
Транспортні тунелі

1,6

21,5

2

1,7

2

1,5

2

1,7

2

Примітка 1. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в гр. 6-9, слід помножити на 1,1 - при застосуванні візерунчастого скла, склопластика, армоплівки та матованого скла, а також при використанні світлових отворів для аерації; на 0,9 - при використанні органічного скла.

Примітка 2. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в гр. 3-5, надані для розрядних джерел світла. При використанні ламп розжарювання їх слід множити на 0,85.

Примітка 3. Значення коефіцієнта запасу, які вказані в гр. 3, слід знижувати при однозмінній роботі за поз. 16, 1г - на 0,2; за поз. 1в - на 0,1; при двозмінній роботі - за поз. 1б, 1г - на 0,15.

Примітка 4. Значення коефіцієнта запасу і кількості чисток для транспортних тунелів, які вказані в гр. 2, наведені з урахуванням використання тільки світильників конструктивної світлотехнічної схеми IV таблиці Г1, додатка Г.

С. 10 ДБН В.2.5-28-2006

2^ ПРИРОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

 1. Приміщення з постійним перебуванням людей повинно мати, як правило, природне ос-
  вітлення. Без природного освітлення допускається проектування приміщень, які визначені дер­-
  жавними будівельними нормами на проектування будинків і споруд, нормативними документами з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затвердженими в установленому порядку, а також приміщення, розміщення яких дозволено в підвальних поверхах будинків.

 2. Природне освітлення поділяється на бокове, верхнє і комбіноване (верхнє і бокове).

 3. Нормоване значення КПО, еN, для будинків, розташованих в різних районах, слід визначати за формулою

еN = ен . mN

(1)

де ен - значення КПО за таблицями 1 і 2;

mN - коефіцієнт світлового клімату за таблицею 4;

N- номер групи забезпеченості природним світлом за таблицею 4.

Отримані за формулою (1) значення слід округлити до десятих долей.

2.4. При двосторонньому боковому освітленні приміщень різного призначення нормоване
значення КПО повинно бути забезпечено в розрахунковій точці в центрі приміщення на перетині вертикальної площини характерного розрізу і робочої поверхні.

В житлових і громадських будинках при боковому освітленні з однієї сторони нормоване значення КПО повинно бути забезпечено:

а) житлових приміщень у житлових будинках - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів;

б) житлових приміщень гуртожитків, віталень і номерів готелів - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів;

в) групових і гральних приміщеннях дитячих дошкільних установ, ізоляторах і кімнатах для хворих дітей - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлового прорізу;

г) у навчальних і навчально-виробничих приміщеннях шкіл, шкіл-інтернатів, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлового прорізу;

д) в палатах лікарень, госпіталів, у палатах і спальних кімнатах санаторіїв і будинків відпочинку і пансіонатів - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і площини підлоги на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлового прорізу;

е) в кабінетах лікарів, що ведуть прийом хворих, в оглядових, в приймально-оглядових боксах, перев'язочних - в розрахунковій точці, розташованій на перетині вертикальної площини характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни, найбільше віддаленої від світлових прорізів.

ДБН В.2.5-28-2006 С. 11
Таблиця 4

^ Світлові прорізи


Орієнтація світлових прорізів за сторонами горизонту


Коефіцієнт світлового клімату, т

^ Автономна республіка Крим, Одеська обл.

Решта території України

В зовнішніх стінах будинків

ПН

0,85

0,90

ПНС, ПНЗ

0,85

0,90

3, С

0,80

0,85

ПДС, ПДЗ

0,80

0,85

ПД

0,75

0,85

В прямокутних і трапецієподібних ліхтаряхПН - ПД

0,80

0,80

ПНС - ПДЗ

ПДЗ - ПНЗ

0,75

0,80

С - З

0,70

0,75

В ліхтарях типу "Шед"

ПН

0,80

0,80

В зенітних ліхтарях0,70

0,80

Примітка. ПН - північ; ПНС - північ-схід; ПНЗ - північ-захід; С - схід; 3 - захід;

ПН-ПД - північ-південь; С-3 - схід-захід; ПД - південь; ПДС - південь-схід; ПДЗ - південь-захід

2.5. У виробничих приміщеннях глибиною до 6 м при односторонньому боковому освітленні
нормується мінімальне значення КПО в точці, розташованій на перетині вертикальної площини
характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні на відстані 1 м від стіни або лінії
максимального заглиблення зони, найбільше віддаленої від світлових прорізів.

У великогабаритних виробничих приміщеннях глибиною більше ніж 6 м при боковому освіт­ленні нормується мінімальне значення КПО в точці на умовній робочій поверхні, віддаленій від світлових прорізів:

 • на 1,5 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи І - IV розрядів;

 • на 2 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи V - VII розрядів;

 • на 3 м висоти від підлоги до верху світлових прорізів для зорової роботи VIII розряду.
 1. При верхньому або комбінованому природному освітленні приміщень різного призначення
  нормується середнє значення КПО в точках, розташованих на перетині вертикальної площини
  характерного розрізу приміщення і умовної робочої поверхні (або підлоги). Перша і остання точки
  приймаються на відстані 1 м від поверхні стін (перегородок) або осі колон.

 2. Допускається розподілення приміщень на зони з боковим освітленням (зони, які примикають
  до зовнішніх стін з вікнами) і зони з верхнім освітленням. Нормування та розрахунок природного
  освітлення в кожній зоні проводиться незалежно одне від одного.

 3. У виробничих приміщеннях із зоровою роботою І-ІП розрядів слід використовувати сумі-­
  щене освітлення. Допускається застосовувати верхнє природне освітлення у великопрогонових
  складальних цехах, де роботи виконуються в значній частині об'єму приміщення на різних рівнях
  підлоги і на різноорієнтованих у просторі робочих поверхнях. При цьому нормовані значення КПО
  приймаються для розрядів І, II, III відповідно 10; 7; 5 %.

 4. Розрахунок КПО проводиться з урахуванням середньозважених коефіцієнтів відбивання
  внутрішніх поверхонь приміщень без урахування меблів, устаткування, озеленення та інших заті-­
  нюючих предметів, а також при 100 % використанні світлопрозорих заповнень у світлопрорізах.
  Розрахункові значення КПО слід округляти до десятих часток.

2.10. Розрахункові значення середньозваженого коефіцієнта відбивання внутрішніх поверхонь
приміщення слід приймати 0,50 в громадських, 0,40 в житлових і 0,30 у виробничих примі-­
щеннях.

С. 12 ДБН В.2.5-28-2006
2.11. При розрахунку природного освітлення приміщень в умовах існуючої забудови коефіцієнт відбивання будівельних і облицювальних матеріалів рм для фасадів протилежних будинків (без засклених прорізів фасаду) слід приймати:

 • для будинків, що будуються - за даними, вказаними в сертифікаті на обробні матеріали фасаду або за даними вимірювання;

 • для існуючих будівель - за таблицею 22.

Середньозважений коефіцієнт відбивання засклених прорізів фасаду з урахуванням рами рв в розрахунках приймається 0,2.

Середньозважений коефіцієнт відбивання фасаду рф з урахуванням засклених прорізів слід роз­раховувати за формулою

рф = (2)

де рм, рв - коефіцієнт відбивання матеріалу обробки фасаду і коефіцієнт відбивання засклених прорізів фасаду з урахуванням рам відповідно;

SM, SB - площа фасаду без світлових прорізів і площа світлових прорізів відповідно.


 1. У навчальних приміщеннях загальної і середньої спеціальної освіти незалежно від типу освітлення слід розташовувати робочі місця учнів так, щоб світло від природного освітлення падало на них, як правило, з лівого боку.

 2. Нерівномірність природного освітлення виробничих і громадських будинків з верхнім або комбінованим освітленням не повинна перевищувати 3:1. Розрахункове значення КПО при верхньому і комбінованому природному освітленні у будь-якій точці на лінії перетину умовної робочої поверхні і площини характерного вертикального розрізу повинно бути не менше нормованого значення КПО при боковому освітленні для робіт відповідних розрядів.

Нерівномірність природного освітлення не нормується для приміщень з боковим освітленням, для виробничих приміщень, в яких виконуються зорові роботи VII і VIII розрядів, при верхньому і боковому освітленні допоміжних приміщень громадських будинків, в яких виконуються зорові роботи розрядів Г та Д.
^ З СУМІЩЕНЕ ОСВІТЛЕННЯ

3.1. Суміщене освітлення приміщень виробничих будинків слід передбачати:
а) для виробничих приміщень, в яких виконуються роботи І-Ш розрядів;
б) для виробничих та інших приміщень у випадках, коли за умов технології, організації виробництва або клімату в місці будівництва необхідні об'ємно-планувальні рішення, які не дозволяють забезпечити нормоване значення КПО (багатоповерхові будинки великої ширини тощо), а також у випадках, коли техніко-економічна доцільність суміщеного освітлення порівняно з природним підтверджена відповідними розрахунками;
в) відповідно до нормативних документів з будівельного проектування будинків і споруд окремих галузей промисловості, затверджених в установленому порядку.

Суміщене освітлення приміщень житлових, громадських і допоміжних будинків допускається передбачати у випадках, коли це потрібно за умов вибору раціональних об'ємно-планувальних рішень за винятком житлових кімнат та кухонь житлових будинків і гуртожитків, віталень і номерів готелів, спальних приміщень санаторіїв і будинків відпочинку, групових і гральних дитячих дошкільних закладів, палат лікувально-профілактичних установ.

3.2. Загальне (незалежно від прийнятої системи освітлення) штучне освітлення виробничих приміщень, призначених для постійного перебування людей, повинно забезпечуватися розрядними джерелами світла.

Вибір джерел світла слід робити відповідно до вимог розділу 4 цих Норм.

ДБН В.2.5-28-2006 С. 13
Застосування ламп розжарювання допускається в окремих випадках, коли за умов технології, середовища або вимог до оформлення інтер'єра використання розрядних джерел світла неможливе або недоцільне.
3.3. Нормовані значення КПО для виробничих приміщень повинні прийматися як для сумі­щеного освітлення за таблицею 1 та додатком И.

Для виробничих приміщень нормовані значення КПО допускається приймати відповідно до Таблиці 5:

а) в районах з температурою найбільш холодної п'ятиденки мінус 28 °С і нижче - за кліматичними будівельними нормами;
б) в приміщеннях з боковим освітленням, глибина яких за умов технології або вибору раціональних об'ємно-планувальних рішень не дозволяє забезпечити нормоване значення КПО, вказане в таблиці 1 для суміщеного освітлення;
в) в приміщеннях, де виконуються роботи І - III розрядів.

Таблиця 5

^ Розряд зорової роботи


Найменше нормоване значення КПО ен %, при суміщеному освітленні

при верхньому або комбінованому освітленні

при боковому освітленні

І

3

1,2

II

2,5

1

III

2

0,7

IV

1,5

0,5

V і VII

1

0,3

VI

0,7

0,2


3.4. Для виробничих приміщень при установленні нормованих значень КПО згідно з 3.3 цих
Норм слід:
а) освітленість від системи загального штучного освітлення підвищувати на один ступінь за
шкалою освітленості (крім розрядів 1б, 1в, 11б), якщо підвищення освітленості не передбачене
пунктом 4.5 цих Норм. Освітленість від системи загального освітлення повинна складати не менше
200 лк при розрядних лампах і 100 лк при лампах розжарювання. Створювати освітленість більше
750 лк при розрядних лампах і 300 лк при лампах розжарювання дозволяється тільки за наявності
обґрунтування;
б) освітленість від світильників загального освітлення в системі комбінованого підвищувати на
один ступінь за шкалою освітленості, крім розрядів 1а, 16, 11а;
в) коефіцієнт пульсації Кп для І - III розрядів не повинен перевищувати 10 %.
Штучне освітлення при суміщеному освітленні приміщень слід проектувати також відповідно до розділу 4 цих Норм.
3.5. Розрахункові значення КПО при суміщеному освітленні житлових і громадських будинків
повинні складати не менше 60 % значень, зазначених у таблиці 2.

Допускається приймати розрахункові значення КПО в межах від 60 % до 30 % значень, за­значених у таблиці 2 для торговельних залів магазинів і залів, буфетів, роздавальних підприємств громадського харчування.
3.6. При суміщеному освітленні для приміщень громадських будинків з боковим освітленням
при розрахунковому значенні КПО, яке дорівнює або менше 80 % від нормованого значення,
освітленість від загального штучного освітлення слід підвищувати на один ступінь за шкалою освіт­леності.
С. 14 ДБН В. 2.5-28-2006
3.7. Вимоги до суміщеного освітлення залежно від призначення приміщення для житлових і
громадських будинків слід приймати за додатком К.

3.8.При суміщеному освітленні навчальних і навчально-виробничих приміщень шкіл, шкіл-
інтернатів, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів слід передбачати
роздільне включення рядів світильників, розташованих паралельно світловим прорізам.

3.9. При суміщеному освітленні приміщень житлових та громадських будинків, розташованих в
центральній частині та історичних зонах міста, нормовану освітленість від штучного освітлення слід
підвищувати на ступінь за шкалою освітленості.

^ 4 ШТУЧНЕ ОСВІТЛЕННЯ

4.1. Штучне освітлення поділяється на робоче, аварійне, охоронне, чергове.

Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.

Для загального штучного освітлення приміщень слід використовувати, як правило, розрядні джерела світла, віддаючи перевагу за однакової потужності джерелам світла з найбільшою світловою віддачею і строком служби.

Світлова віддача джерел світла для штучного освітлення приміщень при мінімально допустимих індексах кольоропередачі не повинна бути менше значень, наведених у таблиці 6.

Таблиця 6

^ Тип джерела світла

Світлова віддача, лм/Вт, не менше, при мінімально допустимих індексах кольоропередачі

Rа>80

Rа>60

Rа>45

Rа>25

Rа<25

Люмінесцентні лампи

65

75

-

-

-

Компактні люмінесцентні лампи

70

-

-
-

Металогалогенні лампи

75

90

-

-

-

Дугові ртутні лампи

- .

-

55

-

-

Натрієві лампи високого тиску

-

75

-

100

-

Лампи розжарювання

-

-

-

-

7

 1. Штучне освітлення може бути двох систем - загальне та комбіноване.

 2. Робоче освітлення слід передбачати для всіх приміщень будинків, а також ділянок відкритих
  просторів, призначених для роботи, проходу людей та руху транспорту. Для приміщень, які мають
  зони з різними умовами природного освітлення та різними режимами роботи, повинно передбачатись
  окреме керування освітленням таких зон.

За необхідності частина світильників робочого або аварійного освітлення може бути вико­ристана для чергового освітлення.

Нормовані характеристики освітлення в приміщеннях і зовні будинків може забезпечуватись як світильниками робочого освітлення, так і спільним з ним освітленням світильниками безпеки і (або) евакуаційного освітлення.

Освітлення приміщень виробничих і складських будинків

4.4. Для освітлення приміщень слід використовувати, як правило, найбільш економічні розрядні
лампи. Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках
неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.

Для місцевого освітлення, крім розрядних джерел світла, рекомендується використовувати лампи розжарювання, в тому числі галогенні. Вибір джерел світла за кольоровими характерис­тиками слід провадити за додатком Е. Застосування ксенонових ламп у приміщеннях не дозво­ляється.

ДБН В.2.5-28-2006 С. 15

4.5. Норми освітленості, наведені в таблиці 1, слід підвищувати на один ступінь шкали освіт- леності в таких випадках:

а) при роботах І - VI розрядів, якщо зорова робота виконується більше половини робочого дня;

б) при підвищеній небезпеці травматизму, якщо освітленість від системи загального освітлення
складає 150 лк і менше (робота на дискових пилках, гільйотинних ножицях тощо);

в) при спеціальних підвищених санітарних вимогах (наприклад, на підприємстві харчової та
хіміко-фармацевтичної промисловості), якщо освітленість від системи загального освітлення 500 лк і
менше;

г) при роботі або виробничому навчанні підлітків, якщо освітленість від системи загального
освітлення 300 лк і менше;

д) за відсутності в приміщенні природного світла і постійному перебуванню працюючих, якщо
освітленість від системи загального освітлення 750 лк і менше;

є) при спостереженні за деталями, що обертаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 500 об/хв, або об'єктами, що рухаються зі швидкістю, яка дорівнює або більша 1,5 м/хв;

ж) при постійному пошуку об'єктів розрізнення на поверхні розміром 0,1 м2 і більше.

За наявності одночасно кількох ознак норми освітленості слід підвищувати не більше ніж на один ступінь.

 1. В приміщеннях, де виконуються роботи IV-VI розрядів, норми освітленості слід знижувати
  на один ступінь при короткочасному перебуванні людей або за наявності устаткування, яке не
  потребує постійного обслуговування.

 2. При виконанні в приміщеннях робіт І-ІІІ, IVa, IVб, IVb, Va розрядів слід застосовувати
  систему комбінованого освітлення. Передбачати систему загального освітлення допускається при
  технічній неможливості або недоцільності влаштування місцевого освітлення, що конкретизується в
  галузевих нормах, узгоджених з органами Державного санітарного нагляду.

За наявності в одному приміщенні робочих і допоміжних зон слід передбачати локалізоване загальне освітлення (за будь-якої системи освітлення) робочих зон і менш інтенсивне освітлення допоміжних зон, зараховуючи їх до розряду VІІІa.

4.8. Освітленість робочої поверхні, створена світильниками загального освітлення в системі
комбінованого, повинна складати не менше 10 % нормованої для комбінованого освітлення при
таких джерелах світла, які застосовуються для місцевого освітлення. При цьому освітленість повинна
бути не менше 200 лк при розрядних лампах, не менше 75 лк - при лампах розжарювання.
Створювати освітленість від загального освітлення в системі комбінованого більше 500 лк при
розрядних лампах і більше 150 лк при лампах розжарювання допускається тільки за наявності
обґрунтувань.

У приміщеннях без природного світла освітленість робочої поверхні, утворена світильниками загального освітлення в системі комбінованого, слід підвищувати на один ступінь.

4.9. Відношення максимальної освітленості до мінімальної не повинно перевищувати для робіт
І - III розрядів при люмінесцентних лампах 1,3, при інших джерелах світла -1,5, для робіт розрядів
IV - VII - 1,5 і 2,0 відповідно.

Нерівномірність освітленості допускається підвищувати до 3,0 в тих випадках, коли за умов технології світильники загального освітлення можуть установлюватися тільки на площадках, ко­лонах або стінах приміщення.

4.10. У виробничих приміщеннях освітленість проходів та ділянок, де робота не виконується,
повинна складати не більше 25 % від нормованої освітленості, але не менше 75 лк при розрядних
лампах і не менше 30 лк при лампах розжарювання.

С.16 ДБН В.2.5-28-2006
4.11. У цехах з повністю автоматизованим технологічним процесом слід передбачати освітлення для спостереження за роботою устаткування, а також додаткове включення світильників загального і місцевого освітлення для забезпечення необхідної (відповідно до таблиці 1) освітленості при ремонтно-налагоджувальних роботах.
4.12. Показник осліпленості від світильників загального освітлення (незалежно від системи освітлення) не повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1.

Показник осліпленості не обмежується для приміщень, довжина котрих не перевищує подвійної висот підвішування світильників над підлогою, а також для приміщень з тимчасовим перебуванням людей і для площадок, призначених для проходу або обслуговування устаткування.
4.13. Для місцевого освітлення робочих місць слід використовувати світильники з непросвічуючими відбивачами. Світильники повинні розташовуватися так, щоб їх елементи, які світяться, не влучали в поле зору працюючих на освітленому робочому місці і на інших робочих місцях.

Місцеве освітлення робочих місць, як правило, повинно бути обладнане регуляторами освітлення.

Місцеве освітлення зорових робіт з тривимірними об'єктами розрізнення слід виконувати:

- при дифузійному відбиванні фону - світильником, у якого відношення найбільшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не більше 0,4 при направленні оптичної осі в центр робочої поверхні під кутом не менше 30° до вертикалі:

- при направлено-розсіяному і змішаному відбиванні фону - світильником, у якого відношення найменшого лінійного розміру поверхні, яка світиться, до висоти її розташування над робочою поверхнею складає не менше 0,5, а її яскравість - від 2500 до 4000 кд/м2.
Яскравість робочої поверхні не повинна перевищувати значень, вказаних у таблиці 7.
Таблиця 7


^ Площа робочої поверхні, м2

Найбільша допустима яскравість, кд/м2

Менше 1. 10-4

2000

Від 1. 10-4 до 1. 10-3

1500

Понад 1. 10-3 до . 10-2

1000

Понад 1. 10-2 до 1. 10-1

750

Більше 1. 10-1

500


4.14. Коефіцієнт пульсації освітленості на робочих поверхнях при живленні джерел світла струмом частотою менше 300 Гц не повинен перевищувати значень, вказаних у таблиці 1.

Коефіцієнт пульсації не обмежується:

- при частоті живлення 300 Гц і більше;

- для приміщень з періодичним перебуванням людей за відсутності в них умов для виникнення стробоскопічного ефекту.
У приміщеннях, де можливе виникнення стробоскопічного ефекту, необхідно включення сусідніх на 3 фази живильної напруги або включення їх у мережу з електронними пускорегулюючими апаратами.
Освітлення площадок підприємств і місць виконання робіт поза будинками

4.15. Освітленість робочих поверхонь місць виконання робіт, розташованих поза будинками, на етажерках поза будинками і під накриттям, повинна прийматися за таблицею 8.

ДБН В.2.5-28-2006 С. 17

Таблиця 8

^ Розряд

зорової роботи

Відношення мінімального розміру об'єкта розрізнення до відстані від цього об'єкта до очей працюючого

^ Мінімальна освітленість

у горизонтальній площині, лк

IX

Менше 0,5.10-2

50

Х

Від 0,5.10-2 до 1 .10-2

30

XI

Понад 1.10-2до 2.10-2

20

XII

Понад 2.10-2 до 5.10-2

10

XIII

Понад 5.10-2 до 10.10-2

5

XIV

Понад 10 .10-2

2

Примітка. При небезпеці травматизму для робіт XI - XIV розрядів освітленість слід приймати за суміжним, більш високим розрядом.

4.16. Горизонтальну освітленість площадок підприємств у точках її мінімального значення на рівні землі або дорожніх покриттів слід приймати за таблицею 9.

Таблиця 9

^ Освітлювані об'єкти

Найбільша інтенсивність руху в обох напрямках, од/год

Мінімальна освітленість в горизонтальній площині, лк

Проїзди

Понад 50 до 150 Від 10 до 50 Менше 10

3 2 1

Пожежні проїзди, дороги для господарських потреб0,5

Пішохідні та велосипедні доріжки

Понад 100

Від 20 до 100 Менше 20

2

1

0,5

Сходинки і площадки сходів і перехідних містків3

Пішохідні доріжки на площадках і в скверах0,5

Передзаводські ділянки, які не відносяться до території міста (площадки перед будинками, під'їзди і проходи до будинків, стоянки транспорту)2

Залізничні колії:

- стрілочні горловини

- окремі стрілочні переводи

- залізничне полотно2

1

0,5

Примітка. Для автомобільних доріг, які є продовженням міських вулиць і мають аналогічні покриття проїзної частини та інтенсивний рух транспорту, необхідно додержуватись норм середньої яскравості покриттів проїзної частини, наведених у таблиці 13.

 1. Зовнішнє освітлення повинно мати керування, незалежне від керування освітленням усе- редині будинків.

 2. Для обмеження осліплюючого впливу приладів зовнішнього освітлення місць виконання
  робіт і територій промислових підприємств висота встановлення світильників над рівнем землі
  повинна бути:

а) для світильників із захисним кутом менше 15° - не менша вказаної в таблиці 10;

б) для світильників із захисним кутом 15° і більше - не менше 3,5 м при будь-яких джерелах
світла.

С. 18 ДБН В.2.5-28-2006

Таблиця 10

^ Світлорозподілення світильників


Найбільший світловий потік ламп у світильниках, встановлених на одній опорі, лм


^ Найменша висота встановлення світильників, м

при лампах розжарювання

при розрядних лампах

Напівшироке

Менше 6000

Від 6000 до 10000 Понад 10000 до 20000 Понад 20000 до 30000 Понад 30000 до 40000 Понад 40000

6,5

7

7,5

-

-

-

7

7,5

8

9

10 11,5

Широке

Менше 6000

Від 6000 до 10000 Понад 10000 до 20000 Понад 20000 до 30000 Понад 30000 до 40000 Понад 40000

7

8

9

-

-

-


7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 13
  1   2   3   4   5   6   7   8Скачать файл (5023 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации