Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Дипломная работа - Розробка повного виготовлення деталі Стакан - файл Записка-.doc


Загрузка...
Дипломная работа - Розробка повного виготовлення деталі Стакан
скачать (468.5 kb.)

Доступные файлы (22):

10.CDW
11.DOC72kb.09.01.2004 00:37скачать
1.CDW
2.DOC68kb.09.01.2004 00:37скачать
~$3.CD~
3.CDW
4.CDW
5.CDW
6.CDW
7.CDW
8.CDW
9.CDW
9.DOC558kb.30.04.2008 22:13скачать
EKONOM.DOC567kb.09.01.2004 00:37скачать
ORGANIZ.DOC33kb.09.01.2004 00:37скачать
~$`SKOBA.CD~
`SKOBA.CDW
STAKAN.bak
STAKAN.CDW
~$STAKAN.M3~
STAKAN.M3D
Записка-.doc554kb.30.05.2008 23:49скачать

Записка-.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...

1. Загальна частина.


  1. Вступ.

Завдання керівників та організаторів машинобудівного виробництва полягає в тому, щоб мережа середніх та малих підприємств, що спеціалізується на виробництві деталей, вузлів, модулів сучасної техніки. Така практика виправдала себе в машинобудуванні розвинених країн Заходу. Ця мережа - необхідна “інфраструктура” сучасного машинобудування. Разом з спеціалізованим виробництвом заготівок, інструментів, оснастки вона повинна складати ядро комплексу галузей загально машинобудівного використання.

Підвищення виробництва праці досягається розподілом праці та спеціалізацією виробництва, насамперед, на базі функціонального підходу до проектування та виробництва техніки.

Важливою рисою моделі машинобудування в сучасних умовах повинно бути поєднання високо спеціалізованого виробництва функціональних вузлів та деталей техніки з сумлінними, культурним та кваліфікованим рівнем розробки технічних пристроїв.

Основні завдання, що стоять на даному етапі переходу економіки нашої країни до ринкових відносин, є: недопущення спаду об’єму випуску товарної продукції; підвищення частки товарів народного використання в об’ємі випуску товарної продукції; перехід на нові методи ведення господарства, в тому числі приватизація трудовими колективами малих та середніх підприємств; підвищення продуктивності праці за рахунок зміни відношення людей до праці, використання нового обладнання та нових технологій, що розвиваються по кооперації з розвиненими країнами; переорієнтація економіки на нові ринки збуту і як наслідок освоєння випуску нової продукції, яка відповідає світовим стандартам; перехід на міжнародну систему ISO загального машинобудування.

Вітчизняне машинобудування недостатньо забезпечене високоякісним інструментом, оснасткою, прогресивними швидкодіючими пристроями. В подальшому необхідно забезпечити значно випереджаючі темпи розвитку на Україні спеціалізованого виробництва інструментів та технологічної оснастки.

Головне завдання сучасного періоду - в тому, щоб не допустити розпад економіки, розпаду заводів, розриву зв’язків між підприємствами, подолати спад виробництва.  1. Опис виробу, в який входить деталь.


Деталь стакан 30.04.102 входить в вузол датчика токарного верстату з ЧПК 1В340Ф30. Через отвір 40Н7 проходить вал датчика.. 70h6 стакан встановлюється на корпус шпиндельної бабки і кріпиться до неї чотирма болтами М6. В отвір 70Н7 встановлюється датчик різьбонарізання і кріпиться до стакана чотирма болтами М6. Канавки Б та В являються технологічними і слугують для виходу шліфувального круга.. Камера 41 призначена для полегшення шліфування.


  1. Опис деталі з визначенням класу.


За своєю формою та розмірами деталь-стакан відноситься до класу втулок. Деталь є виробом середньої важкості. На деталі присутні точні поверхні 70h6, 40Н7, 70Н7. Інші поверхні виконані за 14 квалітетом. Присутні 4 отвори 6,6 та 4 отвори з різьбою М6 - 7Н. Є канавки для виходу шліфувального круга. Середня шорсткість поверхні стакана Rz 40.
^ 1.4. Характеристика матеріалу, хімічний склад та механічні властивості.
Для виготовленні деталі „Стакан” використовується конструкційна сталь марки 45 ГОСТ 1050 - 88, котра використовується для виготовлення деталей: шестерні, вали, муфти, втулки.

Хімічний склад та механічні властивості приведений в таблиці 1 та 2.

Хімічний склад сталі 45

Таблиця 1

Вуглець

Кремній

Марганець

Хром

Нікель

Фосфор

Сірка

0,40-0,50

0,17-0,37

0,50-0,80

0,3

0,3

Не > 0,04

Не > 0,04


Механічні властивості сталі 45

Таблиця 2

Твердість по Брінелю, НВ

До 217

Границя міцності при розтягненні, МПа, (кг∙с/мм2)

360 (36)

Границя міцності при згині, МПа, (кг∙с/мм2)

1 (10)

Відносне подовження, ,%

16

Відносне звуження поперечного перерізу, ,%

4


^ 1.5. Аналіз технологічності конструкції деталі по кількісним та якісним показникам.

Одним з факторів, що впливають на характер технологічного процесу, є аналіз технологічності конструкції деталі. Він виконується по двом показникам: якісному та кількісному.

^ Аналіз технологічності по якісним показникам :

Дана деталь відноситься до деталей класу „тіла обертання”, має конфігурацію середньої важкості. Поверхні 70h6 та 70Н7 забезпечують надійне базування та закріплення при обробці на верстатах. В якості заготовки можна використати штамповку із сталі 45, яка добре обробляється на металорізальних верстатах. Всі поверхні деталі доступні для обробки на металорізальних верстатах і виміру. Не технологічними є кутові канавки, які потребують спеціальний ріжучий інструмент. Всі розміри деталі, в основному, уніфіковані і не потребують великої кількості ріжучого інструменту. При обробці можуть бути використані типові техпроцеси.

В цілому по якісним показникам деталь технологічна.

^ Аналіз технологічності по кількісним показникам :

Таблиця 3

Найменування конструктивного елементу деталі (КЕД)

КЕД по вимогам точності

КЕД по шорсткості

(Ra)

(Rz)

6

7

14

1,25

20

40

Зовнішні циліндричні поверхні

1
4

1
4

Внутрішні циліндричні поверхні
2

2

2
2

Плоскі поверхні10

2
8

Канавки22

Різьбові отвори
44
Фаски33 • по коефіцієнту точності

(1)

де Аср - середній квалітет точності.
^ Показники кількісного виду технологічної конструкціїтодПо коефіцієнту точності деталь технологічна.

 • по коефіцієнту шорсткості :

(2)

де Бср - середня шорсткість в параметрах Ra.

40 Rz = 12,5 Ra 20 Rz = 6,3 Ra

тодіПо коефіцієнту шорсткості деталь технологічна.

Висновок: Деталь “стакан” є технологічною по кількісним та якісним показникам.
^ 1.6. Аналіз технологічних вимог.

Склад технічних вимог:

Точність взаємного розміщення поверхонь деталі:

 • биття торця 105/70h6 по відношенню до поверхні Б не більше 0,02мм.

 • биття торця 105/70Н7 по відношенню до поверхні Б не більше 0,02мм.

 • биття поверхні 70h6 по відношенню до поверхні Б не більше 0,03мм.

 • биття поверхні 70Н7 по відношенню до поверхні Б не більше 0,03мм.

^ Методи їх досягнення:

Обробка деталі з найменшою кількістю пере установок та збереження єдиної бази на якнайбільшій кількості операцій. Виконати попереднє та кінцеве шліфування після попереднього та кінцевого точіння.

Засоби їх контролю:

Індикаторна голівка годинникового типу.

^ 1.7. Визначаємо тип виробництва та технологічної партії деталей.

Тип виробництва визначається в залежності від маси деталі та річної програми випуску.

Виробництво середньо серійне, так як для середньо серійного виробництва річна програма випуску деталей масою 2,03кг знаходиться в межах 1000-50000шт. Завданням на дипломний проект встановлена річна програма в 4500шт. Серійне виробництво характеризується обмеженою та номенклатурою, яка періодично повторюється. Вироби випускаються партіями.

Для середньо серійного типу виробництва розмір технологічної партії деталей, які обробляються одночасно і яка в подальшому використовується для визначення штучно-калькуляційного часу обчислюється за формулою:

шт. (3)

де N = 4500 шт. - річна програма випуску деталі;

t = 8 днів - кількість днів пролежування деталей в цеху;

Ф = 255 день - річний фонд робочого часу;

шт.

Приймаємо n = 142 шт.

Розмір технологічної партії „n” округлюємо в більшу сторону розміру, кратному річній програмі випуску деталей. Отже розмір технологічної партії приймаємо n = 150 шт. Розмір передаточної партії:

шт.

^ 2.ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА.
2.1. Вибір типу заготівки та обґрунтування методу її виготовлення.
2.1.1. Скорочений опис методу виготовлення заготівки та порівняння його з заводським.
В машинобудуванні використовуються початкові заготовки у вигляді круглого прокату, труб, поковок, штамповок, періодичного прокату, відливок та інші.

На вибір способу отримання заготівки впливають такі фактори:

- матеріал.

- фізико-механічні властивості матеріалу.

- об’єм випуску продукції.

- розміри та форма виробу.

- виробничі можливості.

На фірмі “БЕВЕРС” для виготовлення деталі “стакан” прийнята заготівка ­- прокат.

Прокат - процес зміни форми металу під тиском двох валків, які обертаються назустріч один одному на прокатному верстаті. Прокатні валки бувають різної форми в залежності від форми заготівки, яку необхідно отримати.

Для даної деталі я пропоную використати заготовку - штамповку. Перед штамповкою вихідний матеріал готують до обробки - виконують зачистку металу, розрізають на частини, вибирають температурний режим та тип нагрівального пристрою.
^ 2.1.2. Вибір загальних припусків.
Для виготовлення заданої деталі можна використати 2 наступні варіанти заготовок:

 1. Прокат звичайної точності, круглого перерізу (Рис.1).

 2. Штамповка отримана на пресі (Рис.2).Рис. 1


Рис. 2
Вибираємо загальні припуски по ГОСТ 7505 - 79 та заносимо до таблиці 4.
Таблиця 4

Номінальний розмір

Шорсткість

Загальний припуск

Розрахунковий розмір

Прийнятий розмір

40Н7

1,25

1,5 · 2

37

37

51

Rz40

0.8 · 2

52.6

52.6

70h6

1,25

2 · 2

75

75

105

Rz40

1.25 · 2

107.5

107.5

80

Rz40

1.95 · 2

83.9

83.9

10

1.25

1.6 + 1.6

13.2±

13.2±

114

1.25

1.6 + 1.6

117.2±

117.2±


^ 2.1.3. Визначення коефіцієнту використання матеріалу
Коефіцієнт використання матеріалу визначаємо за формулою :

(4)

де Мд - маса деталі;

Мз - маса заготовки.

Розрахунок коефіцієнту використання матеріалу для заготовки із прокату.

Визначаємо розрахункову масу прокату:

(5)

де d - діаметр заготовки;

l - довжина заготовки.

кг.

Тоді коефіцієнт використання матеріалу становитиме:Розрахунок коефіцієнту використання матеріалу для заготовки штамповки.

(6)

Отже маса заготовки дорівнює:


кг.
Тоді коефіцієнт використання матеріалу становитиме:Висновок: заготівка виконана за варіантом 2 - більш економічна.


   1. Технічні вимоги до заготівки.


Технічні вимоги до заготівки встановлює ГОСТ 2590-80:

 1. Марка сталі, хімічний склад, механічні властивості повинні відповідати вимогам

ГОСТ 4543-80.

 1. Не вказані радіуси заокруглень 2...3 мм.

 2. Штамповочні нахили 5°.

 3. Поверхневі дефекти допускаються на глибину не більше 0,5 фактичного припуску на механічну обробку.


^ 2.1.5. Економічне обґрунтування вибору заготівки
Визначаємо вартість заготівки із прокату за формулою:
(7)

де С – ціна за тону прокату (С = 790 грн.)

Ср – ціна різання заготовки (Ср = 0,7 грн.)


Визначаємо вартість заготі

вки штамповки за формулою:

(8)

де С – ціна за тону штамповки (С = 1300 грн.)

К1, К2, К3, – коефіцієнти серійності, маси і складності заготовки (К1 = 1, К2 = 1,64,

К3 = 0,77 )

­
2.1.6. Висновок

Тип заготовки

СЗАГ

КВМ

Прокат

7,25

0,25

Штампова

5,99

0,7
  1   2   3Скачать файл (468.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации