Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Стандарт СОУ 05.0-34821206-021-2008 Рыба мелкая охлажденная. Технические условия - файл 1.doc


Стандарт СОУ 05.0-34821206-021-2008 Рыба мелкая охлажденная. Технические условия
скачать (248.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc249kb.17.11.2011 12:20скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

Реклама MarketGid:
Загрузка...СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
РИБА ДРІБНА ОХОЛОДЖЕНА

Технічні умови


СОУ 05.0–34821206–021:2008


Київ

Державний комітет рибного господарства України


ПЕРЕДМОВА


1 РОЗРОБЛЕНО: Технічний комітет зі стандартизації "Рибне господарство"

(ТК 33) та Відкрите акціонерне товариство “Південрибтехцентр”


2 ПРИЙНЯТО та надано чинності: Наказ Державного комітету рибного господарства України від 15.12.2008 № 730


^ 3 НА ЗАМІНУ ГСТУ 15–84–2002


ЗАРЕЄСТРОВАНО: Державне підприємство

"Український науково-дослідний і

навчальний центр проблем стандартизації,

сертифікації та якості"

12.01.2009 р № 32595752/1834


_______________________________________________________________________

Право власності на цей документ належить Державному комітету рибного господарства України.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково

на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатись до Державного комітету рибного господарства України.


ЗМІСТ

С.

1 Сфера застосування 1

2 Нормативні посилання 1

3 Терміни та визначення понять 3

4 Основні параметри та розміри 3

5 Технічні вимоги 3

6 Вимоги безпеки 6

7 Вимоги охорони довкілля 7

8 Маркування 7

9 Пакування 7

10 Правила транспортування та зберігання 8

11 Методи контролювання 8

12 Правила приймання 9

13 Гарантії виробника 10

Додаток А Код ДКПП 11

Додаток Б Бібліографія 12


^ СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
РИБА ДРІБНА ОХОЛОДЖЕНА

Технічні умови


^ РЫБА МЕЛКАЯ ОХЛАЖДЕННАЯ

Технические условия


Чинний від 2009–02–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ


1.1 Цей стандарт поширюється на рибу дрібну охолоджену, призначену для реалізації на харчові цілі та промислового переробляння:

– бичка азово-чорноморського, камбалу глосу, хамсу, кільку чорноморську, тюльку;

– дріб'язок другої групи: головня, йоржа, перкарину, краснопірку;

– дріб'язок третьої групи внутрішніх водойм та прибережних вод: атерину, в`юна, пічкура, піщанку, смариду, верховодку та інших риб внутрішніх водойм та прибережних вод довжиною менше ніж 12 см, які не обмежені до вилову за промисловим розміром Правилами промислового рибальства [1], [2], [3].

1.2 Вимоги щодо безпечності продукції викладено у 5.2.3; 5.2.5–5.2.9; вимоги безпеки і охорони довкілля – у розділах 6; 7.

1.3 Код ДКПП на рибу дрібну охолоджену відповідно до ДК 016 наведено у додатку А.


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2925-94 Якість продукції. Оцінювання якості. Терміни та визначення

ДСТУ 3147–95 Коди і кодування інформації. Штрихове кодування. Маркування об`єктів ідентифікації. Формат та розташування штрихкодових позначок ЕАN на тарі та пакованні товарної продукції. Загальні вимоги

ДСТУ 3326-96 Риба, морські безхребетні, водорості та продукти їх перероблення. Терміни та визначення

ДСТУ 3583–97 (ГОСТ 13830–97) Сіль кухонна. Загальні технічні умови

ДСТУ 4415:2005 Риби Азовського, Чорного морів та внутрішніх водоймищ України. Номенклатура біологічна і товарна

ДСТУ 4514:2006 Риба, інші водні живі ресурси та харчова продукція з них. Визначання хлорорганічних пестицидів та поліхлорованих біфенілів методом газорідинної хроматографії

ДСТУ 4894:2007 Риба та рибні продукти. Фотометричний метод визначення гістаміну

ДСТУ ISO 5492:2006 Дослідження сенсорне. Словник термінів

(ISO 5492:1992, IDT)

ДСТУ ISO 11290–1:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 1. Метод виявляння (ISO 11290–1:1996, IDT)

ДСТУ ISO 11290–2:2003 Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння та підраховування Listeria monocytogenes. Частина 2. Метод підраховування (ISO 11290–2:1998, IDT)

______________________________________________________________________

Видання офіційне

ДСТУ EN 12824:2004 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявляння Salmonella (EN 12824:1997, IDT)

ГСТУ 15–8–97 Ящики полімерні багаторазові для рибної продукції. Технічні умови

ГСТУ 15–31–99 Лід водяний штучний. Технічні умови

ДК 016-97 Державний класифікатор продукції та послуг

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования

(ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 1368-91 Рыба всех видов обработки. Длина и масса (Риба всіх видів обробляння. Довжина та маса)

ГОСТ 2874-82 Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством (Вода питна. Гігієнічні вимоги та контролювання якості)

ГОСТ 3282–74 Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения. Технические условия (Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 3560–73 Лента стальная упаковочная. Технические условия (Стрічка сталева пакувальна. Технічні умови)

ГОСТ 7630-96 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные, водоросли и продукты их переработки. Маркировка и упаковка (Риба, морські ссавці, морські безхребетні, водорості та продукти їх переробляння. Маркування та пакування)

ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки

качества, методы отбора проб для лабораторных испытаний (Риба, морські ссавці, морські безхребетні та продукти їх переробляння. Правила приймання, органолептичні методи оцінювання якості, методи відбирання проб для лабораторного випробовування)

ГОСТ 10444.2–94 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества Staphylococcus aureus (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості Staphylococcus aureus)

ГОСТ 10444.15-94 Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (Продукти харчові. Методи визначання кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаероб-них мікроорганізмів)

ГОСТ 13356-84 Ящики деревянные для продукции рыбной промышленности. Технические условия (Ящики дерев´яні для продукції рибної промисловості. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 26668-85 Продукты пищевые и вкусовые. Методы отбора проб для микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Методи відбирання проб для мікробіологічного аналізування)


ГОСТ 26669-85 Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для

микробиологических анализов (Продукти харчові та смакові. Готування проб для мікробіологічного аналізування)

ГОСТ 26670-91 Продукты пищевые. Методы культивирования микроорганизмов (Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів)

ГОСТ 26927-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути

(Сировина та продукти харчові. Методи визначання ртуті)

ГОСТ 26929-94 Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Готування проб. Мінералізування для визначання вмісту токсичних елементів)

ГОСТ 26930-86 Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка (Сировина та продукти харчові. Метод визначання миш`яку)

ГОСТ 26932-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения свинца (Сировина та продукти харчові. Методи визначання свинцю)

ГОСТ 26933-86 Сырье и продукты пищевые. Методы определения кадмия (Сировина та продукти харчові. Методи визначання кадмію)

ГОСТ 30178-96 Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов (Сировина та продукти харчові. Атомно-абсорб-ційний метод визначання токсичних елементів)

ГОСТ 30518-97 Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий) (Продукти харчові. Методи виявляння та визначання кількості бактерій групи кишкових паличок

(коліформних бактерій))

ГОСТ 30538-97 Продукты пищевые. Методика определения токсичных элементов атомно-эмиссионным методом (Продукти харчові. Методика визначання токсичних елементів атомно-емісійним методом)


^ 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ


У цьому стандарті використані терміни, установлені ДСТУ 2925, ДСТУ 3326, ДСТУ ISO 5492.


4 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ


4.1 Рибу дрібну охолоджену за довжиною та масою не ділять.

4.2 Мінімальна довжина дрібної охолодженої риби повинна відповідати вимогам Правил промислового рибальства [1], [2], [3].

4.3 Товарні та біологічні назви риби дрібної охолодженої – згідно з ДСТУ 4415.


^ 5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Риба дрібна охолоджена повинна бути виготовлена відповідно до вимог цього стандарту за технологічними інструкціями [4], [5] з дотримуванням Державних санітарних правил і норм [6], [7].


5.2 Характеристики


5.2.1 Рибу дрібну охолоджену виготовляють у нерозібраному вигляді.


5.2.2 Допускається рибу, яку відносять до дріб`язку другої та третьої груп, виготовляти та маркувати окремо за видами риб.

5.2.3 Температура у тілі риби дрібної охолодженої повинна бути від мінус 1 0С до 5 0С.

5.2.4 За органолептичними і фізичними показниками риба дрібна охолоджена повинна відповідати вимогам та нормам, зазначеним в таблиці 1.


Таблиця 1 – Органолептичні і фізичні показники риби дрібної охолодженої


Назва показника

Характеристика та норма

Зовнішній вигляд

Риба ціла. Поверхня риби чиста, за кольором властива даному виду риби. Зябра темно-червоні або рожеві.

Можуть бути:

– збитість луски;

– незначні зриви шкіри;

– незначні пошкодження зябрових кришок;

– злегка лопнуте черевце, не більше ніж

у 10 % риб (за рахунком); для бичка не більше ніж у 15 % риб (за рахунком) в одиниці транспортної тари

Консистенція

Туга

Може бути ослабла, але не в'ялаЗапах

Властивий свіжій рибі, без стороннього запаху.

Можуть бути:

– слабкий запах мулу;

– слабкий кислуватий запах у зябрах, що легко видаляється у разі промивання водою

Масова частка прилову інших риб, в %, (за рахунком), не більше ніж:

Масова частка риб менше промислового розміру (молоді), в %, (за рахунком), не більше ніж:10


20

Примітка 1. У місцях реалізації у бичка азово-чорноморського, кільки чорноморської та хамси допускається лопнуте черевце із частковим оголенням нутрощів (без випадання) за умови відповідності всіх інших показників вимогам стандарту.

Примітка 2. Загальна кількість допусків не повинна погіршувати товарний вигляд продукції.

Примітка 3. За узгодженням зі споживачем допускається:

- виготовлення продукції з масовою часткою прилову інших риб, що перевищує встановлені норми;

- виготовлення продукції з масовою часткою риб менше промислового розміру (молоді), але не більше ніж встановлено для риби-сирцю.5.2.5 За мікробіологічними показниками риба дрібна охолоджена не повинна перевищувати допустимі рівні, зазначені в таблиці 2.


Таблиця 2 – Мікробіологічні показники риби дрібної охолодженої


Назва показника

Допустимий

рівень

Метод

контролювання

Кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО у 1,0 г

5×104

Згідно з ГОСТ 10444.15

Бактерії групи кишкових паличок

(коліформні бактерії), у 0,001 г

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 30518

Staphylococcus aureus у 0,01 г

Не дозволено

Згідно з ГОСТ 10444.2

Патогенні мікроорганізми, в т.ч.:

– роду Salmonella, у 25,0 г


Не дозволено


Згідно з ДСТУ EN 12824 або 11.3

Listeria monocytogenes у 25,0 г

Не дозволено

Згідно з ДСТУ ISO 11290–1,

ДСТУ ISO 11290–2 або 11.4

Vibrio parahaemolyticus, КУО в 1,0 г

10,0

Згідно з 11.3

5.2.6 Вміст токсичних елементів, гістаміну та N-нітрозамінів у рибі дрібній охолодженій не повинен перевищувати допустимі рівні, зазначені в таблиці 3.


Таблиця 3 – Допустимий рівень вмісту токсичних елементів, гістаміну та

N-нітрозамінів у рибі дрібній охолодженій


Назва показника

Допустимий

рівень, мг/кг

Метод контролювання

Свинець

1,0

Згідно з ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Кадмій

0,2

Згідно з ГОСТ 26933, ГОСТ 30178, ГОСТ 30538

Миш'як:

– для морської

– для прісноводної5,0

1,0

Згідно з ГОСТ 26930, ГОСТ 30538

Ртуть:

– для морської

– для прісноводної хижої

– для прісноводної не хижої


0,4

0,6


0,3

Згідно з ГОСТ 26927

Гістамін (для оселедцевих)

100,0

Згідно з ДСТУ 4894

N-нітрозаміни

0,003

Згідно з 11.6

5.2.7 Вміст пестицидів у рибі дрібній охолодженій не повинен перевищувати допустимі рівні, встановлені ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [8].

5.2.8 Вміст радіонуклідів 137Cs і 90Sr у рибі дрібній охолодженій не повинен перевищувати допустимі рівні: 137Cs – 150 Бк/кг і 90Sr – 35 Бк/кг, встановлені

ГН 6.6.1.1-130 [9].

5.2.9 У рибі дрібній охолодженій не повинно бути живих гельмінтів та їхніх личинок, небезпечних для здоров`я людини.

Допустима кількість безпечних для здоров`я людини гельмінтів та їхніх личинок, а також інших паразитів та паразитарних уражень не повинна перевищувати норм, встановлених "Инструкцией по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)" [10] та "Обов´язковим мінімальним переліком досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво [ф-2]" [11].


^ 5.3 Вимоги до сировини та матеріалів


5.3.1 Сировина та матеріали, що використовують для виготовляння риби дрібної охолодженої, повинні бути не нижче першого сорту (за наявності сортів) і відповідати:

– риба–сирець – згідно з чинними нормативними документами;

– лід водяний штучний – згідно з ГСТУ 15-31;

– сіль кухонна – згідно з ДСТУ 3583 (ГОСТ 13830);

– вода питна – згідно з ГОСТ 2874.

Допускається використовувати морську воду, що відповідає вимогам

ГОСТ 2874 за колі-індексом.

5.3.2 Сировина та матеріали, що використовують для виготовляння риби дрібної охолодженої, за показниками безпечності повинні відповідати вимогам, встановленим ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [8], ГН 6.6.1.1-130 [9], Інструкцією [10], Обов`язковим мінімальним переліком досліджень сировини [11] та МБВ [12].

5.3.3 Контролювання якості сировини та матеріалів здійснюють у кожній партії при вхідному контролі у порядку, встановленому підприємством-виробником.


6 Вимоги безпеки


6.1 Під час виготовляння риби дрібної охолодженої необхідно керуватися "Державними санітарними правилами і нормами для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів [7] та "Санитарными правилами для морских судов промыслового флота СССР" [6].

6.2 Контролювання рівня виробничого шуму проводять згідно з

ДСН 3.3.6.037 [13], вібрації – згідно з ДСН 3.3.6.039 [14], мікроклімату виробничих приміщень – згідно з ДСН 3.3.6.042 [15], освітленості – згідно з ДБН В.2.5-28 [16].

6.3 Контролювання стану повітря робочої зони проводять згідно з

ГОСТ 12.1.005.

6.4 Вимоги пожежної безпеки – згідно з ГОСТ 12.1.004.

6.5 Технологічне устатковання повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003.

6.6 Безпека технологічного процесу повинна відповідати вимогам

ГОСТ 12.3.002.

6.7 Під час виготовлення риби дрібної охолодженої необхідно виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці на борту рибальських суден відповідно до [17] і на берегових рибообробних підприємствах відповідно до [18].


^ 7 ВИМОГИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ


7.1 Стічні води під час виготовляння риби дрібної охолодженої треба очищати і вони повинні відповідати вимогам СанПиН 4630 [19] та СанПиН 4631 [20].

7.2 Контролювання шкідливих викидів у атмосферу проводять згідно з

ГОСТ 17.2.3.02 та ДСП 201 [21].

7.3 Охорону грунту від забруднення побутовими та промисловими відходами здійснюють згідно з СанПиН 42-128-4690 [22].

7.4 Неякісну та небезпечну продукцію, що не відповідає вимогам цього стандарту, утилізують згідно з законодавством України [23].


8 МаркУВАННЯ


8.1 Маркують тару з рибою дрібною охолодженою згідно з ГОСТ 7630 та відповідними нормативно-правовими актами України.

На тарі чи етикетці (ярлику) повинна бути зазначена така інформація:

– назва продукту.

Приклад: "Кілька чорноморська охолоджена";

"Кілька чорноморська охолоджена (кілька 70 %, тюлька 30 %)" – для риби з масовою часткою інших риб більше ніж зазначено в табл.1;

– назва та повна адреса і номер телефону виробника, адреса потужностей (об´єкта) виробництва;

– маса нетто, кг;

– кінцева дата споживання "Вжити до" або дата виготовлення (час, число, місяць, рік) та строк придатності;

– умови зберігання;

– позначення цього стандарту;

– товарний знак підприємства (за наявності);

– штриховий код згідно з ДСТУ 3147 (за наявності);

– номер партії виробництва.

8.2 Транспортне маркування – згідно з ГОСТ 7630, ГОСТ 14192.


9 ПАКУВАННЯ


9.1 Рибу дрібну охолоджену пакують у тару з льодом. Масова частка льоду в момент випуску з підприємства повинна бути не менше ніж 50 % до маси риби та збільшуватися залежно від температури навколишнього повітря, умов і тривалості транспортування.

Можливо рибу дрібну охолоджену пакувати без льоду за температури навколишнього повітря нижче 0 0С.

9.2 Рибу дрібну охолоджену пакують:

– в ящики дерев´яні згідно з ГОСТ 13356 граничною масою продукту 30 кг;

– в ящики полімерні багатообігові для рибної продукції згідно з ГСТУ 15-8 граничною масою продукту 30 кг.

9.3 Риба дрібна охолоджена повинна бути пакована в тару насипом з розрівнюванням. Риба, пакована з льодом, повинна бути рівномірно пересипана льодом.

9.4 У кожній пакувальній одиниці повинна бути риба однієї назви.

Рибу – дріб'язок другої та третьої груп можливо випускати за назвами риб.


9.5 Дерев'яні ящики із продукцією повинні бути забиті, а для іногородніх перевезень забиті та скріплені по торцевих стінках сталевою пакувальною стрічкою згідно з ГОСТ 3560 або сталевим дротом згідно з ГОСТ 3282.

Ящики з полімерних матеріалів із продукцією повинні бути щільно закриті кришками.

Між дощечками дна дерев'яних ящиків повинні бути залишені щілини шириною від 6 мм до 7 мм, у дні полімерних ящиків повинні бути отвори для стоку води, що утворилася в результаті танення льоду.

При реалізації риби дрібної охолодженої в місцях виготовлення дозволено дерев'яні ящики не обтягати стрічкою або дротом, а також кришки замінити двома планками уздовж бічних стінок (для запобігання зсуву ящиків).

9.6 Тара, що використовують для пакування риби дрібної охолодженої, повинна бути міцна, чиста, суха, без стороннього запаху та виготовлена з матеріалів, дозволених центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я України для цієї мети.

9.7 Можуть бути використані інші види тари та паковання, в тому числі ті, що закуповують за імпортом чи виготовлені з імпортних матеріалів, дозволені центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров`я України для контакту з даним видом продукції, що відповідають санітарним вимогам, вимогам чинних нормативних документів і забезпечують транспортування та зберігання продукції без погіршення її якості.


^ 10 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ


10.1 Транспортують та зберігають рибу дрібну охолоджену на суднах відповідно до інструкцій [4], [5], автомобільним транспортом транспортують відповідно до правил перевезень особливо швидкопсувних вантажів за температури від 0 0С до мінус 2 0С.

Під час транспортування необхідно дотримуватись Державних санітарних норм та правил [24].

10.2 Зберігають рибу дрібну охолоджену за температури від 0 0С до мінус 2 0С не більше ніж 48 год з часу (години) закінчення технологічного процесу охолодження.


^ 11 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ


11.1 Порядок відбирання проб для:

– визначання органолептичних та фізичних показників, токсичних елементів – згідно з ГОСТ 7631;

– мікробіологічного аналізування – згідно з ГОСТ 26668 та МВ 15.2–5.3–001 [25];

– паразитологічного оцінювання – згідно з "Методикой паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба-сырец, рыба охлажденная и мороженая)" [26].

Готування проб для:

– визначання органолептичних показників – згідно з ГОСТ 7631;

– визначання фізичних показників – згідно з ГОСТ 7631;

– визначання токсичних елементів – згідно з ГОСТ 26929;

– мікробіологічного аналізування – згідно з ГОСТ 26669 та МВ 15.2–5.3–001 [25].


11.2 Методи випробовування для визначання:

– органолептичних та фізичних показників – згідно з ГОСТ 7631;

– мікробіологічних показників – згідно з ГОСТ 26670, МВ 15.2-5.3-004 [27] та стандартами, зазначеними у 5.2.5;

– токсичних елементів – згідно зі стандартами, зазначеними у 5.2.6.

У випадку розбіжностей в оцінці органолептичних показників якості риби дрібної охолодженої рекомендується застосовувати положення МВ 15.2-5.1-001 [28].

11.3 Аналізування на наявність патогенних мікроорганізмів та Vibrio parahaemolyticus проводять у порядку державного санітарного нагляду санітарно-епідеміологічні станції за методами, затвердженими у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.

11.4 Визначання наявності бактерій Listeria monocytogenes – згідно з

МВ 10.10.2.2-132 [29] та стандартами, зазначеними 5.2.5.

11.5 Визначання вмісту гістаміну – згідно з ДСТУ 4894.

11.6 Визначання вмісту N-нітрозамінів – згідно з ДСанПіН 4.4.2.030 [30].

11.7 Визначання залишкового вмісту пестицидів – згідно з ДСТУ 4514 та методами, зазначеними у ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000 [8].

11.8 Визначання вмісту радіонуклідів – згідно з методами, затвердженими у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я України.

11.9 Наявність паразитів і паразитарних уражень визначають у порядку державного ветеринарного нагляду лабораторії ветеринарної медицини за затвердженими методами.

11.10 Довжину риб визначають згідно з ГОСТ 1368.

11.11 Відповідність маркування та пакування вимогам стандарту визначають візуально.

11.12 Контролювання показників якості та безпечності продукції повинні оціню­вати фахівці, які мають відповідну підготовку.

11.13 Дозволено використовувати стандартні методики, методи та прилади, що за своїми метрологічними та технічними характеристиками відповідають вимогам цього стандарту та мають відповідне метрологічне забезпечення згідно з законодавством України.

11.14 Вимоги безпеки та вимоги охорони довкілля, зазначені у розділах 6 та 7, контролюють під час підготовки та освоєння виробництва, а також на вимогу органів державного нагляду (контролю) за методами, затвердженими у встановленому порядку.


^ 12 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


12.1 Рибу дрібну охолоджену приймають партіями. Визначання партії, об’єм вибірки – згідно з ГОСТ 7631.

Партію риби дрібної охолодженої супроводжують документом виробника про якість та безпечність продукції (декларація виробника) – згідно з

Настановою 15.2-37-81 [31].

12.2 Для перевіряння якості та безпечності риби дрібної охолодженої на відповідність вимогам цього стандарту проводять приймальне та періодичне контролювання.

12.3 Кожна партія риби дрібної охолодженої підлягає приймальному контролюванню за органолептичними та фізичними показниками, масою нетто, відповідністю пакування і маркування вимогам цього стандарту.

12.4 Періодичність контролювання мікробіологічних показників – згідно з

МВ 15.2–5.3–001 [25] у кожній партії.

12.5 Періодичність контролювання вмісту токсичних елементів, гістаміну,

N– нітрозамінів, пестицидів і радіонуклідів – згідно з МР 4.4.4.-108 [32].

12.6 Vibrio parahaemolyticus визначають тільки за епідеміологічними показаннями і у разі екологічного неблагополуччя водного басейну району лову за рішенням органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду.


^ 13 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА


13.1 Виробник гарантує відповідність якості риби дрібної охолодженої вимогам цього стандарту в разі обов`язкового дотримування вимог, викладених у розділі 10.

13.2 Строк придатності риби дрібної охолодженої – згідно з 10.2.


^ ДОДАТОК А

(довідковий)

Код ДКПП


Таблиця А.1 – Код відповідно до ДК 016


Назва

Код

Риба охолоджена

05.00.12^ ДОДАТОК Б

(довідковий)


БІБЛІОГРАФІЯ

1 Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 08.12.1998 № 164

2 Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 31.12.1999 № 172

3 Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України, затверджені наказом Державного комітету рибного господарства України 18.03.1999 № 33

4 Інструкція з вилову, приймання, охолодження, зберігання і транспортування дрібних азово-чорноморських риб на промислових і транспортних суднах (Інструкція № 4) Збірника технологічних інструкцій з виробництва продукції з риби, затвердженого наказом Державного департаменту рибного господарства від 29.12.2005 № 298

5 Інструкція з виготовлення охолодженої риби (Інструкція № 10) Збірника технологічних інструкцій з виробництва продукції з риби, затвердженого наказом Державного департаменту рибного господарства від 29.12.2005 № 298

6 "Санитарные правила для морских судов промыслового флота СССР" (Санітарні правила для морських суден промислового флоту СРСР), затверджені Міністерством охорони здоров'я СРСР 22.12.77 № 1814-77

7 Державнi санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів, затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України 06.05.2003 № 197

8 ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті, затверджені Міністерством охорони здоров`я України 20.09.2001 № 137

9 ГН 6.6.1.1-130-2006 Гігієнічний норматив. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді, затверджені Міністерством охорони здоров`я України 03.05.2006 № 256

10 "Инструкция по санитарно-паразитологической оценке морской рыбы и рыбной продукции (рыба-сырец, охлажденная и мороженая морская рыба, предназначенная для реализации в торговой сети и на предприятиях общественного питания)" (Інструкція з санітарно-паразитологічної оцінки морської риби і рибної продукції (риба-сирець, охолоджена та морожена морська риба, призначена для реалізації у торговельній мережі та на підприємствах громадського харчування), затверджена Міністерством рибного господарства СРСР 29.12.88

11 Обов´язковий мінімальний перелік досліджень сировини, продукції тваринного та рослинного походження, комбікормової сировини, комбікормів, вітамінних препаратів та ін., які слід проводити в державних лабораторіях ветеринарної медицини і за результатами яких видається ветеринарне свідоцтво [ф-2], затверджений наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 03.11.1998 № 16

12 "Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов", затверджені Міністерством охорони здоров´я СРСР 01.08.89 № 5061-89

13 ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку, затверджені Міністерством охорони здоров´я України 01.12.99 № 37

14 ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої, загальної та локальної вібрації, затверджені Міністерством охорони здоров´я України 01.12.99 № 39

15 ДСН 3.3.6.042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень, затверджені Міністерством охорони здоров´я України 01.12.99 № 42

16 ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення, затверджені Міністерством будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 15.05.2006 № 168

17 НПАОП 05.0-1.02-07 Правила охорони праці під час виконання робіт на борту риболовних суден, затверджені наказом Держгірпромнагляду від 27.02.2006 № 26

18 НПАОП 05.0-1.05-06 Правила охорони праці для працівників берегових рибообробних підприємств, затверджені наказом МНС України від 16.06.2006 № 365

19 СанПиН 4630-88 "Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения" (Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення), затверджені Міністерством охорони здоров´я СРСР 06.07.88

№ 4630-88

20 СанПиН 4631-88 "Санитарные правила и нормы охраны прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения" (Санітарні правила та норми охорони прибережних вод морів від забруднення у місцях водокористування населення), затверджені Міністерством охорони здоров´я СРСР 06.07.88 № 4631-88

21 ДСП 201-97 Державнi санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць (від забруднення хімічними і біологічними речовинами), затверджені Міністерством охорони здоров´я України 09.07.97 № 201

22 СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (Санітарні правила утримання територій населених місць), затверджені Міністерством охорони здоров´я СРСР 05.08.88 № 4690-88

23 Закон України "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції" від 14.01.2000

№ 1393-xiv

24 Державні санітарні норми та правила "Транспортування продовольчої продукції залізничним, повітряним та водним транспортом", затверджені Міністерством охорони здоров´я України 01.06.2005 № 175

25 МВ 15.2-5.3-001:2006 Методичні вказівки "Порядок санітарно-мікробіо-логічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах", затверджені Державним комітетом рибного господарства України 24.12.2007

26 "Методика паразитологического инспектирования морской рыбы и рыбной продукции (морская рыба–сырец, рыба охлажденная и мороженая)" (Методика паразитологічного інспектування морської риби і рибної продукції (морська риба–сирець, риба охолоджена та морожена), затверджена Міністерством рибного господарства СРСР 29.12.1988

27 МВ 15.2-5.3-004:2007 Методичні вказівки "Визначення мікробіологічних показників під час проведення санітарно-мікробіологічного контролю виробництва продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах", затверджені Державним комітетом рибного господарства України 24.12.2007

28 МВ 15.2–5.1–001:2006 Критерії оцінки свіжості морської риби, затверджені Міністерством аграрної політики України 23.02.2006

29 МВ 10.10.2.2-132-2006 Методичні вказівки "Організація контролю та методи виявлення бактерій Listeria monocytogenes у харчових продуктах та продовольчій сировині" затверджені Міністерством охорони здоров’я України 11.08.2006 г. № 559

30 ДСанПіН 4.4.2.030-1999 Державні санітарні правила та норми захисту продовольчої сировини та продуктів харчування від забруднення нітрозамінами, затверджені Міністерством охорони здоров´я України 01.07.1999 № 30

31 Настанова 15.2-37-81:2006 "Порядок реєстрації результатів контролю виробництва та випробувань продукції з риби та інших водних живих ресурсів на підприємствах та суднах", затверджена Міністерством аграрної політики України 30.06.2006

32 МР 4.4.4.-108-2004 Методичні рекомендації "Періодичність контролю продовольчої сировини та харчових продуктів за показниками безпеки", затверджені Міністерством охорони здоров`я України 02.07.2004 № 329

Regulation (EC) № 853/2004 of the European Parliament and of the council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin (Регламент (ЄС)

№ 853/2004 Європейського Парламенту і Ради від 29 квітня 2004 року, що встановлює спеціальні гігієнічні правила для гігієни харчових продуктів)


Код УКНД 67.120.30

^ Ключові слова: гарантії виробника, методи контролювання, риба дрібна охолоджена, правила приймання, правила транспортування та зберігання, технічні вимоги


ПРИЙНЯТО

Державний комітет

рибного господарства

України

наказ . .2008 р №


^ АРКУШ УХВАЛЕННЯ


РИБА ДРІБНА ОХОЛОДЖЕНА

Технічні умови


СОУ 05.0–34821206–021:2008


Відкрите акціонерне товариство “Південрибтехцентр” та Технічний комітет зі стандартизації "Рибне господарство" (ТК 33)


Технічний директор

Відкритого акціонерного товариства

“Південрибтехцентр” Ю.Фокін


Начальник відділу стандартизації

і технологічних досліджень

рибної продукції Р.Косінова


Нормоконтроль В.Кошелєва


Провідний спеціаліст Н.Косій


ПОГОДЖЕНО


Міністерство охорони Висновок 12.12.2008 р

здоров′я України № 05.03.02-06/80257


Начальник управління

міжнародного співробітництва

Держкомрибгоспу В. Герасимчук


Технічний комітет зі стандартизації Протокол 08.12.2008 р

"Рибне господарство" (ТК 33) № 25


Скачать файл (248.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru