Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах - файл but_bu_zarub.doc


Бутинець Ф.Ф., Горецька П.П. Бухгалтерский облік у зарубіжних країнах
скачать (10505.2 kb.)

Доступные файлы (1):

but_bu_zarub.doc16235kb.18.02.2010 20:49скачать

содержание
Загрузка...

but_bu_zarub.doc

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Реклама MarketGid:
Загрузка...

-215-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

Зараз розглядається питання про прийняття МСБО країнами ЄС, хоча б щодо компаній, акції яких котируються на фондових біржах. Оскільки ці стандарти представляють собою систему, що дозволяє новим фінансовим структурам застосовувати міжнародно визнану базу ведення обліку, їх почали використовувати і багато країн, що розвиваються.

Переклад національною мовою міжнародних бухгалтерських стандартів здійснено в Греції, Данії, Іспанії, Італії, Німеччині, Норвегії, Польщі, Португалії, Сербії, Словаччині, Туреччині, Угорщині, Франції, Хорватії, Чехії, Швеції, Україні, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Малайзії, Таїланді, Індонезії, Китаї, Кореї, Японії.

•Європейська комісія заявила, що вона впроваджує МСБО як відповідний захід для досягнення гармонії звітності в Європейському союзі. Законодавство Франції, Німеччини та Італії передбачає можливість застосування міжнародних стандартів бухгалтерського обліку для звітів як в країні, так і в міжнародному масштабі. А декілька країн, разом з Великобританією та Австралією, прийняли політику приведення національних стандартів відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Цікаво...

Прибічники максимального збереження традиційного французького бухгалтерського обліку, тобто обліку, який спирається на вимоги національного рахівництва, на чолі з Кристіаном Оаро, критикують закон про консолідовану звітність, засуджують повсякчасне розповсюдження не завжди виправданого англо-американського "менталітету", орієнтованого лише на задоволення інформаційних потреб та інтересів тільки інвесторів, та остерігаються втрати визначених оригінальних рис французького бухгалтерського обліку. Зокрема, Оаро вважає, що відмова від виділення виробничої доданої вартості погіршить інформаційну ємність бухгалтерської звітності. Разом з тим^ прибічники цього напрямку визнають наявність міжнародних стандартів як неминуче зло, але наполягають на зберіганні "святої" національної частини бухгалтерського обліку. Вони прагнуть офіційного визнання (в міжнародному масштабі) особливостей різних країн. В основному, прибічники цього напряму вважають КМСБО і, особливо, англо-американську течію, до якої КМСБО належить, відповідальним за всі "нещастя" французької бухгалтерії. Вони вітають об'єднання бухгалтерів всіх країн в міжнародному масштабі, але заперечують бездумну уніфікацію обліку.

^ Комітет з МСБО та його функції

Ідея стандартизації облікових процедур реалізується в рамках уніфікації обліку, яку проводить Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, -КМСБО, розроблюючи і публікуючи міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. Мета цього комітету полягає в розробці уніфікованого набору стандартів, що застосовуються до будь-якої ситуації в будь-якій країні.

- 216 -

Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект

КМСБО був створений в 1973 р. асоціаціями професійних бухгалтерів ряду країн. В перші десять років перебував відносно у тіні, і процес розробки міжнародних правил обліку сприймався, скоріше, як інтелектуальна забава, ніж як засіб досягнення порівнянності фінансових звітів компаній різних країн. Дуже небагато представників головних світових фінансових ринків формально визнали міжнародні правила обліку, і у КМСБО не було можливості вимагати, щоб компанії керувалися їх правилами. На перших порах головною турботою Комітету було конструювання міжнародних правил, сумісних з реально існуючими правилами обліку.

Але КМСБО зумів обрати нове життя. Відродженню інтересу до
міжнародних правил обліку сприяли конкуренція між національними
фондовими біржами за оборот нових акцій і різноманітні режими
регулювання на ринках капіталу США та інших країн. ,

В 1987 р. Комітет приступив до нового проекту, направленого на суворе регулювання міжнародних правил обліку. У 1993 р. Комітет опублікував 10 нових стандартів, змінивши ставлення до національних правил. До цього передбачалося, що країни-учасниці будуть розробляти національні правила сумісні з міжнародними. Тепер Комітет прямував до розробки міжнародних правил, які могли б замінити національні.

^ Рада КМСБО. Діяльністю КМСБО керує Рада, до складу якої входять представники бухгалтерських організацій 13 країн (або груп країн), призначені Радою МФБ, а також представники 4-х інших організацій, зацікавлених у питаннях фінансової звітності. Кожна країна - член Ради має право висунути не більше двох представників і технічного консультанта, які беруть участь у засіданнях Ради. КМСБО заохочує кожну країну - члена Ради вводити до складу своїх представників принаймні одну особу, яка працює в промисловості, і одну особу, яка безпосередньо бере участь у діяльності національного органу з розробки стандартів.

Строк призначення членом Ради не може перевищувати п'ять років. Член Ради, строк повноважень якого закінчився, може бути обраним повторно.

Рада складає звіт про свою діяльність щороку і надсилає його членам КМСБО, Раді МФБ та іншим зацікавленим особам і організаціям.

Голова Ради обирається на термін 2,5 роки, однак його не можна обирати на повторний строк. Країна - член Ради, з якої обрано голову, матиме право ще на одного представника в Раді.

Рада вповноважена: 1

=> запрошувати не більше чотирьох організацій, зацікавлених у фінансовій звітності, для дообрання до Ради;

-217-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

=> виключити з членів Ради будь-яку країну - члена Ради, заборгованість якої за фінансовим внеском, установленим відповідно до Конституції КМСБО, становить більше року або яка не змогла бути присутньою на двох засіданнях Ради поспіль;

=> публікувати документи, пов'язані з бухгалтерським обліком на міжнародному рівні, для обговорення та подання коментарів за умови, що більшість членів Ради проголосувала за таку публікацію;

=> публікувати проекти для обговорення і подання коментарів (включаючи зміни до чинних стандартів) від імені Комітету за умови, що не менше двох третин Ради проголосувало за таку публікацію;

=> публікувати МСБО за умови, що не менше двох третин Ради проголосувало за таку публікацію;

"* встановити чинні процедури за умови, що вони не суперечать положенням цієї Конституції;

=> проводити обговорення, вести переговори або вступати в асоціації із зовнішніми установами і взагалі сприяти вдосконаленню та гармонізації стандартів бухгалтерського обліку на міжнародному рівні;

=> шукати та отримувати кошти від членів та не членів КМСБО, зацікавлених у підтримці цілей КМСБО, за умови, що це фінансування організоване так, що не зменшує незалежність КМСБО або не впливає на положення про його незалежність.

Починаючи з І січня 1998 року, на термін 2,5 року країнами-членами Ради є: Канада, СІНА, Мексика, Скандинавська асоціація громадських бухгалтерів, Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Південна Африка, Індія, Малайзія, Японія, Австралія, а також представники Міжнародної ради інвестиційних асоціацій, Федерації швейцарських промислових холдингових компаній і Міжнародної асоціації спеціалістів фінансових установ. До складу делегації Індії та Південної Африки входять також представники, відповідно Шрі-Ланки та Зімбабве. Представники Європейської комісії, Ради зі стандартів фінансового обліку СІНА, Міжнародної організації комісій з цінних паперів і Китайської народної республіки беруть участь у засіданнях Ради як спостерігачі.

Консультативна рада. У 1981 р. Рада КМСБО _ створила міжнародну Консультативну раду, яка об'єднує групу представників міжнародних організацій розробників і користувачів фінансових звітів, фондових бірж та організацій, які регулюють обіг цінних паперів. До складу групи входять також

- 218 -

представники або спостерігачі з агенцій розвитку, органів з розробки стандартів і міжурядових організацій. На поточний момент членами Консультативної ради є:

^> Базельський комітет з банківського нагляду;

■=> Відділ ООН з транснаціональних корпорацій та інвестицій1;

<=> Європейська комісія;

■=> Міжнародна актуарна асоціація;

=> Міжнародна асоціація страхових інспекторів;

<=> Міжнародна асоціація адвокатів;

О Міжнародна асоціація з бухгалтерської освіти та досліджень;

■=> Міжнародна організація комісій з цінних паперів;

^Міжнародна конфедерація вільних профспілок і Міжнародна конфедерація праці;

■=> Міжнародна торгова палата;

<=> Міжнародна федерація фондових ринків;

=* Міжнародна фінансова корпорація;

О Міжнародний комітет зі стандартів оцінки;

■=> Міжнародні банківські асоціації;

<=> Організація з економічного співробітництва та розвитку1;

О Рада зі стандартів фінансового обліку;

■=> Світовий банк;

■=> Федерація банкірів Європейського співтовариства.

Правління КМСБО двічі на рік зустрічається з Консультативною Радою для обговорення проектів Комітету, його робочої програми і довгострокової перспективи розвитку. Таким чином, Консультативна рада відіграє важливу роль в процесі розробки та прийняття міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Дорадча рада. У 1995 р. КМСБО створив міжнародну Дорадчу раду -

орган високого рівня, до складу якого входять провідні представники

бухгалтерської професії, бізнесу, користувачі фінансової звітності, які обіймають

керівні посади. Завданням Дорадчої ради є сприяння прийняттю міжнародних

, стандартів та підвищення авторитету діяльності КМСБО шляхом:

■=> перегляду і подання коментарів стосовно стратегії і планів Ради для задоволення потреб тих країн, чиї представники обрані до КМСБО;

^ підготовки річних звітів про ефективність діяльності Ради щодо досягнення її цілей і дотримання належних процедур;

1 Спостерігачі на засіданнях Ради

- 219 -

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

=> пошуку і забезпечення фінансування діяльності КМСБО так, щоб воно не обмежувало незалежність КМСБО;

=> сприяння участі в роботі КМСБО і прийняття роботи КМСБО представниками бухгалтерської професії, діловою спільнотою, користувачами фінансових звітів та іншими зацікавленими сторонами;

О розгляду бюджетів і фінансових звітів КМСБО.

Дорадча рада забезпечує дотримання незалежності та об'єктивності Ради у прийнятті технічних рішень щодо пропонованих стандартів обліку. Однак вона не бере безпосередньої участі у прийнятті цих рішень і не прагне на них впливати.

Штат КМСБО. Діяльність Ради підтримує невеликий штат постійних працівників, очолюваний Генеральним секретарем, з офісом у Лондоні. До складу технічного штату та інших менеджерів проекту нині входять представники Канади, США, Бермудів, Великобританії, Данії, Японії. Нещодавно до складу технічного штату та консультантів проектів увійшли представники Німеччини, Франції, Південної Африки, Малайзії, Китаю та Нової Зеландії.

Міжнародна Федерація бухгалтерів. Члени Комітету з МСБО - це представники всіх професійних бухгалтерських організацій, які є членами Міжнародної Федерації бухгалтерів.

Міжнародна Федерація бухгалтерів (МФБ) була створена 1977 р. До її повноважень входять розробка і публікація міжнародних стандартів з аудиту. Цілі цієї організації значною мірою співпадають з цілями КМСБО, однак пріоритет надається саме бухгалтерській професії:

О розробка та впровадження положень та матеріалів з питань аудиту, освіти, етики, які виступають доповненням до стандартів обліку КМСБО;

<=> представлення облікової професії на міжнародній арені;

=> підтвердження того, що фінансова звітність відповідає у всіх відношеннях міжнародним стандартам обліку.

Члени МФБ є представниками облікових організацій більше ніж 75 країн.

З часу виникнення МФБ опублікувала цілу серію інструкцій та розробок з питань загальноприйнятих методів аудиту, форми та зміст звітів аудиторів. Оскільки професійна етика безпосередньо пов'язана з незалежною діяльності аудитора, Федерація опублікувала ряд положень з питань етики аудиторів. МФБ організувала комітети з технічних питань в сфері освіти, етики, фінансового та управлінського обліку, аудиту та громадського сектору. Кожний комітет має свої інструкції та інші документи.

- 220 -

Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект

МФБ на сьогоднішній день є ще однією організацією, яка виступає за введення єдиних стандартів обліку, які обслуговують світові ринки капіталу. За словами виконавчого директора МФБ, спроба доходить до того, що одна і та сама компанія в одному і тому ж звітному періоді може відображати в звітності як прибуток, так і збиток - в залежності від того, які стандарти фінансової звітності вона використовує.

Абсурдність даної ситуації, яка характерна також для багатьох українських господарюючих суб'єктів, очевидна, тому що навіть найбільші компанії, цінні папери яких розміщуються на закордонних фінансових ринках, повинні готувати свою фінансову звітність або відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, або відповідно до міжнародних, а іноді відповідно до американських, якщо цінні папери розміщуються в США. При цьому дані українського варіанту фінансової звітності і так званого "експортного варіанту" за одними і тими самими позиціями можуть значно відрізнятися, а прибуток, який розраховується відповідно до українських стандартів бухгалтерського обліку, може перетворитися в збиток. Крім того, обсяг додаткової інформації, що надається цими компаніями, яка наведена в примітках та поясненнях до звітів, набагато перевищує той обсяг інформації, який розкривається в українському варіанті фінансової звітності.

Діючий в складі федерації Комітет з міжнародної практики аудиту (КМПА) видає спеціальні інструкції, в яких узагальнюється та аналізується практика -аудиту в різних країнах світу. До теперішнього часу розповсюджено вже декілька випусків цих вказівок: № 1 - цілі та завдання аудиту; № 6 - аналіз та оцінка системи обліку, що використовується; № 8 -інформаційно-технологічні аспекти аудиту; № 13 - підготовка аудиторського висновку; № 25 - ризик та оцінка належності результатів аудиту.

Робота іншого комітету - Комітету з професійної підготовки -спрямована на уніфікацію кваліфікаційних та навчальних критеріїв при підготовці професійних бухгалтерів. Комітет з етики займається узагальненням національних кодексів професійної етики та виробленням єдиного стандарту. Обидва ці комітети також періодично публікують вказівки з питань, які входять до сфери їх компетенції.

КМСБО функціонує завдяки фінансовій підтримці з боку професійних бухгалтерських та інших організацій, що входять до його Правління, Міжнародної Федерації бухгалтерів і внескам від компаній, фінансових інститутів і бухгалтерських фірм та інших організацій. Крім того, КМСБО отримує дохід від продажу своїх публікацій.

- 221 -





Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

Пропозиції щодо нової структури КМСБО. Робоча група зі стратегії КМСБО в листопаді 1999 р. подала Раді КМСБО підсумковий звіт "Рекомендації щодо діяльності КМСБО в майбутньому". Згодом Рада прийняла рекомендації-цієї групи; нині вони впроваджуються.

Згідно з рекомендаціями, КМСБО буде реорганізовано в незалежний орган - "Фонд", яким керуватимуть "Довірені особи".

У грудні 1999 р. Рада затвердила Комітет з питань призначень. Основним обов'язком Комітету є призначення та затвердження перших "Довірених осіб" за новою структурою.

До компетенції "Довірених осіб" належить призначення членів Ради, членів Постійного комітету з тлумачень (ПКТ) і членів Дорадчої Ради зі стандартів, контроль ефективності діяльності КМСБО, залучення коштів для КМСБО, затвердження бюджету КМСБО та відповідальйість за зміни в Конституції. Всього буде 19 "Довірених осіб", які мають різноманітну професійну підготовку, з різних географічних регіонів.

З метою збереження співвідношення за географічною ознакою довірених осіб призначатимуть так: спочатку буде шість осіб з Північної Америки, шість з Європи, чотири з Південно-Східної Азії, а ще три - з інших регіонів. КМСБО пропонуватиме кандидатів на п'ять з дев'ятнадцяти "Довірених осіб", а кожна міжнародна організація, до складу якої входять розробники стандартів, користувачі та викладачі, висуватимуть одного кандидата. Ще одинадцять "Довірених осіб" будуть "незалежними.кандидатами", тобто їх не обиратимуть у процесі призначення за географічною ознакою. Діючі "Довірені особи" будуть дотримуватися подібних процедур під час обрання наступних "Довірених осіб" для зайняття вакансій.

-222-

Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект

Теперішню Раду замінить нова Рада з чотирнадцяти осіб (дванадцять штатних членів і два у штаті неповного дня). Основним обов'язком Ради буде розробка та затвердження стандартів бухгалтерського обліку. Основною вимогою до кваліфікації членів Ради буде наявність фахового досвіду, а "Довірені особи" зможуть з найвищим професіоналізмом оцінити їх діяльність, забезпечуючи незалежність членів Ради від тих, хто їх висунув, або від регіональних інтересів. Не менше п'яти членів Ради матимуть досвід аудиторів-практиків, та досвід у складанні фінансових звітів, не менше трьох - досвід користувачів фінансових звітів і не менше одного -викладацький досвід. Очікується, що кілька (не більше семи) з чотирнадцяти членів Ради нестимуть пряму відповідальність за зв'язки з однією чи кількома національними організаціями, які розробляють та затверджують стандарти. Публікація "Стандарту", "Проекту для обговорення" або остаточного "Тлумачення" ПКТ вимагатиме затвердження 8 з 14 членів Ради.

Нова Дорадча Рада із стандартів забезпечить офіційний засіб надання консультацій Раді (а іноді й "Довіреним особам") з боку груп і окремих осіб -представників різних географічних регіонів, які мають різний фаховий досвід.

^ Етапи розробки

та структура

МСБО

Міжнародні стандарти фінансової звітності - це правила, що встановлюють вимоги до визнання, оцінки і розкриття фінансово-господарських операцій для складання фінансових звітів компаній у всьому світі. Стандарти забезпечують порівнянність бухгалтерської документації між компаніями і у всесвітньому масштабі, а також є умовою доступності інформації для зовнішніх користувачів.

Процедура розробки Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку наступна.

  1. Рада формує Керівний комітет. Головою кожного Керівного комітету є Представник Ради. До складу Комітету, як правило, входять представники бухгалтерських органів принаймні трьох інших країн. Керівні комітети можуть включати і представників інших організацій, які входять до Ради чи Консультативної ради, або експертів з певних питань.

  2. Керівний комітет визначає та переглядає всі питання бухгалтерського обліку, пов'язані з певною темою. Він також розглядає застосування "Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів" КМСБО до цих питань бухгалтерського обліку. Комітет вивчає регіональні та національні вимоги до бухгалтерського обліку та практики. Розглянувши всі відповідні питання, Керівний комітет може подати Раді "Загальний виклад проблеми".

-223-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

  1. Отримавши від Ради коментарі щодо "Загального викладення проблеми" (якщо вони є), Керівний комітет, як правило, готує і публікує "Проект викладення принципів" або інший документ для обговорення. Метою цього проекту викладення є визначення фундаментальних облікових принципів, які формуватимуть основу для підготовки "Проекту для обговорення". Комітет також описує розглянуті альтернативні рішення і причини рекомендації їх прийняття або відхилення. Протягом періоду обговорення, який, як правило, триває три місяці, всі зацікавлені сторони залучаються до надання коментарів. Для перегляду існуючого Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку Рада може дати вказівку Керівному комітетові підготувати "Проект для обговорення" без попередньої публікації "Проекту викладу принципів" або іншого документа.

  2. Керівний комітет переглядає коментарі до "Проекту викладення принципів" або іншого документа і, як правило, узгоджує остаточний "Проект викладення ■ принципів", який подають Раді для ухвалення і використовують як основу для підготовки "Проекту для обговорення" стосовно запропонованого Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку. Остаточний "Проект викладення принципів" можна отримати за запитом, але офіційно його не публікують.




  1. Керівний комітет готує попередній варіант "Проекту для обговорення", який має ухвалити Рада. Після перегляду та ухвалення принаймні 2/3 членів Ради "Проект для обговорення" публікується. Протягом періоду обговорення, який становить мінімум 1 місяць (а триває, як правило, щонайменше 3 місяці), всі зацікавлені сторони залучаються до подання коментарів.

  2. Керівний комітет переглядає коментарі до "Проекту для обговорення" та готує проект Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку для розгляду Радою. Після необхідного розгляду і за згодою принаймні 2/3 членів Ради Стандарт публікується.

Кожен стандарт містить інформацію наступного характеру:

°=> об'єкт обліку - надається визначення об'єкту обліку та основних понять, пов'язаних з цим об'єктом;

=> визнання об'єкту обліку - наводяться критерії віднесення об'єктів обліку до різних елементів звітності;

■=> оцінка об'єкту обліку - наводяться рекомендації щодо використання методів оцінки та вимоги до оцінки різних елементів звітності;

=> відображення в фінансовій звітності - розкриття інформації про об'єкт обліку в різних формах фінансової звітності.

- 224 -

^ Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект

Ухвалений текст будь-якого проекту для обговорення друкується Комітетом англійською мовою. Члени Комітету (під керівництвом Ради) відповідають за підготовку перекладів проектів для обговорення і власне стандартів (якщо це необхідно) і можуть видавати такі переклади мовою їх країн. У таких перекладах наводиться назва органу з бухгалтерського обліку, який підготував переклад, і зазначається, що це є переклад затвердженого тексту.

На сьогодні Комітетом вже видано 41 міжнародний бухгалтерський стандарт. Кожний включає: інформацію про завдання і концепції, покладені в основу його розробки; перелік питань, що розглядаються в стандарті; визначення основних термінів; критерії застосування певного стандарту; бази вимірювання та методи обліку, способи розкриття інформації та пояснення до них (табл. З.4.).

Таблиця 3.4. МСБО та їх призначення

Номер та назва діючого МСБО

^ Дата набрання чинності

Призначення

1

2

3

1 "Подання фінансових звітів"

01.07.1998

Розкривається призначення фінансових звітів. В ньому міститься інформація лро подання фінансових звітів, основні положення щодо їх структури та мінімальні вимоги до змісту фінансових звітів

2"Запаси"

01.01.1995

Розкривається сутність запасів, оцінка та підходи щодо їх обліку. Він також забезпечує практичне керівництво для визначення собівартості і її подальшого визнання як витрати (витрати на придбання, переробку, інші витрати)

4 "Облік амортизації"

01.01.1977

Регулює питання щодо відображення в обліку процесу нарахування амортизації. Наводяться основні критерії оцінки строку корисної експлуатації активів, зазначено, яку саме та де необхідно розкривати інформацію при амортизації активів

7 "Звіт про рух грошових коштів"

01.01.1994

Задавольнити вимоги з надання інформації про зміни грошових коштів підприємства та їх еквівалентів протягом певного часу за допомогою звіту про рух грошових коштів, показати переваги інформації та різновиди звітності про рух грошових коштів

8 "Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці"

01.01.1995

Визначення класифікації, розкриття інформації та облікового підходу до певних статей звіту про прибутки та збитки з метою досягнення послідовності у поданні таких звітів і уникнення суттєвих помилок

10 "Події після дати балансу"

01.01.2000

Визначення випадків коригування фінансових звітів стосовно подій після дати балансу, визначено інформацію, яку слід надавати про дату, коли фінансові звіти були затверджені до подання, та про події після дати балансу; призначений для запобігання складанню підприємствами фінансових звітів на безперервній основі, якщо події після дати балансу свідчать про неприйнятність припущення про безперервність

g1-182

-225-

Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах

І

2

.?

11 "Будівельні контракти"

01.01.1995

Розкриття облікового підходу щодо доходів та витрат, пов'язаних із будівельними контрактами; наведені критерії визнання таких доходів та витрат, а також практичні інструктивні положення щодо їх застосування

12 "Податки на прибуток"

01.01.1998

Визначення того, як обліковувати поточні та майбутні податкові наслідки визнаних в балансі підприємства активів (зобов'язань) або господарських операцій, визнаних у фінансових звітах підприємства; критерії визнання відстрочених податкових активів, розкриття інформації про податки на прибуток

- 14 "Звітність за сегментами"

01.01.1998

Встановлення принципів для відображення у звітності фінансової інформації за сегментами при поданні повних комплектів опублікованих фінансових звітів підприємствами, які мають цінні папери, що продаються відкрито або ні

15 "Інформація,

що відображає вплив зміни цін"

01.01.1983

Містить детальні пояснення та підходи, які повинно використовувати підприємство при зміні цін (підхід на основі загальної купівельної спроможності, підхід на основі поточної собівартості)

16 "Основні засоби"

01.01.1995

Надає інформацію про облік основних засобів: вибір часу визнання активів, визначення їх балансової вартості та амортизаційних відрахувань. Вивчаються питання щодо сутності та оцінки основних засобів

17 "Оренда"

01.01.1999

Регулює основні питання, які слід застосовувати до фінансової та операційної оренди щодо визначення для орендарів і орендодавців відповідної облікової політики та розкриття інформації

18

"Дохід"

01.01.1995

Визначає сутність доходу, оцінка доходу та момент визначення доходу. Розглянуто виникнення доходу при різних операціях: реалізація товарів, надання послуг, отримання відсотків, роялті та дивідендів

19 ' "Виплати

працівникам"

01.01.1999

Регулює відображення в бухгалтерському обліку та розкриття інформації про виплати працівникам. Групує види виплат за критеріями та надає перелік методів визнання та оцінки виплат

20 "Облік

державних грантів

і розкриття

інформації про

державну

допомогу"

01.01.1984

Призначений для розкриття та надання інформації про державні гранти та інші форми державної допомоги.

21

"Вплив змін

валютних курсів"

01.01.1995

Відображає операції в іноземній валюті та діяльності закордонних господарських одиниць. Розкриває питання щодо прийняття рішення, який курс обміну використовувати і як відображати фінансовий вплив змін валютних курсів у фінансових звітах

22 "Об'єднання компаній"

01.01.1999

Охоплює питання щодо об'єднання компаній та придбання одного підприємства іншим. Надає інформацію про визначення вартості придбання, розподіл цієї вартості на ідентифіковані активи і зобов'язання придбаного підприємства та облік отриманого гудвілу або негативного гудвілу

-
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18



Скачать файл (10505.2 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru