Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Курсовая работа - Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів - файл Четвертий розділ.docx


Загрузка...
Курсовая работа - Розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів
скачать (2237.3 kb.)

Доступные файлы (10):

Додатки до курсового.docx42kb.14.05.2011 01:23скачать
Зміст.docx18kb.16.05.2011 18:25скачать
К третьему разделу.docx50kb.17.04.2011 02:43скачать
Курсовий проект БЕЗ УЧЕТА ММ.docx578kb.17.04.2011 16:27скачать
К четвертому розділі.docxскачать
Листи для курсового.docx507kb.12.05.2011 22:44скачать
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ.docxскачать
Пояснювальна записка.docx25kb.03.10.2011 13:02скачать
тРЕТИЙ РАЗДЕЛ.docx610kb.13.05.2011 23:52скачать
Четвертий розділ.docx140kb.14.05.2011 01:16скачать

Четвертий розділ.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...


4 РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСПОРТУ
4.1 Визначення техніко-експлуатаційних показників
Для аналізу роботи транспортних засобів на маршрутах слід визначити наступні техніко-експлуатаційні показники: коефіцієнт використання вантажопідйомності, час навантаження-розвантаження, час обороту, час на нульовий пробіг, кількість оборотів на маршруті.

Коефіцієнт використання вантажопідйомності визначають за наступною формулою
, (4.1)
де - номінальна вантажопідйомність транспортного засобу, т;

- фактичне завантаження транспортного засобу на маршруті, т. Визначити за наступними формулами:

- для маятникових і комбінованих маршрутів:
, (4.2)
- для розвізних маршрутів:
, (4.3)
де - кількість видів вантажу, що перевозиться на маршруті;

- обсяг відправлення для -го виду вантажу, т;

- кількість роздрібних споживачів (магазинів) у розвізному маршруті;

- обсяг завезення до -го роздрібного споживача (магазина), т.

Проведемо розрахунки для транспортного засобу марки 1, піддону І типу для:

маятникового маршруту ППСМ3СМ3ПП


комбінованого маршруту ППСМ1СМ1СК1СК1ПП


розвізного маршруту ППМ2М7ПП


Аналогічно розраховуємо для ІІ типу піддону та іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводимо до таблиць 4.1 та 4.2.

Час навантаження-розвантаження визначають за наступною формулою
, (4.4)
де - час циклу роботи навантажувального механізму, с;

- додатковий час необхідний у пункті навантаження (розвантаження) для виконання технологічного процесу, хв.;

- кількість пакетів, що навантажується в транспортний засіб при роботі на маршруті, од.Визначають за формулою:

- для маятникових і комбінованих маршрутів:
, (4.5)
- для розвізних маршрутів:
, (4.6)
де - кількість пакетів -го виду вантажу, що розміщується в транспортному засобі, од.;

- кількість пакетів для -го роздрібного споживача (магазина), од..

- кількість навантажень на маршруті, од. Для маятникових маршрутів

Розрахунки для транспортного засобу марки 1, піддону І типу для:

маятникового маршруту ППСМ3СМ3ПП


комбінованого маршруту ППСМ1СМ1СК1СК1ПП


розвізного маршруту ППМ2М7ППАналогічно розраховуємо для ІІ типу піддону та іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводимо до таблиць 4.1 та 4.2.

Час оберту визначають за наступною формулою
, (4.7)
де - швидкість технічна, км/год;

- час на додатковий заїзд, год. (Розраховується для розвізних маршрутів. Прийняти );

- кількість пунктів заїзду.

Розрахунки для транспортного засобу марки 1, піддону І типу для:

маятникового маршруту ППСМ3СМ3ПП
комбінованого маршруту ППСМ1СМ1СК1СК1ПП
розвізного маршруту ППМ2М7ПП
Аналогічно розраховуємо для ІІ типу піддону та іншої марки транспортного засобу. Результати розрахунку зводимо до таблиць 4.1 та 4.2.

Результати розрахунку зводять до таблиці.

Час на нульовий пробіг визначають за формулою
, (4.8)


де - довжина нульового пробігу, км. Визначається як довжина між транспортним підприємством і виробничим підприємством.

Для ТП1

.,

для ТП2

.

Кількість оборотів на маршруті приймаємо: для маятникових і комбінованих маршрутів як кількість відправлень; для розвізних маршрутів – один оборот. Дані заносимо до таблиць 4.1-4.2.

Таблиця 4.1 – Дані розрахунку техніко-експлуатаційних показників для транспортного засобу марки 1

Маршрути

Піддон І

Піддон ІІ

Номер

Умовне позначення

Маятникові маршрути

1

ППСМ3СМ3ПП

0,93

0,57

0,73

21

0,91

0,47

0,63

33

2

ППСМ2СМ2ПП

-

-

-

-

0,91

0,47

0,67

1

3

СК1ППППСК1

0,93

0,57

0,75

11

-

-

-

-

4

СК3ППППСК3

0,93

0,57

0,8

1

-

-

-

-

5

СК2ППППСК2

0,93

0,57

0,71

12

0,91

0,47

0,61

18

6

ППМ6ПП

0,68

0,53

0,83

1

0,68

0,42

0,73

1

7

ППМ1ПП

0,7

0,53

0,77

1

0,7

0,42

0,65

1

Комбіновані маршрути

8

ППСМ1СМ1СК1СК1ПП

0,93

0,89

1,09

3

0,91

0,68

0,88

1

9

ППСМ1СМ1СК3СК3ПП

0,93

0,89

1,11

11

0,91

0,68

0,9

18

10

ППСМ2СМ2СК1СК1ПП

0,93

0,89

1,1

15

0,91

0,68

0,89

19

Розвізні маршрути

11

ППМ2М7ПП

0,75

0,57

0,95

1

0,75

0,53

0,91

1

12

ППМ3М9ПП

0,83

0,57

0,89

1

0,83

0,47

0,79

1

13

ППМ4М10ПП

0,67

0,53

0,91

1

0,65

0,47

0,85

1

14

ППМ5М8ПП

0,69

0,57

0,95

1

0,69

0,47

0,85

1

Всього
80
96

Таблиця 4.2 – Дані розрахунку техніко-експлуатаційних показників для транспортного засобу марки 2

Маршрути

Піддон І

Піддон ІІ

Номер

Умовне позначення

Маятникові маршрути

1

ППСМ3СМ3ПП

0,77

0,42

0,57

40

0,75

0,37

0,53

63

2

ППСМ2СМ2ПП

-

-

-

-

0,75

0,37

0,56

3

3

СК3ППППСК3

0,77

0,42

0,65

7

-

-

-

-

4

СК2ППППСК2

0,77

0,42

0,55

23

0,75

0,37

0,5

35

5

ППМ1ПП

0,78

0,24

0,33

1

0,70

0,21

0,3

1

6

ППМ2ПП

0,7

0,24

0,47

1

0,79

0,21

0,44

1

7

ППМ3ПП

0,79

0,24

0,47

1

-

-

-

-

8

ППМ5ПП

0,6

0,24

0,38

1

0,60

0,21

0,35

1

9

ППМ6ПП

0,78

0,24

0,45

2

0,78

0,21

0,42

1

10

ППМ7ПП

0,46

0,21

0,37

1

-

-

-

-

11

ППМ8ПП

0,56

0,21

0,44

1

0,56

0,19

0,42

1

12

ППМ9ПП

0,64

0,24

0,34

1

0,64

0,21

0,31

1

13

ППМ10ПП

0,87

0,24

0,26

1

0,87

0,21

0,23

1

Комбіновані маршрути

14

ППСМ1СМ1СК1СК1ПП

0,77

0,57

0,77

9

0,75

0,47

0,67

3

15

ППСМ1СМ1СК3СК3ПП

0,77

0,57

0,8

16

0,75

0,47

0,7

35

16

ППСМ2СМ2СК1СК1ПП

0,77

0,57

0,77

25

0,75

0,47

0,67

35

Розвізні маршрути

17

ППМ1М2ПП

0,5

0,21

0,33

1

-

-

-

-

18

ППМ4М10ПП

0,43

0,21

0,44

1

-

-

-

-

19

ППМ1М6ПП

-

-

-

-

0,58

0,19

0,35

1

20

ППМ4М7ПП

-

-

-

-

0,67

0,21

0,38

1

Всього
132
183


4.2 Вибір марки транспортного засобу
Вибір марки транспортного засобу здійснюють на основі витрат на транспортування. Обирають ту марку транспортних засобів, яка має найменші витрати. Витрати на транспортування для - ї марки транспортного засобу () визначають за формулою
, (4.9)
де - вартість роботи - ї марки транспортного засобу, грн.;

- час роботи в наряді -ї марки транспортного засобу -го автомобіля, год;

- кількість автомобілів -ї марки транспортного засобу, що використовуються для транспортування. Визначають за формулою
, (4.10)
де - час обороту на -му маршруті, год;

- кількість оборотів на -му маршруті, од;

- термін транспортного обслуговування споживачів, год. 4;

- загальна кількість маршрутів (маятникових, комбінованих, розвізних), од.

Отримане значення кількості автомобілів округляють до цілого в більшу сторону.

Для перевезень піддоном І типу транспортним засобом марки 1:
Для перевезень піддоном ІI типу транспортним засобом марки 1:
Для перевезень піддоном І типу транспортним засобом марки 2
Для перевезень піддоном ІI типу транспортним засобом марки 2:


Час роботи в наряді автомобіля визначають за формулою
, (4.11)
де - час роботи автомобіля на маршруті, год. Визначають за формулою
, (4.12)
де - кількість оборотів, що запланована для автомобіля при роботі на маршрутах, од.

Далі для кожного автомобіля кожної марки визначають план роботи. Метою цього плану є виконання запланованого обсягу перевезень (виконання необхідної кількості оборотів на маршрутах). Всю кількість оборотів розподіляють між визначеною кількістю автомобілів (). Закріплення оборотів за автомобілями можна проводити будь-яким способом. Рекомендуємо починати складання плану з маршрутів, що мають найбільше значення часу обороту.

Обов’язково повинно виконуватися наступне обмеження:
. (4.13)
Розглянемо розрахунки для 1-го автомобіля транспортних засобів марки 1, перевезення на піддоні І типу.

Планується, що 1-й автомобіль буде працювати на маршруті 1 і виконає на цьому маршруті 9 оборотів. Відповідно

.,

.,

.Аналогічно проводять розрахунки для інших автомобілів, перевезень піддоном ІІ типу і для іншої марки транспортних засобів. Результати розрахунків зводять до таблиць 4.3-4.5. При складанні плану роботи автомобілів можливе збільшення їхньої кількості.
Витрати на обслуговування:

для транспортного засобу марки 1, піддону І типу
для транспортного засобу марки 1, піддону ІІ типу
для транспортного засобу марки 2, піддону І типу
для транспортного засобу марки 2, піддону ІІ типу
Згідно з отриманими значеннями можна зробити висновок, що доцільно перевозити вантажі в транспортному засобі марки 1 на піддоні І типу, так як саме цей варіант є найекономнішим.


Скачать файл (2237.3 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru