Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Культура Европи періоду середньовіччя - файл 1.doc


Культура Европи періоду середньовіччя
скачать (991 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc991kb.15.11.2011 19:35скачать

содержание
Загрузка...

1.doc

  1   2   3   4   5   6   7
Реклама MarketGid:
Загрузка...
Міністерство освіти й науки

національний університет


Курсова робота
Науковий керівник:.

Виконала: ст. гр.


2009 рік

ЗМІСТ

ВВЕДЕННЯ 3

ОСНОВА СЕРЕДНЬОВІЧНОГО МЕНТАЛІТЕТУ - ХРИСТИЯНСЬКА СВІДОМІСТЬ 7

РАННЄ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 10

Меровінгське мистецтво 14

«Каролінгський ренесанс» 15

Трубадури 15

ВИСОКЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 19

Література 20

Героїчний епос. 21

Міська література Середньовіччя 23

Середньовічний театр. 25

Церковна драма. 25

Середньовічна світська драма. 27

П'єса-мораліте 28

Світський балаганний театр, бродячий театр. 29

Музика 30

Святкова культура середньовіччя. 32

Зародження «міської культури». 34

^ ПІЗНЕ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 36

Великі архітектурні стилі 38

Романський стиль 38

Готичний стиль 41

ВИСНОВКИ 45

Список використаних джерел і літератури 48

ВВЕДЕННЯ


Культура Середньовіччя створила нове коло ідей і образів, нові естетичні ідеали, в які вклала новий зміст. Відбиваючи релігійне світобачення, ця культура глибоко занурилася у внутрішній світ людини. Однак потенційне багатство культурного життя тільки частково виявило в добу Середньовіччя свої можливості. Розвинутись йому заважали тенета громіздких ієрархічних структур феодального суспільства, безперечний церковний догматизм і, вірогідно, неспроможність духовної еліти поєднати «високу» культуру з численними різновидами «низької» культури широких верств. Головним надбанням середньовічної культури було те, що вона відкрила духовні сили людини, започаткувавши впровадження вповні гуманістичних засад культурного розвитку.

Об'єктом вивчення даної роботи є Середні століття, предметом вивчення - культура в епоху Середньовіччя. Дана робота спрямована на розробку питання розвитку культури в середньовічній Європі.

Актуальність мого дослідження визначила мету та завдання роботи:

Ціль роботи – вивчити особливості культури Середньовіччя.

Для досягнення поставленого завдання визначена наступна структура: робота складається із введення, чотирьох глав і висновків. Назва глав відображає їхній зміст.

Завдання:

    • вивчення ролі церкви та християнського віровчення;

    • вивчення трьох періодів Середньовіччя;

    • виявлення особливостей культури на кожному етапі і у цілому.

Територіальні рамки: Західна та Центральна Європа.

Хронологічні рамки: охоплюється період починаючи з V до XV століття.

Середні століття (середньовіччя) — епоха панування в Західній і Центральній Європі феодального економічного і політичного ладу та християнського релігійного світогляду, що настала після античності. Існують певні хронологічні ускладнення в характеристиці Середніх віків. Початок доби досить непросто вичленувати з контексту культури еллінізму, а згасання розтяглося на кілька століть, так що в сільському житті стереотипи середньовічного світовідчуття, мислення і способу життя успішно дожили до початку доби індустріалізації кінця XIX ст.

«Великий німий», «Великий відсутній», «Люди без архівів і без осіб» - так іменують сучасні історики народ в епоху, коли для нього був закритий безпосередній доступ до засобів письмової фіксації культурних цінностей.

Звичайно, коли говорять про народну культуру, згадують самі більші залишки давнього миру і епосу, пережитки язичества. У тих порівняно рідких випадках, коли сучасний фахівець звертається до народної релігійності середньовіччя, у нього не перебуває для неї інших характеристик як «наївна», «примітивна», «необтесана», «груба», «поверхнева», «паралогічна», «дитяча», це релігія «народу-дитини», переповнена марновірствами й орієнтована на казкове й надзвичайне. Критерії для подібних суджень беруть із «високої» релігії освічених і саме з їхньої позиції судять про свідомість та емоційне життя простолюдинів, не ставлячи перед собою завдання розглянути її «зсередини», керуючись її власною логікою. [, 12]

Таким чином, довгий час в історико-культурологічній літературі панував погляд на Середньовіччя як на «темні століття». Основи такої позиції були закладені просвітителями. Однак історія культури західноєвропейського суспільства була далеко не настільки однозначна.

У вузькому змісті слова термін «Середньовіччя» застосовується тільки стосовно західноєвропейського середньовіччя. У цьому випадку даний термін має на увазі ряд специфічних особливостей релігійного, економічного й політичного життя: феодальна система землекористування, система васалітету, безумовне домінування церкви у релігійному житті, політична влада Церкви, ідеали чернецтва і лицарства, розквіт середньовічної архітектури — романики та готики.

Багато сучасних держав виникли саме в середні століття: Англія, Іспанія, Польща, Росія, Франція та ін.

Пам'ятка західноєвропейської економічної думки ранньогосередньовіччя «Капітулярій про вілли» (початок IX ст.) Карла Великого (чи його сина — Людовіка Благочестивого) дає уявлення про організацію й управління вотчиною.

Розвиток економічної думки класичного середньовіччя, як і в попередній період, відбувався під величезним впливом християнської церкви. Найбільшим тогочасним авторитетом, який висловив багато важливих економічних ідей, був Фома Аквінський (Аквінат) (1225/26-1274), якого вже 1323 p. було канонізовано, а його вчення 1879 p. було проголошено єдино істинною філософією католицизму. Основними творами Фоми Аквінського є «Сума проти язичників» та «Сума теології».

Багато дослідників визначають культуру Середньовіччя як «культуру тексту», як коментаторську культуру, у якій слово - її початок і кінець - весь її зміст.

Удальцова З.В. пише, що «на тлі загального занепаду культури рівень знань Григорія Великого дуже вражає». І.С. Брагінський відзначає, що для всієї епохи Середньовіччя «безперечно, характерний у цілому культурний спад». Він відзначає наявність у середньовічній культурі протиборчих тенденцій - прогресивних, народних, і реакційних, церковних, а також моментів підйому. []

Французький дослідник культури Жак де Гофф (Париж, 1965) відзначав, що свідомість середньовіччя бути «анти технічно». І винний у цьому панівний клас - лицарство. А також написав зауваження «Феодализм - это мир жестов, а не записанного слова».

Михайлов А.В. пропонував назвати середньовічний «спосіб мислення», або «норму бачення миру», істотно «вертикальним» мисленням. []

Першим із сучасних нам учених, що звернув увагу на необхідність вивчення народної карнавальної культури, був М.М. Бахтін («Творчість Франсуа Рабле і народна культура Середньовіччя й Ренесансу», М., 1965, М., 1990). Саме йому вдалося розкрити напівзабуту мову тих або інших карнавальних форм і символів, виявити глибинні, часом язичеські основи культури сміху. Але М.М. Бахтін різко протиставив, розділив авторитарну культуру католицизму з її однобічністю серйозного тону й культуру карнавалу з її утопією, можливістю хоча б тимчасового звільнення від пануючої правди й відчуження. У дійсності, як відзначив А.Я. Гуревич, настільки повної протилежності не існувало – «народ» і «церква» не тільки розрізнялися по своїй культурі, але й мали загальні основи для взаєморозуміння - це смиренність, терпіння, порятунок у Христі (государі). []
  1   2   3   4   5   6   7Скачать файл (991 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru