Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Лекції - Вступ до правової статистики - файл лекция 1.doc


Лекції - Вступ до правової статистики
скачать (714.8 kb.)

Доступные файлы (28):

лекция 1.doc94kb.11.02.2008 22:25скачать
лекция 2.doc60kb.15.02.2008 11:19скачать
лекция 3.doc282kb.12.02.2008 10:59скачать
лекция 4.doc174kb.05.02.2008 17:23скачать
лекция 5.doc157kb.05.02.2008 17:33скачать
лекция 6.doc263kb.10.03.2008 22:48скачать
словник.doc29kb.13.02.2008 13:08скачать
ДЕРЖКОМСТАТ Пілотне вибіркове обст.doc171kb.02.11.2007 19:03скачать
ДЕРЖКОМСТАТ Табель форм.doc74kb.02.11.2007 18:26скачать
КМ УКРАЇНИ Конц побудови Держкомстату.doc158kb.02.11.2007 19:24скачать
ПЛЕНУМ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ.doc41kb.02.11.2007 18:06скачать
Прогр інтегр в Євросоюз.doc2083kb.02.11.2007 17:22скачать
Розр екон безпеки.doc30kb.02.11.2007 19:49скачать
Статист смертности.doc80kb.02.11.2007 18:57скачать
УКАЗ про вдоск.doc32kb.02.11.2007 18:43скачать
Указ ро бор з кор.doc103kb.02.11.2007 17:09скачать
формb статзвітів роботи судівї.doc391kb.02.11.2007 19:41скачать
Додаток 5.doc59kb.13.12.2007 20:46скачать
Додаток 8.doc77kb.13.12.2007 20:46скачать
Начальнику.doc64kb.13.12.2007 20:46скачать
ПЛАН.doc90kb.13.12.2007 20:47скачать
Статистика.doc21kb.13.12.2007 21:39скачать
Ф1.doc56kb.13.12.2007 20:45скачать
Ф2.doc83kb.13.12.2007 20:45скачать
Ф3.doc96kb.13.12.2007 20:45скачать
Ф4.doc96kb.13.12.2007 20:45скачать
Ф.doc95kb.13.12.2007 20:44скачать
форма 1.doc95kb.13.12.2007 20:44скачать

содержание
Загрузка...

лекция 1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...
ЛЕКЦІЯ 1


Вступ до правової статистики


Статистика, як суспільна наука, виникла у 17 сторіччі у Німеччині та Англії. У Німеччині вона мала виключно описовий характер. В Англії, так звана, політична арифметика, стала основою для виникнення сучасної статистики. У 19 сторіччі виник ще один напрямок – математична статистика. Це важливий розділ математики, який спирається на теорію ймовірностей. Сучасна статистика побудована на математичних принципах і містить соціальну та економічну статистику. У свою чергу, соціальна статистика включає такі галузі статистики: демографічну, медичну, правову, статистику науки і освіти, рівня життя населення, зайнятості та безробіття та інші. Слід розуміти, що усі галузі та напрямки статистики спираються на спільні ідеї та методи, а відрізняються тільки об’єктом дослідження, хоча певною мірою взаємопов’язані.

Предметом вивчення статистики є кількісна сторона масових суспільних явищ у конкретних умовах простору і часу у нерозривному зв’язку зі їх якісним змістом. Тобто, статистика не цікавиться, як конкретно відбулось чи відбувається те чи інше явище. Але вона спостерігає велику кількість суспільних явищ, систематизує їх, досліджує кількісні дані за допомогою своїх особливих методів і робить наприкінці певні якісні висновки щодо явищ, які мають місце у суспільстві. Ці висновки допомагають зробити вірні прогнози подальшого розвитку суспільства та розробити заходи управління суспільством.

Роль статистики у сучасному суспільстві дуже велика. Нема жодного підприємства чи організації, які б не вели статистичний облік і аналіз. Безумовно, без статистиці неможна обійтися на державному і міжнародному рівнях. Для стандартизації статистичних даних і узагальнення статистичних висновків працює Статистична комісія ООН. В Україні працює система державних статистичних органів, яка відповідає державному устрою і адміністративно-територіальному поділу країни. Керівним організаційним і методологічним центром в Україні є Державний комітет статистики (Держкомстат), якому підпорядковані в областях головні статистичні управління. Низовими органами державної статистики є районні і міські управління статистики. Права, обов’язки і функції органів державної статистики визначені Законом України «Про державну статистику» (1992 р.)


^ Правова статистика вивчає кількісну сторону тих масових явищ, які відносяться до сфери діяльності правоохоронних органів та самої діяльності цих органів.

Правова статистика має своєю метою облікувати всі правопорушення (кримінальні, цивільні, адміністративні), що розглядаються правоохоронними органами. Підкреслимо, що незареєстровані правопорушення не є предметом дослідження правової статистики.

Значна частина злочинів латентна (скрита), тому правова статистика не дає повний облік вчинених правопорушень. На жаль, латентність злочинності формується у тому числі і завдяки недобросовісної роботи правоохоронних органів. Одне із негайних завдань правової статистики – об’єктивізація обліку злочинності.

Дані правової статистики мають велике практичне і наукове значення – це об’єктивний індикатор правового життя суспільства, характеристика благополуччя чи неблагополуччя у сфері законності і правопорядку в країні. Правова статистика допомагає

 1. здійснювати контроль діяльності органів юстиції,

 2. контролювати злочинність,

 3. покращувати діяльність правоохоронних органів,

 4. оперативно керувати та контролювати діяльність підлеглих,

 5. координувати діяльність різних структур правоохоронних органів,

 6. поширювати позитивний досвід діяльності правоохоронних органів,

 7. оцінювати ефективність законодавства і законотворчості,

 8. прогнозувати розвиток правопорушень,

 9. правова статистика є найважливішим джерелом інформації для юридичної науки.

Найважливішими завданнями правової статистики є:

 1. Облік і своєчасне подання державним органам управління статистичної інформації про правові явища і процеси.

 2. Аналіз статистичної інформації про усі види правопорушень та інші антисоціальні явища з метою вивчення їх рівня, структури, динаміки, тенденцій і розповсюдженості.

 3. Підготовка статистичної інформації для розробки прогнозів державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями.

 4. Аналіз і прогнозування факторів, що детермінують злочинність.

 5. Пропаганда передового досвіду діяльності правоохоронних органів.

 6. Удосконалення самої правової статистики: системи обліку, звітності і методології.

 7. Забезпечення об’єктивності статистичних даних, їх відкритість, для спеціалістів і населення; їх застосування у законотворчості.

 8. Розробка і впровадження у практику правоохоронних органів наукових досліджень а також міжнародних стандартів та досягнень.

 9. Подальше впровадження сучасних методів збирання та обробки статистичної інформації (ЕОМ, Інтернет, мобільний зв'язок та ін.).


Правова статистика поділяється на такі галузі.

 1. ^ Кримінально-правова статистика має об’єктом кількісну сторону злочинності, судимості і діяльності державних органів по боротьбі зі злочинністю. Вона дає кількісно-якісну характеристику вчинених злочинів, осіб, які їх вчинили, покарань злочинців, відтворює усі стадії кримінального процесу, дає характеристику рівня, структури і динаміки злочинності, а також мір контролю за злочинністю.

 2. ^ Цивільно-правова статистика являє собою облік цивільно-правових спорів, що розглядаються судами загальної юрисдикції, а також характеризує роботу нотаріату.

 3. Адміністративно-правова статистика займається обліком зареєстрованих адміністративних правопорушень, а також діяльності органів, які володіють правом адміністративної юрисдикції.

 4. ^ Статистика прокурорського нагляду займається обліком дій прокуратури за дотриманням режиму законності на всіх стадіях правозастосування.


Кожна з галузей, у свою чергу, підрозділяється на підгалузі відповідно до основних стадій кримінального, цивільного і адміністративного процесів.

Кримінально-правова статистика підрозділяється на: а) статистику попереднього розслідування, б) статистику кримінального судочинства, в) статистику виконання вироків.

^ Статистика попереднього розслідування обліковує саму злочинність (кількість зареєстрованих злочинів, осіб, що їх вчинили, порушених кримінальних справ, затриманих, арештованих, строки розслідування справ, потерпілих від злочинів, суми відшкодованих збитків та ін.) а також діяльність органів, які розслідують злочини (органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури та ін.). Як приклад обліку, розглянемо таблицю 1.1 рівня злочинності в Україні за 1995-2003 рр.


Табл. 1.1

^ Кількість зареєстрованих в Україні органами внутрішніх справ злочинів за окремими видами за 1995-2003 рр. (тис.)


Показник

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2003 в % до 1995

Всього злочинів

641,9

558,7

567,8

514,6

460,4

556,4

86,7

Умисні убивства та замахи на убивство

4,8

4,6

4,8

4,6

4,3

4,0

83,3

Умисні тяжкі тілесні ушкодження

8,8

7,0

6,9

6,1

6,0

6,3

71,6

Зґвалтування і спроби зґвалтування

1,9

1,3

1,2

1,1

1,0

1,0

52,6

Хуліганство

37,1

26,9

23,4

17,7

14,0

20,1

54,2

Розбої

5,3

5,2

5,6

5,7

5,2

5,7

107,5

Грабежі

32,1

22,8

23,0

23,3

21,1

36,5

113,7

Вимагання

3,6

3,2

2,7

2,1

2,1

1,9

52,8Статистика кримінального судочинства характеризує діяльність системи судів загальної юрисдикції. Тут здійснюється облік кількісних показників (кількість справ, їх рух, кількість підсудних, засуджених, виправданих осіб, чисельність та навантаження судів та ін.) та якісних показників (строки розгляду кримінальних справ, види і розміри покарання, направлення справ на додаткове розслідування, робота касаційної інстанції, процесуальні дії суду та ін.) На таблиці 1.2 ми бачимо дані щодо надходження до судів по першій інстанції справ і матеріалів усіх категорій.


Табл. 1.2

^ Кількість справ і матеріалів, що надійшли до судів по першій інстанції (тис.)


Категорія справ

2002

2003

2002 у %

2003 у %

2003 у % до 2002

Кримінальні справи, матеріали, подання

625,2

612,0

12,3

10,4

97,9

Цивільні

1513,0

1589,9

29,7

27,1

105,1

Про адміністративні порушення

2659,1

3419,4

52,2

58,3

128,6

Інші матеріали, подання

69,4

22,0

1,3

0,4

31,7

^ Разом справ, постанов, клопотань, позовних заяв, заяв, скарг

4866,7

5643,3

95,5

96,2

116,0

Господарські

228,2

221,3

4,5

3,8

97,0

^ Надійшло по першій інстанції справ і матеріалів, усього

5094,9

5864,6

100,0

100,0

115,1Статистика виконання вироків відбиває діяльність установ по виконанню вироків судів, прокуратури за наглядом за місцями позбавлення волі, а також роботу судів по умовно-достроковому звільненню і заміні покарання більш м’яким. Цей розділ включає кількість установ по виконанню покарань, чисельність і рух контингенту в них, облік різних категорій засуджених за широким колом ознак а також заходи адміністрації виправно-трудових установ по виправленню засуджених та ін. На таблиці 1.3 дані відомості про чисельність і склад контингенту, що утримувався в установах Державного департаменту України по виконанню покарань (ДДУПВП) у 1995-2000 рр.


Табл. 1.3

^ Кількість та склад осіб, що утримувалися в установах ДДУПВП (на кінець року)


Рік

Виправні колонії

Виправні колонії

Тюремне ув’язнен-ня

Виправні колонії та тюремне ув’язнення

Слідчі ізолятори і тюрми

Виховн. трудові колонії

ЛТП

^ Усього по системі
Всього

У тому числі жінки

-

Всього

1995

156028

7870

х

15028

43845

3935

5338

209326

1996

167234

9555

х

167234

45101

3913

4831

221079

1997

163317

10477

х

163317

44348

3903

4490

216058

1998

156475

10268

х

156475

43039

3392

3285

206191

1999

167682

11196

х

167682

44683

3303

2415

218083

2000

170960

10942

1079

170960

46211

3268

1815

223333


У складі кримінально-правової статистики є також підгалузь кримінологічна статистика, яка вивчає кількісні характеристики злочинності, її фактори, особистість злочинця і профілактичну діяльність правоохоронних органів по попередженню злочинності. Серед показників кримінологічної статистики важливе місце займають відомості про наркоманію, пияцтво, токсикоманію, проституцію розповсюдження венеричних захворювань і СНІДу, безпритульних дітей, бродяжництво та інші явища, що детермінують злочинність. У сферу кримінологічної статистики входить вивчення процесу формування злочинця і мотивації злочинної поведінки. Одним із важливих розділів є віктимологічна (victim) статистика – кількісна характеристика особистості потерпілих.


Цивільно-правова статистика підрозділяється на два розділи: а) статистика цивільного судочинства, б) статистика виконання судових рішень. За останні роки у суди загальної юрисдикції за захистом своїх прав і свобод у порядку цивільного судочинства звертається все більше громадян. Це свідчить, по-перше, про зростання у суспільстві довіри до судів, По-друге, в Україні активно йдуть процеси по перетворенню її у правову цивілізовану державу.

Адміністративно-правова статистика поділяється теж на два розділи: а) статистика адміністративного судочинства, б) статистика виконання судових рішень. В Україні право адміністративної юрисдикції надано 41 органу. Серед них, наприклад, адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, органи внутрішніх справ, органи державного пожежного нагляду, органи земельних ресурсів та ін..


Питання для самоконтролю


 1. Назвіть галузі соціальної статистики.

 2. Що є предметом правової статистики?

 3. Що ви знаєте про державні органи статистики?

 4. Назвіть мету правової статистики.

 5. Які суспільні проблеми допомагає розв’язувати правова статистика?

 6. Назвіть основні завдання правової статистики.

 7. Назвіть галузі правової статистики та охарактеризуйте їх.

 8. Назвіть розділи кримінально-правової статистики та охарактеризуйте їх.

 9. Назвіть розділи цивільно-правової статистики.

 10. Назвіть розділи адміністративно-правової статистики.

 11. Назвіть приклади органів, яким надано право адміністративної юрисдикції.Скачать файл (714.8 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru