Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лабораторная работа №1 - Изучения зависимости между двумя показателями(укр.яз) - файл 1.xls


Загрузка...
Лабораторная работа №1 - Изучения зависимости между двумя показателями(укр.яз)
скачать (60 kb.)

Доступные файлы (1):

1.xls60kb.17.12.2011 22:37скачать

1.xls

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Разом 18 х

В цілому 18 176,2

З табл.6 можно побачити, що зі зростанням доходів населення відповідно зростає к-сть авто у приватній власності
^ 7.Розрахуємо необхідні показники
Розрахункова таблиця для визначення показників центру розподілу за данними про рівень дохоів населення по регіонах України та к-сті легкових авто в приватниій власності за 2007 рік табл.7^ Групи за розміром доходів населення, млн грн К-сть регіонів Х' X'*f Sfдо 14000 5 12250 61250 514000-17500 6 15750 94500 1117500-21000 2 19250 38500 1321000-24500 2 22750 45500 1524500 і більше 3 26250 78750 18Разом 18 х 318500

^ Середнє значення:Х=318500/18= 17694,4 млн грн
Отже, середній показник доходів населення в одному регіоні становить 17694,4 млн грн
Мода:Виходячи з отриманних даних, найбільша частота - 6 - зустрічається в другому інтервалі. Отже інтервал "14000-17500" - модальний. В ньому і проведемо розрахуники


15387,5 млн грн

Отже, модальне значення рівня доходів населення по регіонам складає 15387,5 млн грн
Медіана:Кумулятивна частота первищує половину на інтервалі "14000-17500", отже даний інтервал медіанний

16333,3 млн грн


Порівнявши данні характеристики центру розподілу, робимо висновок, що це асиметричний розподіл з правостороннєю асиметрією17694,4>16333,3>15387,5

8. Розрахуємо відносні та абсолютні показники варіаціїРозрахункова таблиця для обчислення показників варіації за данними про рівень дохоів населення по регіонах України та к-сті легкових авто в приватниій власності за 2007 рік табл.8^ Групи за об'ємом виробництва цукрових буряків f Х' X' * f |Х' - X| |Х' - X| * f (Х' - X)² (Х' - X)² * f

до 14000 5 12250 61250 5444 27222 29641491 148207457

14000-17500 6 15750 94500 1944 11666 3780691 22684148

17500-21000 2 19250 38500 1556 3111 2419891 4839783

21000-24500 2 22750 45500 5056 10111 25559091 51118183

24500 і більше 3 26250 78750 8556 25667 73198291 219594874

Разом 18 х 318500 х 77778 134599457 446444444


Хmax= 28891 Xmin= 11392
^ Абсолютні показники варації:


1. Розмах варіації:R = 28891 - 11392 = 17499 млн грн

Рівень доходів населення коливається в межах від мінімального до максимального значення, а отже розмаї дорівнює 17499 млн грн
2. Середнє лінійне відхилення:


ℓ = 77778/18= 4321 млн грн

Отже, в середньому доходи населення в окремих регіонах відхиляються від узагальненого показника Хсер. в 2007 році на ± 4321 млн грн.


3. Середнє квадратичне вдхилення:


δ = √446444444/18 = 4980,2 млн грн

Отже, в середньому, доходи населення в окремих регіонах України відхиляються від середнього рівня доходів населення в 2007 році по сутності на ± 4980,2 млн грн
3. Дисперсія:δ² = 446444444/18 = 24802469,1


Не має економічного змісту^ Відносні показники варіації:


1. Осциляції:VR = 100% *17499 / 17694,4 = 99%


Отже,величина варіації доходів населення Ураїни за 2007 рік по відношенню до середньої по сукупності становить 99%.

2.Лінійний відносний показник


Vℓ = 100% * 4321/17694,4= 24%


Отже, відносний рівень варіації доходів населення по регіонах України за 2007 рік становить 24%


3.Квадратичний відносний показник


Vδ =5606,54/17656,83*100%= 32%


За статистичним стандартом цей показник знаходиться в межах 0 - 33%, що свідчить про незначну варіацію. Отже, сукупність областей за доходами населення є однорідною, а середній покахник рівня доходів по регіонам є типовою характеристикою сукупності
^ Правило "трьох сігм":За правилом "трьох сігм" нормальним можна вважати розподіл, в якрму середня величина варіюючої ознаки знаходиться в межах від Х-3δ до Х + 3δ


17694,4-3*4980,2= 2753,8 млн грн

17694,4+3*4980,2= 32635 млн грн


Порівнюючи мінімальне і максимальне значення доходів населення України по регіонах за 2007 рік та отриманні межі з правила "трьох сігм"(які включають в себе ці мін і макс доходів), можемо стверджувати, що данний розподіл є нормальним, а знайдена середня вбирає в себе 99,7% значень варіюючої ознаки.


^ Презентація індивідуальної роботи №11. Факторна ознака: доходи населення по регіонам України за 2007 рікРезультативна ознака:кількість авто у приватній власності по регіонам України за 2007рік2. Кількість одиниць сукупностіпочаткова - 27кінцева - 183. Оцінка однорідності:Коефіцієнт варіації для факторної ознаки:початкової сукупностіVδ= 74%


кінцевої сукупностіVδ = 32%

4. Оцінка нормальності розподілу за результативною ознакою:Хсер=17694,4 млн грнМо=15387,5 млн грнМе=16333,3 млн грн1   2   3Скачать файл (60 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru