Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Силлабус (учебная программа) дисциплины Основы электроники, радиотехники и телекоммуникации - 2 (на казахском языке) - файл 1.doc


Силлабус (учебная программа) дисциплины Основы электроники, радиотехники и телекоммуникации - 2 (на казахском языке)
скачать (241.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc242kb.20.12.2011 11:12скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылық Министрлігі

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ

«Радиотехника, электроника ж/е телекомуникациялар» кафедрасы


Бекітемін

«С. Сейфуллин атындағы

ҚАТУ» АҚ басқарма

төрағасының бірінші

орынбасары

А.М.Әбдіров _________

(аты-жөні) (қолы)

«__»_____________20__ ж.

Студентке арналған пәннің

бағдарламасы
(СИЛЛАБУС)


Пән «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2»

Бағыты Техника және Технологиялар

Мамандығы: 050719 және 5В050719- «Радиотехника, электроника және

телекоммуникациялар»Астана, 2010Авторлары: Алдашева Жанат Анарбайқызы- т.ғ.к., «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы

Наурыз Қаныш Жанабергенқызы - «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студенттерге арналған «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2» пәнінен бағдарламаны (силлабус) ҚР МБС (3.08.093-2004) және «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2» ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 23.12.2005 ж. №779 бұйрығына сәйкес типтік оқу бағдармамасына бойынша жоғары оқу орындарының 050719- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студеттерге арнап «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушылары т.ғ.к. аға оқытушы Ж.А. Алдашева, аға оқытушы Қ. Ж. Наурыз толықтырып өндеген.

«______» ________ 2010 ж. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының отырысында №___ хаттамасымен қаралды.

Кафедра меңгерушісі ________________ Ногай А.С.

Энергетика факультетінің әдістемелік комиссиясында «______» 2010 ж. № ________ хаттамасымен қаралды.

Әдістемелік комиссияның төрайымы ___________Есілбаева А.Ғ.


© С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 2010 ж.

^ 2. Пәннің жұмыс бағдарламасы (силлабусы)
2.1 Оқытушылар туралы мағлұмат
«Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар негіздері-2» пәнінен 2010-2011 оқу жылында «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» кафедрасы бойынша келесі оқытушылар құрамы қамтылған:

Алдашева Жанат Анарбайқызы, техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы (дәрістен, тәжірбиелік, зертханалық,өзіндік жұмыс сабақтарынан);

Наурыз Қаныш Жаңабергенқызы, аға оқытушы (силлабустың алғашқы нұсқасының авторы, көмекші оқытушы);

Жұмыс орны: С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ, энергетика факультеті «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» (525 кабинет) кафедрасы, байланыс телефоны: 48-53-54.

Сабақтар кестесі: Кафедраның сабақтар кестесі бойынша.

Қосымша сабақтар: Кафедраның қосымша сабақтар кестесі бойынша.

^ 2.2 Пән жайында
Пән аты: «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

негіздері-2» 4 семестрінде оқытылады.

Кредиттер саны - 4 кредит.

Бақылау формасы –емтихан.

Емтихан алу формасы –тесттілеу түрінде.

4 семестрде осы пән бойынша оқу жоспары бойынша келесі сабақтар (сағат) қаралған (кесте-1):
Кесте-1 Пән бойынша оқу жоспарына сәйкес сабақтар


Семестр

Дәрістер


Тәжірибелік жұмыстар

Зертханалық жұмыстар


СӨОЖ*

СӨЖ*

барлығы

4

30

15

15

60

60

180Ескерту:

1)*СӨОЖ- оқытушы көмегімен орындалатын өзіндік жұмыс;

2)СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Ал, оқу сағаттарының 4-семестрде бөлінуі төмендегі кестеде келтірілген

(2 кесте).

Кесте 2 Оқу сағаттарының 4 семестрдегі бөлінуі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

барлығы

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2

Аралық бақылау

2

2

2

2

2

2

2

30

Тәжірибелік

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Зертханалық

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СӨОЖ*

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

СӨЖ*

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

Барлығы

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

180^ 3. Курстың алдыңғы реквизиттері
Студенттердің «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2» пәнін терең және сапалы түсіну үшін жоғары математика, физика, информатика пәндерінен мектеп бағдарламасыменен қатар 1-курсте өткен бөлімдерден білімдері қажет.

1)Жоғары математика пәнінен: дифференциал және интегральды есептеулер; Фурье қатарлары; ықтималдықтар теориясы және т.б.
^

2)Физикадан: тұрақты және айнымалы ток заңдары; айнымалы электромагниттік өріс теңдеуі және т.б.

3)Информатикадан: программалау негіздері, ЭЕМ, алгоритмдік тілдер және т.б. сұрақтарды білуі шарт.


4) «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар

негіздері-1», «Электроника ж/е аналогтық құрылғылар-1», «Электр тізбектері-1» пәндерінен алынған білімдері қажет.

^ 4.Курс соңынан болатын реквизиттер
Осы пәннен алған білімдер, 3 және 4 курстердегі арнайы пәндерде жалғасын тауып, тереңдетіле оқытылады Атап айтқанда: «Электр байланысы теориясы», «Сымсыз байланыс технологиясы», «Цифрлық байланыс технологиясы», «Цифрлық құрылғылар және микропроцессорлар», «Электромагниттік толқындардың таралу теориясы» және тағы да басқа пәндер.

^ 5.Пән туралы қысқаша мағлұматтар
«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2» пәнінің мақсаты – радиотехника, телекоммуникациялық технологиялар, телекоммуникациялық желілер мен жүйелерді құрудың негіздерін үйреніп және сигналдарды беру, қабылдау, өңдеу туралы түсініктер беру. Сонымен қатар, студенттерді телекоммуникация мен радиотехника салаларының жаңа стандарттары, технологиялары, оның даму тенденциясы сияқты және де басқа сұрақтармен таныстыру.

Пәннің есебі:

-студенттердің радиотехника ж/е инфокоммуникациялы телекоммуникациялық технологиялар жайында, радиотехника, телекоммуникация саларының дамуын, интелектуальды цифрлық желілер және т.б. сұрақтар бойынша түсініктерінің болуы;

-радиотехникалық құрылғылармен телекоммуникациялық жүйелер мен желілердегі сигналдарды беру, түрлендіру, өңдеудегі болатын үрдістерді түсіну;

-радиотехникалық құрылғылар, көпарналы жүйелердің құрылу принциптерін, сигналдарды берудің, түрлендірудің түрлерін білу.


^ 6. Пән мазмұны
6.1 Дәрістік сабақтар тізімі


Дәріс аты

Көлемі,

сағ.Әдебиттер

Ағымдық

бақылау

балы **

1

2

3

4

5
Радиотехника және телекоммуникациялар

30 с.
5б.
Кіріспе. Радиотехника және телекоммуникацияның ғылым, техника мен технологияларды дамытудағы орны. Оның даму жолы мен перспективасы.

2

[2], [7], [9],[10], [11], [12], [13], [14],[15], [16], [17], [18], [19],

0,34
1.Радиотехника негіздері.


1.1

Радиобайланыс пен телехабарлар таратымындағы қолданылатын сигналдардың түрлері. Радиосигналдар. Түрлерімен анықтамасы. Радиотолқындардың дипазоны. Радиобайланыс жүйесінің сұлбалық схемасы. Сигналдарды көрсетулері. Периодтық және периодты емес сигналдардың спектрі. Модуляцияланған сигналдар. Кездейсоқ сигналдар.

2

[8], [9],

[10], [11], [12],

[15],

[27], [40]


0,34

1.2

Радиотехникалық байланыс жүйелерінің сұлбасы және түрлері. Бірарналы радиотехникалық жүйелер. Өндірстік радиобайланыс жүйелері. Ұялы радиобайланыс жүйелері. Радиожиілік спектрдің қолдану ерекшеліктері. Радиорелелік радиобайланыс жүйелері. Транкгтік радиобайланыс жүйелері. Спутниктік байланыс жүйелері.

2

[23], [24],

[25], [32], [40]


0,34

1.3

Антенналы-фидерлі құрылғылар негіздері. Антенна параметрлері. Таржолақты және кеңжолақты сигналдарды беру және қабылдауға арналған антенна түрлері. Фазаланған антендік торшалар. Активті антенналар.

2

[9], [10],

[11], [12], [40]


0,34

1.4

Теледидарлама негіздері.

Көрсетілімдерді қабылдаудың ерекшеліктері. Ақ-қара және түрлі-түсті телевидение. Теледидарлама көрсетілімдердің құрылуы. Телетаратылым және бейне жазу (видеожазу) стандарттары. Телевизиялық қабылдағыштармен видеотехника (бейнетехника).

2

[13], [32],

[40]


0,34

1.5

Радиоқабылдағыш құрылғылары.

Радиоқабылдағыш құрылғыларының негізгі сипаттамалары мен түрлері. Толқындарды детектрлеу. Тіке күшейту радиоқабылдағышы. Супергетеродинді радиоқабылдағыш (амплитудалы және жиілікті модуляциялы). Радиоқабылдағыштың кіріс тізбегі. Радиоқабылдағыштың гетеродин жиілігін автоматты түрде өзгерту.

2

[12], [22],

[33], [40]


0,34

1.6

Радиотаратушы құрылғылары негіздері.

Радиотаратушы құрылғыларының негізгі көрсеткіштерімен түрлері. Әртүрлі радиотаратушылардағы радиосигналдардың құрылуы. Радиотаратушы құрылғыларының түрі. Жиілік синтезеторы.

2

[11], [22],

[33], [40]


0,34
2.Телекоммуникация негіздері


2.1

Телекоммуникациялық жүйелер.


2.1.1

Телекоммуникациялық жүйелердің жалпы сипаттамасы (электр байланысының). Телекоммуникациялық жүйелердің сұлбасы, құрылу принциптері мен түрлері. Сигналдарды берудің симметриялы, коаксиальды және оптикалық ортасы.

2

[14], [15],[16], [17], [18],[19], [26], [29],

[31], [32],[33], [40]

0,34

2.1.2

Сигналдарды және шуылдардың беру және түрлендіруі. Хабар түрлерімен оның сипаттамалары. Аналогты сигналдардың цифрлы түрге айналуы және керісінше түрленуі (АЦТ және ЦАТ). ИКМ – импульсты – кодты модуляция. Цифрлы ИКМ сигналдар. АЦТ және ЦАТ-ң халықаралық стандарттары. Телекоммуникациялық жүйелердегі сигналдармен шуылдардың түрлері және олардың математикалық модельдері.

2

[14], [15], [18],

[32], [40]


0,34

2.1.3

Көпарналы телекоммуникациялық жүйелері. Көпараналы жүйелердің сұлбасы және құрылу принциптері. Сигналдарды мультиплекстеу және демультиплекстеу әдістері. Арна құрғыш жүйелер, беру трактісін құрумен аралық пунктерді құру.

2

[15], [16], [17],

[26], [32], [40]

0,34

2.1.4

Цифрлы телекоммуникациялық желілер. Цифрлы тарату жүйелерінің түрлері. Олардың аналогты тарату жүйелеріне қарағандығы ерекшеліктері. Кодтау, синхрондау жайымен цикл сұлбасы, цифрлы сигналдарды регенерациялау (ИКМ-30 мысалында). PDH – ерекшеліктері. SDH – ерекшеліктері. Салыстырмалы сипаттама. Талшықты-оптикалық байланыс жүйелері.

2

[15], [16], [17],

[26], [32], [40]

0,34

2.2

Телекоммуникация желілерімен коммутация жүйелері.


2.2.1

Желілерді құрудың принциптерімен сәулеті. Негізгі анықтамалармен түсініктер. Ақпараттық желілердің негізгі сипаттамасы. Коммуникативтік желілердің логикалық сұлбасы. Телекоммуникациялық жүйелермен желілердің стандарттары.

2

[6], [19], [20],

[32], [40]

[14], [28], [31],

[32], [40]

0,34

2.2.2

Байланыс арналарымен оның математикалық моделі. «Арна» анықтамасы. Арна түрлері. Арнаның математикалық моделі. Арна таратуының сапалылығының көрсеткіштері.

2

[8], [14], [15],

[27], [32], [40]

0,34

2.2.3

Телекоммуникациялық желілердегі ақпараттарды таратудың әдістері. Коммутация түрлері. Айырмашылықтары мен ерекшеліктері. Осы коммутациялы желілердегі жоғалтулар, ұсталымдар және желіге шектен тыс түсетін жүктемелер. Дестелі коммутациялы желілердегі ақпараттар ағынын басқаруды ұйымдастыру.

2

[14], [18], [29],

[32], [40]

0,34

2.2.4

Цифрлы телекоммуникация желілеріндегі интеграция және конвергенция мәселелері. Кез-келген хабарларды беруге арналған универсальды цифрлы технологиялар негізгі және қосымша қызмет түрлері. ISDN – желілері. STM және ATM – режимдері. Интелектуальды желілері туралы түсініктер. NGN желісі. Телекоммуникация желілеріндегі барлық байланыс түрлерінің бірігуі (конвергенциясы).

2

[19], [30],

[32], [40]

0,34
Барлығы

30
5**Ескерту: Дәрістік сабақтар бойынша (4-семестрде) -30 сағат, барлық сабақтардың максимал балы-10б; минимал-5 б

^ 6.2 Зертханалық сабақтар тізіміЖұмыстар аты


Көлемі,

сағ.


Әдебиттер, әдістемелік нұсқаулар

Ағымдық

бақылау

балы **

1

2

3

4

«РЭ ж/е Т негіздері-2»


Техника және өрт қауіпсіздігінен нұсқау өткізу

1
0,5

Зертханалық жұмыс №1. Уақыт бойынша арналарды бөлу қолданылатын көп арналы жүйелерді зерттеу. Котельников теоремасы.

2

[14], [15], [35], [40]

1

Зертханалық жұмыс №2. Аналогты-цифрлы түрлендіргіштер.

2

[14], [15], [35], [40]

1

Зертханалық жұмыс №3. Цифрлы-аналогты түрлендіргіштер.

2

[14], [15], [35], [40]

1

Зертханалық жұмыс №4. Талшықты-оптикалық байланыс жолдарын құру принциптері.

2

[15], [17], [26], [40]

1

Зертханалық жұмыс №5. Электромагниттік телефонды зерттеу.

2

[14], [18], [40]

1

Зертханалық жұмыс №6. Микрофонды зерттеу.

2

[14], [18], [40]

1

Зертханалық жұмыс №7. Телефон аппаратын зерттеу.

2

[14], [18], [40]

1

Барлығы

15
7,5**Ескерту: Зертханалық сабақтар бойынша (4-семестрде) -15 сағат, барлық сабақтардың максимал балы-10б; минимал-5 б.


^ 6.3 Тәжірбиелік сабақтар тізіміЖұмыстар аты


Көлемі,

сағ.


Әдебиттер,

әдістемелік нұсқаулар

Ағымдық

бақылау

балы **

«РЭ ж/е Т негіздері-2»


Тәжірбиелік сабақ №1. Модуляцияланған сигналдар. Олардың түрлері мен ерекшеліктеріменен танысу

1

[8], [15], [40], ӘН – (7.5)

0,5

Тәжірбиелік сабақ №2. Ұялы байланысты жоспарлау сұрақтарымен танысу

2

[23], [24], [40], ӘН – (7.2)

1

Тәжірбиелік сабақ №3. Радиобайланыс түрлерімен танысу.

2

[23], [24], [25],

[32], [40], ӘН – (5)

1

Тәжірбиелік сабақ №4. Сигналдарды беру орталарының сымды түрлері. Сапалық көрсеткіштерін табу.

2

[32], [40], ӘН – (4), (5), (6), (4)

(7.4), (7.5),1

1

Тәжірбиелік сабақ №5. Оптикалық-талшықты байланыс жолы. Сапалық көрсеткіштерін табу

2

[17], [26], [40], ӘН – (7.5)

1

Тәжірбиелік сабақ №6. Коммутациялық жүйелердің түрлері. Телефон желісін құрудағы коммутациялық жүйелердің алатын орнын және оларды кұру принциптерімен танысу.

2

[14], [18], [40], ӘН – (7.3), (7.5)

1

Тәжірбиелік сабақ №7. Жергілікті байланыс желісін құру принциптерімен танысу.

2

[14], [18], [40]

1

Тәжірбиелік сабақ №8. Жаңа заманғы желілер құру принциптерімен танысу.

2

[19], [27], [32]

[33] ,[40] ӘН – (3),

1

Барлығы:

15
7,5


**Ескерту: Тәжірбиелік сабақтар бойынша (4-семестрде) -15 сағат, барлық сабақтардың максимал балы-10б; минимал-5 б.

^ 7. Тапсырмаларды орындау графигі (СӨЖ, СӨОЖ)Тақырып атыӨзіндік жұмысқа

тапсырмаСӨЖ-ң мазмұны және мақсатыӘдебиетБақылау түрі

Өткіз.мерзімі,

апта

Бағалану

Балы**
РЭ ж/е Т негіздері -21

Радиобайланыс тарихы. Радиоқабылдағыш пен таратқыш түрлері

Радиотехника саласына үлес қосқан ғалымдар мен инженерлер өмірі.

Радиоқабылдағыш пен таратқыш түрлері

Радиоқабылдағыш пен таратқыш түрлері

[8], [9],

[10], [11], [12],

[15],

[27], [40]


Реферат дайындау, ауызша сұрау

2

0,35

2

Супергетеродинді радиожабдық. Жұмыс істеу принципі мен сұлбасы.

Супергетеродинді радиожабдық. Жұмыс істеу принципі мен сұлбасы.

Супергетеродинді радиожабдық сұлбасын келтіру

[8], [9],

[10], [11], [12],

[15],

[27], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

3

0,35

3

Антенналы-фидерлі құрылғылар. Оларға қойылатын талаптар.

Талаптарды білу

Антенналардың

салыстырмалы сипаттамаларын келтіру

[9], [10],

[11], [12], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

4

0,35

4

Антенна түрлері. Параметрлері мен бағыттағыш диаграммасы.


Бағыттағыш диаграммасын терең түсіну


Антеннаның барлық параметрлерін кесте түрінде дайындау

[9], [10],

[11], [12], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

5

0,35

5

Радиожабдықтардағы күшейткіштер. Оларға қойылатын талаптар.

Күшейкіштер, олардың түрлерін

білу.

Мысал ретінде кең тараған түріне тоқталу.

[8], [9],

[10], [11], [12],

[15],

[27], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

6

0,35

6

Сүзгілер, басқа да радиожабдық құрылғылары.

Олардың түрлері.

Бүкіл радиожабдық құрамын білу

Кесте түрінде барлық радиожабдық құрамына кіретін құрылғыларды беру

[8], [9],

[10], [11], [12],

[15],

[27], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

7

0,35

7

Радиотехника саласында болып жатқан жаңалықтар.

Оның болашақтағы даму концепциясы.

Жаңалықтардан хабардар болу

Болашақтағы радио технологиялар. Басты радиожабдық өндірушілер мен ғалымдардың ұсыныстары

[2], [7], [9]

[10], [11], [12], [13], [14],

[15], [16], [17], [18], [19],

[22], [23], [24], [25], [26],

[27], [28], [29], [30], [31],

[32], [33], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау

8

0,35

8

Желінің сәулеті мен құрылу принциптері. OSI моделінің ерекшеліктері.Телекоммуникация ауқымындағы ролі.

Негізі түсініктер мен анықтамалар. Хабарларды маршруттау ж/е селекция жасау. Коммутация түрлері.

OSI моделінің ерекшеліктері Деңгейлерінің маңызы, олардың жұмысы мен қызметтері.


[6], [19], [20],

[32], [40]

[14], [28], [31],

[32], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау
0,35

9

Телекоммуникациялық жүйелер мен желілердегі стандарттар түрі.

Хабар түрі мен оның сипаттамасы.

Телекоммуникациялық жүйелердегі сигналдармен шуылдардың математикалық моделі


[6], [19], [20],

[32], [40]

[14], [28], [31],

[32], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау

9

0,35

10

Аналогтық хабардың цифрлық формаға түрлендірілуі (уақыт бойынша дискреттеу, деңгейі бойынша кванттау, кодтау).

Аналогты цифрлы түрлендірудің іске асырылуы

Көпканалды жүйелердің түрлері мен сұлбалары.

PDH-технологиясы

SDH-технологиясы


[14], [15], [18],

[32], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

10

0,35

11


Цифрлы хабарларды аналогты формаға түрлендіру (декодтау, интеграциялау).

Цифрлы ISDN желісі. Құрылу принципі.

Цифрлы аналогты түрлендірудің стандарттары іске асырылуы.

PDH, SDH-технологиялары.Синхронды (STM) режім. Асинхронды ATM режімі.

Мультиплекстеу және демультиплекстеудің әдістері (жиілік бөлу бойынша, уақыт бойынша, кодты бөлу бойынша).

Цифрлы ISDN желісі. Оның кемшіліктері.

[14], [15], [18],

[32], [40]


Конспектілеу,

ауызша сұрау

11

0,35

12

NGN (Next Generation Networks) желілері.

NGN желілерін құру принципі мен сәулеті. Қойылатын талаптар.

Негізгі және қосымша қызметтерді ұйымдастыру.

Кемшіліктері мен қасиеттері. Классикалық үлгідегі

NGN-желісі.

[19], [30],

[32], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау

12

0,35

13

Телекоммуникациялық желілерді интеграциялау мен конвергенциялау.

Мұндай желілерге қойылатын талаптар.

Жалпыланған байланысты ұйымдастыру сұлбасы.

Интеграциялану мен конвергенциялану. Түсінік беру.

[19], [30],

[32], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау

13

0,35

14

Болашақтағы жаңа телекоммуникациялық және компьютерлік желілер мен жүйелер.

Мұндай желілерге қойылатын талаптар.

Болашақтағы мұндай желілер мен жүйелерге деген әртүрлі көзқарастарды сараптау. Басты жабдық өндірушілер мен ғалымдардың ұсыныстары

[19], [30],

[32], [40]

Конспектілеу,

ауызша сұрау

14

0,35
Барлығы
5

**Ескерту:Өздік сабақтар бойынша (4-семестрде) -60сағат, барлық сабақтардың максимал балы-10б; минимал-5 б.


7.1 – «РЭ ж/е Т негіздері-2» пәнінен тапсырмаларды орындау және тапсыру графигі
Атауы

Апта/Мерзімі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Теориялық оқытулар

Аралық бақылау

Емтихандық сессия

Ағымдық бақылау, с. і.:Дәрістер

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хТәжірбиелік

сабақтар

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хЗертханалық сабақтар

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хСОӨЖ

х

х

х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х

х

хАралық бақылау


1АрБ

2АрБ
РефератР

РҚортынды

бақылау (емтихан)
ҚБЕскерту: х – оқу сабақтарындағы ж/е СОӨЖ орындауын бақылау; 1АрБ – 1ші аралық бақылау; 2РК – 2ші аралық бақылау; Р – рефераттарды тапсыру; ҚБ – Қортынды бақылау (емтихан)

8. Әдебиеттер тізімі
^ 8.1. Негізгі әдебиеттер
1. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники.- М.: Лаборатория базовых знаний, 2000.

2.Першин В.Т. Основы радиоэлектроники и схемотехники.- Р.Д.: Высшее образование, Феникс,2006.

3.Травин Г.А. Основы схемотехники . (часть 2)- Н.:СибГУТиИ, 2006.

4.Микушин А.В., Сединин В.И. Схемотехника цифровых устройств (часть 1) Н.: СибГУТиИ, 2007.

5. Степанов А. Информатика.- М.: Высшая школа, 2004.

6. Соловьева Л.Ф. Сетевые технологии: Учебник-практикум.- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

7. Нефедов В.И. Основы радиоэлектроники.- М.: Высшая школа, 2004.

8. Панфилов И.П., Дырда В.Е. Теория электрической связи.- М.: Радио и связь, 1991.

9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы.- М.: Высшая школа, 2000.

10. Ерохин Г.А. и др. Антенно-фидерные устройства и распространение радиоволн.- М.: Радио и связь, 1996.

11. Радиопередающие устройства/Под ред. В.В. Шахгильдяна.- М.: Радио и связь, 1995.

12. Головин О.В. Радиоприемные устройства.- М.: Горячая линия-Телеком, 2002.

13. Телевидение/Под ред. В.Е. Джаконии.- М.: Радио и связь, 2002.

14. Беллами Дж. Цифровая телефония. Пер. с англ.- М.: Радио и связь, 1996.

15. Цифровые и аналоговые системы передачи/Под ред. В.И. Иванова.- М.: Горячая линия-Телеком, 2005.

16. Слепов Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH.- М.: Эко-Трендз, 1998.

17. Убайдуллаев Р.Р. Волоконно- оптические сети.- М.: Эко-Трендз, 2000.

18. Баркун М.А., Ходасевич О.Р. Цифровые системы синхронной коммутации.- М.: Радио и связь, 2001.

19. Лазарев В.Г. Интеллектуальные цифровые сети: Справочник/Под ред. Н.А. Кузнецова.- М.: Финансы и статистика, 1996.

^ 8.2. Қосымша әдебиеттер
20. Основы современных компьютерных технологий/ Под ред. А.Д. Хомоненко.- СПб.: Корона принт,2005.

21. Гук М. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия.- СПб.: Питер, 2000.

22. Пестряков В.Б. Радиотехнические системы.- М.: Радио и связь, 1995.

23. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи.- М.: Эко-Трендз, 1997.

24. Карташевский В.Г. Сети подвижной связи.- М.: Эко-Трендз, 2001.

25. Горностаев Ю.М. и др. Перспективные спутниковые системы связи.-М.: Горячая линия-Телеком, 2000.

26. Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи.- М.: Радио и связь, 2003.

27. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Пер с англ.- М.: Изд. дом Вильямс, 2003.

28. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ.- М.: Радио и связь 2000.

29. Гаранин М.В. Системы и сети передачи информации.- М.: Радио и связь, 2001.

30. Кох Р., Яновский Г. Эволюция и конвергенция в электросвязи.- М.: Радио и связь, 2001.

31. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи.- М.: Радио и связь, 1998.

32. Норенков И.П., Трудоношин В.А. Телекоммуникационные технологии и сети.- М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000.

33. Перспективные телекоммуникационные технологии/Под ред. Л.Д. Реймана.- М.: МАС, 2001.

34. Елягин С.В. Основы схемотехники. Сборник лабораторных работ.-У.: УГТУ.,2001.

35. Карлащук В.И. Электронная лаборатория на IBM PC.Программа Electronics Workbench и ее применение.-М.:Солон-Р,1999.

36. Микушин А.В., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры (часть 1).Н.: СибГУТиИ, 2004.

37. Микушин А.В., Сединин В.И. Цифровые устройства и микропроцессоры (часть 2).Н.: СибГУТиИ, 2004.

38. Нефедова Н.В. Карманный справочник по электронике и электротехнике . Р.Д.: Феникс, 2007.

39. Пшенин Е.С. Теоретические основы защиты информации., А.: КазНТУ, 2000.

40.http:/www.intuit.ru/

41.Интернеттің басқада ресурстары.

^ 8.3. Жабдықтар (қосымша материалдар мен құрылғылар)
1. Компьютер сыныбы, ауд 504; 504а, 508;

2.Зертханалық стенділер, ауд. 504а, 501;

3. Жаңа телекоммуникациялық технологиялар жабдығы, 504;

4.Кабель үлгілері көрсетілген стенділер, ауд. 503;

5.Аналогты тығыздау жүйесі К-60, 504а;

4.Electroniks Worrbensh бағдарламасы, 504; 504а, 508;

5.Сабақтарды қызықты өткізуге бағытталған қосымша презентациялық материалдар, видеофильмдер топтамасы.

6 «Cables» кабель параметрлерін есептеуді тиімдендіретін арнайы бағдарлама (компьютер сыныптары)

7 Қосымша әдістемелік нұсқаулар ж/е оқу құралдары:

7.1.Практическое руководство по изучению, разработке и исполнению беспроводных ЛВС стандарта 802.11.(Авторы Рошан, Пэджман и др.) изд. Вильямс, 296 стр. На базе оборудования фирмы Cisco.

7.2 Учебное пособие сотовой компании «Билайн» (краткий курс лекции, основные расчетные формулы и примеры решения задач).

7.3 Богуславская М.П. Учебное пособие по выполенеию лабораторных работ по «Автоматической коммутации» А.: КазАТК,2004 г.

7.4 Амренов С.А. Методические указания по лабораторной работе «Изучение конструкцию и маркировку кабелей связи», А.: ААТУ.1999г.

7.5 Методические указания по выполнению комплексных лабораторных работ (к стендам 504а и 501 ауд.).

^ 9. Курстың саясаты

Пәнді оқитын студенттерге қойылатын талаптар:

-пәннің қоңырау, сабақ және үзіліс кезінің тәртібін қатаң сақтау;

-сабақ кезінде әңгімелеспеу, бөтен әдебиеттерді оқымау, темекі тартпау, тамақ қабылдамау, сағыз шайнамау және мобильді телефондарды сөндіру қажет;

-жоғары оқу орнының мүлігін және тазалығын сақтау;

-сабақтау қалмау және кешікпеу. Кешіккен студенттер сабаққа жіберілмейді. Себепсіз қалған сабақтар кафедра тағайындаған уақыт бойынша өткізіледі;

-барлық кезде сабақтарға дайындалу; Тапсырмалар дер кезінде орындалып, қорғалуы шарт; Уақытында орындалып, қорғалмаған сабақтардан төмен бағаланады;

-оқу үрдісінде белсенді қатысу;

-өзін-өзі әрқашанда дамытуға, мәдениетін көтеруге міндетті; Сонымен қатар, курстастарымен, оқытушыларыменен және т.б. қызметкерлерді сыйлау, кешірімді, кішіпейіл болу;

-интеллектуальды меншік заңын орындау, яғни бақылаудың барлық түрінде осы заңды сақтау.

^ 10. Білім бағасы туралы ақпарат
Студенттердің білім бағалаудың негізгі критерийлері:

-әртүрлі есептердің алгоритимдерін шеше білу және тәжірибе жүзінде қолдану;

-барлық жұмыстардың жасалу кестесін қатаң сақтау;

-сабақтардан сапалы конспект жүргізу (өзіндік жұмыстары бойынша);

-жұмыстарды тапсыру кестесін қатаң сақтау;

-белгіленген уақытында тапсырылған жұмыс «өте жақсы» бағасымен бағаланып, ең жоғары балл қойылады; «үш» деген баға қойылған жұмыс ең аз балменен бағаланады (әрбір кешіккен жұмысқа апта сайын 7% төмендетіледі, бірақ жалпы балл 50% төмен болмауы шарт); Жұмыстардың ең соңғы тапсыру уақыты - емтиханға 3 күн қалған күні болып белгіленеді;

Пәннен жалпы баға семестр бойынша жиналған балмен қоса, емтихан кезінде алынған бағадан тұрады.

Бақылау формалары төмендегідей:

-күнделікті бақылау: лекцияларға бару; конспектілер жүргізу, зертхана жұмысын орындау және қорғау.

-өзіндік жұмыстарды орындау, өзіндік жұмыстарға арналған тақырыптарды қорғау;

-аралық бақылау семестр бойынша бақылау қарастырылған.

-түйіндеу (қортынды) бақылауы. Мұнда пән бойынша тестілеу немесе классикалық үлгі түрінде емтихан тапсырылады. Тесттік билеттерге курс бойынша өтілген материалдардан, өзіндік жұмыс бойынша қаралған сұрақтар берілген. Емтихан кезінде алған «қанағаттанарлық» және «жақсы» бағаларын «жоғары» бағаларға тапсыруға болмайда.

Бағаларды қоюдың саясаты. Бағаларды қоюдың саясаты төмендегідей болуы шарт: объективті болуы; «мөлдірлілігі»; «майысқақтылығы»; жоғары дифференциальды болуы.

Сонымен қатар, студенттердің оқу барысында күнделікті, аралық және түйіндік (қортынды) баллдары хабарландырылуы шарт.

Төмендегі 5 кестеде білімді бағалаудың шкаласы берілген.
Кесте -5 Студенттер білімін бағалаудың шкаласы

әріптік жүйе бойынша бағалау

баллдардың сандық эквиваленті


баллдардың пайыздық өлшемі

дәстүрлі жүйе бойынша бағалау

А

4,0

95-100

өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89


жақсы

В

3,0

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74қанағаттанарлық

С

2,0

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,0

50-54

F

0

0-49

қанағаттандырмайды


Пәнді оқып-үйрену үрдісіндегі бақылаудың бағалық баллдарының ауқымы және емтихан кезіндегі студенттердің білімінің бағасы төмендегі кестелерде берілген (кесте 6,7)

Кесте 6 Пән бойынша білімін бағалаудың сызбасы
студенттің сабақ және жұмыс түрлері

балл саны

min/ max

I

ағымды бақылау:

Дәріс:

ЗС:

ТС:

СӨЖ:

20 / 40

5/10

5/10

5/10

5/10

II

аралық бақылау:

1-ші рубеждік бақылау

2-ші рубеждік бақылау
5/10

5/10
барлығы:

10 / 20

III

қорытынды бақылау:

емтихан


20 / 40
барлығы

50 / 100Кесте 7 Емтиханда білімін бағалау сызбасы
емтихан бағасы

балл бойынша бағасы

( %)

1.

Ағымдық бақылау

Аралық бақылау

30 - 60

2.

Қорытынды бақылау

20 - 40

3.

Барлығы:

50 - 100^ Алдашева Жанат Анарбайқызы

Наурыз Қаныш Жанабергенқызы

«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-2»

пәнінен
^

БАҒДАРЛАМА

(силлабус)Теруге жіберілді ________

Басуға қол қойылды ______

Пішімі 60х881/16

Тапсырыс №__

Шартты баспа парағы_________

Таралымы _______дана


© С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің баспаханасы, 2010 г. ______бет.,

010011, Астана қаласы, Жеңіс даңғылы, 62а


Скачать файл (241.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru