Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Дипломний проект - Проект цеху випарювання розчинів солей для обробки шкір - файл n1.doc


Дипломний проект - Проект цеху випарювання розчинів солей для обробки шкір
скачать (1841.4 kb.)

Доступные файлы (8):

n1.doc37kb.06.11.2010 12:13скачать
n2.doc2512kb.21.04.2008 16:10скачать
n3.doc43kb.06.11.2010 12:12скачать
n4.dwg
n5.doc93kb.06.11.2010 12:15скачать
n6.doc94kb.06.11.2010 12:15скачать
n7.doc94kb.06.11.2010 12:14скачать
n8.doc91kb.06.11.2010 12:14скачать

Загрузка...

n1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Доповідь

В дипломному проекті розроблений проект цеху випарювання розчинів солей для обробки шкір.

На різних етапах обробки шкірсировини використовуються різні хімічні реагенти, в тому числі і розчини. Для доведення концентрації розчинів до необхідних значень, їх концентрують, в тому числі і процесом випарювання.

При кипінні розчинів нелетучих речовин (речовини, які характеризуються при температурі процесу дуже малим тиском пари, наприклад більшість твердих тіл і деякі висококиплячі рідини: сірчана кислота, гліцерин і ін.) у парову фазу переходить тільки розчинник. При цьому у міру випаровування розчинника і видалення його у вигляді пару концентрація розчину, тобто вміст в ньому розчиненої нелетучої речовини, підвищується. Процес концентрації розчинів, що полягає у видаленні розчинника шляхом випаровування при кипінні, називається випарюванням.

Процес випаровування проводиться у випарних апаратах. За принципом роботи випарні апарати розділяються на періодичні і такі, що безперервно діють.

Періодичне випаровування застосовується при малій продуктивності установки або для отримання високих концентрацій. При цьому розчин, що подається в апарат, випаровується до необхідної концентрації, зливається і апарат завантажується новою порцією початкового розчину. У установках безперервної дії початковий розчин безперервно подається в апарат, а упарений розчин безперервно виводиться з нього.

Технологічна схема випарювання приведена листі 1. Початковий розчин відцентровим насосом Н подається в кожухотрубний теплообмінник ТО, де нагрівається до заданої температури і поступає у випарний апарат з винесеною гріючою камерою ВА. Нагрів розчину в теплообміннику і випаровування здійснюються за рахунок теплоти конденсації гріючої пари: конденсат, що утворився при цьому, скидається в лінію конденсату і може використовуватися як оборотна вода. Упарений розчин з випарного апарату поступає на подальшу переробку. Вторинна пара, що утворилася при випаровуванні, поступає в барометричний конденсатор БК, де змішується з холодною водою, конденсується і скидається в лінію конденсату.

У даному варіанті схеми застосований випарний апарат з винесеною гріючою камерою і кипінням в трубах. Попередній підігрів розчину підвищує інтенсивність кипіння. Випаровуваний розчин, нагрівається і кипить з утворенням вторинної пари. Відділення пари від рідини відбувається в сепараторові випарного апарату. Звільнений від бризок і крапель вторинна пара віддаляється з верхньої частини сепаратора.

Рух розчину і вторинної пари здійснюється унаслідок перепаду тиску, що створюється барометричним конденсатором і вакуумом-насос. У барометричному конденсаторі вода і пара рухаються в протилежних напрямах (пара – знизу, вода – зверху). Для збільшення поверхні контакту фаз конденсатор забезпечений переливними полицями. Суміш охолоджуючої води і конденсату виводиться з конденсатора самоплином по барометричній трубі. Конденсат гріючої пари з випарного апарату виводиться за допомогою конденсатовідвідників. Вакуум в системі підтримується вакуумом-насосом, який встановлений нижче за конденсатор і приєднується до конденсатора у верхній його частині.

Концентрований розчин після випарного апарату подається в одноходові холодильники, де охолоджується до певної температури. Концентрований розчин охолоджується холодною водою. Потім концентрований розчин відводиться у вакуум-ємність. Вакуум-ємність спорожняється періодично (у міру накопичення). Далі розчин поступає в ємність упареного розчину. Після чого йде далі на виробництво.


На листах 2-6 показані креслення апаратів, які входять в технологічний цикл випарювання: на листі 2 –однокорпусна випарна установка; на листах 3 і 4 – конденсатор барометричний; на листі 5 – дефлегматор; на листі 6 – теплообмінник.

Вакуум у випарних установках створюється в результаті конденсації вторинної пари в конденсаторах, що охолоджуються водою. Теоретично абсолютний тиск в конденсаторі повинен бути рівний тиску насиченої пари при температурі конденсації. Проте в конденсатор разом з парою поступає деяка кількість повітря, що виділяється з випарюваної рідини. Крім того, повітря проникає через несуцільності в апаратурі і трубопроводах; якщо конденсація проводиться в конденсаторах змішування (шляхом безпосереднього зіткнення з водою), повітря приноситься з охолоджуючою водою. У присутності повітря тиск в конденсаторі рівний сумі парціального тиску пари і повітря, тобто тиску насиченої пари плюс парціальний тиск повітря. Таким чином, вакуум в конденсаторі від підсосу повітря погіршується, і повітря необхідно видаляти за допомогою вакууму-насосу. Зазвичай в конденсаторах випарних установок підтримують абсолютний тиск, рівний 0,1—0,2 aтм. (відповідає температурі конденсації 45—60°С).

В пояснювальній записці приведені всі необхідні конструкторсько-технологічні розрахунки випарного апарату і допоміжного устаткування.

В розділі охорона праці та навколишнього середовища проаналізовані шкідливі та небезпечні фактори при виконанні даного технологічного процесу, розроблені заходи для їх усунення. В економічному розділі визначений економічний ефект від впровадження запропонованого конструктивного рішення. Він склав 19 тис. грн.

В результаті проведених розрахунків був вибраний по каталогу випарний апарат: тип 1 виконання 2 група 1 - випарний апарат з винесеною гріючою камерою і кипінням в трубах з площею теплообміну рівною 280 м2 і трубами довжиною рівною 5м. Цей апарат призначений для упарювання розчинів, які виділяють незначний осад, що видаляється механічним способом.

Крім того розраховані і підібрані:

– підігрівач початкового розчину: двоходовий теплообмінник;

– барометричний конденсатор;

– дефлегматор.


Скачать файл (1841.4 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru