Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго - файл диплом1 Хохмача.doc


Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго
скачать (3077.1 kb.)

Доступные файлы (9):

диплом1 Хохмача.doc785kb.25.10.2011 01:52скачать
диплом2 Хохмача.doc119kb.01.06.2005 16:24скачать
креслення4.vsd
план-схема3.vsd
план-схема.vsd
ПЛАН_ТП.vsd
Рисунок4.vsd
таблиця.vsd
ТП.vsd

содержание
Загрузка...

диплом1 Хохмача.doc

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...


Навантаження на шинах 10 кВ РТП визначають шляхом сумування навантажень головних ділянок, які відходять від лінії 10 кВ.

Потужність на шинах 10 кВ визначається по вечірньому і денному навантаженнях для загального і виробничого навантаження.При цьому враховується коефіцієнт потужності величина якого залежить від відношення Рвир./Рзаг. і визначається по номограмі.

Для СШ 1:

Денне навантаження Вечірнє навантаження

л. Шкурати Рвир=63 кВт Рвир=37,8 кВт

Рзаг=105,4 кВт Рзаг=144,2 кВт

л. Деймановка Рвир=851 кВт Рвир=415 кВт

Рзаг=878,5 кВт Рзаг=692,8 кВт

л. Приходьки Рвир=568,4 кВт Рвир=208 кВт

Рзаг=610,4 кВт Рзаг=580,4 кВт

Сумарне денне загальне навантаження:

Σ Рзаг = 878,5 + 78 + 490 = 1446,5 кВт.

Сумарне денне виробниче навантаження :

Σ Рвир = 851 + 46,4 + 453 = 1350,4 кВт.

Сумарне вечірнє загальне навантаження :

Σ Рзаг = 692,8 + 110 + 465 = 1267,8 кВт.

Сумарне вечірнє виробниче навантаження :

Σ Рвир = 415 + 27 + 160 = 602 кВт.

Для СШ 2:

л. МТФ Рвир=517,5 кВт Рвир=326 кВт

Рзаг=517,5 кВт Рзаг=359 кВт

л. Харьковці Рвир=324,5 кВт Рвир=194 кВт

Рзаг=353,5 кВт Рзаг=264,4 кВт

л. Високе Рвир=496 кВт

Рзаг=519 кВт Рзаг=534 кВт

Сумарне денне загальне навантаження:

Σ Рзаг = 519 + 278 + 415,5 = 1212,5 кВт.

Сумарне денне виробниче навантаження :

Σ Рвир = 517,5 + 253 + 387 = 1157,5 кВт.

Сумарне вечірнє загальне навантаження :

Σ Рзаг = 534 + 282 + 429 = 1245 кВт.

Сумарне вечірнє виробниче навантаження :

Σ Рвир = 264,4 + 183 = 447,4 кВт.
Сумарне навантаження на РТП

Рзаг денне = Σ Рзаг макс+Р( Σ Рзаг мін).

Рзаг денне =1446,5 + 1006= 2452,5 кВт.

Рзаг вечірнє= Σ Рзаг. макс+Р( Σ Рзаг мін).

Рзаг вечірнє= 1267,8 + 1037= 2304,8 кВт.
Розраховуємо навантаження підстанцій на 2015 рік ,враховуючи коефіцієнт росту навантаження, який приймається на десять років і залежить від характеру навантаження і виду споживачів:

- виробничі 2,1 [1]

- змішані 2,0 [1]

- комунально-побутові 1,8 [1]
Розраховані дані приведені у таблиці 2.3. , а електричні схеми мереж наведені на рис.2. Знаходимо виробниче навантаження Рвир і загальне навантаження Рзаг та заносимо їх до таблиці 2.4.
Таблиця 2.3 Розрахункове навантаження ТП 10/0.4 кВ на 2015 рік


№ ТП

Характер навантаження

максимальне існуюче навантаження Рм,кВт

Розрахун-кове на-

вантажен-

ня Рр,кВт

Денний

макси-

мум Рд,кВт

Вечірній

макси-

мум Рв, кВт

л. Шкурати

117

К

63

113,4

39,69

113,4

116

К

40

72

25,2

72

115

К

63

113,4

39,69

113,4

114

К

63

113,4

39,69

113,4

136

В

63

132,3

132,3

79,38

л. Деймановка

146

З

250

500

500

500

112

К

63

113,4

39,69

113,4

180

В

250

525

525

315

147

В

500

1050

1050

630

113

К

63

113,4

39,69

113,4

л. Приходькм

224

К

63

113,4

39,69

113,4

269

В

40

84

84

50,4

223

З

100

200

200

200

237

В

320

672

672

403,2

217

К

160

288

100,8

288

225

З

160

320

320

320

238

З

40

80

80

80

л. МТФ

177

В

100

210

210

126

108

В

320

672

672

403,2

110

З

160

320

320

320

л. Харьковці

106

К

63

113,4

39,69

113,4

179

В

100

210

210

126

126

В

250

525

525

315

117

К

63

113,4

39,69

113,4

л. Високе

109

К

63

113,4

39,69

113,4

100

З

160

320

320

320

111

К

63

113,4

39,69

113,4

99

З

160

320

320

320

98

З

250

500

500

500


Рис.2. Розрахункові схеми ліній електропередач із навантаженням станом на 2015 рікРис.2. (продовження)Розрахункові схеми ліній електропередач із навантаженням станом на 2015 рік

Таблиця 2.4 Розрахунок навантаження ліній 10 кВ на 2015 рікДілян-

ка

Вид

наван-тажен-ня Рвир/ Рзаг

Денне,кВт

Вечірнє,кВт

Рдб

Рдм

ΔР (Рдм)

Рд

Рвб

Рвм

ΔР

вм)

Рв

л. Шкурати

4-3

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

25,2

16,9

56,59

113,4

72

53,5

166,9

6-5

Рвир

39,69

-

-

39,69

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

5-2

Рвир

39,69

39,69

28

67,69

-

-

-

-

Рзаг

39,69

39,69

28

67,69

113,4

113,4

84

197,4

2-1

Рвир

67,69

-

-

67,69

-

-

-

-

Рзаг

67,69

56,59

42

109,69

197,4

166,9

128

325,4

1-0

Рвир

132

67,69

50

182

79,38

-

-

79,38

Рзаг

132

109,69

81,5

191,19

325,4

79,38

59

384,4

л. Деймановка

4-3

Рвир

500

-

-

500

-

-

-

-

Рзаг

500

-

-

500

500

-

-

500

3-2

Рвир

500

-

-

500

-

-

-

-

Рзаг

500

39,69

28

528

500

113,4

84

584

2-1

Рвир

525

500

400

900

315

-

-

315

Рзаг

528

525

420

948

584

315

245

829

5-1

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

1-0

Рвир

1050

900

740

1790

630

315

245

875

Рзаг

1050

948

874

1952

829

630

500

1413

39,69

28

113,4

84

л. Приходьки

5-4

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

4-3

Рвир

84

-

-

84

50,4

-

-

50,4

Рзаг

84

39,69

28

112

113,4

50,4

36,6

150

3-2

Рвир

200

84

63

263

50,4

-

-

50,4

Рзаг

200

112

83

283

200

150

115

215

7-6

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

100,8

-

-

100,8

288

-

-

288

6-2

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

320

100,8

75

395

320

288

224

544

2-1

Рвир

672

320

251

1128

403,2

50,4

36,6

439,8

263

205

Рзаг

670

395

310

1201

544

403,2

317

1026

283

221

215

165

8-1

Рвир

80

-

-

80

-

-

-

-

Рзаг

80

-

-

80

80

-

-

80

1-0

Рвир

1128

80

59,5

1187,5

439,8

-

-

439,8

Рзаг

1201

80

59,5

1260,5

1026

80

59,5

1085,5

л. МТФ

3-2

Рвир

210

-

-

210

126

-

-

126

Рзаг

210

-

-

210

126

-

-

126

2-1

Рвир

672

210

162,5

834,5

403,2

126

95

498,2

Рзаг

672

210

162,5

834,5

403,2

126

95

498,2

4-1

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

320

-

-

320

320

-

-

320

1-0

Рвир

834,5

320

251

1085,5

498,2

-

-

498,2

Рзаг

834,5

320

251

1085,5

498,2

320

251

749,2

л. Харьковці

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

5-2

Рвир

525

-

-

525

315

-

-

315

Рзаг

525

-

-

525

315

-

-

315

2-1

Рвир

525

210

162,5

687,5

315

126

95

410

Рзаг

525

210

162,5

715,5

315

126

95

493

39,69

28

113,4

83

4-1

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

1-0

Рвир

687,5

-

-

687,5

410

-

-

410

Рзаг

715,5

39,69

28

743,5

493

113,4

83

576

л. Високе

3-2

Рвир

-

-

-

-

-

-

-

-

Рзаг

39,69

-

-

39,69

113,4

-

-

113,4

7-6

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

320

-

-

320

320

-

-

320

6-2

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

320

39,69

28

348

320

113,4

83

403

2-1

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

348

39,69

28

376

403

113,4

83

486

5-4

Рвир

320

-

-

320

-

-

-

-

Рзаг

320

-

-

320

320

-

-

320

4-1

Рвир

500

320

251

751

-

-

-

-

Рзаг

500

320

251

751

500

320

251

751

1-0

Рвир

751

320

251

1002

-

-

-

-

Рзаг

751

376

295

1046

751

486

384

1135


Для СШ 1:

Денне навантаження Вечірнє навантаження

л. Шкурати Рвир=182 кВт Рвир=79,38 кВт

Рзаг=191,19 кВт Рзаг=384,4 кВт

л. Деймановка Рвир=1790 кВт Рвир=875 кВт

Рзаг=1952 кВт Рзаг=1413 кВт

л. Приходьки Рвир=1187,5 кВт Рвир=439,8 кВт

Рзаг=1260,5 кВт Рзаг=1085,5 кВт
Сумарне денне загальне навантаження:

Σ Рзаг = 1952 + 148 + 1052 = 3152 кВт.

Сумарне денне виробниче навантаження :

Σ Рвир = 1790 + 140 + 997= 2927 кВт.

Сумарне вечірнє загальне навантаження :

Σ Рзаг = 1413 + 301 + 910= 2324 кВт.

Сумарне вечірнє виробниче навантаження :

Σ Рвир = 875 + 59 + 348= 1282 кВт.


Для СШ 2:

л. МТФ Рвир=1085,5 кВт Рвир=498,2 кВт

Рзаг=1085,5 кВт Рзаг=794,2 кВт

л. Харьковці Рвир=687,5 кВт Рвир=410 кВт

Рзаг=743,5 кВт Рзаг=576 кВт

л. Високе Рвир=1002 кВт

Рзаг=1046кВт Рзаг=1135 кВт
Сумарне денне загальне навантаження:

Σ Рзаг = 1085,5 + 606 + 872= 2563,5 кВт.

Сумарне денне виробниче навантаження :

Σ Рвир =1085,5 + 562 + 831 = 2478,5 кВт.

Сумарне вечірнє загальне навантаження :

Σ Рзаг = 1135 + 610 +462 = 2207 кВт.

Сумарне вечірнє виробниче навантаження :

Σ Рвир = 498,2 + 316 = 814,2 кВт.
Сумарне навантаження на РТП

Рзаг денне = Σ Рзаг макс+Р( Σ Рзаг мін).

Рзаг денне =3152 + 1550= 4675 кВт.

Рзаг вечірнє= Σ Рзаг. макс+Р( Σ Рзаг мін).

Рзаг вечірнє= 2324 + 1360= 3684 кВт.
Розрахувавши навантаження лінії 10 кВ на 2005 та 2015 роки , можна зробити висновок , що сумарне денне та вечірнє навантаження протягом 10 років зростуть:

  • для денного максимуму:

з 2452,5 кВт до 4675 кВт

  • для вечірнього максимуму:

з 2304,8 кВт до 3684 кВт.

Це пояснюється збільшенням потужності існуючих споживачів та будівництвом нових об'єктів.

РОЗДІЛ 3. ВИБІР ПРОВОДІВ ЛЕП 10 кВ ТА РОЗРАХУНОК ВТРАТ НАПРУГИ
3.1. Вибір проводів ЛЕП 10 кВ
Переріз проводів лінії 10 кВ вибираємо по мінімуму приведених затрат (з використанням економічних інтервалів потужності) залежно від еквівалентної потужності Sе на ділянці лінії.

Еквівалентна потужність ділянки лінії 10 кВ Sе дорівнює:
SедSм, (3.1)
де: Sм – максимальна потужність ділянки лінії (найбільша з розрахункових навантажень денного Sд або вечірнього Sв максимумів), кВА;

Кд – коефіцієнт ,який враховує динаміку зростання навантаження;

Кд =0.7 – для сільських мереж. [1]

Розрахункове денне Sд та вечірнє Sв навантаження знаходять , виходячи із загального денного Рд та вечірнього Рв навантажень і коефіцієнта потужності, користуючись формулою:

; (3.2)

. (3.3)
Розрахунок по вибору перерізу проводів починаємо з головної ділянки лінії і одержані дані заносимо в таблицю 3.1
Таблиця 3.1. Розрахунок по вибору перерізу проводів лінії 10 кВ


Ділянка

лінії

Денне навантаження

Вечірнє

навантаження

Sм,

кВА


Se,

кВА

Провід

старий

новий

Рвир/

Рзаг

cosφ

Sд,

кВА

Рвир/

Рзаг

cosφ

Sв,

кВА

л. Шкурати

4-3

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

85,6

АС-25

АС-50

3-2

0

0,9

62,9

0

0,925

180,4

180,4

126,3

АС-35

АС-50

6-5

1

0,6

66,2

0

0,925

122,6

122,6

85,8

АС-25

АС-25

5-2

1

0,6

128,8

0

0,925

213,4

213,4

149,4

АС-35

АС-35

2-1

0,62

0,8

52,5

0

0,925

351,8

351,8

246,3

АС-35

АС-50

1-0

0,95

0,63

303,4

0,31

0,9

427,1

427,1

299,0

АС-35

АС-50

л. Деймановка

4-3

1

0,6

833,3

0

0,925

540,5

833,3

583,3

АС-35

АС-50

3-2

0,95

0,63

838,1

0

0,925

631,4

838,1

586,6

АС-35

АС-50

2-1

0,95

0,63

1504,8

0,38

0,88

942

1504,8

1053,3

АС-35

А-95

5-1

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

30,8

АС-35

АС-50

1-0

0,92

0,66

2957,6

0,62

0,85

1662,4

3050

2070,3

АС-35

А-95

л. Приходьки

5-4

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

85,8

АС-35

АС-50

4-3

0,75

0,75

149,3

0,34

0,89

168,5

168,5

118

АС-35

АС-50

3-2

0,93

0,65

435,4

0,23

0,91

326,3

435,4

304, 8

АС-35

АС-50

7-6

0

0,9

112

0

0,925

311,4

311,4

218

АС-35

АС-50

6-2

0,81

0,725

544,9

0

0,925

588,1

588,1

411,7

АС-35

АС-50

2-1

0,94

0,64

1876,6

0,43

0,88

1165,9

1876,6

1313,6

АС-35

А-95

8-1

1

0,6

133,3

0

0,925

86,4

133,3

93,3

АС-35

АС-50

1-0

0,94

0,64

1969,5

0,41

0,885

1226,6

1969,5

1378,7

АС-35

А-95

л. МТФ

3-2

1

0,6

350

1

0,725

173,8

350

245,0

АС-35

АС-35

2-1

1

0,6

1390,8

1

0,725

687,2

1390,8

973,6

АС-35

А-95

4-1

1

0,6

533,3

0

0,925

345,9

533,3

373,3

АС-35

АС-50

1-0

1

0,6

1809,2

0,66

0,84

891,9

1809,2

1266,4

АС-35

А-95

л. Харьковці

3-2

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

85,8

АС-35

АС-35

5-2

1

0,6

875

1

0,725

434,5

875

612,5

АС-35

АС-50

2-1

0,96

0,63

1135,7

0,83

0,8

616,3

1135,7

795,0

АС-50

АС-50

4-1

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

85,8

АС-25

АС-35

1-0

0,92

0,66

1126,5

0,71

0,83

694

1126,5

788,6

АС-50

АС-50

л. Високе

3-2

0

0,9

44,1

0

0,925

122,6

122,6

85,8

АС-35

АС-35

7-6

1

0,6

533,3

0

0,925

345,9

533,3

373,3

АС-35

АС-50

6-2

0,92

0,66

527,3

0

0,925

435,7

527,3

369,1

АС-35

АС-50

2-1

0,85

0,7

537,1

0

0,925

525,4

537,1

376,0

АС-50

АС-50

5-4

1

0,9

355,6

0

0,925

345,9

355,6

248,9

АС-35

АС-50

4-1

1

0,9

834,4

0

0,925

811,9

834,4

584,1

АС-35

АС-50

1-0

0,96

0,63

1660,3

0

0,925

1227

1660,3

1162,2

АС-50

А-95

3.2. Розрахунок втрат напруги
Переріз проводів лінії 10 кВ, які вибрані за допомогою економічних інтервалів потужностей, потрібно перевірити на допустиму втрату напруги. При цьому фактична втрата напруги до найвіддаленішої точки у мережі не повинна перевищувати допустиму,

Uф<Uдоп. (3.4)

Фактична втрата напруги на і - тій ділянці лінії (%) визначається за формулою:
, (3.5)
де: Рі - розрахункова активна потужність ділянки лінії, кВт;

Qі - розрахункова реактивна потужність ділянки лінії, квар;

rі - активний опір ділянки лінії, Ом;

хі - реактивний опір ділянки лінії, Ом;

Uн - номінальна напруга лінії;

А втрата напруги до будь-якого споживача визначають як суму втрат напруги на окремих , послідовно з'єднаних ділянках лінії від джерела живлення.

, (3.6)

, (3.7)

, (3.8)
де: Lі - довжина ділянки лінії, км;

r - питомий активний опір провода і-тої ділянки лінії, Ом/км;

х - питомий реактивний опір провода і-тої ділянки лінії, Ом/км.

Таблиця 3.2. Розрахунок втрат напруги


Ділянка

Довжина

Pi,

кВт

Qi,

квар

Xoi,

Ом

км

Xi,

Ом

Старий провід

Новий провід

Roi,

Ом/

км

Ri,

Ом

U i,

%

Ui,

%

Roi,

Ом/

км

Ri,

Ом

Ui,

%

Ui,

%

л. Шкурати

4-3

0,9

113,4

46,6

0,4

0,36

1,26

1,13

0,145

2,399

0,60

0,54

0,078

1,909

3-2

2,7

166,9

68,5

0,4

1,08

0,78

2,11

0,426

2,254

0,60

1,62

0,344

1,831

6-5

1,4

113,4

46,6

0,4

0,56

1,26

1,76

0,226

2,24

1,26

1,76

0,226

1,899

5-2

1,0

197,4

81,1

0,4

0,4

0,78

0,78

0,186

2,014

0,78

0,78

0,186

1,673

2-1

2,3

325,4

133,7

0,4

0,92

0,78

1,79

0,705

1,828

0,60

1,38

0,572

1,487

1-0

3,0

384,4

186,1

0,4

1,2

0,78

2,34

1,123

1,123

0,60

1,80

0,915

0,915

л. Деймановка

4-3

0,3

500

666,6

0,4

0,12

0,78

0,23

0,195

10,344

0,60

0,18

0,170

6,597

3-2

0,3

584

601,1

0,4

0,12

0,78

0,23

0,206

10,149

0,60

0,18

0,177

6,427

2-1

0,5

948

1168,6

0,4

0,2

0,78

0,39

0,603

9,943

0,31

0,16

0,385

6,250

5-1

0,2

113,4

46,6

0,4

0,08

0,78

0,16

0,022

9,362

0,60

0,12

0,017

5,882

1-0

3,8

1952

2343,5

0,4

1,52

0,78

2,96

9,340

9,340

0,31

1,18

5,865

5,865

л. Приходьки

5-4

0,5

113,4

46,6

0,4

0,2

0,78

0,39

0,054

15,509

0,60

0,30

0,043

9,765

4-3

1,0

150

76,8

0,4

0,4

0,78

0,78

0,148

15,355

0,60

0,60

0,121

9,722

3-2

0,7

283

330,9

0,4

0,28

0,78

0,55

0,248

15,207

0,60

0,42

0,212

9,601

7-6

0,3

288

118,4

0,4

0,12

0,78

0,23

0,080

15,243

0,60

0,18

0,066

9,621

6-2

0,4

544

223,4

0,4

0,16

0,78

0,31

0,204

15,163

0,60

0,24

0,166

9,555

2-1

5,9

1201

1442,0

0,4

2,36

0,78

4,60

8,928

14,959

0,31

1,83

5,601

9,389

8-1

2,6

80

106,6

0,4

1,04

0,78

2,03

0,273

6,304

0,60

1,56

0,236

4,024

1-0

3,8

1260,5

1513,3

0,4

1,52

0,78

2,96

6,031

6,031

0,31

1,18

3,788

3,788

л. МТФ

3-2

0,3

210

280,0

0,4

0,12

0,78

0,23

0,082

3,826

0,78

0,23

0,082

2,484

2-1

0,3

834,5

1112,6

0,4

0,12

0,78

0,23

0,325

3,744

0,31

0,09

0,209

2,402

4-1

0,9

320

426,6

0,4

0,36

0,78

0,70

0,378

3,797

0,60

0,54

0,326

2,519

1-0

2,4

1085,5

1447,4

0,4

0,96

0,78

1,87

3,419

3,419

0,31

0,74

2,193

2,193

л. Харьковці

3-2

1,2

113,4

46,6

0,4

0,48

0,78

0,94

0,129

3,502

0,78

0,94

0,129

3,502

5-2

0,2

525

700,0

0,4

0,08

0,78

0,16

0,140

3,513

0,60

0,12

0,119

3,492

2-1

0,2

715,5

882,0

0,4

0,08

0,60

0,12

0,156

3,373

0,60

0,12

0,156

3,373

4-1

0,5

113,4

46,6

0,4

0,2

1,26

0,63

0,081

3,298

0,78

0,39

0,054

3,271

1-0

4,1

743,5

846,3

0,4

1,64

0,6

2,46

3,217

3,217

0,60

2,46

3,217

3,217

л. Високе

3-2

3,0

113,4

46,6

0,4

1,2

0,78

2,34

0,321

1,25

0,78

2,34

0,321

1,057

7-6

0,4

320

426,6

0,4

0,16

0,78

0,31

0,167

1,275

0,60

0,24

0,145

1,032

6-2

0,4

403

340,1

0,4

0,16

0,78

0,31

0,179

1,108

0,60

0,24

0,151

0,887

2-1

0,6

486

228,6

0,4

0,24

0,60

0,36

0,230

0,929

0,60

0,36

0,230

0,736

5-4

0,2

320

155,1

0,4

0,08

0,78

0,16

0,064

1,203

0,60

0,12

0,051

0,915

4-1

0,6

751

363,6

0,4

0,24

0,78

0,47

0,440

1,139

0,60

0,36

0,358

0,864

1-0

0,6

1135

1211,8

0,4

0,24

0,60

0,36

0,699

0,699

0,31

0,19

0,506

0,506
1   2   3Скачать файл (3077.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru