Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Електродвигун - файл ?????????? ???????? ?????????? ????????.DOC


Загрузка...
Електродвигун
скачать (101.9 kb.)

Доступные файлы (14):

???? ?????? ?????.DOC21kb.06.06.1999 19:15скачать
????? ?????.DOC22kb.06.06.1999 20:48скачать
????? ??????? ??? ????????? ? ???????????.DOC23kb.06.06.1999 20:51скачать
????? ?????????????? ? ???????????? ?????????? ???????.DOC45kb.06.06.1999 02:09скачать
?????.DOC20kb.06.06.1999 19:38скачать
??????.DOC21kb.06.06.1999 00:18скачать
???????? ?????????? ????????????? ?????????????? ? ??????? ??????.DOC35kb.06.06.1999 20:58скачать
?????????? ?????.DOC58kb.06.06.1999 17:45скачать
?????????? ???????? ?????????? ????????.DOC44kb.06.06.1999 06:40скачать
?????????? ????????? ????????.DOC31kb.06.06.1999 20:45скачать
?????????? ????????? ???????????? ???????? ???????? ???????.DOC67kb.06.06.1999 06:30скачать
?????????? ???????????.DOC40kb.06.06.1999 18:20скачать
?????????? ???????????? ????????? ???????? ??????? ???????.DOC59kb.06.06.1999 03:09скачать
??????????.DOC20kb.06.06.1999 21:00скачать

?????????? ???????? ?????????? ????????.DOC

Реклама MarketGid:
Загрузка...
5. Розрахунок конічної прямозубої передачі.
Вихідні дані : N = 4.961 кВ; n = 361.25;

T = 131.149 H*м; U = 3.15

Вибір матеріалу і термічної обробки за табл.1 [6]:

Таблиця 5.1

Механічні

властивості

після обробки
Марка сталі

ГОСТ

Термообробка

Розмір перерізу

Тверд.НВ

b, МПа

t, МПа

Шестерня

Сталь45

1050-74

Покращ.

 100

192 - 240

750

450

Колесо

Сталь45

1050-74

Нормалі


 80

170 - 217

600

340


5.1.Визначаємо допустимі напруження:

Для шестерні вибираємо НВ = 230; HRC = 22;

Для колеса приймаємо НВ = 210; HRC = 20 ;

H limb1 = 20НRC + 70 = 20*22 + 70 = 510 МПа;

H limb2 = 20НRC + 70 = 20*20 + 70 = 470 МПа.

Тоді допустимі контактні напруження:

[]H1 = 510/1,1 = 463,64 МПа;

[]H2 = 470/1,1 = 427,27 МПа;

[] = 0,45([]H1 +[]H2 ) = 0,45(463,64+427,27) = 400,91 мПа,

так як [] < []H2 , то за розрахункове приймаємо [] =427,27 мПа.

Визначення максимально допустимих контактних напружень[]Hmax

[]Hmax =2.8T :

[]Hmax1 =2.8*450 = 1260 МПа;

[]Hmax2 =2.8*340 = 952 МПа.

Допустимі напруження згину:

F limb = 18 HRC:

F limb1 = 18*22 = 396 МПа;

F limb2 = 18*20 = 360 МПа;

[]F1 = 396/1,75 = 226,29 МПа;

[]F2 = 360/1,75 = 205,71 МПа.

Визначення максимально-допустимих напружень згину []max

[]Fmax = 27.4 HRC:

[]Fmax1 = 27.4*22 = 602.8 МПа;

[]Fmax2 = 27.4*20 = 548 МПа.

Всі розрахунки зводимо до таблиці 5,2


Таблиця 5.2.
[]H, МПа

[]Hp, МПа

[]Hmax, МПа

[]F, МПа

[]Fmax, МПа

Шестерня

463,64

400,91

1260

226,29

602,8

Колесо

427,27

400,91

952

205,71

548


5,2 Проектний розрахунок конічноі передачі:

За формулою 24.36[1] визначаємо мінімальний зовнішній ділильний діаметр конічного колеса:

Dezmin = Kd3 T1H KH u2 /( Кbe (1 - Кbe )) []2H, мм.

де Кbe = 0.27 – коефіцієнт ширини зубчастих вінців ( ст 315[1]);

Кbd = Кbe u/( 2 - Кbe ) = 0.273.15/(2 – 0.27) = 0.49;

КH =1.04 – коефіцієнт, що враховує нерівномірність розподілу навантажження по ширині зубця ввінців (рис.24.5, ст 319[1];

Кd - 1000МПа – допоміжний коефіцієнт, ст 322[1]. За формулою 24.35 [1] мінімальний зовнішній ділильний діаметр конічного колеса

Dezmin = Kd3 T1H KH u2 /( Кbe (1 - Кbe )) []2H = 1000* 3131.149*1.04*3.152 /(0.27(1 – 0.27)*5002 ) = 301.72 мм.

Визначаємо число зубців шестерні:

Z1 = 20; z2 = u*z1 = 3.15*20 = 63.

За формулою 24.36 [1] модуль зубців:

Me = de2min /z2 = 301.72/63 = 4.79 мм.

За ГОСТ ом 9563 – 60 (ст. 260 [1]) .беремо Me = 5мм. Попередні значення деяких параметрів передач).

de1 = Me* z1 =5*20 = 100 мм;

de2 = Me* z2 =5*63 = 315 мм.

За формулами 24.2 та 24.7 [1] зовнішня кон.відстань:

Re = 0.5Me (z1)2 + (z2)2 = 0.5*5202 + 632 = 165.25 мм.

b = b1 = b2 = Кbe Re = .27*165.25 = 44.62 мм – ширина зубчастих вінців.

За формулою 24.8 середня конусна відстань:

Rm = Re – 0.5b = 165.25 – 0.5*44.62 = 142.34 мм.

Середній модуль зубців:

Mm = MeRm/Re = 5*142.94/165.25 = 4.32 мм.

За формулою 24.20 [1]:

dm1 = Mm* z1 = 4.32*20 = 86.4 мм;

dm2 = Mm* z2 4.32*63 = 272.16 мм.

Кути при вершинах ділильних конусів шестерні та колеса за формулами 24.1[1].

1 = arctg (z1/ z2 ) = arctg (20/63) = 17.61250 = 170 36I 14II

2 = 90-1 =72.24I 46II

Колова швидкість зубчастих коліс:

V = 0.5 1 dm1 = 0.5 n* dm2 /30 = 0.5*3.14*361.25*10-3 *864 / 30 = 1.63 м/с.

За даними таблиці 22.2 ст. 273 [1] вибираємо 9-й ступінь точності (nc = 9)

Еквівалентні числа зубців конічних зубчатих коліс, обчислюються за формулами 24.20 [1].

zv1 = (z1 1 + u2 )/u = (201 + 3.152 )/3.15 = 20.98;

zv2 = (z2 1 + u2 ) =63 1 + 3.152 = 208.21.

Коефіцієнт торцевого перекриття:

E = 1.88 – 3.2 (1/ zv1 + 1/zv2 ) = 1.88 – 3.2(1/20.98 + 1/208.21) = 1.71.

За формулою 24.22 [1] колова сила:

Ft = FHt = FF = 2T1 /dm1 =2* 131.149 * 103 /86.4 = 3035.86H.

5.3 Розрахунок активних поверхонь зубців на контактну втому:

H = zM* zH*zE (Ht /dm1 )( 1 + u2 /u), мПа.

де zm = 275 МПа-1/2 – коефіцієнт механічної властивості матеріалів [1].

zm = 168 – ст.320 [1];

zE = (4 – E)/3 = (4 – 1.71)/3 = 0.87;

KHa = 1 – розподіл навантаження між зубцями;

KH = 1.04;

KHv = 1.08 – коефіцієнт для навантаження (див.таб 23.4 [1]).

За формулою 24.29 питомий розподіл колової сили:

Ht = FHt * KHa KH KHv/ 0.85b = 3035.86/0.85*44,62*1*1.04*1.08 = 89,91 н/мм.

За формулою 24.32 розраховуєм конт. навантаження:

H = zM* zH*zE (Ht /dm1 )( 1 + u2 /u) = 275*1.68*0.87(89.91/86.4)* (1+3.152 )/3.15 = 419,98 МПа

H =419,98 МПа < [H] = 427,27 МПа.

Розрахунок активних поверхонь зубців на контактну міцність:

Hmax = H T1max /T1 = 419,982 T1/T1 = 593,94 МПа;

Hmax = 593,94 МПа < []Hmax = 952 МПа.

5.4 Розрахунок зубців на втому при згині:

F = YF YE YFt /Mm, МПа;

де YF1 = 4.08; YF2 = 3.62 – табл. 23.5 [1];

YE = 1 – коефіцієнт тертя зубців ( ст.321)[1];

Y = 1 коефіцієнт нахилу зубців (ст.321) [1];

KF = 1 – розподіл навантаження між зубцями ( ст 320)[1];

KF = 1.04 – коефіцієнт нерівно. Рис.24.5 [1].

За формулою 24.30 питомий розрахунок колової сили:

Ft = FFt * KF *KF KFv /0.85b = 3035.86 * 1*1.04*1.06/0.85*44.62 = 88.24 н/мм.

F1 = YF1 YE YFt /Mm = 4.08*1*1*88.24/4.32 = 83.34 Мпа;

F2 = YF2 YE YFt /Mm = 3.62*1*1*88.24/4.32 = 73.94 Мпа;

F1 = 83.34 МПа < []F1 = 226,29 Мпа;

F2 = 73.94 МПа < []F2 = 205,71 Мпа.

Розрахунок зубців на міцність при згині:

F1max = F1 (T1max /T1) = 267.43*2 = 534.86 Мпа;

F2max = F2 (T1max /T1) = 246.86 *2 = 493.72 Мпа;

F1max = 534.86 < 602,8 Мпа;

F2max = 493.72 < 548 Мпа.

5.5 Розрахунок параметрів конічної передачі :

hae = me = 4.79 мм – зовнішній виступ головного зубця;

hfe = 1.2 me = 1.2*4.79 = 5.75 мм – зовнішній виступ ніжки зубця;

he = 2.2 me = 2.2*4.79 = 10.54 мм – зовнішній виступ зубця;

C = = 0.2 me = 0.2*4.79 = 0.96 мм – радіальний зазор;

 = 200 - кут провідного зуба;

1 = 170 36І 14ІІ;

2 = 720 24І 46ІІ;

de1 = 100 мм;

de2 = 315 мм.

Зовнішній діаметр вершин зубців :

dae1 = de1 + 2 me cos1 = 100 + 2*4.79 *cos170 = 109.13 мм;

dae2 = de2 + 2 me cos2 = 315 + 2*4.79 *cos720 = 317.88 мм.

Зовнішній діаметр впадин:

dfe1 = de1 – 2.4 me cos1 = 100 – 2.4*4.79 *cos170 = 89.04 мм;

dfe2 = de2 – 2.4 me cos2 = 315 – 2.4*4.79 *cos720 = 311.55 мм;

Re = 165.25 мм;

Rm = 142.94 мм;

Mm = 4.32 мм;

dm1 = 86.4 ; dm2 = 272.16 мм.

Кут головки та ніжки зубців за 24.11 [1]:

tg a = hae /Re = 4.79/165.25 = 0.02899. a =1.66030 ; a = 10 42I 2II;

tg f = hfe /Re = 5.75/165.25 = 0.0348. f =1.99280 ; a = 10 59I 15II.

Кути косинуса вершин за 24.12 [1]:

a1 = 1 +a = 170 36І 14ІІ + 10 42I 2II = 190 18I 16II;

a2 = 2 +a = 720 24І 46ІІ + 10 42I 2II = 740 06I 48II.

Кути косинуса впадин за 24.13 [1]:

f1 = 1 - f = 170 36І 14ІІ - 10 59I 15II = 150 37I 59II;

f2 = 2 - f = 720 24І 46ІІ - 10 59I 15II = 700 25I 31II.

Сили в зачепленні зубців конічної передачі 24.26 [1]:

Ft = 3035.86 H

Радіальна сила на шестерні :

Fr1 = Fa2 = Ft tg a cos1 = 3035.86 * tg20 cos 170 36І 14ІІ = 1053.17 H.

Осьова сила :

Fa1 = Fr2 = Ft tg a cos2 = 3035.86 * tg20 cos 720 24І 46ІІ = 331.88 H.


Скачать файл (101.9 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru