Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

КЭС 3600 - файл Баклан.doc


КЭС 3600
скачать (589.2 kb.)

Доступные файлы (1):

Баклан.doc1673kb.18.12.2008 00:49скачать

содержание
Загрузка...

Баклан.doc

1   2   3   4
Реклама MarketGid:
Загрузка...Таблиця 7.2 Кошторисно-фінансовий розрахунок капітальних вкладень в

споруду КЕС 3×800 МВт, що працює на газо-мазуті


№ розділу розділу

Найменування розділів і витрат

Кошторисна вартість, млн. грн

Питомі кап. вкладення, грн/кВт

Будівельні роботи

Монтажні роботи

Устаткування

Інші

ВСЬОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Підготовка території будівництва

7,52

1,19

0,4

10,7

19,82

8,25

2

Об'єкти виробничого призначення:

- головний корпус

- димарі

-електротехнічні пристрої

-паливне господарство

-технічне водопостачання79,5

17,44

3,83

10,49

47,5288,5

2,46

2,05

2,38

7,92262,5

0,62

19,68

6,93

23,76


430,5

20,52

25,56

19,8

79,2179,38

8,55

10,65

8,25

33

3

Об'єкти підсобного виробничого і обслуговуючого призначення

10,1

1,84

6,43
18,37

7,85

4

Об'єкти енергетичного господарства

В енергетиці цей розділ опускається

5

Об'єкти транспортного господарства і зв'язку

13,81

2,12

5,31
21,24

8,85

6

Зовнішні мережі і споруди

17,08

0,55

0,73
18,36

7,65

7

Впорядкування території

2,7

0,93,6

1,5
^ Разом по розділах 1-7

656,95

273,73

8

Тимчасові будівлі і споруди

19,71

8,21

9

Інші роботи і витрати

32,85

13,69
^ Разом по розділах 1-9

709,51

295,63

10

Утримання дирекції будуємої

35,48

14,78

11

Підготовка експлуатаційних кадрів

12

Проектно-дослідницькі роботи
^ Разом по розділах 1-12

744,99

310,41
Непередбачені роботи і витрати

37,25

15,52
^ Разом по КФР

782,24

325,93
Зворотні суми

9,85

4,11
^ Всього по КФР за вирахуванням зворотних сум

772,39

321,82


^ 8. ЗАГАЛЬНЕ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
8.1 Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, санітарно-гігієчних, організаційно-технічних, лікувально-профілактичних заходів та засобів, що направлені на збереження життя, здоров’я та працездатності людини у процесі праці.

Головним об’єктом дослідження охорони праці є людина у процесі праці, виробниче середовище та обстановка, взаємозв’язок людини з промисловим обладнанням, технологічними процесами, організація праці та виробництва.

8.2 Аналіз небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що наявні в умовах експлуатації КЕС, приведені в таблиці 8.1 з [8]
Таблиця 8.1 – Перелік шкідливих і небезпечних виробничих факторів і їхні джерела


Небезпечний (шкідливий) виробничий фактор

Джерело виникнення

Характер дії фактору на організм людини

Нормований параметр та його величина

1

2

3

4

Висока та надвисока електрична напруга, 380 В, 6 кВ, 20 кВ, 24 кВ, 35 кВ, 110 кВ, 330 кВ


Генератор, трансформатор

Термічна, біологічна, електролітична, механічна дія

Пороговий відчутливий

змінний

постійний

0,6-0,16 мА

5-7 мА

Пороговий, що не відпускає

змінний

постійний

10-15 мА

50-80 мА

Фібріляційний

змінний

постійний


продовження таблиці 8.1

1

2

3

4


100 мА

300 мА

Вибухо-пожежонебезпечність (СН42)

Ротор, статор

Виникають небезпечні фактори пожежі та вибуху

Див. табл. 8.3

Шкідливі речовини (H2,СH4,N2)

трубопроводи

Див. табл. 8.2

ГДК мг/м3 (див. табл. 8.2)

Несприятливий мікроклімат (підвищена температура поверхні обладнання та матеріалів

Паропроводи, підігрівач газу

Порушує терморегуляція організму

Припустимі оптимальні:

-температура, °С

- відносна вологість, %

- швидкість руху повітря, м/с

(див. табл. 8.4)

шум

Електротехнічні агрегати

Шумова хвороба, психологічна, фізіологічна дія

Рівень звукового тиску LР, дБ;

рівень звуку LА, дБА

LА=80 дБА

вібрація

Електротехнічні агрегати

вібраційна хвороба, діє на ц.н.с.

Віброшвидкість, м/с

Віброприскорення, м/с2 або їх рівень LV, La, дБ

LV=92 дБ


8.3 Токсилогічна характеристика речовин і матеріалів, що утворюються у проектованому виробництві приведена в таблиці 8.2

Таблиця 8.2-Характеристика речовин і матеріалів, що утворюються у виробництві


Найменування речовини

ГДК у повітрі робочої зони, мг/м3

ГОСТ 12.1.005

Характер дії речовини на організм людини

Перша допомога і міри безпеки

CH4

300

На організм оказує задушливу дію через недолік кисню

Потерпілого винести на свіже повітря, звільнити від частин одягу, що стискають. При порушені дихання робити штучне дихання. Кисневий ізолюючий протигаз КИП-7, шланговий ПШ-2, ПШ-4

N2

_

Оказує задушливу дію на організм людини при недоліку кисню. Фізіологічно інертний, при атмосферному тиску надлишок азоту знижує парціальний тиск кисню, приводячи до задухи

Постраждалому необхідно робити штучне дихання, давати вдихати кисень, викликати швидку допомогу. Шланговий чи кисневий ізолюючий протигаз

H2

_

При високих концентраціях у повітрі викликає задуху через зменшення парціального тиску кисню. Фізіологічно інертний газ

Потерпілого винести на свіже повітря, робити штучне дихання. Шланговий протигаз ПШ-1,ПШ-2


8.4 Характеристика пожежовибухонебезпечностих властивостей матеріалів на ведена в таблиці 8.3

Найменування речовини (матеріалу продукту)

Характеристика пожежно вибухонебезпечності

Показники пожежно і вибухонебезпечності

ГОСТ 12.1.044-89*[ ]

Категорія і група вибухонебезпечної суміші

ГОСТ12.1.011-78*[ ]

tсум.займ.,

°C

НКПР

ВКПР

% об

H2

CH4

ГГ

ГГ

510

537

5

5,3

80

15

IIC, Т1

IIA, Т1
Таблиця 8.3- Характеристика пожежно вибухової і пожежної небезпеки речовин і матеріалів, що обертаються в виробництві
8.5 Відповідно до НАПБ Б05.007-86 виробничі приміщення по вибухопожежній і пожежній небезпеці відносяться до категорії А, тому що у виробничих приміщеннях обертаються горючі гази.

Згідно ДБН В.1.1-7-02 ступінь вогнестійкості виробничих приміщень I, II

Відповідно до ПУЕ-87 приміщення цеху по ступені ураження електричним струмом відноситься до особливо небезпечних, тому що виділяється хімічно-активне середовище, яке руйнує ізоляцію струмоведучих частин обладнання, тому що мається з’єднання із землею металоконструкціями будинків, технологічними апаратами, з однієї сторони, і металевий корпус електроустаткування з іншої, і температура повітря у приміщенні підвищена.

Клас зон приміщень 0, 1,2 згідно ДНАОП 0.00-1.32-01[10]
8.6 Ширина санітарно захищеної згідно санітарної класифікації виробництв ДНАОП 0.03-3.01-71   1000м
8.7 Метеорологічні умови обрані відповідно до вимог ДСН 3.3.6.042-99 з урахуванням категорії робіт з енерговитрат і періоду року.

Обрані параметри мікроклімату приведені в таблиці 8.4
Таблиця 8.4-Припустимі параметри метеорологічних умов


Категорія робіт з енерговитрат

Період року

Температура,

°C

Відносна вологість % не більш

Швидкість руху повітря, м/с не більш

Середньої важкості IIа

Холодний

17-23

75

0,3

Теплий

18-27

65 (при 26°C)

0,2-0,4


Для забезпечення параметрів мікроклімату, зазначених у таблиці 8.4, у виробничих приміщеннях передбачені наступні заходи:

1)застосування згідно СНіП 2.04.05-92 вентиляції, опалення в холодний період року;

2)герметизація устаткування (генератор, трансформатор);

3)теплоізоляція (трубопроводи, паропроводи)
8.8 Характеристика виробничого освітлення наведена в таблиці 8.5
Таблиця 8.5- Характеристика виробничого освітлення


Характеристика зорової роботи

Розряд і під розряд зорової роботи

Природне освітлення

Штучне освітлення

вид

е%

вид

Еmin, лк

Джерела світла,

тип світильника

Середньою точності

IVг

сполучне

0,9

комбіноване

300

Н>6 дугові ртутні лампи ДРЛ-250,

ГсРМ-25

За умови, що приміщення цеху знаходиться у IV поясі клімату, то
е·m·c
де е- нормоване значення коефіцієнту природної освітленості для III поясу світлового клімату, дорівнює 0,9 (для міст України);

с- коефіцієнт сонячності клімату, дорівнює 1
е=0,9·0,9·1=0,8%
8.9 Заходи системи протипожежного захисту

1)наявність засобів попередження про пожежу: електрична пожежна сигналізація, телефонний зв'язок, радіо зв'язок і тому подібне;

2) застосування засобів пожежегасіння: зовнішній водопровід, автоматичні засоби пожежегасіння - спринклерні, первинні засоби пожежегасіння, приведені в таблиці 8.6
Таблиця 8.6- Первинні засоби пожежегасіння, обов'язкові на КЕС


Приміщення

Площа, м2

Первинні засоби пожежегасіння

кількість

Вогнигасний ефект

Електростанції і підстанції з виробничою категорією А

1000

Вуглекислі вогнегасники ручні ВВК-5

Повітрянно-пінні вогнегасники ВВП-10

10

Ящик з піском вмістимістю 0,5, 1,0, 3,0 м3, лопата волок, кошма або азбест (1×1×1,5, 2×2 м)


ВИСНОВОК
У дипломному проекті було виконано техніко-економічне порівняння двох варіантів головної схеми КЕС 3600 МВт, які відрізняються числом генераторів, що підключені до шин середньої напруги і місцями підключення резервних трансформаторів власних потреб, оскільки варіанти виявилися економічно рівнозначними, то обрали варіант який забезпечує більшу надійність, простоту монтажу і зручність обслуговування.

Застосування в схемі власних потреб нового покоління вакуумних вимикачів з магнітною клямкою фірми "ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК" дозволить значно зменшити експлуатаційні витрати і амортизаційні відрахування із-за простоти конструкції (вимикача і його приводу). Ці вакуумні вимикачі є надійнішими і з більшим терміном служби. Застосування на ВРП 110 кВ і 330 кВ елегазових вимикачів дозволить підвищити швидкодію відключення струмів к.з., що зменшить час протікання струмів к.з. та наслідки їх протікання для устаткування. Ці вимикачі вимагають менш обслуговування, отже, зниження експлуатаційних витрат і амортизаційних відрахувань.

При проектуванні для генераторів 800 МВт передбачено, що обмотки ротору і статору охолоджуються водою, це дозволяє:

- понизити пожежовибухонебезпечність на станції;

- поліпшити тепловідведення, унаслідок чого підвищити потужність генератору.

Згідно кошторисно-фінансового розрахунку кошторисна вартість промислового будівництва КЕС:

  для блоків 300 МВт – 349,3 грн/кВт;

  для блоків 800 МВт – 321,82 грн/кВт.

^ СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІНФОРМАЦІЇ


  1. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования. Учебное пособие для вузов–4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989.– 608 с.

  2. Рожков Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций. Учебник для техникумов – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

  3. Электрическая часть электростанций и подстанций. Учебник для вузов/ Под ред. С.В.Усова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1987. – 616 с.

  4. Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под ред. С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. Изд. 2-е, перераб. и доп.. М.: «Энергия», 1977.

  5. Гусев А.А.Новая серия вакуумных выключателей для промышленных электроустановок 6 10 кВ // Промышленная энергетика №3, 1999.   с.19 24.

  6. Проектирование электрической части станций и подстанций: Учеб. пособие для вузов/Ю.Б.Гук, В.В.Кантан, С.С.Петрова.  Л.: Энергоатомиздат. Ленингр. отделение, 1985. – 312 с.

  7. Методические указания по выполнению экономической части бакалаврской роботы по теме "Определение сметной стоимости строительства КЭС"/Сост. доцент Попазов Л.С. Харьков:ХГПУ,2000. 38 с.

  8. Закон України про охорону праці.
1   2   3   4Скачать файл (589.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru