Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах - файл Диплом.doc


Диплом - Облік та контроль наявності, стану та використання запасів в бюджетних установах
скачать (520 kb.)

Доступные файлы (2):

Диплом.doc971kb.19.01.2010 06:30скачать
Додатки для диплому.doc543kb.17.01.2010 23:57скачать

содержание
Загрузка...

Диплом.doc

1   2   3   4   5
Реклама MarketGid:
Загрузка...

^ 3.1. Аналіз забезпеченості ЛНУ ім. Тараса Шевченка матеріальними цінностями та ефективності їх використання
Однією з умов нормальної роботи ЛНУ ім. Тараса Шевченка є забезпеченість установи матеріальними ресурсами. Для оцінки забезпеченості ЛНУ матеріалами в процесі аналізу насамперед визначається рівень матеріалоспоживання і його зміна в порівнянні з попередніми роками. Рівень матеріалоспоживання доцільно розраховувати як у цілому по всіх спожитих матеріалах, так і по кожній групі окремо. Але при цьому необхідно враховувати, що по деяких видах матеріальних цінностей, які споживаються установою для забезпечення його нормального функціонування (господарські матеріали й канцелярські приналежності, паливо, пальне й мастильні матеріали, тара, запасні частини), характеристику варто робити в цілому по загальному, а не по питомому видатку, тому що їхнє споживання безпосередньо не пов'язане зі зміною обсягу надаваних послуг.

Оцінку зміни видатків матеріалів, а також рівня матеріалоспоживання в ЛНУ зробимо на підставі даних за 2007 і 2008 р., відбитих у звіті форми № 6 «Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування» (табл. 3.1.).

Всього надходжень в 2007 році нараховувалося 6109499,14 грн. З них за рахунок коштів загального фонду бюджету 4%, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 92%, безоплатних надходжень 2,7%, за рахунок проведених переоцінок 0,03%, за рахунок інших надходжень 0,002%.

^ Таблиця 3.1.

Характеристика зміни рівня матеріалоспоживання ЛНУ ім. Тараса Шевченка

з/п

Показники

код рядка

Витрачено на потреби установи за 2007 рік

питома вага в структурі витрат (%)

Витрачено на потреби установи за 2008 рік

питома вага в структурі витрат (%)

Відхилення

абсолютне (грн.)

відносне (%)

1

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231)

010

54999,73

1,21

37833,16

0,72

-17166,57

-31,21

2

з них: дорогоцінні метали

011

 

 

 

 

 

 

3

скло

012

4818,32

0,11

84,00

0,00

-4734,32

-98,26

4

реактиви

013

8153,49

0,18

2718,28

0,05

-5435,21

-66,66

5

Продукти харчування (232)

020

71950,42

1,58

28379,54

0,54

-43570,88

-60,56

6

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

28610,65

0,63

34305,07

0,65

5694,42

19,90

7

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

2389671,59

52,59

2249592,87

42,68

-140078,72

-5,86

8

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

1430401,84

31,48

1223405,79

4310,87

-206996,05

-14,47

9

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

991338,72

21,82

1703567,64

32,32

712228,92

71,85

10

Тара (236)

060

4021,35

0,09

1468,32

0,03

-2553,03

-63,49

11

Матеріали в дорозі (237)

070

 

 

 

 

 

 

12

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

080

199832,03

4,40

270916,92

5,14

71084,89

35,57

13

Інші матеріали (239)

090

803507,67

17,68

944284,48

17,92

140776,81

17,52

14

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 -239)

100

4543932,16

100,00

5270348,00

100,00

726415,84

15,99


В 2008 році надходжень нараховувалося 5048095,24 грн. З них за рахунок коштів загального фонду бюджету 5,7%, за рахунок коштів спеціального фонду бюджету 88,9%, безоплатних надходжень 0,8%, за рахунок проведених переоцінок 0,1%, за рахунок інших надходжень 4,3%.

В 2008 році спостерігається загальне збільшення використання матеріальних цінностей на 726415,84 грн., що складає 15,99%

Найбільше зростання витрат спостерігається в групі «Паливо, горючі й мастильні матеріали» на 712228,92 грн., тобто на 71,85%. Також зросли витрати по групах: «Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання» - 35,57% (71084,89грн); «Медикаменти й перев'язувальні засоби» - на 19,9% (5694,42 грн.); «Інші матеріали» - на 17,52% (140776,81 грн.); «тара» - на 63,49% (2553,03 грн.); «Матеріали для учбових, наукових та інших цілей» - на 31,21% (17166,57 грн.).

Проведений аналіз зміни забезпеченості ЛНУ ім. Тараса Шевченка матеріальними ресурсами в той же час показав, що поряд із загальним ростом рівня матеріалоспоживання й збільшенням споживання окремих видів матеріалів по ряду груп матеріальних цінностей відзначається зниження рівня споживання.

Максимальне зменшення споживання спостерігається в групі “скло” - на 98,26% (4734,32 грн.), “реактиви” - на 66,66% (5435,21 грн.), “продукти харчування” - на 60,56% (43570,88 грн.).

З одного боку, тут простежується спроба оптимізації норм видатків, але з іншого боку - це може відбитися на якості навчального процесу й науково-дослідницьких робіт. Але ж придбанню й, відповідно, рівню матеріалоспоживання саме по цій групі матеріальних цінностей у ЛНУ повинна звертатися особлива увага як на один з основних факторів ефективності, результативності надаваних послуг.

Що стосується продуктів харчування, то по цій групі рівень споживання матеріальних цінностей в 2008 році знизився на 60,56% (43570,88 грн.) у порівнянні з 2007 роком.

Як позитивну тенденцію слід зазначити зниження в ЛНУ матеріалоспоживання по господарських матеріалах і канцелярським приладдям з 2389671,59 грн. в 2007 р. до 2249592,87 грн. в 2008 р., тобто на 5,86%. Така економія обумовлена більше раціональною витратою цих цінностей, що спричиняє підвищення ефективності використання бюджетних асигнувань і не позначається на погіршенні якості надаваних послуг.

Очевидно, що зміна рівня матеріалоспоживання впливає на ріст або скорочення видатків установи на матеріали. У той же час на зміну величини видатків впливає ще й такий фактор, як зміна обсягу послуг або стану мережі. Вплив цих факторів на зміну результативного показника - величини видатків - можна розрахувати, використовуючи методи элімінування.

Забезпечення ЛНУ матеріальними ресурсами здійснюється через систему матеріально-технічного постачання за заявками навчальних підрозділів. Оцінка виконання плану постачання по обсязі й складу матеріальних ресурсів є подальшим продовженням вивчення забезпеченості установи матеріалами. З цією метою за даними обліку зіставляють фактичний обсяг надходження в ЛНУ матеріальних цінностей з потребою в них насамперед у розрізі облікових груп (табл. 3.2).

Аналіз виконання плану постачання показує, що в ЛНУ відзначається нераціональність розміщення коштів на придбання матеріальних цінностей. У той час як по сьоми групах (Матеріали для учбових, наукових та інших цілей, скло, будівельні матеріали для потокового й капітального ремонту, паливо, горючі й мастильні матеріали, тара, інші матеріали ) організації недопоставлено цінностей на загальну суму 1097808,68 грн., по іншим же їх видам придбання перевищило потреби на 132955,49 грн. У зв'язку з наявністю відхилень фактичних даних від планових надалі необхідно проаналізувати обґрунтованість поданих заявок, доцільність придбання окремих матеріальних ресурсів понад потребу по одних групах і причини недопоставок їх по іншим.

^ Таблиця 3.2.

Аналіз виконання плану постачання матеріальних цінностей в ЛНУ ім. Тараса Шевченка

з/п

Показники

код рядка

2008 рік

Відхилення.

За планом (грн.)

Фактично (грн.)

абсолютне (грн)

відносне (%)

1

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231)

010

75700,00

66667,42

-9032,58

-11,93

2

з них: дорогоцінні метали

011

508,82

508,82

0,00

0,00

3

скло

012

5932,82

5076,08

-856,74

-14,44

4

реактиви

013

10708,85

10708,85

0,00

0,00

5

Продукти харчування (232)

020

1000,00

1044,50

44,50

4,45

6

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

29510,10

31458,37

1948,27

6,60

7

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

3039321,17

3082437,94

43116,77

1,42

8

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

1658068,26

958252,63

-699815,63

-42,21

9

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

453836,83

249672,04

-204164,79

-44,99

10

Тара (236)

060

5011,13

3672,71

-1338,42

-26,71

11

Матеріали в дорозі (237)

070

 

 

 

 

12

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

080

266811,98

354657,93

87845,95

32,92

13

Інші матеріали (239)

090

818878,29

636277,77

-182600,52

-22,30

14

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 -239)

100

6365288,25

4425906,68

-1939381,57

-30,47


Недопоставки можуть залежати від невиконання постачальниками договірних зобов'язань, відсутності належного контролю за дотриманням умов договорів, а також у зв'язку з несвоєчасністю їх поставки. Основна ж причина недостатнього забезпечення ЛНУ окремими матеріалами - скорочення виділюваних фондів у порівнянні із заявками на ці цінності при одночасному збільшенні коштів, що направляються на придбання інших видів матеріалів.

Найбільші показники недопостачання по групі «паливо, горючі та мастильні матеріали» - фактичне постачання на 44,99% нижче за планове (на 204164, 79 грн.), також менше за планове фактичне забезпечення будівельними матеріалами для потокового й капітального ремонту - на 42,21% (699815,63 грн.), на 26,71% (1338,42 грн.) менше фактичне забезпечення тарою, на 22,3% (182600,52 грн.) - іншими матеріалами, на 14, 44% (856,74 грн.) - реактивами, на 11,93% (9032,58 грн.) - матеріалами для учбових, наукових та інших цілей.

Повністю виконане забезпечення згідно плану дорогоцінними металами та реактивами. Фактично перевищене забезпечення запасними частинами до транспортних засобів, машин і обладнання - на 32, 92% (87845,95 грн.), Медикаментами й перев'язувальними засобами – на 6,6% (1948,27 грн.), продуктами харчування – на 4,45% (44,50 грн.) та господарськими матеріалами й канцелярським приладдям - на 1,42% (43116,77 грн.).

Зіставляючи фактичне надходження матеріалів у натуральному вираженні з потребою, можна виявити факти придбання одних матеріальних ресурсів у розмірах, що перевищують потребу, і недостатню забезпеченість установи іншими.

Аналізуючи забезпеченість установи матеріалами, необхідно брати до уваги також її залежність від фінансування видатків. При визначенні потреби в першу чергу враховується сума коштів, виділювана на придбання матеріалів. Але крім одержуваних асигнувань, що також потреба ЛНУ ім. Тараса Шевченка в матеріальних ресурсах може бути задоволена в результаті безоплатного одержання від інших установ або в порядку шефської допомоги, виявлення надлишків, виявлених при інвентаризації або перевірці залишків, оприбуткуванні матеріалів, отриманих від ліквідації основних фондів, і ін.

Для оцінки забезпеченості потреби ЛНУ ім. Тараса Шевченка фінансуванням на придбання матеріальних цінностей проведемо аналіз джерел їхнього придбання (табл. 3.3).

^ Таблиця 3.3.

Аналіз джерел придбання матеріальних ресурсів ЛНУ ім. Тараса Шевченка

з/п

Показники

Код рядка

За 2007 рік

За 2008 р.

Відхилення

Сума (грн.)

Питома вага (%)

Сума (грн.)

Питома вага (%)

абсолютне (грн.)

відносне (%)

1

Надходження - разом у тому числі за рахунок:

110

6109499,14

100,00

5048095,24

100,00

-1061403,90

-17,37

2

коштів загального фонду бюджету

120

256357,88

4,20

290169,13

5,75

33811,25

13,19

3

коштів спеціального фонду бюджету

130

5681186,47

92,99

4489421,43

88,93

-1191765,04

-20,98

4

з них: гранти, дарунки

131

124198,76

2,03

264138,36

5,23

139939,60

112,67

5

лишки

132

 

 

 

 

 

 

6

безоплатних надходжень в межах головного розпорядника бюджетних коштів

140

169361,30

2,77

40883,30

0,81

-128478,00

-75,86

7

э них: централізоване постачання

141

 

 

 

 

 

 

8

проведених переоцінок

150

2440,24

0,04

6811,51

0,13

4371,27

179,13

9

інших надходжень (лишки)

160

153,25

0,00

220809,87

4,37

220656,62

143984,74


Як видно з табл. 3.3 найбільша частка надходження матеріальних ресурсів у 2008 р. доводитися на інші надходження (лишки) - 143984,74% (220656,62 грн.), за рахунок проведення переоцінок - на 179,13 % вище за показник 2007 року, за рахунок отримання грантів та подарунків – збільшено суму надходжень на 112,67% (139939,60 грн.) у порівнянні з 2007 р.

Значно зменшена частка безоплатних надходжень у межах головного розпорядника бюджетних коштів у порівнянні з 2007 роком - на 75,86% (128478,00 грн.), на 20,98% - зменшено надходження за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

^ 3.2. Аналіз руху матеріальних цінностей і зміни їхніх залишків в ЛНУ ім. Тараса Шевченка
У процесі вивчення матеріальних ресурсів особлива увага приділяється аналізу їхнього руху. Такий аналіз дозволяє виявити повноту витрати матеріальних цінностей по призначенню й зміна їхніх залишків.

При аналізі, насамперед, доцільно дати загальну характеристику руху матеріалів: збільшення або зменшення їхніх залишків, зіставлення сум залишків з витраченими на потреби установи сумами за рік і за іншими показниками річного звіту про рух матеріальних цінностей (форма № 6). (табл.. 3.4).

Як видно з таблиці, залишки матеріалів у ЛНУ на кінець 2008 року зменшилися на 5,63% у порівнянні із залишками на початок 2008 р. Найбільший зріст залишків (на 70,18%) відзначається по реактивах, по запасних частинах до транспортних засобів машин і обладнання - на 32,92%, на 35,22% - по продуктах харчування, на 6,6 % - по медикаментам й перев'язувальним засобам, на 1,42% - по господарських матеріалах та канцелярським приладдям в порівняння з залишками на кінець 2008 року.

Спостерігається зменшення залишків на кінець року (що також сприяє нагромадженню й, відповідно, збільшенню залишків матеріальних цінностей) у порівнянні з їхньою наявністю на його початок по інших групах матеріальних цінностей - тарі (на 26,71 %), будівельні матеріали для потокового й капітального ремонту (42,21%), інші матеріали (22,30%), матеріали для учбових, наукових та інших цілей (11,95%).

Залишки ж палива й ГСМ на кінець 2008 р. скоротилися на 44,99 %. Очевидно, що зміна залишків матеріальних цінностей відбувається в результаті їхнього руху - надходження й вибуття матеріалів - у процесі роботи установи. Тому для подальшої деталізації аналізу доцільно здійснити оцінку джерел надходження й напрямків вибуття матеріальних ресурсів.

Залишки матеріалів можуть збільшуватися за рахунок фінансування з бюджету, позабюджетних коштів, безоплатного надходження, оприбуткування

^ Таблиця 3.4.

Аналіз руху матеріальних цінностей в ЛНУ ім. Тараса Шевченка

з/п

Показники

код рядка

2007 рік

2008 рік

Залишок на початок року (грн.)

Залишок на кінець року (грн.)

Відхилення на кінець року

(%)

Залишок на початок року (грн.)

Залишок на кінець року (грн.)

Відхилення на кінець року

(%)

абсолютне (грн)

1

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей (231)

010

75719,66

75719,66

0

75719,66

66667,42

-11,95

-9052,24

2

з них: дорогоцінні метали

011

508,82

508,82

0

508,82

508,82

0,00

0,00

3

скло

012

5932,82

5932,82

0

5932,82

5076,08

-14,44

-856,74

4

реактиви

013

6292,52

6292,52

0

6292,52

10708,85

70,18

4416,33

5

Продукти харчування (232)

020

772,46

772,46

0

772,46

1044,50

35,22

272,04

6

Медикаменти і перев'язувальні засоби (233)

030

29510,10

29510,10

0

29510,10

31458,37

6,60

1948,27

7

Господарські матеріали і канцелярське приладдя (234)

040

3039321,17

3039321,17

0

3039321,17

3082437,94

1,42

43116,77

8

з них будівельні матеріали для поточного і капітального ремонту

041

1658068,26

1658068,26

0

1658068,26

958252,63

-42,21

-699815,63

9

Паливо, горючі і мастильні матеріали (235)

050

453836,83

453836,83

0

453836,83

249672,04

-44,99

-204164,79

10

Тара (236)

060

5011,13

5011,13

0

5011,13

3672,71

-26,71

-1338,42

11

Матеріали в дорозі (237)

070

 

 

0

 

 

 

 

12

Запасні частини до транспортних засобів, машин і обладнання (238)

080

266811,98

266811,98

0

266811,98

354657,93

32,92

87845,95

13

Інші матеріали (239)

090

818878,29

818878,29

0

818878,29

636277,77

-22,30

-182600,52

14

Разом матеріалів і продуктів харчування (231 -239)

100

4689861,62

4689861,62

0

4689861,62

4425906,68

-5,63

-263954,94

надлишків, виявлених при знятті залишків, оприбуткування матеріалів, отриманих від ліквідації основних коштів, перенесення з рахунків основних коштів, МБП, матеріалів, ураховуються неправильно на цих рахунках. Аналіз цих можливих напрямків надходження цінностей конкретно для ЛНУ був проведений при оцінці забезпеченості установ матеріальними ресурсами, коли фактичні джерела надходження матеріалів зіставлялися із запланованими. Але крім цього, такий аналіз повинен здійснюватися й при оцінці динаміки джерел придбання.

Проведемо порівняльний аналіз джерел надходження матеріальних цінностей за даними річного звіту про рух матеріальних цінностей (форма № 6) і довідки про рух сум фінансування з бюджету за 2007 і 2008 р. (табл. 3.5).

^ Таблиця 3.5.

Динаміка змін джерел надходження матеріальних цінностей до ЛНУ ім. Тараса Шевченка

з/п

Показники

Код рядка,

За 2007 рік (грн.)

За 2008 р. (грн.)

Відхилення

абсолютне (грн.)

відносне (%)

1

Надходження - разом у тому числі за рахунок:

110

6109499,14

5048095,24

-1061403,90

82,63

2

коштів загального фонду бюджету

120

256357,88

290169,13

33811,25

113,19

3

коштів спеціального фонду бюджету

130

5681186,47

4489421,43

4

з них: гранти, дарунки

131

124198,76

264138,36

139939,60

212,67

5

пишки

132

 

 

6

безоплатних надходжень в межах головного розпорядника бюджетних коштів

140

169361,30

40883,30

-128478,00

24,14

7

э них: централізоване постачання

141

 

 

 

 

8

проведених переоцінок

150

2440,24

6811,51

4371,27

279,13

9

інших надходжень (лишки)

160

153,25

220809,87

Як видно з табл. 3.5 найбільша частка надходження матеріальних ресурсів 2008 р. доводитися на інші надходження (лишки) - 143984,74% (220656,62 грн.), за рахунок проведення переоцінок - на 179,13 % вище за показник 2007 долі, за рахунок отримання грантів та подарунків - збільшено сматеріальні надходження на 112,67% (139939,60 грн.) у порівнянні з 2007 р.

Значно зменшена частка безоплатних надходжень у межах головного розпорядника бюджетних коштів у порівнянні з 2007 долею - на 75,86% (128478,00 грн.), на 20,98% - зменшено надходження за рахунок коштів спеціального фонду бюджету.

^ Таблиця 3.6.

Аналіз направлення вибуття матеріальних цінностей в ЛНУ ім. Тараса Шевченка

Показники

код рядка

За 2007 р.

За 2008 р. (грн.)

Відхилення

Сума (грн.)

питома вага (%)

Сума (грн.)

питома вага (%)

абсолютне (грн.)

відносне (%)

Вибуття - разом, у тому числі за рахунок :

170

4713589,28

100,000

5312050,18

100,000

598460,90

12,70

витрачено на потреби установи

180

4543932,16

96,401

5270348,00

99,215

726415,84

15,99

списано недостач, виявлених в результаті інвентаризації

190

74,00

0,002

 

0,000

-74,00

-100,00

з них: за рахунок установи

191

 

 

 

0,000

 

 

за рахунок винних осіб

192

74,00

 

 

0,000

-74,00

-100,00

безоплатно передано в межах головного розпорядника бюджетних коштів

200

169361,30

3,593

40883,30

0,770

-128478,00

-75,86

з них: централізоване постачання

201

 

 

 

0,000

 

 

списано непридатні

210

 

 

 

0,000

 

 

реалізація зайвих та непотрібних матеріалів і продуктів харчування

220

221,82

 

372,88

0,007

151,06

68,10

інші вибуття

230

 

 

446,00

0,008

446,00

 
1   2   3   4   5Скачать файл (520 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru