Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Перелік абревіатур
Розшифровка українською
Перелік абревіатур
1** -5- Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Union of European
Ф.Ф. Бутинець, д.е'.н., професор.
Вивчивши цей
1.3. Підсистеми обліку
Розділ 1, Загальний аспект системи бухгалтерського обліку
Другий етап
Третій етап
Розділ 1. Загальний аспект системи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Розділ 1. Загальний аспект
Г Контрольні питання
Структура розділу
2.1 Організаційно-правові форми господарської
Таблиця 2.1. Переваги та недоліки одноосібного володіння
Капітал власника
Таблиця 2.2. Переваги та недоліки партнерств
З доходів партнерств стягуються податки по доходах фізичних осіб
Корпорація (акціонерне товариство)
Таблиця 2.3. Переваги та недоліки корпорацій
Таблиця 2.4./Форми звітності різних видів підприємств
2.2. Фактори впливу на побудову ♦
Вартість реалізації
Вказівка використаного методу обліку
Курс на дату балансу для
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
48- Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Таблиця 2.8. Порівняння підходів різних країн щодо регулювання бухгалтерського
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Альтернативні підходи
Облік впливу
Знос нематеріальних активів
Неексплуата-ційна оренда
Виплати пенсіонерам
Пенсійні схеми
Загальні принципи
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Бухгалтерський облік та міжнародні відносини.
Таблиця 2.11. Суб'єктивно-географічна класифікація систем обліку
Ангдо- американ
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 2.12. Порівняльний аналіз національних та міжнаціональних бухгалтерських систем1
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Розробки, зроблені за приватними ініціативами промисловості.
Частина закону
2.12. Класифікацій стандартів обліку
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Визначаються основні принципи формування у бухгалтерському обліку інформації про
Зазначаються основні мете
Зазначаються основні методи списання запасів у
Наводиться інформації
Таблиця 2.16. Класифікація стандартів за призначенням
Росія (ПБО)
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Таблиця 2.17. Перелік стандартів бухгалтерського обліку в Україні
Назва П(С)БО
Таблиця 2.18. Зміст та призначення стандартів бухгалтерського обліку
Що визначається П(С)БО
Американський інститут присяжних бухгалтерів (АІПБ).
Рада зі стандартів фінансового обліку РСФО.
Рада із стандартів обліку в державних установах (РСОДУ).
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Таблиця 2.20. Положення зі стандартної облікової практики
Нова Зеландія.
Нова Зеландія
Характеристика органу - розробника стандартів
Рада зі стандартів бухгалтерської звітності
Процес введення стандартів бухгалтерського обліку
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Номер, рік
2.4. Концептуальні основи
Таблиця 2.23. Концептуальні основи фінансового обліку
Цінність для користувача
Надійність, достовірність
Критерії визнання даних у фінансовому обліку
Допуи{Єння відносно об'єкту обііку
Принципи ведення фінансового обліку
Перелік фінансових звітів загального призначення
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Якісні характеристики
Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів, п.
Релевантність (доречність) облікової інформації
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Положения про
Правдиве подання.
Превалювання сутності над формою.
Таблиця 2.25. Тлумачення принципу обачності (обережності) в різних країнах
Концептуальна основа складання та
Своєчасність надання інформації.
Якісні характер
Нова Зеландія
Принципи, що формують
Автономність підприємства.
Таблиця 2.27. Назви, що застосовуються для принципу послідовності в обліковій практиці різних країн
Данія, Португалія. Іспанія
Люксембург, Нідерланди
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Принцип нарахування
Закон України "Про бухгалтерський облік та
Таблиця 2.28. Сутність принципу нарахування в різних країнах
У "раїна
155 - Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Власний капітал
Процедура відстрочки та трансформації.
Зміст принципу
Визначення активів.
Австралія, Нова Зеландія
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Таблиця 2.31. Критерії визнання елементів фінансових звітів
Визнання активів.
Визнання зобов'язань.
Визнання доходів та витрат.
Вимірювання елементів фінансових звітів.
2.5. Принципи формування облікової
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Суттєві питання
Аспекти облікової
Розділ 2. Система бухгалтерського обліку: національний аспект
Балансова політика.
Таблиця 2.34. Заходи балансової політики
Зміни облікової
Ретроспективний спосіб
Перспективний спосіб
Загальноприйнятий підхід.
Дозволений альтернативний підхід.
2.6. Характеристика організації
2.7. Бухгалтерська професія
Більшість університетів
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Університет Саламанки, заснований в
У Франції
124 р. до н.е.), пов'язану із вченням знаменитого філософа Конфуція. Лише в
Г Контрольні питання
3.1. Міжнародні стандарти
Бухгалтерський облік
Форми використання
Таблиця 3.1. Країни, в яких фондовими біржами дозволено використання компаніями МСБО
Коста Ріка
Найманські острови
Таблиця 3.2. Використання МСБО країнами світу
Порядок використання МСБО
Таблиця 3.3. МСБО 1 "Подання фінансової звітності" в складі національних
Нова Зеландія
Саудівська Аравія
Тринідад і Тобаго
Комітет з МСБО та його функції
Рада КМСБО.
Етапи розробки
Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект
Дата набрання чинності
Розділ 3. Система бухгалтерського
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 3.5. Методика відображення об'єктів в системах обліку
Об 'єкти обліку
Таблиця 3 6. Структура Концептуальної основи МСБО ПЕРЕДМОВА
Визнання елементів фінансових звітів
Оцінка елементів фінансових звітів
Концепція капіталу та збереження капіталу
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Користувачі фінансової інформації та
Мета фінансових звітів
Основоположні припущення
Елементи фінансових звітів
232 - Розділ 3. Система бухгалтерського обліку: міжнародний аспект
Дата консенсусу
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
3.2. Вплив інших міжнародних організацій
Таблиця 3.8. Призначення Директив ЄС
Таблиця 3.9. Порівняльна характеристика Директив ЄС та міжнародних стандартів (МСБО)
Міжнародних стандартів
Організація Об'єднаних Націй.
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).
Європейський союз бухгалтерів-експертів.
Ключові терміни та поняття
Вивчивши цей розділ Ви зможете
4.1. Обліковий цикл
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Назва рахунку
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
4.2. Бухгалтерські рахунки
Класифікація рахунків.
Розділ 4. Методи і техніка бухгалтерського обліку
4.3.1. Історичний екскурс
Розділ 4. Методи і техніка бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 4.2. Кодування рахунків за десятковою системою
Основні рахунки
Першого порядку
Загальний План рахунків бухгалтерського обліку Франції.
Таблиця 4.3. Структура Загального Плану рахунків Франції
Розділ четвертий.
3. Управлінський облік
Розділ другий.
Розділ третій.
Розділ п 'ятий.
Призначення юшсів
Клас 8 "Спеціальні рахунки" Клас 9 "Рахунки аналітичної експлуатації"
4. Визначенняреалізації та витратза виробами
Сфера застосування
План рахунків
Таблиця 4.8. План рахунків ОАЄ
Плани рахунків
Основні засоби
Оборотні активи (поточні активи)
Поточні зобов'язання (короткострокові пасиви)
Капітал, резерви, позики
7000 Адміністративні та управлінські витрати
О Г Контрольні питання
5.1. Сутність та класифікація
Таблиця 5.1. Визначення та складові капіталу в різних країнах
Власний або акціонерний капітал
Власний капітал
Власний капітал
Власний капітал
Капітал власників
Чиста ситуація
5.2. Розкриття інформації щодо
Таблиця 5.2. Розкриття інформації про власний капітал у балансах зарубіжних країн
В^ Ключові терміни та поняття
Вивчивши цей
6.1. Сутність та класифікація
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
6.2. Оцінка та облік формування
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця б. 1. Оцінка основних засобів в різних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Особливості оцінки
Оцінка при
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Оцінка при
Оцінка при
Таблиця 6.3. Особливості переоцінки основних засобів в різних країнах
6.3. Методи нарахування
Великобританія, Ірландія
6.4. Облік вибуття основних засобів
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
6.5. Особливості відображення
Таблиця 6.5. Основні відмінності щодо обліку орендних операцій за кордоном
Великобританія, Ірландія
6.6. Особливості відображення
Таблиця 6.6. Облік організаційних витрат та витрат на дослідження і розробки в різних країнах
Таблиця 6.7. Відмінності в структурі нематеріальних активів в Україні, Китаї та за
Види нематеріальних активів
1, Права користування природними ресурсами
2. Права користування майном
3. Права на знаки для товарів і послуг
4. Права на
S. Авторські і суміжні з ними права
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 6.8. Особливості оцінки гудвілу в різних країнах
Великобританія, Ірландія
Розділ 6. Особливості обліку необоротних активів
Найменування статей
Ц1-192 -321- Бухгалтерський облік
Таблиця 6.10. Відмінності відображення гудвілу в обліку
Негативний гудвіл
Великобританія, Ірландія
6.7. Поняття, класифікація
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Довгострокові інвестиції
Розділ 6. Особливості обліку необоротних активів
Методи оцінки різних видів інвестицій
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Ключові терміни та поняття
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
7.1. Поняття запасів
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
7.2. Відмінності в методах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Оцінка незавершеного
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Оцінка товарів
Методи оцінки
Методи оцінки запасів
Чистої вартості реалізації
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Метод середньої вартості
Метод ФІФО
Постійна система
Періодична система
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Метод середньозваженої собівартості
7.3 Відображення запасів
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Вивчивши цей розділ Ви зможете
8.1. Облік грошових коштів
Таблиця 8.1. Класифікація грошових коштів, еквівалентів грошових коштів та негрошових статей
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у
Фінансові звіти' закордонних господарських одиниць.
356 - Розділ 8. Особливості обліку коштів, розрахунків та інших активів
Таблиця 8.2. Коротке викладення змісту СФО 52
100 % або вище (гіперінфляційна економіка)
Прибутків або збитків за навмисним та економічно ефективний хеджуванням
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Методи бухгалтерського обліку
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
1. Валовий метод
2. Чистий метод.
Оцінка дебіторської
Резерв сумнівних боргів
Повернення товарів та знижки
Передача дебіторської заборгованості по рахунках під заставу.
Продаж дебіторської заборгованості по рахунках.
8.3. Вимоги до розкриття інформації
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Кредиторська заборгованість.
Відстрочені податкові зобов'язання та податкові активи.
Розділ 9. Особливості обліку зобов'язань
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 9.1. Постійні і тимчасові різниці в обліковій практиці Молдови
Таблиця 9.2. Основні відмінності щодо відстрочених платежів в обліку різних країн
Великобританія, Ірландія
Розділ 9. Особливості обліку зобов'язань
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Облігації до виплати. Облігації
Розділ 9. Особливості обліку зобов'язань
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Векселі до сплати. Векселі до сплати
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Лізингові зобов'язання.
Обладнання по лізингу
Витрати на виплату
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Облік заробітної
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Великобританія, Ірландія
Виплати при звільненні
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Компенсаційні виплати інструментами капіталу підприємства
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
10.2. Особливості визначення фінансових
Таблиця 10.1. Сутність нарахованих та відкладених витрат/доходів
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 10.2. Можливі альтернативні варіанти визначення витрат у США
Методи, які
Таблиця 10.3. Склад доходів і витрат від неопераційної діяльності у Франції
Компенсація внесених надлишків і недооцінок
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Сирійська Арабська республіка.
Бухгалтерський.облік у зарубіжних країнах
Jg^ Ключові терміни та поняття
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 11.1. Склад обов'язкової фінансової звітності підприємств окремих країн
Склад обов 'язкової фінансової звітності
Бухгалтерський облік у зарубіж
Звіт про зміни у власному капіталі
Звіт про зміни фінансового стану підприємства
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Розділ 11. Складання основних форм фінансової звітності
Потім додається текст доповіді правління акціонерів, де наводитьсяінформація про склад правління компанії, її вищих службовців,
11.2. Бухгалтерський баланс
Розміщення статей в балансі
Р Оборотні активи
Узагальнення наведених даних (комбінування рахунків) можливе
Бухгалтерський облік у зар
Таблиця 11.3. ліквідності Приклад структури активу балансу в порядку збільшення
Таблиця 11.4. Приклад структури активу балансу в порядку зменшення
Структура активу
Таблиця 11.5. Будова активу балансу Чехії
Актив всього
Б. Постійний актив
Незакінчені матеріальні та нематеріальні інвестиції
Контрольне число
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 11.6. Приклад структури пасиву балансу в порядку зменшення
Таблиця 11.7. Приклад структури пасиву балансу в порядку збільшення
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 11.8. Основні відмінності щодо відображення подій, які відбулися після складання балансового звіту
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 11.9. Подання звітності французькими організаціями
Варіант надання
Теорія балансу у Франції.
Юридичний баланс
Ліквідний баланс (або майновий "радикальний").
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Франція Швейцарія
Горизонтальний формат
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Таблиця 11.15. Схема Рахунку результатів для економічного і фінансового
Господарські податки
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
11.4. Структура та методи складання
Структура звіту
Розділ 11. Складання основних
Таблиця 11.16. Звіт про рух грошових коштів в Польщі
11.5. Звіт про зміни
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
11.6. Примітки до фінансової звітності
Таблиця 11.18. Інформація, що міститься в примітках до звітності італійських та португальських підприємств
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
11.7. Консолідована звітність
Випадки здійснення консолідації
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Структурний аналіз.
Коефіцієнти рентабельності.
Таблиця 11.22. Основні коефіцієнти рентабельності
Таблиця 11.22. Основні коефіцієнти ліквідності
Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах
Коефіцієнти платоспроможності.
Ринкові індикатори.
Г Контрольні питання
535- Бухгалтерський облік у
Типова будова балансу відповідно
А. Основне майно
Уставний капітал
В. Відрахування
II. Відрахування за податками
VII. Зобов 'язання по
D. Статті, які розмежовують витрати і
С. Статті, що розмежовують витрати і
Витрати та збитки
Відрахування, які актуалізують вартість довгострокового майна, а також короткострокових
III. Інші фінансові витрати
Надходження та прибути
Виручка від продажу продукції
Виручка від продажу об'єктів довгострокового майна
III. Інші операційні надходження
Дивіденди від участі -у тому числі від залежних одиниць та
Зміна стану продуктів (збільшення
Вартість проданих товарів та матеріалів
Дотації III
Дивіденди від участі -у тому числі від залежних одиниць та об 'єднань
К. Збитки надзвичайні
Експлуатаційні дотації
План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується у Польщі
Витрати відповідно
Капітал (фонд), спеціальні фонди, резервні фонди та фінансовий результат
План рахунків бухгалтерського обліку, який використовується в Гвінеї Бісау
Бухгалтерський облік

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru