Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лабораторная работа №1 - Изучения зависимости между двумя показателями(укр.яз) - файл 1.xls


Загрузка...
Лабораторная работа №1 - Изучения зависимости между двумя показателями(укр.яз)
скачать (60 kb.)

Доступные файлы (1):

1.xls60kb.17.12.2011 22:37скачать

1.xls

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Україна в цілому
317823 3171,40

Тепер необхідно перереахувати середній показник дохоів населення згідно данних про регіони, які залишилися в табл.3
Хсер.=396707/21= 17656,83 млн грн

Рохрахункова таблиця для визначення коефіцієнта варіації для нового масиву даних табл.4


№ п/п Регіон Доходи, млн грн (Xi-Xср) (Xi-Xср)2 К-сть легкових авто у прив влсн,тис


1 Автономна Республіка Крим 22927 5270,17 27774656,69 232,5


2 Вінницька 19059 1402,17 1966071,36 187,0


3 Житомирська 14869 -2787,83 7772014,69 148,1


4 Закарпатська 11913 -5743,83 32991621,36 145,6


5 Запорізька 25870 8213,17 67456106,69 303,2


6 Івано-Франківська 14691 -2965,83 8796167,36 146,1


7 Київська 22534 4877,17 23786754,69 273,2


8 Кіровоградська 11392 -6264,83 39248136,69 113,7


9 Луганська 28344 10687,17 114215531,36 291,0


10 Миколаївська 14551 -3105,83 9646200,69 115,2


11 Одеська 28891 11234,17 126206500,69 239,3


12 Полтавська 20067 2410,17 5808903,36 233,6


13 Рівненська 12456 -5200,83 27048667,36 101,4


14 Сумська 14590 -3066,83 9405466,69 111,0


15 Херсонська 11939 -5717,83 32693618,03 137,2


16 Хмельницька 15481 -2175,83 4734250,69 127,9


17 Черкаська 14929 -2727,83 7441074,69 169,90


18 Чернігівська 13320 -4336,83 18808123,36 95,5^ Україна в цілому 317823 х 565799866,50 3171,40
На основі отриманих показників розрахуємо середнє квадратичне відхилення:δ = √565799866,5/18 = 5606,54 млн грн
Отже, доходи населення по регіонам України за 2007 рік відхиляються на ± 5606,54 млн грн від середньго показника, згідно данних з 18 областей.Обчислюємо квадратичний коефіцієнт варіації:= 100% *5606,54/17656,83 = 32%


Отже, після опущення данних з 9 регіонів з нетиповими показниками доходів населення, було отримано однорідну сукупність, про що говорить коефіцієнт варіації, розрахованний на основі цих даних - 32%
4. На підставі даних однорідної сукупності побудуємо структурну таблицю за доходами населення

Оскільки орієнтовна оптимальна кількість груп визначається за стандартними процедурами,то скористуємось формулою Стерджерса


m=1+3,322*lg n, де m - кількість груп, n - кількість одиниць сукупності.m=1+3,322*lg18= 5

Оптимальна кількість груп для створення структурної таблиці за доходами населення по регіонах України за 2007 рік - 5

З даних табл.3 визначаємо Хmax та Xmin та знаходимо крок інтервалу
Хmax= 28891 Xmin= 11392

h=(28891-11392)/5= 3500 млн грн
Тепер можна будувати саму структурну таблицю
Поділ регіонів України за рівнем доходів населення в 2007 році


табл.5
^ Групи за розміром доходів населення, млн грн К-сть регіонів У % до підсумку

до 14000 5 28%

14000-17500 6 33%

17500-21000 2 11%

21000-24500 2 11%

24500 і більше 3 17%

Разом 18 100%

Згідно табл.5 можна побачити, що у половини регіонів України рівень доходів населення належить до першої і другої групи, тобто менший за 17500 млн грн, а інші групи мають показники майже в половину менші.


^ 5.Побудуємо гістрограмму розподілу регіонів Україниза доходами населення за 2007рік


6. Перетворимо табл.5 в аналітичну та розрахуємо середню кількість легкових автомобілей у приватній власності по регіонам України за 2007 рік1. до 14000 млн грн


Хсер1=(113,7+145,6+137,2+101,4+95,5)/5=

118,7

2. 14000-17500 млн грнХсер2=(115,2+111,0+146,1+148,1+169,9+127,9)/6= 136,4
3. 17500-21000 млн грнХсер3=(187+233,6)/2= 210,3


4. 21000-24500 млн грнХсер4=(273,2+232,5)/2= 252,9


5. 24500 і більшеХсер5=(303,2+291+239,3)/3= 277,8


Середня кількість легкових авто у приватній власності по регіонам України за 2007р
3171,4/18= 176,19 млн грн

Аналітичне группування регіонів України за рівнем доходів населення за 2007 рік табл.6
^ Групи за розміром доходів населення, млн грн К-сть регіонів К-сть легкових авто у прив влсн у середньому,тис

до 14000 5 118,7

14500-17500 6 136,4

17500-21000 2 210,3

21000-24500 2 252,9

24500 і більше 3 277,8

1   2   3Скачать файл (60 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru