Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Тесты при поступлении на международные отношения - файл 1.doc


Тесты при поступлении на международные отношения
скачать (3628 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc3628kb.15.12.2011 23:31скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
Реклама MarketGid:
Загрузка...

301

До якої галузі наукового знання, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, належить наука про міжнародні відносини?
а

б

в

г

а) до філософії

б) до соціології

в) до політичної науки

г) до самостійної галузі науки

302

Що є головним критерієм віднесення суспільних відносин до такого виду, як відносини міжнародні?
а

б

в

г

а) факт перетинання державних кордонів

б) міжнародно-правове регулювання

в) факт взаємозалежності акторів

г) дипломатична діяльність

303

Співвідношення сил на міжнародній арені є:
а

б

в

г

а) предметом геополітики

б) атрибутом міжнародної політики

в) інструментом геополітики

г) чинником міжнародної політики

304

Хто визначив природній стан людського суспільства як "війну всіх проти всіх"?
а

б

в

г

а) Н. Макіавеллі

б) Ж. Боден

в) Т. Гоббс

г) Дж. Локк

305

Коли в Німеччині виник напрямок ліберального імперіалізму?
а

б

в

г

а) на початку 70-х років ХІХ в.

б) на початку 90-х років ХІХ в.

в) в 20-е роки ХХ в.

г) в 90-е роки ХХ в.

306

Яким терміном позначається вплив однієї держави на іншу державу з метою зміцнення миру й безпеки?
а

б

в

г

а) інтервенція

б) інтеграція

в) інтерцесія

г) сецесія

307

З якої дати прийнято вести відлік процесу становлення й розвитку сучасного міжнародного порядку?
а

б

в

г

а) 1492 р.

б) 1648 р.

в) 1919 р.

г) 1945 р.

308

Якими відносинами представлений вертикальний вимір міжнародного порядку?
а

б

в

г

а) відносинами між головними авторами міжнародних відносин

б) відносинами між сильними й слабкими авторами

в) мережними відносинами міжнародних акторов

г) відносинами між міжнародними організаціями й національними державами

309

Ким була розроблена теоретичну модель так званої «релевантної утопії» бимультиполярной системи?
а

б

в

г

а) С. Хоффманом

б) Р. Роузкранцем

в) М. Капланом

г) К. Уолтцем

310

Кому належить думка про те, що ніякого якісного розходження між біполярною й мультиполярной системами, фактично, не існує крім, може бути, того, що перша більше стабільно, чим друга?
а

б

в

г

а) С. Хоффману

б) Р. Роузкранцу

в) М. Каплану

г) К. Уолтцу

311

Для якої міжнародної системи характерно, згідно М. Каплану, правило: «краще воювати, чим не зуміти розширити свої можливості»?
а

б

в

г

а) для ієрархічної системи

б) для гнучкої біполярної системи

в) для системи балансу сил

г) для гнучкої біполярної системи

312

^ Для якої міжнародної системи характерно, згідно М. Каплану, правило: «краще воювати за всяку ціну, чим дозволити протилежному блоку досягти пануючого положення»?
а

б

в

г

а) для ієрархічної системи

б) для гнучкої біполярної системи

в) для системи балансу сил

г) для гнучкої біполярної системи

313

^ Хто з дослідників думав, що біполярна система має тенденцію до нестабільності, тому що засновано на взаємному страху?
а

б

в

г

а) Дж. Міршаймер

б) Г. Кіссінджер

в) Р. Арон

г) К. Уолтц

314

Хто розглядав співвідношення між конфліктом і співробітництвом як одну з основних структурних характеристик міжнародних систем?
а

б

в

г

а) М. Каплан

б) Р. Арон

в) Й. Галтунг

г) Ж.-П. Дерріеник

315

Який структурний вимір міжнародних систем виділяє Р. Арон у числі основних?
а

б

в

г

а) конфігурація співвідношення сил

б) міжнародна стабільність

в) міжнародна інтеграція

г) канали міжнародної комунікації

316

Як, згідно М. Каплану, називається міжнародна система, у якій кожний актор має у своєму розпорядженні можливість блокувати систему, використовуючи певні засоби шантажу?
а

б

в

г

а) «система балансу сил»

б) «гнучка біполярна система»

в) «система одиничного вето»

г) «ієрархічна система»

317

Коли, на думку Ф. Брайара й М.Р. Джалілі, стало безперечною політичною реальністю існування планетарної міжнародної системи, що накладає свій відбиток на все міжнародне життя?
а

б

в

г

а) з формуванням Вестфальської системи

б) з виникненням Ліги Націй

в) у роки початку глобального протиборства між СРСР і США

г) з катастрофою биполрной системи й початком сучасного етапу глобалізації

318

Як називається різновид міжнародної системи, що існувала в 1914–1974 р., згідно Е. Луарду?
а

б

в

г

а) епоха націоналізму

б) ера панування ідеології

в) період виникнення й розквіту режиму державного суверенітету

г) біполярна система

319

Хто з дослідників виділив сім історичних міжнародних систем, першою з яких є давньокитайська система?
а

б

в

г

а) Е. Луард

б) Р. Роузкранц

в) М. Каплан

г) Р. Арон

320

За умов якої системи міждержавні коаліції утворюються на основі спільних інтересів і мають нетривалий характер?
а

б

в

г

а) біполярної системи

б) багатополярної системи

в) бімультиполярної системи

г) уніполярної системи

321

Яка система характеризується наявністю однієї наддержави, могутність і вплив якої на систему є визначальним, формуючи взаємозв'язки та окреслюючи характер дій держав нижчих ієрархічних рівнів?
а

б

в

г

а) ієрархічна

б) мультиполярна

в) багатоієрархічна

г) монополярна

322

Що стало основою європейської інтеграції на початковому етапі її розвитку?
а

б

в

г

а) економічне співробітництво

б) співробітництво в області культури

в) співробітництво в області оборони

г) політичне співробітництво

323

У якому році відбувся Віденський конгрес?
а

б

в

г

а) в 1961 році

б) в 1915 році

в) в 1818 році

г) в 1815 році

324

Яка система характеризується наявністю декількох наддержав, військова могутність яких порівняно однакова?
а

б

в

г

а) мультиполярна

б) уніполярна

в) біполярна

г) багатоієрархічна

325

Що належить до передумов виникнення сучасної світової системи?
а

б

в

г

а) формування міжнародного права і дипломатичних правил міждержавних відносин

б) перетворення Заходу на єдиний світовий центр

в) формування та розвиток світового ринку

г) поділ території планети між державами-націями

326

Центральним конфліктом європейської та світової політики на рубежі ХІХ-ХХ ст. був конфлікт між:
а

б

в

г

а) Англією та Росією

б) Росією та Німеччиною

в) Німеччиною та Англією

г) Німеччиною та США

327

Які з наведених об'єднань держав не являютя міжнародними організаціями?
а

б

в

г

а)^ ГУАМ, АСЕАН

б) СНД, ЄС

в) Рух неприєднання, Група 77

г) Група 20, Рада співробітництва арабських держав Перської затоки

328

На чому ґрунтувалася Віденська система?
а

б

в

г

а) на антифранцузькій спрямованості

б) на консервативній монархічній єдності

в) на націоналізмі

г) на взаємному стримуванні великих держав

329

^ Яка система визначається наявністю двох наддержав, могутність і вплив яких ділить міжнародну систему на дві відносно відмежовані підсистеми?
а

б

в

г

а) бімультиполярна система

б) біполярна система

в) система балансу сил

г) ієрархічна система

330

Ліберальний союз” Англії та Франції сформувався за часів
а

б

в

г

а) Вестфальської системи

б) Віденської системи

в) Берлінської системи

г) Версальсько-Вашингтонської системи

331

Кому належить твердження, що увесь докапіталістичний світ-економіки рано або пізно перетворювалися в мир-імперії через їхнє політичне об'єднання під владою однієї держави?
а

б

в

г

а) К. Марксу

б) В. Леніну

в) Ф. Броделю

г) І. Валлерстайну

332

На який час припадає пік гегемонії США?
а

б

в

г

а) 1919-1939 рр.

б) 1945–1967/1973 р.

в) 1971-2001 рр.

г) 1991-2001 рр.

333

На який час припадає пік гегемонії Великобританії?
а

б

в

г

а) 1815–1837 р.

б) 1840–1871 р.

в) 1856–1877 р.

г) 1876–1901 р.

334

Кому належить теза про те, що сучасна миро-система сформувалася протягом XVI століття, і спочатку сформоване в ній поділ праці втягнуло в її склад більшу частину Європи (за винятком Російської й Оттоманської імперій), а також окремі частини [обох] Америк?
а

б

в

г

а) Г. Моргентау

б) Р. Арону

в) К. Марксу

г) І. Валлерстайну

335

Центральним конфліктом європейської та світової політики в ХVIIІ ст. був конфлікт між:
а

б

в

г

а) Англією та Росією

б) Іспанією та Голландією

в) Англією та Францією

г) Німеччиною та Францією

336

Яким є поняття міжнародного порядку стосовно поняття світового порядку?
а

б

в

г

а) важливою складовою частиною

б) більше загальним поняттям

в) синонимичным поняттям

г) антонимичным поняттям

337

^ Хто з дослідників доводить формування величезної внетерриториальной транснаціональної імперії зі столицею у Вашингтоні?
а

б

в

г

а) Дж. Розенау

б) С. Стрейндж

в) Б. Баді

г) Р. Гілпін

338

Ознакою якого статусу є спроможність держави вести за собою інші країни світу?
а

б

в

г

а) глобального лідера

б) великої держави

в) лідера в глобалізації

г) світового гегемона

339

Нижче перераховані деякі елементи держави. Викресліть зайве:
а

б

в

г

а) державна територія

б) населення

в) державна влада

г) державна ідеологія

340

^ Значення Вестфальського миру 1648 долі полягає в тому, що він вперше в європейському масштабі відкрив ті, що політика може бути:
а

б

в

г

а) вихованням і практикою чеснот

б) боротьбою за виживання

в) технологією розв'язання конфліктів

г) позаморальною справою

341

Хто є автором «завойовницької» концепції походження держави?
а

б

в

г

а) Дж. Розенау

б) С. Стрейндж

в) Б. Баді

г) Р. Гілпін

301

Яка з функцій політичного рішення припускає внесення змін у тактику дії з появою нових умов або обставин?
а

б

в

г

а) функція координації

б) функція кореляції

в) функція субординації

г) функція програмування

301

Який з наведених тез належить Г. Гроцию?
а

б

в

г

а) міжнародне право – це особлива система права, що функціонує в міжнародній системі

б) розходження міжнародно-правових і моральних норм можуть служити джерелом виникнення протиріч між ними

в) міждержавна границя - це лінія, з якої можна відправитися на завоювання свого сусіда, або з якої він сам нападає на вас

г) без права немає справедливості, і тільки через право лежить шлях до дійсної вигоди держав у їхній взаємодії один з одним

301

Коли концепція міжнародного права здобуває метафізичну форму?
а

б

в

г

а) в античну епоху

б) у середні століття

в) в епоху Відродження

г) в епоху Освіти

301

Яким поняттям визначає Дж. Розенау «другий, полицентричный, мир» міжнародних відносин, що характеризується хаотичністю й непередбачуваністю, перекручуванням идентичностей, переорієнтацією зв'язків авторитету й лояльностей, які з'єднували індивідів?
а

б

в

г

а) транснаціональні відносини

б) епоха глобалізації

в) постмеждународная політика

г) балканизация миру

301

Які методи використовуються: у рамках прогностичних методів вивчення міжнародних відносин?
а

б

в

г

а) контент-аналіз і ивент-анализ

б) факторний і порівняльний аналіз

в) ретроспективний аналіз

г) дельфийский метод

301

^ Кому належить думка про те, що внутрішній розвиток держави і його історії цілком визначається розвитком зовнішніх сил і відіграє службову роль стосовно них?
а

б

в

г

а) Т. Гоббсу

б) К. Марксу

в) Р. Арону

г) Л. Гумпловичу

301

Хто є основоположником полемологии?
а

б

в

г

а) Г. Бутуль

б) Р. Арон

в) До Уолтц

г) И. Уоллерстейн

301

Представники якого наукового напрямку розглядають як найважливіша погроза збільшення розриву в рівнях розвитку між богатыми й бедными країнами, з одного боку, а з інший усередині «третього миру», миру бідних країн?
а

б

в

г

а) неоидеализм

б) неомарксизм

в) неореалізм

г) неофункционализм

301

У чому полягають два провідні тенденції в еволюції взаємодії соціальних спільнот на світовій арені?
а

б

в

г

а) глобалізація й фрагментація міжнародних відносин

б) демократизація й пацифікація міжнародних відносин

в) хаотизация й ріст націоналізму

г) гуманізація й інтеграція

301

До якої галузі наукового знання, згідно з класифікацією ЮНЕСКО, належить наука про міжнародні відносини?
а

б

в

г

а) до філософії

б) до соціології

в) до політичної науки

г) до самостійної галузі науки
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14Скачать файл (3628 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации