Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Программа - Навчальна система по експлуатації та ремонту повітряного вимикача ВНВ-330 - файл ?_???.doc


Программа - Навчальна система по експлуатації та ремонту повітряного вимикача ВНВ-330
скачать (2155.4 kb.)

Доступные файлы (46):

8_1.bmp283kb.26.07.2002 18:34скачать
8_10.bmp283kb.27.07.2002 16:40скачать
8_11.bmp283kb.05.08.2002 08:27скачать
8_12.bmp283kb.31.07.2002 20:01скачать
8_13.bmp283kb.25.07.2002 21:10скачать
8_2.bmp283kb.26.07.2002 18:58скачать
8_216.bmp283kb.29.04.2002 21:27скачать
8_217.bmp283kb.29.04.2002 21:21скачать
8_218.bmp283kb.29.04.2002 21:26скачать
8_220.bmp283kb.29.04.2002 21:23скачать
8_221.bmp283kb.29.04.2002 21:22скачать
8_222.bmp283kb.29.04.2002 21:26скачать
8_224.bmp283kb.29.04.2002 21:06скачать
8_225.bmp283kb.29.04.2002 21:22скачать
8_226.bmp283kb.29.04.2002 21:18скачать
8_227.bmp283kb.29.04.2002 21:25скачать
8_231.bmp283kb.29.04.2002 21:20скачать
8_3.bmp283kb.26.07.2002 19:19скачать
8_4.bmp283kb.27.07.2002 19:48скачать
8_5.bmp283kb.01.08.2002 20:27скачать
8_6.bmp283kb.30.07.2002 18:36скачать
8_7.bmp283kb.29.07.2002 12:40скачать
8_8.bmp283kb.02.08.2002 18:33скачать
8_9.bmp283kb.26.07.2002 19:46скачать
???_?????.1
?_???.doc489kb.10.12.2003 13:38скачать
n27.dfm
n28.pas
n29.exe
n30.db
n31.chf
n32.ini
n33.bmp1283kb.15.12.2003 10:46скачать
n34.smw
n35.db
VNV_330.exe
n37.gid
n38.hlp
n39.hpj
n40.rtf23kb.19.12.2001 20:02скачать
n41.res
n42.txt1kb.19.12.2001 14:00скачать
n43.dat
archiv_vnv.exe
n45.dat
n46.dat

Загрузка...

?_???.doc

  1   2   3   4   5
Реклама MarketGid:
Загрузка...Науково-виробнича корпорація „Київський інститут автоматики”

Державне науково-виробниче підприємство «ІМТРЕС»


Розробка сценаріїв та алгоритмів для програмування
навчальної системи по експлуатації та ремонту повітряного вимикача ВНВ- 330Науково-технічний звіт


Директор підприємства
С. Г. Дворник

Науковий співробітник
Н. Ю. Булавицькая

Київ 2003

Зміст

1. Призначення вимикачів 3

2. Технічні дані 4

3. Пристрій вимикача і його складових частин 9

4. Робота вимикача 12

5. Вказівка мір безпеки 14

6. Підготовка до роботи 15

7. Загальні вказівки по експлуатації 20

8. Технічне обслуговування 22

9. Характерні несправності вимикачів серії ВНВ і методи їх усунення 43

10. Контрольні питання після теоретичного і практичного вивчення повітряних вимикачів ВНВ 45

1. Призначення вимикачів1.1. Вимикач призначений для комутаційних операцій (включень та відключень) в нормальних і аварійних режимах електричних мереж змінного струму частоти 50 Гц при номінальній напрузі 330, 500 і 750 кВ і струмі відключення 40 кА.

1.2. Вимикачі виготовлені в кліматичному виконанні У або ХЛ категорії розміщення I і призначені для експлуатації на відкритих підстанціях за умов:

1) робоче значення температур навколишнього середовища повітря:

нижнє – -450C для виконання «У»;

-600С для виконання «ХЛ»;

верхнє – +400С;

2) висота над рівнем моря не більше 1000 м (для ВНВ – 750 – 500 м);

3) навколишнє середовище вибухобезпечне;

4) товщина кірки льоду в умовах ожеледиці до 20 мм при швидкості вітру до 15 м/с;

5) швидкість вітру при відсутності ожеледиці – до 40 м/с;

6) тяжіння проводів, прикладене до контактних виведень вимикача в горизонтальному напрямку вздовж осі резервуарів – 1500Н.

2. Технічні дані2.1. Основні технічні дані вимикача:


Найменування параметра

Норма для типу

ВНВ-330

ВНВ-500

ВНВ-750

1. Номінальна напруга, кВ

330

500

750

2. Найбільша робоча напруга, кВ

363

525

787

3. Номінальний струм, А

3150 4000

4. Номінальний струм відключення короткого замикання, кА

40

5. Процентний склад аперіодичної складової, %

47

6. Струм включення, кА:
1) найбільший пік

162

2) початкове діюче значення періодичної складової

63

7. Наскрізний струм короткого замикання:
1) найбільший пік (струм електродинамічної стійкості), кА

162

2) початкове діюче значення періодичної складової, кА

63

3) середньоквадратичне значення струму за час його протікання (струм термічної стійкості), кА

63

4) час протікання струму (час короткого замикання), с

2

8. Номінальна напруга електромагнітів управління постійного струму і елементів допоміжних ланцюгів, В

220

9. Струм в ланцюгу електромагнітів управління полюса при номінальній напрузі, А, не більше:
1) найбільший пік

13,5

2) установлене значення

4,5

10. Маса вимикача, кг

27800

33100

592002.2. Час спрацьовування


Найменування характеристики

Норма

1. Власний час відключення вимикача з приводом, с, не більше

0,025

2. Повний час відключення вимикача, с, не більше

0,04

3. Власний час включення вимикача, с, не більше

0,1

4. Безструмова пауза при АПВ, С, не менше

0,3

5. Найбільша допустима різночасовість спрацьовування трьох полюсів при номінальній напрузі на затискувачах електромагнітів управління при одночасній подачі на них команди, с, не більше

 1. при включенні;

 2. при відключенні.


0,02

0,005


Примітка:1. При найменшій допустимій напрузі на затискувачах електромагнітів управління за ГОСТ 687-78 власний час включення і відключення зростає не більше ніж на 20 %.

2. Безструмова пауза задається зовнішньою схемою.
2.3. Дані про витрати повітря:


Найменування характеристики

Норма для типу

ВНВ-330

ВНВ-500

ВНВ-750

 1. Витрати повітря на одне відключенням, м3, не більше

 2. Спад тиску за одне відключення, МПа, не більше

 3. Витрати повітря на одне включення м3, не більше

20,0

0,28

1,4

32,4

0,26

2,1

4. Спад тиску на одне включення, МПа, не більше

0,03

5. Витрати повітря на витік у включеному або відключеному стані, м3/ч, не більше


2,0


2,5


Примітка. 1. Витрати повітря приведені до нормального атмосферного тиску і вказані для трьох полюсів вимикача при номінальному тиску стиснутого повітря в резервуарах, номінальній напрузі на затискувачах електромагнітів управління і температурі навколишнього повітря плюс 200 С.

2.4. Дані про тиск стисненого повітря:


Найменування характеристики

Норма для типу

ВНВ-330

ВНВ-500

ВНВ-750

1.Номінальний тиск стисненого повітря, МПа

2. Верхня межа початкового тиску стисненого повітря, МПа

4

4,1

3. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при якій вимикач здатен виконувати операції О і В і цикл ВО при струмах відключення і включення аж до номінальних значень, МПа

3,5

3,6

4. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при якій вимикач здатен виконувати цикл О – t бт – ВО, МПа


3,9

5. Тиск самовключення, МПа, не більше

2

2,5

6. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при якій вимикач здатен спрацьовувати при відключенні і включенні без струмового навантаження, МПа

2,5

3,0

7. Нижня межа початкового тиску стисненого повітря, при якій зберігається ізоляційна міцність між розімкнутими контактами при найбільшій робочій напрузі, МПа.

0,7

8. Тиск стисненого повітря в системі низького тиску, МПа

0,06 – 0,12

9. Обсяг порожнин полюса, заповнених стиснутим повітрям, м3

2,3

2,4

4,0

10. Витрати повітря на вентиляцію м3/час

0,6 – 1,2

0,9 – 1,8


2.5. Параметри електронагрівачів:


Найменування параметра


Норма для типу

ВНВ-330


ВНВ-500У

ВНВ-500ХЛ

ВНВ-750

1. Номінальна напруга, В

220

2. Потужність електронагрівачів, кВт:
 1. шаф управління (трьох полюсів);

 2. розподільної шафи

2,4

0,8

2,4 / 4,8

0,8 / 1,45

2,4

0,8


2.6. Вимикач виконує наступні механічні операції і цикли:


 1. включення (В);

 2. відключення (О);

 3. включення-відключення (ВО), в тому числі без попередньої витримки часу між В і О;

 4. відключення-включення (ОВ) при будь-якій безконтактній паузі, починаючи з tбк, відповідної tбт;

 5. відключення-включення-відключення (ОВО) з інтервалами часу між операціями згідно до вимог підпунктів 3 і 4.

2.7. Виконувана вимикачами при АПВ послідовність комутаційних операцій з заданими інтервалами між ними – у відповідності з наступними нормованими комутаційними циклами по ГОСТ 687-78:

цикл 1: О – tбт – ВО – 180 с – ВО;

цикл 2: О – 180 с – ВО – 180 с – ВО.

Примітка. Для виконання останньої частини нормованого комутаційного циклу ВО на протязі інтервалу часу 180 с необхідна подача в резервуари вимикача стиснутого повітря з магістралі до тиску 3,6 МПа.
2.8. Допустиме число операцій О і В для кожного полюса вимикача без огляду і ремонту дугогасного пристрою при струмах короткого замикання і при навантажних струмах (комутаційна зносостійкість) відповідає:


Значення струму

Допустиме сумарне число операцій О і В (з них операцій О в дужках), не більше

1. Струми короткого замикання :

 1. вище 60 % до 100 % номінального струму відключення;

 2. вище 30 % до 60 % номінального струму відключення;

 3. до 30 % номінального струму відключення;

.15 (10)
30 (20)

50 (30)

2. Струми навантажні до 100 % номінального струму

500 (300)


2.9. Вимикач має наступні показники надійності і довговічності:

– ресурс комутаційний – відповідно до п. 2.8;

– механічний ресурс вимикача до капітального ремонту – 1000 циклів «включення – довільна пауза – відключення»;

– середній термін служби вимикача до середнього ремонту – 8 років (якщо до цього терміну не вичерпаний механічний ресурс вимикача чи нормоване число операцій по комутаційній зносостійкості);

– термін служби вимикача до списання – 25 років.
  1   2   3   4   5Скачать файл (2155.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru