Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

174

^ Якому виду дипломатичного представництва відповідає інтернунціатура?
а

б

в

г

а) посольству

б) консульству

в) місії

г) міністерству

175

До якої категорії персоналу дипломатичного представництва належать співробітники канцелярії?
а

б

в

г

а) адміністративно-технічного

б) допоміжного

в) дипломатичного

г) обслуговуючого

176

Визначте назву зовнішньополітичного відомства Швейцарії.
а

б

в

г

а) міністерство закордонних справ

б) федеральний департамент закордонних справ

в) міністерство зовнішніх зносин

г) державний департамент

177

Яким є оптимальне співвідношення ширини прапора та висоти флагштока?
а

б

в

г

а) 1:6

б) 1:1

в) 1:10

г) 1:3

178

Активне сальдо торговельного балансу збільшиться, якщо країні
а

б

в

г

а) відбудеться виплата заборгованості за заробітною платою

б) сповільниться темп економічного зростання

в) відбудеться зниження експорту

г) правильна відповідь не наведена

179

Основними принципами Бреттон—Вудської системи є:
а

б

в

г

а) взаємна конвертованість валют

б) вільний (плаваючий) курс валют

в) введення спеціальних прав запозичення

г) всі відповіді правильні

180

Спеціальні права запозичення були введені
а

б

в

г

а) Парижською валютною системою

б) Генуезьською валютною системою

в) Бреттон—Вудською валютною системою

г) Ямайською валютною системою

181

Ознакою якого стану міжнародного життя є глобальна етика?
а

б

в

г

а) міжнародної анархії

б) глобальної інтеграції

в) світового порядку

г) глобальної гегемонії

182

У працях яких вчених розвинуто ідеї „ізоморфізму”?
а

б

в

г

а) А. Рапопорт, Р. Кларк

б) Г. Моргентау, К. Уолтц

в) Л. фон Берталанфі, А. Рапопорт

г) Дж. Модельскі, С. Хоффман

183

У чому полягає основна ідея євразійства?
а

б

в

г

а) Росія – це Анти-Європа

б) Росія – це міст між Європою та Азією

в) Росія – це не Європа і не Азія

г) Росія – це скоріше Азія, ніж Європа

184

Хто був ідеологом єгипетської терористичної організації «Брати-Мусульмани»?
а

б

в

г

а) Мухамед абд Абд аль-Ваххаб

б) Абу Нідаль

в) Сейїд Кутб

г) Айман аль-Завахірі

185

Яке поняття відображує спосіб цілераціональної організації міжнародного життя шляхом формування глобального інституційного середовища узгодження суперечливих інтересів міжнародних акторів усіх рівнів і типів?
а

б

в

г

а) міжнародна анархія

б) міжнародний порядок

в) світовий порядок

г) глобальне управління

186

Що є основною категорією, якою оперують представники школи стратегічного аналізу?
а

б

в

г

а) самозбереження

б) боротьба за владу

в) національна безпека

г) автаркія

187

Хто є автором роботи «Росія і Європа»?
а

б

в

г

а) С.М. Трубецькой

б) М.С. Трубецькой

в) К.М. Леонтьев

г) М.Я. Данилевський

188

^ У чому полягає відмінність сучасного міжнародного тероризму від терористичної діяльності в попередні історичні періоди?
а

б

в

г

а) активна участь тоталітарних сект і релігійних екстремістських течій у терористичній діяльності

б) застосування сучасного тероризму забезпечує скритність політичного й економічного впливу на світові процеси

в) надання тиску на органи державної влади або на інших політичних супротивників

г) сучасний тероризм пов'язаний зі світовою економічною кризою

189

Через конфігурацію співвідношення сил визначаєтьс характеристика
а

б

в

г

а) міжнародної анархії

б) міжнародного режиму

в) міжнародного порядку

г) міжнародної безпеки

190

Який підхід до розуміння сили започаткував Р. Арон?
а

б

в

г

а) структуралістський

б) холістичний

в) позитивістський

г) культурно-антропологічний

191

Хто стояв біля джерел російської геополітичної науки?
а

б

в

г

а) К.М. Бер

б) В.І. Вернадський

в) Т.Н. Грановський

г) М.С. Трубецькой

192

Які групи держав не підлягають інспектуванню з боку Міжнародного агентства з атомної енергії?
а

б

в

г

а) учасники Договору Тлателолко;

б) учасники Договору Раротонга;

в) постійні члени Ради Безпеки ООН

г) учасники Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

193

Які суб'єкти міжнародних відносин потенційно можуть використовувати тероризм як інструмент політики?
а

б

в

г

а) окремі держави або їхні об'єднання

б) міжнародні неурядові організації

в) міжнародні соціальні мережі

г) універсальний міжнародний актор

194

Як визначається згода приймаючої сторони на призначення певної особи главою дипломатичного представництва держави акредитації?
а

б

в

г

а) конкордат

б) консенсус

в) агреман

г) дисмисл

195

Яким терміном в дипломатичній практиці визначається офіційне повідомлення іншої сторони про певні юридичні факти?
а

б

в

г

а) денонсація

б) паритет

в) нотифікація

г) декларація

196

^ Протягом якого терміну необхідно дати відповідь на запрошення на дипломатичний прийом, що надійшло від імені глави держави?
а

б

в

г

а) 1-2 дні

б) один тиждень

в) 10 днів

г) 24 годин

197

Вкажіть термін, на який видається дипломатичний паспорт в Україні.
а

б

в

г

а) 1 рік

б) 10 років

в) 5 років

г) 3 роки

198

Діяльність міжнародних валютно-фінансових організацій спрямована на
а

б

в

г

а) забезпечення стабільності розвитку світової економіки

б) підвищення курсу іноземної валюти

в) зниження курсу національної валюти

г) введення спеціальних прав запозичення

199

Членом яких міжнародних валютно-фінансових організацій, є Україна
а

б

в

г

а) Міжнародний валютний фонд (МВФ)

б) Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР)

в) Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР)

г) всі відповіді правильні

200

Найкращу ліквідність як світовий грошовий товар має
а

б

в

г

а) спеціальні права запозичення

б) цінні папери

в) золото

г) платина

201

Де і коли був підписаний Заключний акт Наради з безпеки і співробітництва в Європе?
а

б

в

г

а) в Парижі в 1990 р.

б) в Женеві в 1986 р.

в) в Хельсинки в 1975 р.

г) в Парижі в 1973 р.

202

^ Яка система визначається наявністю двох наддержав, могутність і вплив яких ділить міжнародну систему на дві від­носно відмежовані підсистеми?
а

б

в

г

а) бімультиполярна система

б) біполярна система

в) система балансу сил

г) ієрархічна система

203

Які вчені належати до основних дослідників міжнародних конфліктів?
а

б

в

г

а) А. Тойнбі, С. Хантингтон

б) Д. Боулдинг, А. Раппопорт

в) Д.Райт, Ч. Маклелланд

г) В. Фукс, Р. Клайн

204

Які країни належати до території хартленду?
а

б

в

г

а) Росія, Китай, Індія

б) Росія, Казахстан, Афганістан

в) Англія, США, Франція

г) Індія, Іран, Афганістан

205

Які фактори не відіграють провідну роль у загостренні політичного екстремізму й тероризму?
а

б

в

г

а) недопущення правлячою елітою значної частини суспільства до участі в політичній діяльності, репресії стосовно опозиційних політичних партій (рухам)

б) нав'язування нетрадиційних соціально-політичних нововведень, зіткнення світогляду громадян з існуючим політичним устроєм або режимом правління

в) загострення екологічних проблем, обмеження доступу до непоновлюваних природних ресурсів

г) втрата надії на поліпшення матеріального становища й підвищення свого статусу

206

Якою є чисельність постійних членів Ради Безпеки ООН?
а

б

в

г

а) п’ять

б) вісім

в) дванадцять

г) п’ятнадцять

207

Хто є автором праці „Політичні відносини між націями. Боротьба за владу”?
а

б

в

г

а) Д. Уолтц

б) Дж. Модельскі

в) Г. Моргентау

г) Дж. Най

208

Які країни належати до геополітичного простору римленду?
а

б

в

г

а) Іран. Ірак

б) Іран, Кавказ

в) Латинська Америка

г) Південно-Східна Азія

209

У якому явищі виявилося «роздержавлення» простору світової військово-політичної безпеки??
а

б

в

г

а) транснаціональний тероризм

б) економічне шпигунство

в) федералізм

г) глобальні соціальні мережі

210

В якому документі були доповнені і розвинуті принципи міжнародної безпеки стосовно Європи?
а

б

в

г

а) Деклараціи про визволену Європу

б) Декларація принципів Заключного акту Наради з безпеки і співробітництва в Європі

в) Маастрихтський договір

г) Статут ООН

211

Який характер мали концепції політичних ідеалістів у науці про міжнародні відносини?
а

б

в

г

а) аналітичний

б) пояснювальний

в) прогностичний

г) нормативний

212

Яка з організацій у сфері атомної енергетики контролює використання ядерної сировини у військових цілях?
а

б

в

г

а) Міжнародне агентство з атомної енергії

б) Європейська організація ядерних досліджень

в) Агенція з ядерної енергії

г) Міжнародна енергетична агенція

213

Визначте подію, що поклала початок формуванню класичного етапу сучасної світової дипломатії.
а

б

в

г

а) собор у Констанці

б) Берлінський конгрес

в) Віденський конгрес

г) Паризька конференція

214

Вкажіть назву дипломатичного представництва, на чолі якого знаходиться повірений у справах.
а

б

в

г

а) посольство

б) місія

в) консульство

г) конфедерація

215

^ Звільнення дипломатичних представників від адміністративної, кримінальної, цивільної юрисдикції країни перебування визначається як:
а

б

в

г

а) прерогатива

б) привілеї

в) імунітет

г) преамбула

216

Що означають символи p.f., які розміщуються у лівому нижньому куті візитної картки?
а

б

в

г

а) привітання

б) подяку

в) виказ співчуття

г) привітання з нагоди національного свята

217

До якого типу належать візити делегацій на чолі з міністром закордонних справ держави?
а

б

в

г

а) до державних візитів

б) до офіційних візитів

в) до неофіційних візитів

г) до неформальних візитів
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  


Нажми чтобы узнать.
© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации