Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Силлабус дисциплины - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации 1 и 2 на казахском языке - файл n1.doc


Силлабус дисциплины - Основы радиотехники, электроники и телекоммуникации 1 и 2 на казахском языке
скачать (546 kb.)

Доступные файлы (1):

n1.doc546kb.18.01.2013 09:40скачать

Загрузка...

n1.doc

  1   2   3
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Қазақстан Республикасының ауылшаруашылық министрлігі

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ

«Радиотехника, электроника ж/е телекомуникациялар» кафедрасы

050719 «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар»

бағыты бойынша оқитын студенттерге арналған «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері » пәнінен

БАҒДАРЛАМА

(силлабус)Астана, 2009
«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ әдістемелік кеңесінің отырысында баспадан шығаруға

2009 ж. ___ ________

№ ___ хаттамасымен мақұлданды


Бекітемін

«С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» АҚ әдістемелік Кеңесінің төрағасы

А.М.Әбдіров __________

(аты-жөні) (қолы)

«__»_____________200__ ж.

Авторлары: Алдашева Жанат Анарбайқызы- т.ғ.к., «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы

Наурыз Қаныш Жанабергенқызы - «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы

Шатанова Рыскен Қамзеқызы- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушысы.


«Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студенттерге арналған «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері» пәнінен бағдарламаны (силлабус) ҚР МБС (3.08.093-2004) және «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздерінен» ҚР Білім және Ғылым Министрлігінің 23.12.2005 ж. №779 бұйрығына сәйкес типтік оқу бағдармамасына бойынша жоғары оқу орындарының 050719- «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» бағыты бойынша оқитын студеттерге арнап «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының аға оқытушылары т.ғ.к. аға оқытушы Ж.А. Алдашева, аға оқытушылар Қ. Ж. Наурыз, Р.Қ. Шатановалар толықтырып өндеген.

«______» ________ 2009 ж. «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар» кафедрасының отырысында №___ хаттамасымен қаралды.

Кафедра меңгерушісі ________________ Мирманов А.Б.

Энергетика факультетінің әдістемелік комиссиясын «________» 2009 ж. № ________ хаттамасымен қаралды.

Әдістемелік комиссияның төрайымы ___________Баймағамбетова С.Қ.
2. Пәннің жұмыс бағдарламасы (силлабусы)
2.1 Оқытушылар туралы мағлұмат
«Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар негіздері» (1және 2-бөлімдері) пәнінен 2009-2010 оқу жылында «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» кафедрасы бойынша келесі оқытушылар құрамы қамтылған:

Алдашева Жанат Анарбайқызы, техника ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы (дәрістен, тәжірбиелік, зертханалық,өзіндік жұмыс сабақтарынан);

Наурыз Қаныш Жаңабергенқызы, аға оқытушы (силлабустың алғашқы нұсқасының авторы, көмекші оқытушы);

Шатанова Рыскен Қамзеқызы, аға оқытушы (зертханалық,өзіндік жұмыстардан).

Жұмыс орны: С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ, энергетика факультеті «Радиотехника, электроника ж/е телекоммуникациялар» (525 кабинет) кафедрасы, байланыс телефоны: 39-76-08 және 48-53-54.

Сабақтар кестесі: Кафедраның сабақтар кестесі бойынша.

Қосымша сабақтар: Кафедраның қосымша сабақтар кестесі бойынша.

2.2 Пән жайында
Пән аты: «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері» (Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері-1 және 2). 2-курстың 3-4 семестрлерінде оқытылады.

Кредиттер саны – 6 (3-семестрде – 2; 4-семестрде 4 кредит ).

Бақылау формасы –емтихан (3, 4 семестрлер).

Емтихан алу формасы –тесттілеу түрінде.

3 және 4 семестрлерде осы пән бойынша оқу жоспары бойынша келесі сабақтар (сағат) қаралған (кесте-1):
Кесте-1 Пән бойынша оқу жоспарына сәйкес сабақтар


Семестр

Дәрістер


Тәжірибелік жұмыстар

Зертханалық жұмыстар


СӨОЖ*

СӨЖ*

барлығы

3

15

0

15

30

30

90

4

30

15

15

60

60

180


Ескерту:

1)*СӨОЖ- оқытушы көмегімен орындалатын өзіндік жұмыс;

2)СӨЖ- студенттердің өзіндік жұмысы.

Ал, оқу сағаттарының 3 және 4-семестрлерде бөлінуі төмендегі кестелерде келтірілген (2,3 кестелер).
Кесте-2 Оқу сағаттарының 3 семестрдегі бөлінуі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

барлығы

Дәрістер

1

1

1

1

1

1

1

1

Аралық ақылау

1

1

1

1

1

1

1

15

Тәжірибелік

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зертханалық

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СӨОЖ*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

СӨЖ*

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

30

Барлығы

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

90Кесте-3 Оқу сағаттарының 4 семестрдегі бөлінуі

Апта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

барлығы

Дәрістер

2

2

2

2

2

2

2

2

Аралық бақылау

2

2

2

2

2

2

2

30

Тәжірибелік

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

Зертханалық

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

СӨОЖ*

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

СӨЖ*

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

60

Барлығы

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

1803. Курстың алдыңғы реквизиттері
Студенттердің «Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар негіздері» пәнін терең және сапалы түсіну үшін жоғары математика, физика, информатика пәндерінен мектеп бағдарламасыменен қатар 1-курсте өткен бөлімдерден білімдері қажет.

1)Жоғары математика пәнінен: дифференциал және интегральды есептеулер; Фурье қатарлары; ықтималдықтар теориясы және т.б.
  1   2   3Скачать файл (546 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru