Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго - файл диплом1 Хохмача.doc


Дипломний проект-Аналіз втрат електроенергії та розробка заходів їх зниження в електричних мережах РТП 35/10 кВ „Деймановка Пирятинського РЕМ ВАТ „Полтаваобленерго
скачать (3077.1 kb.)

Доступные файлы (9):

диплом1 Хохмача.doc785kb.25.10.2011 01:52скачать
диплом2 Хохмача.doc119kb.01.06.2005 16:24скачать
креслення4.vsd
план-схема3.vsd
план-схема.vsd
ПЛАН_ТП.vsd
Рисунок4.vsd
таблиця.vsd
ТП.vsd

содержание
Загрузка...

диплом1 Хохмача.doc

1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...

Визначаємо зниження втрат напруги у найвіддаленішого споживача після заміни проводів:
Δ =((ΔUст -ΔUн)/ΔUст)·100 %, (3.9)
де: ΔUст – сумарна втрата напруги у лінії до найвіддаленішого споживача із старими проводами;

ΔUн - сумарна втрата напруги у лінії до найвіддаленішого споживача із новими проводами.
л. Шкурати Δ=((2,399-1,909)/ 2,399)·100%=20,4%.

л. Деймановка Δ=((10,344-6,597)/ 10,344)·100%=36,2%.

л. Приходьки Δ=((15,509-9,765)/ 15,509)·100%=37,0%.

л. МТФ Δ=((3,826-2,484)/ 3,826)·100%=35,7%.

л. Харьковці Δ=((3,513-3,492)/ 3,513)·100%=0,6%.

л. Високе Δ=((1,275-1,032)/ 1,275·100%=19,1%.

Аналіз вищенаведених розрахунків показує, що втрати напруги до найвіддаленішого споживача зменшаться, в середньому, на 25%.

^ РОЗДІЛ 4. РОЗРАХУНОК ВТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖАХ
4.1. Розрахунок втрат електроенергії в лініях
Щорічні втрати електроенергії в і-ій ділянці лінії визначаються за формулою :
і=(Рімакс2/Uн2)RoiLi-3 , кВтгод/рік, (4.1)
де: Рімакс  максимально встановлена денна або вечірня потужність на і-тій ділянці лінії, кВт;

Uн  номінальна напруга мережі, кВ;

Roi  питомий активний опір і-ї ділянки лінії, Ом/км;

Lі  довжина ділянки лінії, км;

  річне число годин втрат, год/рік. [1]
Таблиця4.1. Розрахунок втрат електроенергії


Ділянка

Довжина,L,км

Рм,

кВт

,

год/

рік

Старий провід

Новий провід

Roi,

Ом/

км

Ri,

Ом

Аі,

кВтгод/

рік

Аі,

кВтгод/

рік

Roi,

Ом/

км

Ri,

Ом

Аі,

кВтгод/рік

Аі,

кВтгод/рік

л. Шкурати

4-3

0,9

113,4

1100

1,26

1,13

159,8

9115

0,60

0,54

76,4

6967,4

3-2

2,7

166,9

1100

0,78

2,11

646,5

8955,2

0,60

1,62

496,4

6891,2

6-5

1,4

113,4

1100

1,26

1,76

249,0

8892

1,26

1,76

249,0

6978,1

5-2

1,0

197,4

1100

0,78

0,78

334,3

8643

0,78

0,78

334,3

6729,1

2-1

2,3

325,4

1100

0,78

1,79

2084,9

8308,7

0,60

1,38

1607,3

6394,8

1-0

3,0

384,4

1800

0,78

2,34

6223,8

6223,8

0,60

1,80

4787,5

4787,5

л. Деймановка

4-3

0,3

500

1800

0,78

0,23

1035,0

211768,9

0,60

0,18

810,0

85434,2

3-2

0,3

584

1800

0,78

0,23

1412,0

210733,9

0,60

0,18

1105,0

84624,2

2-1

0,5

948

1800

0,78

0,39

6308,9

209321,9

0,31

0,16

2588,3

83519,2

5-1

0,2

113,4

1100

0,78

0,16

22,6

203035,6

0,60

0,12

17,0

80947,9

1-0

3,8

1952

1800

0,78

2,96

203013,0

203013,0

0,31

1,18

80930,9

80930,9

л. Приходьки

5-4

0,5

113,4

1100

0,78

0,39

55,2

205249,3

0,60

0,30

42,4

82151

4-3

1,0

150

1800

0,78

0,78

315,9

205194,1

0,60

0,60

243,0

82108,6

3-2

0,7

283

1800

0,78

0,55

792,9

204878,2

0,60

0,42

605,5

81865,6

7-6

0,3

288

1100

0,78

0,23

209,8

205946,4

0,60

0,18

164,2

82702,7

6-2

0,4

544

1800

0,78

0,31

1651,3

205736,6

0,60

0,24

1278,4

82538,5

2-1

5,9

1201

1800

0,78

4,60

119430,8

204085,3

0,31

1,83

47512,7

81260,1

8-1

2,6

80

1800

0,78

2,03

233,9

84888,8

0,60

1,56

179,7

33927,1

1-0

3,8

1260,5

1800

0,78

2,96

84654,5

84654,5

0,31

1,18

33747,4

33747,4

л. МТФ

3-2

0,3

210

1500

0,78

0,23

152,1

42216,5

0,78

0,23

152,1

16787,3

2-1

0,3

834,5

1500

0,78

0,23

2402,5

42064,4

0,31

0,09

940,1

16635,2

4-1

0,9

320

1800

0,78

0,70

1290,2

40952,1

0,60

0,54

995,3

16690,4

1-0

2,4

1085,5

1800

0,78

1,87

39661,9

39661,9

0,31

0,74

15695,1

15695,1

л. Харьковці

3-2

1,2

113,4

1100

0,78

0,94

133,0

25716,4

0,78

0,94

133,0

25716,4

5-2

0,2

525

1500

0,78

0,16

661,5

26244,9

0,60

0,12

496,1

26079,5

2-1

0,2

715,5

1800

0,60

0,12

1105,8

25583,4

0,60

0,12

1105,8

25583,4

4-1

0,5

113,4

1100

1,26

0,63

89,1

24566,7

0,78

0,39

55,2

24532,8

1-0

4,1

743,5

1800

0,6

2,46

24477,6

24477,6

0,60

2,46

24477,6

24477,6

л. Високе

3-2

3,0

113,4

1100

0,78

2,34

331,0

10209,3

0,78

2,34

331,0

6267,3

7-6

0,4

320

1800

0,78

0,31

571,4

11355,9

0,60

0,24

442,4

7080,3

6-2

0,4

403

1800

0,78

0,31

906,2

10784,5

0,60

0,24

701,6

6637,9

2-1

0,6

486

1800

0,60

0,36

1530,6

9878,3

0,60

0,36

1530,6

5936,3

5-4

0,2

320

1800

0,78

0,16

294,9

13414

0,60

0,12

221,2

8281,6

4-1

0,6

751

1800

0,78

0,47

4771,4

13119,1

0,60

0,36

3654,7

8060,4

1-0

0,6

1135

1800

0,60

0,36

8347,7

8347,7

0,31

0,19

4405,7

4405,7Зниження втрат електроенергії визначається за формулою:
і   іcт .- ін.   іст. 100%, (4.2)
де: іст втрати електроенергії в і-й лінії зі старими проводами, (кВтгод)/рік;

ін втрати електроенергії в і-й лінії з новими проводами, (кВтгод)/рік.
л. Шкурати: ш = (( 9115 - 6967,4 ) / 9115) ∙ 100% = 23,6%.

л. Деймановка: д = ((211768,9 - 85434,2)/211768,9)∙100% = 59,7%.

л. Приходьки: п = (( 205946,4 - 82702,7 ) / 205946,4) ∙ 100% = 59,8%.

л. МТФ: м = (( 42216,5 - 16787,3 ) / 42216,5 ) ∙ 100% =60,2%.

л. Харьковці: х = (( 26244,9- 26079,5) / 26244,9) ∙100% =0,6%.

л. Високе: в = (( 13414-8281,6) / 13414) ∙ 100% =38,3%.

Вартість річних втрат електроенергії розраховується за формулою:
Cі=іc, (4.3)
де: івтрати електроенергії в і-й лінії зі старими і новими проводами, кВтгод/рік;

cвартість електроенергії, грн/(кВтгод).

Приймаємо с=0,29грн/(кВтгод).
л. Шкурати: Cш = 9115∙0,29=2643,35 грн/рік.

Cш=6967,4∙0,29=2020,55 грн/рік.

Cш=2643,35-2020,55=622,8 грн/рік.

л. Деймановка: Cд=211768,9 ∙0,29=61413,0 грн/рік.

Cд=85434,2∙0,29=24775,9 грн/рік.

Cд=61413,0-24775,9=36637,1 грн/рік.

л. Приходьки: Cп=205946,4∙0,29=59724,5 грн/рік.

Cп=82702,7 ∙0,29=23983,8 грн/рік.

Cп=59724,5-23983,8=35740,7 грн/рік.

л. МТФ: Cм=42216,5 ∙0,29=12242,8 грн/рік.

Cм=16787,3 ∙0,29=4868,3 грн/рік.

Cм=12242,8-4868,3=7374,5 грн/рік.
л. Харьковці: Cх=26244,9∙0,29=7611,0 грн/рік.

Cх=26079,5∙0,29=7563,1 грн/рік.

Cх=7611,0-7563,1=47,9 грн/рік.

л. Високе: Cв=13414∙0,29=3890,1 грн/рік.

Cв=8281,6∙0,29=2401,7 грн/рік.

Cв=3890,1-2401,7=1488,4 грн/рік.

Вищенаведені розрахунки показують, що середнє значення зниження втрат електроенергії, після заміни проводів в повітряних лініях, складає приблизно 40,4%, а вартість річних втрат електроенергії в середньму знизилась на13651,9 грн/рік.
1   2   3Скачать файл (3077.1 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru