Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  

Нажми чтобы узнать.

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

а) проти іноземних миротворців

б) проти чорношкірих суданців з народностей хуту й тутсі

в) проти мусульман-шиїтів

г) проти чорношкірих суданців з народностей хур і загава

43

Ким була розроблена модель замкненої торговельної держави?
а

б

в

г

а) Г. Гегелем

б) І.Г. Фіхте

в) Ф. Лістом

г) Б. Муссоліні

44

Які документи міжнародного права є інструментами “м'якого права?
а

б

в

г

а) Всесвітня хартія природи

б) Конвенція ООН про зміну клімату

в) Генеральна угода по тарифах і торгівлі

г) Генеральна угода з торгівлі послугами

45

Для якого напрямку характерне подання про те, що капіталістична миро-система являє собою [сукупність] світо-господарства, обумовленого відносинами центра й периферії, і політичної структури, що складається із суверенних держав, які входять у міжнародну систему?
а

б

в

г

а) марксизм

б) неомарксизм

в) неореалізм

г) теорія взаємозалежності

46

Тероризм як політичний феномен відомий з часів:
а

б

в

г

а) Давнього Риму

б) Арабського халіфату

в) Хрестових походів

г) Великої Французької революції

47

Чиї подання про політичну мораль вплинули на школу політичного реалізму?
а

б

в

г

а) О. Конта

б) І. Канта

в) М. Вебера

г) Ж.-Ж. Руссо

48

Початок «атомної дипломатії» пов’язаний з випробуванням США атомної бомби в:
а

б

в

г

а) штаті Невада 16 липня 1945 р.

б) штаті Техас 16 липня 1944 р.

в) штаті Алабама 16 липня 1945 р.

г) штаті Невада 16 липня 1946 р.

49

^ Яке повстанське угруповання веде боротьбу за автономію південних негро-християнських провінцій Судану від арабо-ісламського уряду?
а

б

в

г

а) Джанджавід

б) Рух за Справедливість і Рівність

в) Народна армія визволення Судану

г) Харакат-Уль-Муджахедин

50

Яку роль відіграють наукові й технологічні досягнення в галузі формування свідомості і контролю поведінки?
а

б

в

г

а) є детерміінантами комунікаційної глобалізації

б) є причинами наростання раціоналізму в суспільній свідомості й організації

в) є передумовами глобального неототалітаризму

г) є наслідкови глобального неототалітаризму

51

В якому режимі функціонує політична система мондіалізму в умовах імперіального порядку?
а

б

в

г

а) в тоталітарно-конфліктному режимі

б) в елітарно-консенсусному режимі

в) в неототалітарному режимі

г) в консенсусно-демократичний режимі

52

Організація Європейського економічного співтовариства згодом перетворилася на:
а

б

в

г

а) Європейське об’єднання вугілля і сталі

б) Європейську асоціацію вільної торгівлі

в) Організацію економічного співробітництва й розвитку

г) Європейський Союз

53

Хто, згідно законодавства України, присвоює дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного посла України?
а

б

в

г

а) президент

б) уряд

в) міністр закордонних справ

г) парламент

54

Визначте назву особистих службових звань, що присвоюються дипломатичному персоналу Міністерства закордонних справ та дипломатичним представникам за кордоном.
а

б

в

г

а) клас

б) ранг

в) чин

г) звання

55

Який із перелічених дипломатичних прийомів відноситься до денних прийомів без розміщення гостей за столом?
а

б

в

г

а) „келих шампанського”

б) перший сніданок

в) вечеря

г) „жур фікс”

56

Яким документом визначаються привілеї та імунітети співробітників консульських установ?
а

б

в

г

а) Віденським регламентом

б) Віденською конвенцією про консульські зносини

в) Аахенським протоколом

г) Гаванською конвенцією

57

Вкажіть назву домовленостей, які не оформлюються у письмовому вигляді.
а

б

в

г

а) пакт

б) конвенція

в) „джентльменська угода”

г) комюніке

58

Валютні курси є:
а

б

в

г

а) плаваючі

б) регульовані

в) фіксовані

г) правильна відповідь не наведена +

59

Як називалася перша світова валютна система:
а

б

в

г

а) Генуезьська

б) Ямайська

в) Бреттон-Вудська

г) правильна відповідь не наведена

60

Основними світовими фінансовими центрами є:
а

б

в

г

а) Нью-Йорк

б) Лондон

в) Токіо

г) всі відповіді правильні

61

^ Ким була висунута ідея «екологічної тріади», що складається із трьох частин: міжнародного автора, що оточує його середовище й взаємодії між ними?
а

б

в

г

а) Б. Рассетом і Х. Старром

б) Л.Г. Морганом

в) Т. Парсонсом

г) Г. і М. Спроутами

62

Яку змінну, властиву кожній міжнародній системі, виділяє М. Каплан?
а

б

в

г

а) національна сила

б) правила трансформації системи

в) якість дипломатії

г) вимоги й підтримка

63

Який прийом може бути застосований на етапі уточнення позицій у переговорному процесі?
а

б

в

г

а) відмовчування

б) викривлення позиції опонента у вигідному для себе вигляді

в) нарощування вимог, незважаючи на поступки іншої сторони

г) повернення пропозицій на доопрацювання

64

^ Як називається одна з найбільш войовничих ісламістських сепаратистських груп, що базується в і навколо південних островів Філіппін?
а

б

в

г

а) Абу Сайяф

б) Армія Бога

в) Чорна рука

г) Організація Абу Нідаля

65

Коли «Тигри визволення Таміл Ілама» почали громадянську війну з урядом Шрі-Ланки?
а

б

в

г

а) в 1979 році

б) в 1983 році

в) в 1989 році

г) в 1992 році

66

В якому режимі функціонує політична система мондіалізму в умовах порядку кондомініуму?
а

б

в

г

а) в тоталітарно-конфліктному режимі

б) в елітарно-консенсусному режимі

в) в неототалітарному режимі

г) в консенсусно-демократичний режимі

67

В якому режимі функціонує політична система мондіалізму в умовах гегемоніального порядку?
а

б

в

г

а) в тоталітарно-конфліктному режимі

б) в елітарно-консенсусному режимі

в) в неототалітарному режимі

г) в консенсусно-демократичний режимі

68

Хто явлется авторами книги «Мир на переломі. Соціологія міжнародної сцени»?
а

б

в

г

а) З. Хоффманн, Д. Розенау

б) Б. Бади, М.-К. Смутс

в) Б. Рассет, Х. Старр

г) Ж.-Б. Дюрозель

69

Який науковий напрямок обґрунтовує, що потреба в захисті й просуванні національного інтересу викликає необхідність володіння якомога могутнішим військовим потенціалом?
а

б

в

г

а) функціоналізм

б) неофункціоналізм

в) політичний ідеалізм

г) політичний реалізм

70

Яка організація має на меті здійснити військовий переворот в Алжирі й установити ісламську державу?
а

б

в

г

а) «Збройна ісламська група»

б) ХАМАС

в) Аль-Джихад

г) Джамаа аль-ісламія

71

Які політичні інститути є інститутами політичної системи мондіалізму?
а

б

в

г

а) транснаціональні банки

б) глобальні держави

в) національні держави

г) світові ідеології

72

Які питання не належать до перерахованих Р. Ароном основних проблем соціології міжнародних відношенні?
а

б

в

г

а) з'ясування співвідношення між використовуваними озброєннями й організацією армій, між організацією армії й структурою суспільства

б) аналіз неусвідомлюваних функцій, які виконують в історії збройні конфлікти

в) вивчення того, які групи в даному суспільстві мають вигоду від завоювань

г) класифікація причин військових конфліктів з використанням методів математики

73

Скільки рангів глав дипломатичних представництв встановлює Віденська конвенція про дипломатичні зносини 1961 року?
а

б

в

г

а) жодного

б) три

в) одинадцять

г) два

74

До кого новопризначений посол здійснює свій перший візит у країні перебування?
а

б

в

г

а) до глави держави

б) до глави уряду

в) до міністра закордонних справ

г) до начальника Управління державного протоколу

75

Як називаються додаткові пільги та переваги, якими наділяються консульські установи та їх співробітники?
а

б

в

г

а) консульськими імунітетами

б) консульськими привілеями

в) консульським щитом

г) консульською легалізацією

76

Вкажіть оптимальний термін для розсилки запрошень на дипломатичні прийоми.
а

б

в

г

а) 2-3 тижні

б) 5 днів

в) місяць

г) один тиждень

77

Визначте, що належить виключно до компетенції консульських установ.
а

б

в

г

а) здійснення нотаріальних функцій

б) ведення переговорів з урядом країни перебування

в) представництво країни акредитації в країні перебування

г) реалізація інформаційної функції

78

Який режим конвертованості має гривня?
а

б

в

г

а) вільно конвертована

б) частково конвертована

в) не конвертована

г) правильна відповідь не наведена

79

В основі міжнародного поділу праці лежить
а

б

в

г

а) суспільний поділ праці

б) одиничний поділ праці

в) загальний поділ праці

г) виробнчий поділ праці

80

Передумовами становлення і розвитку міжнародних економічних відносин є
а

б

в

г

а) інформаційне забезпечення інтеграції

б) міжнародний поділ праці

в) політично-правовий режим у країні

г) всі відповіді правильні

81

На чию теоретичну спадщину спирався Р. Арон?
а

б

в

г

а) М. Вебера

б) Г. Бутуля

в) Р. Нибура

г) Э. Дюркгейма

82

Коли була заснована Регіональна антитерористична структура (РАТС) Шанхайської організації співробітництва (ШОС)?
а

б

в

г

а) в 1999 році

б) в 2001 році

в) в 2002 році

г) в 2005 році

83

Що є результатом формування і розвитку економічної системи глобалізму на сучасному етапі?
а

б

в

г

а) утворення політичної системи мондіалізму

б) дестабілізація політичної системи мондіалізму

в) трансформація політичної системи мондіалізму

г) розкол політичної системи мондіалізму

84

Ким представлений соціологічний підхід до вивчення міжнародних відносин?
а

б

в

г

а) Г. Моргентау

б) Р. Ароном

в) М. Капланом

г) Ф. Моро-Дефаргом

85

К. Уолтцу належить обґрунтування
а

б

в

г

а) цілісності світового співтовариства

б) втрати державою як міжнародним автором своєї монополії

в) того, що вивчення міжнародних відносин повинне починатися з аналізу функцій, які виконуються їхніми учасниками

г) потреби збагачення реалістичного підходу за рахунок тієї наукової суворості даних і емпіричної верифікації висновків
© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации