Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Конспект лекцій з дисципліни Основи аудиту - файл 1.docx


Конспект лекцій з дисципліни Основи аудиту
скачать (272.9 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx273kb.04.12.2011 15:28скачать

содержание
Загрузка...

1.docx

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Реклама MarketGid:
Загрузка...
^

Методика розрахунку аудиторського ризику


I) Кількісна оцінка аудиторського ризику :

Факторна модель аудиторського ризику.

АР=ВР * РК * ДР,

де АР – загальний аудиторський ризик,

ВР - власний ризик (ризик бізнесу),

РК – ризик к

ДР - ризик не виявлення (детекціонний ризик)

Деталізація факторної моделі

а) перша ступінь деталізації
РАП - ризик- аналітичних процедур,

РТ - ризик тестування,
тоді АР = ВР * РК * РАП * РТ

б) друга ступінь деталізації

PS - ризик вибірки

PNS - ризик не зв'язаний з вибіркою
тоді, АР = ВР * РК * PS * PNS * PАП
^ Застереження при використанні кількісної методики оцінки аудиторського ризику (Дж.Робертсон).
1) ВР0, РК0, 2) ДР0,

3)ДР 0  АР  0 при ВР  1 та РК  1

^ ДР= - видозмінена факторна модель аудиторського ризику

2.Якісна оцінка аудиторського ризику

Таблиця 5.2 - Залежність між компонентами (модель аудиторського ризику за якісними критеріями)


^ Власний ризик (ВР)

Ризик контролю (РК)

Ризик не виявлення помилок (ДР)

Аудиторський ризик(АР)

Низький

Низький

Високий

Високий

Низький

Середній

Середній

Високий

Середній

Середній

Середній

Середній

Низький

Низький

Середній

Низький

Високий

Високий

Низький

Низький


Отже, якщо вплив зовнішніх факторів на можливість помилок у звітності незначний (ВР оцінений як низький), система внутрішнього контролю достатня й функціонує ефективно (РК оцінений як низький), то ризик невиявлення помилок буде високий (ДР високий). У цьому випадку аудиторський ризик теж буде оцінений як високий.

Звичайно, застосування моделі аудиторського ризику не забезпечує абсолютної гарантії його уникнення. Але вона допомогає систематизувати фактори, що впливають на рівень ризику, більш обгрунтовано визначати обсяг перевірки, побудувати план і програму аудиту.

Зважаючи на суб'єктивність оцінок компонентів ризику, аудитор на стадії планування навмисне встановлює трохи занижене значення ризику невиявлення помилок, щоб мати певний запас безпеки.Більшість аудиторів вважають що величина загального аудиторського ризику не повинна перевершувати 5%.

У процесі підготовки до аудиторської перевірки аудитор повинний провести обстеження клієнта й оцінити значення кожного з факторів, що впливають на рівень ризику. На основі обстеження й оцінки факторів аудитор зможе суб’єктивно встановити рівень ризику, затверджуючи, що фінансова звітність і після закінчення аудиту може містити істотні помилки. У процесі перевірки аудитор одержує додаткову інформацію про клієнта і може змінювати свою оцінку загального аудиторського ризику.

Т.ч. на підготовчому етапі планування аудиторський ризик не є величиною постійною. Його значення може змінюватися, коректуватися в ході проведення аудиторської перевірки.Тобто може збільшуватися кількість процедур, змінюватися напрямок аудиторської перевірки, коректуватися план роботи.

У тих випадках, коли аудитор думає, що ймовірність банкрутства клієнта висока і що в зв'язку з цим зростає загальний аудиторський ризик, необхідно знизити його рівень.


Малюнок 5.3 - Оцінка аудиторського ризику та її уточнення в процесі аудиту.


^ ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

1.Охарактеризувати ризики на різних етапах розвитку аудиту2.У чому полягає поняття власного ризику, зв'язаного з діяльністю підприємства та як він оцінюється?

3.З якими основними ризиками зв'язана концепція аудиторського ризику?

4.Які фактори передбачає система аудиторських ризиків?

5.Що таке ризик контролю і з яких двох компонентів він складається?

6.Що таке ризик системи внутрішнього контролю?

7.Що таке ризик системи бухгалтерського обліку.

8.У чому полягає ризик не виявлення?

9.Які існують методики розрахунку аудиторського ризику?

10.У чому полягає якісна оцінка аудиторського ризику?

11.Які зовнішні та внутрішні фактори впливають на власний ризик?

12.На якій стадії аудиту розраховується аудиторський ризик?

13.Як оцінюється власний ризик аудитором?

ТЕМА №6

^ АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ
Сутність аудиторських доказів. Структура аудиторських доказів та основні вимоги до них. Класифікація аудиторських доказів. Методи й джерела одержання аудиторських доказів.
^ 6.1. СУТНІСТЬ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ
Аудит – це підприємницька діяльність аудиторів і аудиторських фірм по проведенню аудиторських перевірок і супутніх аудиту послуг із питань податкового, бухгалтерського й управлінського обліку та інших питань з метою підтвердження вірогідності бухгалтерської звітності й підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства.

Будь-яка підприємницька діяльність передбачає дві цілі:

  1. Одержання максимального прибутку.

  2. Створення довіри до імені фірми.

Комерційний успіх аудиторів, ріст їхнього суспільного авторитету і розширення кола клієнтів прямо залежать від рівня їхнього професіоналізму, правильності застосування методології і методики контролю, використання передового досвіду.

Оскільки кожна аудиторська перевірка обмежена в часі, аудитору завжди важливо чітко визначити її ціль, безпомилково вибрати досліджувані об'єкти перевірки, грамотно 

спланувати свої дії, застосувати ефективні аудиторські процедури і зібрати необхідні докази для формування об'єктивного висновку.

Основною, найбільш важливою, відповідальною й трудомісткою частиною роботи аудитора є підготовка аудиторських доказів по всіх об'єктах контролю.

На підставі аналізу й узагальнення даних аудиторських доказів аудитор робить висновки про правильність ведення бухгалтерського обліку й вірогідності фінансової звітності на підприємстві, яке перевіряється.

Обсяг і перелік аудиторських процедур, які необхідно виконати для збору аудиторських доказів вказуються в програмі аудиту по окремих об'єктах обліку.

Збір аудиторських доказів повинний вироблятися відповідно до діючого Закону України «Про аудиторську діяльність» і національних нормативів аудиту:

№14 «Аудиторські докази»

№8 «Перевірка дотримання підприємствами вимог законодавчих і нормативно-правових актів України»

№ 9 «Планування »

№10 «Знання бізнесу клієнта»

№12 «Оцінка системи внутрішнього контролю і ризику, зв'язаного з ефективністю її функціонування»

№16 «Аналітичні операції»

№17 «Вибіркова перевірка»

№22 «Інформація, надана аудитору керівництвом підприємства»

№25 «Залучення експертів»

№27 «Інша інформація в документах, що стосується перевіреної аудитором фінансової звітності підприємства»
^ 6.2 СТРУКТУРА АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО НИХ
Аудиторські докази - це інформація, яка отримана аудитором у ході перевірки самостійно, від клієнта, третіх осіб чи результат її аналізу, що дозволяє зробити висновок і виразити власну думку з предмету перевірки.

Доказ складається з: тези, аргументу, демонстрації.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15Скачать файл (272.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru