Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Содержание
Структура роботи.
Методика дослідження й апаратура.
Практична цінність роботи.
Ключові слова
Мета роботи
Наукова новизна роботи.
Практична цінність роботи.
Розділ 1. механізм впливу електромагнітних полів на стан здоровя людини оператора
1.2. Дія електромагнітного випромінювання на організм людини
1.3. Біофізичні аспекти впливу електромагнітних полів на живі тканини
Порогові інтенсивності ЕМП у частотних діапазонах
1.4.Медико-біологічні аспекти негативного впливу електромагнітних полів на живі організми
Таблиця 1.7 Деякі проявлення негативної дії ЕМП НВЧ діапазону на людину
1.5.Соціально-економічний аспект негативного впливу електромагнітних полів штучного походження на життєву активність та працезда
Таблиця 1.9 Процентний внесок ЕМП і погіршення ефективності праці
1.6. Вплив пондеромоторних сил на помилки в рішеннях, що приймаються людиною - оператором
Розділ 2. побутова та офісна техніка-джерела ненавмисного електромагнітного забруднення довкілля
Розподіл джерел електромагнітного забруднення довкілля за частотними діапазонами
2.2. Побутові джерела електромагнітних полів
2.3. Електромагнітні випромінювання мікрохвильової печі
2.4. Електромагнітні випромінювання моніторів
2.5. Оцінка електромагнітних випромінювань персональних комп'ютерів
ПК як джерело ЕМП
Таблиця 2.5 Зовнішні джерела ЕМП на робочому місці користувача ПК
Таблиця 2.6Максимальні зафіксовані на робочому місці значення ЕМП
Таблиця 2.7 Діапазон значень електромагнітних полів, вимірюваних на робочих місцях користувачів ПК
Максимальні й середні величини електромагнітного випромінювання ВДТ по даним Шведського інституту захисту від випромінювань
2.5.1. Випромінюючі пристрої в дисплеях
2.5.2. Результати вимірів електромагнітного поля дисплеїв
Випромінювальні характеристики деяких моделей моніторів
Таблиця 2.10 Максимальні значення ЕМП [i], зафіксовані на робочому місці
Таблиця 2.11 Діапазон значень електромагнітних випромінювань, вимірюваних на робочих місцях користувачів ПК
2.5.3. «Безпека» Notebook
2.6.Копіювальна апаратура(КА)як джерело штучного ЕМВ
Результати вимірювань рівнів ЕМВ для засобів офісної техніки
Rank xerox 5316\17
2.7. Особливості електромагнітної безпеки побутових приладів України і США
Розділ 3. санітарні норми на припустимі рівні елекромагнітних випромінювань побутових та офісних пристроїв
3.1. Система стандартів в області електромагнітної безпеки
Таблиця 3.1 Державні стандарти України в області електромагнітної безпеки
Таблиця 3.2 Санітарні норми й правила для умов професійного опромінення електромагнітними полями
Взувши № 5060-89
Таблиця 3.3Санітарні норми й правила для умов непрофесійного опромінення (населення)
3.2. Нормування ЕМП для населення
3.3.Санітарно-гігієнічне нормування ЕМП побутових приладів
Таблиця 3.4. Гранично допустимі рівні електромагнітного поля для споживчої продукції, що є джерелом ЕМП
Тимчасово припустимі рівні (ВДУ) впливу електромагнітних випромінювань, створюваних системами стільникового радіозв'язку, непроф
Категорія опромінення
Гранично припустимі рівні впливу ЕМП, створюваних радіотехнічними об'єктами для основного населення
Тимчасово допустимі рівні (ТДР) впливу ЕМВ, що створюються системами сотовогорадіозвязку, професійний вплив (діапазон 400-1200МГ
3.4.Санітарні норми й стандарти безпеки при використанні мікрохвильових печей
3.5.Санітарні норми й стандарти безпеки при використанні комп’ютерів
Таблиця 3.8ПДУ електромагнітного поля й поверхневого електростатичного потенціалу монітора комп'ютера
Одиниця виміру
3.6.Засоби захисту користувачів від ЕМП
Розділ 4. методи лабораторних тестів стійкості людини-оператора до впливу на нього електромагнітних полів штучного походження
4.2.Особливості проведення лабораторних тестів
4.3.Обладнання робочого місця
4.4.Процедури тестування
4.5.Змістова частина тестових завдань
4.5.2. Тест «Математик».
4.5.3. Тест «Габарити».
4.5.4.Тест «Код».
Розділ 5. методики кількісної оцінки стійкості людини-операторадо впливу на нього електромагнітних полів штучного походження
5.2.Специфічні характеристики людини – оператора
5.2.1. Моторні властивості людини - оператора
5.2.2. Час реакції людини -оператора.
5.3.Ймовірнісний підхід до кількісної оцінки працездатності людини-оператора.
Т-чистий час для управління системою оператором між почерговими його атестаціями (в експерименті можна вважати, що Т
5.4.Результати експериментів і їх кількісна оцінка
Тест «Світлофор»
5.4. Проблеми оцінки впливу електромагнітних полів на показники надійності ергатичних систем
Розділ 6. охорона навколишнього середовища
Характеристика ПК як джерела забруднення
Таблиця 6.1 ПЕОМ як джерело електромагнітного поля
Комп’ютер як джерело електростатичного поля
Комп’ютер як джерело шуму
6.2. Еколого - економічне обґрунтування
6.3. Заходи щодо зменшення впливу на навколишнє середовище
РОЗДІЛ 7. Охорона праці
Перелік небезпечних та шкідливих виробничих факторів
7.1.2. Психофізіологічні небезпечні та шкідливі фактори
7.2. Технічні заходи щодо виключення дії на технічний персонал небезпечних та шкідливих факторів
Таблиця 7.1 Оптимальні і припустимі норми температури, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні
7.2.2. Заходи щодо забезпечення необхідного природного освітлення
7.2.3. Заходи щодо забезпечення освітлення робочої зони
7.2.3. Захист від ураження електричним струмом
7.3. Забезпечення пожежної і вибухової безпеки під час випробувань
Профілактичні заходи щодо запобігання пожеж
7.4. Інструкція з пожежної і вибухової техніки безпеки та безпеки
Загальні висновки

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru