Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Електродвигун - файл ???????? ?????????? ????????????? ?????????????? ? ??????? ??????.DOC


Загрузка...
Електродвигун
скачать (101.9 kb.)

Доступные файлы (14):

???? ?????? ?????.DOC21kb.06.06.1999 19:15скачать
????? ?????.DOC22kb.06.06.1999 20:48скачать
????? ??????? ??? ????????? ? ???????????.DOC23kb.06.06.1999 20:51скачать
????? ?????????????? ? ???????????? ?????????? ???????.DOC45kb.06.06.1999 02:09скачать
?????.DOC20kb.06.06.1999 19:38скачать
??????.DOC21kb.06.06.1999 00:18скачать
???????? ?????????? ????????????? ?????????????? ? ??????? ??????.DOC35kb.06.06.1999 20:58скачать
?????????? ?????.DOC58kb.06.06.1999 17:45скачать
?????????? ???????? ?????????? ????????.DOC44kb.06.06.1999 06:40скачать
?????????? ????????? ????????.DOC31kb.06.06.1999 20:45скачать
?????????? ????????? ???????????? ???????? ???????? ???????.DOC67kb.06.06.1999 06:30скачать
?????????? ???????????.DOC40kb.06.06.1999 18:20скачать
?????????? ???????????? ????????? ???????? ??????? ???????.DOC59kb.06.06.1999 03:09скачать
??????????.DOC20kb.06.06.1999 21:00скачать

???????? ?????????? ????????????? ?????????????? ? ??????? ??????.DOC

Реклама MarketGid:
Загрузка...
12. Побудова механічних характеристик електродвигуна і робочої машини:
Дано: електродвигун типу 4А 112М4У3

РН = 5,5 кВт; nН = 1445 хв-1 ; Mn / MН = 2,0; Mmax / MН = 2.2 = .

Знаходимо номінальний, і критичний (максимальний) моменти двигуна:

MН = 9550 РН / nН = 9550 * 5,5/ 1445 = 36,35 Н * м;

Mmax = Mкр = MН =2,2 * 36,35 = 79,97 Н * м;

Знаходимо номінальне, і критичне ковзання двигуна:

SН = (nO - nН ) / nO = (1500 – 1445) / 1500 = 0.037;

Sкр = SН ( + 2 – 1) = 0,037(2,2 + 2,22 – 1) = 0,154.

Знаходимо критичну частоту обертання ротора двигуна, при якій він розвиває критичний момент:

nкр = nO ( 1 - Sкр) = 1500 (1 – 0.154) = 1269 хв-1 ;

Для побудови механічної характеристики двигуна в діапазоні частоти обертання 0 … nO задаються частотою обертання ротора nХ і розраховують відповідні значення ковзання SХ = (nO – nХ)/ nO. Потім по рівнянню Класса розраховують обертовий момент двигуна при відповідних значеннях n і S:

M = 2 Mкр / (S/ Sкр + Sкр./S)

Результати розрахунків n, S і М заносимо в таблицю 12.1.

Таблиця 12.1

nХ/ nO

N, хв-1

S

M, Н * м

MC, Н * м

0

0

1

24.06

7.8

0.1

150

0.9

26.58

8.25

0.2

300

0.8

29.68

9.58

0.3

450

0.7

33.56

11.81

0.4

600

0.6

38.51

14.94

0.5

750

0.5

44.99

18.95

0.6

900

0.4

53.63

23.86

0.7

1050

0.3

64.98

29.65

0.8

1200

0.2

77.31

36.34

0.9

1350

0.1

73.05

43.93

0.92

1380

0.08

65.43

45.55

0.94

1410

0.06

51.1

47.21

0.96

1440

0.04

38.92

48.90

0.98

1470

0.02

20.43

50.63

1

1500

0

0

52.40


Також будуємо іншу характеристику, яка представляє собою залежність: n =  (MC)

MC = 1 + 2 (nX / nO)y;

де 1 = 7,8 Н * м, 2 = 44,6 Н * м – постійні величини для конкретної роботи машини;

y = 2 – коефіцієнт, що характеризує зміну моменту опору при зміні частоти обертання вала машини.

З побудованих графіків бачимо, що в момент пуску момент з боку робочої машини більший за пусковий момент двигуна, тому двигун потрібно запускати в режимі холостого ходу.

Знаходимо коефіцієнт навантаження:

 = Муст / МН = 47,2 / 36,35 = 1,3;
12.1 Розрахунок і вибір лінії живлення, апаратури управління і захисту електродвигуна.
Дано: електродвигун типу 4А 112М4У3

РН = 5,5 кВт; nН = 1445 хв-1 ;

ІН = 11,5 А при U = 380 B; ІП / ІН = 7;

cos Н = 0.85;  = 85.5 %;

Розрахунковий струм лінії:

ІР =  * РН / (3) * U Н * * cos Н = 1,3 * 5500 / (3) * 380 * 0,855 * 0,85 = 14,95 А.

де  - коефіцієнт завантаження двигуна; РН – номінальна потужність двигуна, Вт; U Н - номінальна лінійна напруга живильної лінії, В;  - і cos Н - відповідно ККД і коефіцієнт потужності двигуна.

По каталогу електрообладнання до установки вибираємо нереверсивний магнітний пускач ПМЛ – 221002 з умови IHMП = 25А > IP = 14.95 A. Захист двигуна від перевантажень забезпечується тепловим реле РТЛ – 102104 ( межа регулювання струму неспрацювання реле 13 …19 А).

Для захисту від струмів короткого замикання в установці передбачаємо запобіжник з плавкою вставкою:

ІВН  IP , ІВН  Іmax / ,

де  - коефіцієнт теплової інертності запобіжника (для умов нормального пуску при t  10 с  = 2,5)

С 11,5 * (3) * 7 / 2,5 = 55,77 А;

Згідно каталогу електрообладнання в установці приймаємо запобіжник типу ПР – 2 ( номінальний струм запобіжника ІНпр = 100 А) з плавкою вставкою (ІВН = 60 А).

Межу регулювання установок КЗ вибирають з умови: Іср  1,2 Іmax = 1.2 * 11.5 * (3) * 7 = 167.32 A. Згідно розрахунку струм роз’єднання беремо ІНр = 250 А (250 > 167.32).

Для підключення двигуна приймаємо алюмінієвий провід з гумовою ізоляцією в обгортці просоченою лавсаном марки АПРТО.

Переріз трьохжильного алюмінієвого провода при прокладці в трубі повинен бути 10 мм2, Ідоп = 38 А > Ір = 14.95 A.

Відповідність вибраного перерізу провода і засобу захисту перевіряємо з умови: Ідоп  Кз * Із ;

де Кз – захисний коефіцієнт (для запобіжника Кз = 0,33); Із – струм захисного апарату (для запобіжника Із = ІВН);

Ідоп  Кз * ІВН = 0.33 * 60 = 19.8 A;

Так як умова Кз * ІВН = 19.8 A < Ідоп = 38 А виконується, то вибраний переріз відповідає засобу захисту.

Замість запобіжника в установці може бути прийнятий автоматичний повітряний вимикач. Номінальний струм роз’єднання ІНр = 40 А.

При установці автомата використовуємо три одножильні алюмінієві проводи, переріз при прокладці в трубі 25 мм2.

Ідоп  Кз * Іср (80 > 0.22 * 250 = 55 A).

Вибрані перерізи проводів перевіряємо на відносну втрату напруги:

а) для варіанту з установкою запобіжника

 U% = 105 *  * PH * L / U 2H * S = 105 * 0.032 * 5.5 * 30 / 2202 * 10 = 1.09;

де  - питомий опір провода (алюмінієвого 0,032 Ом * мм2/м);

PH – розрахункова активна потужність двигуна, кВт;

L – довжина лінії, м;

UH – номінальна лінійна напруга хвильової лінії, В;

S – переріз вибраного проводу, мм2.

В нашому випадку падіння напруги менше ніж 5%, що відповідає вимогам ПУЕ.

б) для варіанту з установкою автомата:

 U% = 105 *  * PH * L / U 2H * S = 105 * 0.032 * 5.5 * 30 / 2202 * 25 = 0,436% < 5%;

Вибрані для установки провода задовольняють вимоги по механічній міцності, отже провода були підібрані правильно.


Скачать файл (101.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации