Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Аналіз і підвищення ефективностті використання енергоносіїв на СП „Одеські дріжджі - файл 10 ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОІЧНА БЕЗПЕКА.doc


Аналіз і підвищення ефективностті використання енергоносіїв на СП „Одеські дріжджі
скачать (5608.2 kb.)

Доступные файлы (33):

10 ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОІЧНА БЕЗПЕКА.doc261kb.01.06.2005 15:01скачать
1.doc198kb.01.06.2005 04:36скачать
1 Відомості о підприємстві.doc4016kb.01.06.2005 04:20скачать
2.1.3 Опис схеми електропостачання.doc91kb.01.06.2005 04:47скачать
2.1.4 ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРА ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ.doc66kb.25.05.2005 19:19скачать
2.1.7.1 Розрахунок потужності.doc163kb.05.06.2005 21:07скачать
2.1.7.2 РОЗРАХУНОК СТРУМІВ К3.doc479kb.05.06.2005 20:58скачать
2.1.7.3 Вибір перерізу кабелів.doc196kb.05.06.2005 21:08скачать
2.1.7.5 Розрахунок втрат.doc90kb.01.06.2005 04:49скачать
2.1.7.6 електробаланс.doc384kb.06.06.2005 00:59скачать
2.1.8 тарифи .doc77kb.01.06.2005 04:56скачать
2.2. теплотехніческая часть.doc1107kb.06.06.2005 00:09скачать
2.doc57kb.01.06.2005 04:49скачать
2 Енергоаудіт.doc765kb.06.06.2005 00:52скачать
3 спецвопрос.xls34kb.30.05.2005 23:20скачать
3 Спецпитання .doc501kb.01.06.2005 04:43скачать
графики ккд котлов.xls19kb.29.05.2005 18:48скачать
график потребл енергии.doc173kb.05.06.2005 21:13скачать
енергоресурси.xls41kb.07.05.2006 20:21скачать
Завдання на охорону праці.doc29kb.05.06.2007 13:15скачать
Задание на диплом.doc94kb.05.06.2005 21:31скачать
КАРТОГРАММА.dwg
кз мин на ПК.doc63kb.17.06.2001 07:41скачать
КТП 1396.cdr
КТП 4873.cdr
расчет нагрузок.xls99kb.06.06.2005 00:48скачать
схема електроснабжения.cdr
тарифи.xls28kb.29.05.2005 20:28скачать
тепловой графік.xls18kb.29.05.2005 20:02скачать
тосчет токов кз на ПК.doc64kb.17.06.2001 07:28скачать
ТП 288.cdr
ТП 334.cdr
хар установ ел приемников.cdr

содержание
Загрузка...

10 ОХОРОНА ПРАЦІ І ЕКОЛОІЧНА БЕЗПЕКА.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
9 ОХОРОНА ПРАЦІ
9.1 Аналіз можливих небезпечних і шкідливих факторів, виявлених на об’єкті проектування.
Відповідно до ГОСТ 12.0.003 – 74 ССБТ “Небезпечні і шкідливі виробничі фактори” існують фізичні, біологічні, хімічні і психофізіологічні фактори впливу на людину і навколишнє середовище. На об’єкті проектування- котельна промислового підприємства, виявлені наступні небезпечні та шкідливі виробничі фактори:

- підвищена вологість повітря;

- викид шкідливих речовин при згоранні палива;

- підвищений рівень вібрації;

- підвищений рівень шуму;

- інтенсивне випромінювання від зовнішніх поверхонь устаткування;

- можливість ураження електричним струмом;

- підвищений тиск та висока температура в паропроводах та тепловій системі;

- підвищена небезпека виникнення пожежі ;

- підвищена загазованість приміщення ;

9.1.1 Повітря робочої зони.

9.1.1.1 Параметри мікроклімату.

У котельній обслуговування всього обладнання виконується операторським складом та черговим по котлам .Обслуговування основного устаткування котельної пов'язано із спостереженням за приладами на щитках управління (основне робоче місце). По даним параметрам постійне робоче місце відноситься до категорії ІІ б.

В операторській при роботі обслуговуючого персоналу з'являється надлишкова теплота, яка виділяється від працюючого устаткування та обслуговуючого персонала, яка в комплексі з теплотою, що надходить в приміщення від сонячної радіації крізь вікна та другою надлишковою теплотою може викликати відхилення параметрів мікроклімату від оптимальних. Відхилення може призвести до порушення нормального теплообміну між органами людини та навколишнього середовища.

Нормативні вимоги щодо параметрів мікроклімату (оптимальні та допустимі температури, відносна вологість та швидкість руху повітря) робочого місця чергового по котлам та операторського складу в приміщені заводської котельної встановлюються та регламентуються відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Для категорії ІІ б параметри мікроклімату приведені в таблиці 9.1.
Таблиця 9.1–Параметри мікроклімату

Період року

Допустимі значення (для обслуговуючого персоналу)

Температура,

ºС

Відносна вологість,

%

Швидкість руху повітря,

м/с

Холодний

та перехідний

23-15

75

0,4

Теплий

20-22

70

0,3


Фактичні показники основних параметрів мікроклімату ( станом на 15.04.06 ) мають наступні значення:

  • температура t = 20ºС;

  • відносна вологість = 71%;

  • швидкість руху повітря = 0,23 м/с.

Як видно з отриманих даних, жоден з параметрів не перевищує допустимих значень.

9.1.1.2 Шкідливі речовини

У процесі спалювання котлами палива утворюються шкідливі речовини. Основними джерелами шкідливих речовин в димових газах є : двоокис вуглицю СО2, оксиди сірки ( SO3, SO2 ), оксиди азоту ( NO, NO2 ) та оксид ванадію ( V2O5).

Відповідно до ГОСТ 12.1.005 - 88 граничнодопустимі концентрації і їхній клас небезпеки приведені в таблиці 9.2.
Таблиця 9.2– Граничнодопустимі концентрації шкідливих речовинШкідливі речовини


ГДК, мг/м3


Клас небезпеки

SO2

0.05

3

NO2

0.04

3

V2O5

0.002

1Таким чином, SO2, NO2 є помірно небезпечними; V2O5 - надзвичайно небезпечною речовиною.
При одночасному вмісті в повітрі робочої зони декількох шкідливих речовин односпрямованої дії, сума відносних концентрацій кожного з них (С1,С2,…Сn ) у повітрі робочої зони до їх ГДК не повинна перевищувати одиниці.

+ + ….. + = 1 (9.1)
У результаті газового аналізу повітря робочої зони виконаного на котельні „Дріжджова ” отримані наступні фактичні значення концентрацій шкідливих речовин:

Ссо2 = 0,453 мг/м3 ;
СNO2 = 0,105 мг/м3 ;
СSO2 = 0,00017 мг/м3 .
Тоді, отже:
= 0.417 < 1.
Газовий склад повітря робочої зони відповідає усім нормам і вимогам.
9.1.2 Шум

Робоче місце знаходиться під впливом постійного широкополосного шуму, джерелом котрого являється: проїзжаючи автомобілі, робота турбіни, насосів, теплообмінних апаратів, потоки води в трубопровідах. Цей шум шкідливо впливає на організм людини у діапазоні чутних частот f = 16 ÷ 20000 Гц, нижче 16 Гц – інфразвук, вище 20000 Гц – ультразвук.

Гранично припустимий рівень шуму на робочому місці для широкополосного постійного шуму нормується відповідно ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ „Шум. Общие требования безопасности”, на середньогеометричній частоті 1000 Гц, дорівнює 80 дБ.

Фактичний рівень шуму на проектуємому об’єкті склада – 100 дБ, що значно перевищує гранично допустимий його рівень.
9.1.3 Вібрація

Вібрація на робочому місці загальна (III категорії типу „а”), вона передається через опорну поверхню сидячому або стоячому працівнику. Джерелом загальної вібрації є працююча турбіна, насоси, електродвигуни та інше технологічне обладнання. Ця вібрація може викликати захворювання, пов'язані із втратою працездатності.

Санітарні норми для загального технологічного вібронавантаження, яке діє на обслуговуючий персонал котельні та працівників заводу, регламентуються відповідно до ГОСТ 12.1.012-90 і допустимі його значення складають: для віброшвидкості- 92 дБ, віброприскорення-50 дБ. Для частот найбільш небезпечних для людини 6 - 8 Гц та 25 - 33 Гц норми вібрації приведені в таблиці 9.3.
Таблиця 9.3 – Санітарні норми показників вібраційного навантаження на

оператора тривалістю зміни 8 годин.


Вид вібрації

Категорія

Направлення

дії

Нормативи корегованих по частоті та еквівалентно кореговані значення

віброприскорення

віброшвидкість

м/с2

дБ

м/с

дБ

Загальна технологічна

3 тип „а”

Z0y0x0

0,1

50

0,2

92


Фактичний рівень вібрації у котельній складає: віброшвидкость - 98 дБ, віброприскорення-60 дБ, що перевищує її гранично допустимий рівень.
9.1.4 Інфрачервоне випромінювання.

Потужний біологічний вплив на організм людини має інфрачервоне випромінювання. Джерелом інфрачервоного випромінювання в котельні є поверхні трубопроводів гарячої води, зовнішня поверхня обмурування котла, теплоізоляція трубопроводів, регенеративних підігрівників, теплообмінних апаратів, температура яких значно вище температури навколишнього середовища.

Згідно з нормами проектування промислових підприємств інтенсивність інфрачервоного випромінювання для приміщення котельної промислового підприємства складає:

- від відкритих джерел – 140 Вт/м2;

- від технологічного устаткування в залежності від опроміненої площі поверхні тіла людини – 35; 70; 100 Вт/м2, відповідно: < 25 ; 25 ; 25 – 50 .

Фактична величина інтенсивності інфрачервоного випромінювання у котельні „Дріжджова” складає:

Еф = , Вт/м2 (9.2)

Еф = = 50 Вт/м2 .

так як, вона не перевищує 50 % , знаходиться у допустимому значенню.
9.1.5 Ураження електричним струмом

Робоча зона відноситься до підвищеної категорії приміщень за ураженням електричним струмом.

Можливі джерела ураження електричним струмом:

- при доторканні до токоведучих частин з напругою до1000 В (власні потреби, оперативні ланцюги);
- при доторканні до заземлених нетоковедучих частин, які знаходяться під напругою (напруга дотику);

- при знаходженні людини поблизу заземлення по якому проходить струм у землю (крокова напруга або інше можливе замикання на землю);

- при пробої напруги на корпус установки;

- при помилковому включенні електроустановки;

Захисне заземлення на робочому місці нормується ГОСТ 12.1.030-81 „Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.”

Фактичне значення опору у всіх електроустановках з напругою до 1000В не перевищує допустимого значення 4 Ом і складає 3,8 Ом .

В електроустановках напругою до 1000 В опір заземлення повинен бути не вище 4 Ом, якщо ж сумарна потужність джерел, які підключенні до мережі, не перевищує 100 кВА, опір заземлення повинен бути не більше 10 Ом. На котельні передбачається захисне занулення для мереж з напругою до 1000 В. Захисне занулення елекроустановок високої і низької напруги виконується загальним. Живлення струмоприймачів здійснюється від РП СН 0,4 кв.
9.1.6 Підвищений тиск та температура в паропроводах та тепловій системі.

В приміщенні котельної знаходяться апарати та обладнання, які працюють під тиском вище 0,07 МПа. Згідно ”Правилам устройства и безопасной эксплуатации сосудов, находящихся под повышенным давлением”, згідно ГОСТ 12.2.085 – 82 вони відносяться до устаткування підвищеної небезпеки, тому являються причиною небезпеки для працюючого персоналу. Причиною аварії трубопроводів є підвищення встановленого робочого тиску, наявність несправної арматури, тобто несправностей запобіжних клапанів, манометрів та неможливість визначення тиску по іншим приладам.
Підвищений тиск приводить до порушення механічної міцності стінок трубопроводів з послідуючим руйнуванням. Руйнування характерізується розбризгуванням гарячої води, пароводяної суміші та пари, що може завдати збитку виробництву та призвести до травмування робочого персоналу.

Трубопроводи гарячої води, теплообмінники та інше теплотехнічне обладнання являють собою джерела високої температури. Причиною термічних травм може стати відсутність теплоізоляції, порушення її цілостності або перевищення температури на її поверхні більше 45 ºС (ГОСТ 12.2.096 – 85). Доторкання до таких конструкцій може стати причиною термічних травм ( опіків) обслуговуючого персоналу.

Фактичні значення тиску на всіх ділянках паропроводів не перевищують допустимих значень і суворо контролюються. Для запобігання порушення механічної міцності стінок паропроводів з послідуючим їх руйнуванням на них усіх встановлені травильні клапани з автоматичним керуванням. Що стосується температури на поверхні паропроводів з установленою захисною ізоляцією, то вона не перевищує допустимого значення 45 ºС і складає в середньому 35 ºС і лише на трубопроводі живильної води котла та на паропроводі свіжої пари в деяких місцях вона перевищує допустимі значення, так як на них відсутня захисна теплоізоляція .
9.1.7 Пожежна та вибухова небезпека.

Пожежну та вибухову небезпеку об'єкта аналізу являють собою наявність легкозаймистих рідких та газових речовин, порушення технічного режиму, несправність електричного устаткування.

Приміщення котельної за пожежовибуховою небезпекою, згідно ОНТП 24 - 86 відноситься до категорії „Г” зі ступенем вибухонебезпеки В-І б і межею вогнестійкості 30 хвилин, так як містить горючі матеріали, які знаходяться в нагрітому стані.
Джерелами виникнення пожежі на об’єкті можуть бути наступні фактори:

- відкритий вогонь, іскри;

- підвищена температура навколишнього середовища;

- задимленість приміщення;

- при коротких замиканнях;

- при прямих попаданнях блискавки;

- при руйнуванні та перегріву ізоляції з послідуючим запаленням;

- при перегріві струмоведучих частин від перевантаження при неправильному їх виборі;

- при проведенні робіт з вогнем.

Умови займання залежать від концентрації газоповітряної суміші, геометрії системи, а також швидкості руху суміші.

Джерелами виникнення вибуху на об’єкті можуть бути наступні фактори:

- вміст великої кількості газовибухової суміші (природний газ) та легкозаймистих рідин в приміщені котельні;

- перевантаження котельних агрегатів та порушення правил їх технічної експлуатації;

- несправність газоредукторного обладнання, що призводить до різкого підвищення тиску газа у живлячій магістралі;
Небезпечними і шкідливими факторами, що впливають на людей у результаті вибуху є :

-ударна хвиля, у фронті якої надлишковий тиск вище 7 кПа;

- полум’я;

- конструкції устаткування, що руйнуються;

- шкідливі речовини, що утворилися при вибуху, вміст яких у робочій зоні вище ГДК.
Фактично в цілому стан пожежної та вибухової безпеки на об’єкті знаходиться у задовільному стані. Але деякі питання потребують більш детального аналізу. А саме – недосконалість системи пожежегасіння та вирішення проблеми пов’язаної з вентиляцією приміщення і тим самим ліквідацією небезпечної загазованості, що може призвести до вибуху.
9.2 Розробка заходів, спрямованих на усунення або зниження шкідливого впливу виявлених факторів, основаних на нормативних документах (ГОСТ, ДСТУ, СниП та інші).

9.2.1 Основним заходом щодо захисту від шуму у котельній та в залі, де розташована турбіна є звукопоглинання і звукоізоляція Для забезпечення захисту від шуму у відповідності з ГОСТ 12.2.051 – 78 проектом передбачуються наступні міри захисту від шуму:

- розтошування шумного обладнання в окремих приміщеннях;

- звукознижуючі конструкції та екрани;

- звукоізоляція огороджуючих конструкцій;

- звукопоглинаюче покриття поверхні стелі та стін;

- зменшення шуму в джерелі шляхом своєчасного усунення поломок, заміна пошкоджених деталей, що зносилися;

- використання звукоізоляції, шляхом додаткового звукоізолюючого матеріалу;

- використання навушників - глушителів шуму;

- використання вкладишів у звуковому каналі;

- використання захисних шоломів;

Детальний розрахунок звукоізоляції для турбіни приведен в пункті 9.3.


9.2.2 Захист від надмірної вібрації виконується методом віброізоляції, шляхом встановлення пружних елементів, які розміщені між вібруючою машиною та основою на якій вона встановлена. Для зменшення магнітної

вібрації обране оптимальне співвідношення чисел зубців статора і ротора. Для зменшення механічної вібрації обрано статичне та динамічне балансування.

В якості індивідуального захисту від вібрації, рекомендується носити взуття на основі войлока або мікропористої резини. Для захисту від вібрації рук рекомендуються віброгасильні рукавиці.

9.2.3 Для запобігання термічних опіків обслуговуючого персоналу проектом передбачається розробка теплової ізоляції для трубопроводу живильної води котла та паропроводу свіжої пари.

У зв'язку з тим, що температура трубопроводу та паропроводу висока, з метою безпечної експлуатації і зменшення теплових втрат повинна бути передбачена захисна ізоляція.

Товщина ізоляції для трубопроводу живильної води повинна складати:

, м (9.3)
S = = 0,059 м.
Товщина ізоляції для паропроводу свіжої пари повинна складати:
S = = 0,168 м.

9.2.4 Заходи щодо профілактики виникнення пожеж на промислових об’єктах поділяються на: організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні. Організаційні заходи передбачають правильну експлуатацію устаткування, правильний вміст робочої зони, протипожежний інструктаж робітників та службовців. До технічних заходів відносяться дотримання пожежних правил, правильне розміщення устаткування.

У випадку виникнення пожежі вмикається сигналізація, якою обладнані приміщення котельної, але разом з тим створені умови для успішного гасіння пожежі при наявності засобів пожежегасіння та їх правильного розміщення. До первинних засобів гасіння пожежі відносяться вогнегасники типу ОП – 5.

В якості заземлителів захисту від прямих ударів блискавки використовуються стержньові блискавковідводи згідно інструкції РД 34.21.122 – 87(7). Кожний блискавковідвід має відповідну зону захисту.
9.2.5 Методом боротьби з загазованістю є вентиляція і дотримання герметичності. Але так як існуючої вентиляції недостатньо для запобігання загазованості у приміщенні котельної, то проектом передбачено вентиляцію яка відбувається за рахунок відбору повітря в топку. Для видалення теплоти передбачена аерація:L = , м3/год (9.4)
L = = 416 м3/год.
Кількість приточного повітря необхідного для розведення шкідливих

виділень до припустимих концентрацій з коефіцієнтом запасу Кз = 1,5 знаходиться по формулі:
L = , м3/год (9.5)
L = = 8 м3/год.
9.2.6 Міри захисту навколишнього середовища від потрапляння в грунт чи у воду отруйних речовин, які використовуються у технологічному процесі підприємства детально розглядаються у розділі 8 дипломного проекту - „ Екологія та питання зміни клімату „ .

9.3 Індивідуальне завдання передбачає собою детальну розробку звукоізоляції для турбіни.

Звукоізолюючий кожух – призначений для зменшення рівня звукової потужності. Звукопоглинаючий кожух в ряді випадків є єдиним ефективним засобом зменшення шуму від технологічного обладнання. Звукоізоляція кожуху залежить від конструкції і матеріалу стінок кожуха, його форми і наявність звукопоглинаючої обліцовки в середині кожуха.

Розрахунок виповняється для сплошного герметичного кожуху у формі прямокутного паралелепіпеда з плоскими стінками без облицовки. Мета розрахунку – визначити товщину стінки ізоляції.

Товщина грані звукоізолюючого кожуха відповідає значенню норм, якщо у всіх октавних полосах частот в діапазоні 63…8000 Гц виконується вимога

, дБ (9.5)
де – фактична звукоізоляція грані кожуха в октавній полосі частот, дБ;
– потрібна звукоізоляція грані кожуха в октавній полосі частот, дБ.

Потрібна товщина грані кожуха
дБ (9.6)

де – потрібне зниження рівня звукового тиску, дБ;
дБ (9.7)

де – октавний рівень звукового тиску на робоче місце, дБ;

– допустимий октавний рівень звукового тиску на робоче місце, дБ.
дБ (9.8)

де S – відношення площі поверхні кожуха к площі уявляємої поверхні.
Таблиця 9.4 – Вихідні дані для розрахунку
, дБ при fі , Гц

S

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

Вихідні дані

103

110

110

114

106

97

91

86

1,4

Допустимі рівні звукового тиску для робочого місця

99

92

86

83

80

78

76

74

-


дБ.

Розраховуємо потрібне зниження рівня звукового тиску для fі = 63 Гц
дБ.
Розраховуємо потрібну товщину грані кожуха
дБ.


Розрахунок для інших полос частот проізводиться аналогічним чином, результати зводяться в таблицю 9.5.

Таблиця 9.5 – Результати розрахунків

fі , Гц

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

, дБ

4

18

24

31

26

19

15

12

, дБ

10,5

24,5

30,5

37,5

32,5

25,5

21,5

18,5


По результатам розрахунків будуємо залежність потрібної ізоляції від середньо геометричної частоти= f(fі).


fі, Гц

дБ


Рисунок 9.1 – Залежність потрібної ізоляції від середньо геометричної частоти= f(fі).

Визначення товщини грані кожуха звукоізоляції визначаємо графічним способом. Наложив на графік шаблон частотной характеристики звукоізоляції стіни кожуха, щоб виконувалась умова 9.1. Точка на осі абсцис шаблона, з якою совпадає точка f=1000 Гц графіка – товщина кожуха. Товщина стінки звукоізолюючого кожуха дорівнює 6 мм.


Скачать файл (5608.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru