Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

131

^ Що означає поняття «ефірократія»?
а

б

в

г

а) влада ефіру

б) влада повітря

в) влада космосу

г) влада віртуальної реальності

132

^ Який орган ШОС здійснює розробку пропозицій і рекомендацій про розвиток співробітництва в боротьбі з тероризмом, сепаратизмом і екстремізмом?
а

б

в

г

а) Рада глав урядів держав-членів ШОС

б) Виконавчий комітет Регіональної антитерористичної структури ШОС

в) Секретаріат ШОС

г) Ділова рада ШОС

133

Визначте сутність генералізму.
а

б

в

г

а) належним чином оформлена відмова держави від укладеного нею міжнародного договору

б) продовження дії міжнародного договору

в) правове положення дипломатичного агента в міжнародному праві

г) концепція кадрової політики дипломатичної служби

134

Який із перерахованих дипломатичних документів відноситься до документів внутрішньополітичного листування?
а

б

в

г

а) службова записка

б) нота

в) комюніке

г) меморандум

135

Вкажіть назву дипломатичного прийому, який влаштовує дуаєн дипломатичного корпусу з нагоди від’їзду посла з країни перебування.
а

б

в

г

а) вечеря

б) фуршет

в) обід

г) „келих шампанського”

136

^ У державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною обстановкою дипломати можуть перебувати у відряджені протягом:
а

б

в

г

а) трьох років

б) одного року

в) шести років

г) немає обмежень

137

Визначте, що із нижче перерахованого відноситься до дипломатичних привілеїв.
а

б

в

г

а) особиста недоторканість

б) звільнення від юрисдикції країни перебування

в) недоторканість дипломатичного листування

г) звільнення від митних платежів

138

Міжнародна економічна інтеграція — це
а

б

в

г

а) зближення і узгодження розвитку національних економік

б) проведення узгодженої політики між державами у військовій сфері

в) регулювання економічних процесів в межах однієї країни

г) всі відповіді правильні

139

Світова організація торгівлі займається
а

б

в

г

а) торгівлею товарами

б) торгівлею послугами

в) торгівлею валютою

г) правильна відповідь не наведена

140

Найвищою формою міжнародної економічної інтеграції є
а

б

в

г

а) спільний ринок

б) економічний союз

в) митний союз

г) зона вільної торгівлі

141

Який характер має глобалізація управління в умовах світового порядку?
а

б

в

г

а) циклічний

б) спонтанний

в) спиралевидний

г) технологічний

142

У діяльності яких американських політиків знайшов втілення політичний реалізм?
а

б

в

г

а) В.Вильсон

б) Дж. Ф. Даллес

в) Дж. Картер

г) Р. Никсон

143

У чому полягає сучасний геополітичний зміст «стратегії анаконди»?
а

б

в

г

а) ліквідація неугодних США режимів у Латинській Америці

б) вплив на Євразійський континент через блокування морів і берегових ліній для країн, що не перебувають під контролем атлантизму

в) установлення стратегічного контролю над Арктикою й Антарктикою

г) боротьба США за домінування в Африці

144

Який орган вивчає законодавства держав на предмет відповідності антитерористичним резолюціям Ради Безпеки ООН і універсальним антитерористичним конвенціям ООН?
а

б

в

г

а) Контртеррористический комітет Ради Безпеки ООН

б) Відділ по запобіганню тероризму Управління ООН по наркотиках і злочинності

в) Рада по правах людини ООН

г) Комітет РБ ООН по санкціях проти " Аль-Каїди" і "Руху Талібан Афганістану".

145

В чому полягає основна закономірність становлення світового порядку?
а

б

в

г

а) закономірність глобалізації управління світовим розвитком

б) закономірність перетворення світових лідерів у корпоративні держави

в) закономірність еволюції форм організації міжнародного життя від міжнародного порядку до світового

г) закономірність зв’язку конфігурації співвідношення сил та балансу інтересів

146

У діяльності яких американських політиків знайшов втілення політичний ідеалізм?
а

б

в

г

а) В.Вільсон

б) Г. Кіссинджер

в) Р. Ніксон

г) Т. Рузвельт

147

Стрижневою державою якої цивілізації, відповідно до теорії зіткнення цивілізацій С. Хантингтона, є Китай?
а

б

в

г

а) синської

б) східноазіатскої

в) тихоокеанської

г) буддійської

148

^ Що в громадській думці Заходу вважається основним джерелом ненависті до західної цивілізації й, відповідно, тероризму відносно західних країн?
а

б

в

г

а) лівий і правий радикалізм

б) «африканський (чорний) ренесанс»

в) ісламський фундаменталізм

г) сіонізм

149

Що становить організаційну та ресурсну основу розгортання мондіалізаційного процесу?
а

б

в

г

а) наявність правової та етичної систем норм і правил глобальної взаємодії

б) наявність об’єкта впорядковуючих впливів у особі глобального суспільства

в) формування глобального корпоративно-державного симбіозу

г) наявність каналів комунікацій між учасниками глобальної взаємодії

150

Яку систему С. Хоффман відносить до революційного типу міжнародних систем?
а

б

в

г

а) систему балансу сил

б) біполярну систему

в) багатоієрархічну систему

г) однополярну систему

151

До якої цивілізації, виходячи з теорії зіткнення цивілізацій С. Хантингтона, належить Росія?
а

б

в

г

а) російсько-православної

б) західної

в) слов’янсько-православної

г) євразійської

152

Кредити МБРР надаються країнам через:
а

б

в

г

а) комерційні банки

б) національні центральні банки

в) комерційні банки, кредитні установи

г) кредитні установи

153

Хто може здійснювати державний візит?
а

б

в

г

а) глава держави та глава уряду

б) глава держави

в) глава держави, глава уряду, міністр закордонних справ

г) глава держави, глава уряду, глава парламенту

154

Якою функцією дипломатичного представництва передбачається створення сприятливого клімату для розвитку міждержавних відносин?
а

б

в

г

а) представницькою

б) охоронною

в) інформаційною

г) диференційною

155

Якщо у запрошенні на дипломатичний прийом присутні літери R.S.V.P,то відповідь потрібно надати протягом:
а

б

в

г

а) 1-2 днів

б) 1 тижня

в) 10 днів

г) 24 годин

156

Вкажіть назву методу встановлення автентичності тексту міжнародного договору.
а

б

в

г

а) альтернат

б) парафування

в) промульгація

г) депонування

157

^ Вкажіть, який максимальний випробувальний термін може встановлюватися під час прийняття особи на дипломатичну службу?
а

б

в

г

а) 1 рік

б) 1 місяць

в) 6 місяців

г) 10 місяців

158

Глобалізація економіки — це
а

б

в

г

а) багаторівневий процес якісних перетворень міжнародної інтеграції у світовій економіці

б) прискорення міжнародних переміщень товарів і послуг

в) багатовимірний складний процес розвитку суспільно-політичних, соціально-культурних взаємозв'язків та взаємозалежностей

г) всі відповіді правильні

159

Основними видами державного регулювання міжнародної торгівлі є
а

б

в

г

а) глобалізація

б) інтернаціоналізація

в) кооперація

г) протекціонізм

160

Торговельний баланс країни характеризує
а

б

в

г

а) співвідношення між експортом та імпортом країни

б) показує валютні надходження з-за кордону та здійснені платежі за кордон

в) статистичні дані з експорту та імпорту за допомогою сальдо

г) всі відповіді правильні

161

У чому полягає особливість сучасного тероризму?
а

б

в

г

а) у його революційній ролі

б) у його релігійному характері

в) у його зближенні з національно-визвольними рухами

г) у здатності до мутації

162

Формування глобального виміру світу політики є
а

б

в

г

а) причиною мондіалізації

б) результатом мондіалізації

в) передумовою мондіалізації

г) чинником мондіалізації

163

^ Які підходи в дослідженнях міжнародних відносин належать до основних підходів до розгляду інтеграційних процесів?
а

б

в

г

а) раціоналістичний, соціально-класовий

б) неофункціональний, комунікаційний

в) цивілізаційний, расовий

г) комунікаційний, раціоналістичний

164

До якої цивілізації, виходячи з теорії зіткнення цивілізацій С. Хантингтона, належить Лівія?
а

б

в

г

а) ісламської

б) арабської

в) африканської

г) середземноморскої

165

^ Коли тероризм із другорядного фактору світової політики вийшов на перше місце серед глобальних викликів і загроз світовому співтовариству?
а

б

в

г

а) у началее 90-з років ХХ ст.

б) наприкінці 90-з років ХХ ст.

в) на початку 70-х років ХХ ст.

г) в 2001 р.

166

Хто з названих вчених є представниками школи світ-системного аналізу?
а

б

в

г

а) Р. Кокс, Б. Бузан

б) Р. Кохейн, Дж. Най

в) З. Амін, І. Валлерстайн

г) Ф. Бродель, Дж. Розенау

167

Яка організація є однією з провідних мондіалістських організацій у сучасному світі?
а

б

в

г

а) ООН

б) Більдерберзький клуб

в) НАТО

г) Клуб Рамбуйє

168

Що являє собою міжнародний тероризм за своїм характером?
а

б

в

г

а) стратегію

б) тактику

в) ідеологію

г) функцію

169

Хто в сучасному світі виступає в якості суб’єкта мондіалізаційного процесу?
а

б

в

г

а) національна еліта

б) транснаціональна еліта

в) світовий когнітаріат

г) рух альтерглобалізму

170

Що, на думку Н. Спайтмана, є ключем до глобальної влади?
а

б

в

г

а) контроль над світовим океаном

б) контроль над римлендом

в) контрлль над Арктикою й Антарктикою

г) контроль над регіоном Перської затоки

171

Які з організацій енергетичної галузі належить до структури ООН?
а

б

в

г

а) Міжнародне агентство з атомної енергії

б) Європейська організація ядерних досліджень

в) Міжнародна енергетична агенція

г) Агенція з ядерної енергії

172

Яке поняття розкриває останні тенденції в діяльності ісламістських екстремістів?
а

б

в

г

а) глобальний джихад

б) таухід

в) ваххабізм

г) салафізм

173

Оберіть правильне визначення конвенції.
а

б

в

г

а) належним чином оформлена відмова держави від підписаного нею міжнародного договору

б) прийнята в міжнародній практиці назва договору, що укладається в усній формі

в) документ, що засвідчує представницький характер діяльності дипломатичного працівника

г) угода, міжнародний договір з певних спеціальних питань
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  


Нажми чтобы узнать.
© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации