Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Содержание
Поняття, види та чинники формування валютного курсу
3. Режими валютних курсів
4. Паритет купівельної спроможності
РРР може бути частковим
РРР, яке характеризує спів­відношення цін на окремі товари в різних країнах, одержимо залежність показника РРР
5. Конвертованість валюти
1. Паризька валютна система
2. Генуезька валютна система
3. Бреттон-Вудська валютна система
4. Ямайська валютна система
Валютні операції на умовах спот
Ринкова конюнктура.
Котирувала валюта та ліквідність ринку.
Сума угоди.
Валютна позиція
Активи та позабалансові вимоги
Балансові та позабалансові зобов'язання
Валютна позиція відкрита
Валютна позиція відкрита довга
Валютна позиція відкрита коротка
Валютна позиція закрита
2. Форвардні операції
Фіксовані угоди
Угоди форвард/форвард
Т (рис. 11.1), а ставка відсотка на цей період дорівнює Rt
Угоди за форвардними ставками
3. Фінансові ф'ючерси
Статистична інформація ринку ф'ючерсів.
Типова форма подання інформації про результати торгів на ф'ючерсному ринку
Ф'ючерсна ціна та особливості її формування на різні види контрактів
Ціноутворення валютних ф'ючерсів.
Ціноутворення процентних ф'ючерсів.
Ціноутворення ф'ючерсів на фондовий індекс.
Якщо значення
Біржова торгівля ф'ючерсними контрактами і система маржі
Додаткова маржа.
Варіаційна маржа.
Гарантійний фонд.
Ліміти відкритих позицій.
Ф'ючерсні стратегії та хеджування
Депозитні валютні операції
Строки депозитів.
Сторони Bid і Offer та розмір маржі в котируванні відсотко­вих ставок.
Депозитна позиція і відсотковий арбітраж.
Відсотковий арбітраж
Міжбанківські і клієнтські депозити.
4. Валютний "своп
5. Опціон (option)
4. Валютний "своп"
5. Опціон (option)
Строки депозитів.
Сторони Bid і Offer та розмір маржі в котируванні відсотко­вих ставок.
Депозитна позиція і відсотковий арбітраж.
Відсотковий арбітраж
Міжбанківські і клієнтські депозити.
1. Поняття та завдання валютного регулювання та валютного контролю
Основними завданнями здійснення валютного регулюван­ня та контролю
2. Основними формами здійснення валютного регулювання та контролю є проведення
3. Органи валютного контролю в Україні.
Різниця між біржовим та позабіржовим ринком
Ринок „Forex”.
3. Світові валютно-фінансові ринки
4. Організація валютного ринку України
Представництва іноземних компаній
Некомерційні установи і корпорації
Установи органів державного управління
Домашнє господарство
Платіжний баланс
Структура платіжного балансу
Торговельний баланс.
Баланс послуг та некомерційних платежів.
Баланс руху капіталів і кредитів
Довго- і середньострокові
Короткострокові операції
Помилки і пропуски.
Операції з ліквідними валютними активами.
Сучасна класифікація статей платіжного балансу за ме­тодикою МВФ
Підсумок А. Баланс поточних операцій
Підсумок: А + В відповідає концепції базисного балан­
Нейтральні операції
Послідовність здійснення розрахунків з відтермінуванням платежу документарним акредитивом з акцептом векселів та тратт така
Безвідкличний підтверджений акредитив (
До недоліків акредитива (переважно з точки зору імпортера)
Акредитив з "червоним застереженням" (
Розрахунок у формі відкритого рахунка
Для досягнення більшої надійності платежу на відкритий рахунок експор­тери наполягають на виставленні на свою користь платіж
Специфічною сферою використання розрахунків по відкритому рахунку є комісійна та консигнаційна торгівля, яка здійснюється посере
Використання банківських гарантій у міжнародних розрахунках
Варіант з авансовим платежем дає перевагу експортеру
Розрахунок у формі банківського переказу з платежем проти поставки товару здійснюється у такій послідовності
Перешкоди для розвитку факторингу
Відкритий факторинг
За способом обліку рахунків-фактур факторингових операцій
За видом обслуговування операцій
Відкритий факторинг
За способом обліку рахунків-фактур факторингових операцій
За видом обслуговування операцій

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации