Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  


Загрузка...

Реферат - Інтродукція овочевих і баштанних культур в Україні - файл 1.docx


Реферат - Інтродукція овочевих і баштанних культур в Україні
скачать (37.5 kb.)

Доступные файлы (1):

1.docx38kb.18.11.2011 01:02скачать

содержание
Загрузка...

1.docx

Реклама MarketGid:
Загрузка...
Міністерство Освіти і Науки України

Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича

Факультет біології, екології і біотехнології
Реферат на тему:

Інтродукція овочевих і баштанних культур в Україні
Виконав:

Студент 401-А групи

Іванович Ярослав

Чернівці, 2010Вступ

Залучення іноземних видів, сортів і форм сільськогосподарських рослин, обмін ними спричинили глибокий вплив на сільське господарство всього світу. Для України на сучасному етапі розвитку рослинництва інтродукція має важливе значення, зокрема для овочівництва. Загострюється конкуренція на світовому ринку сортів і гібридів в умовах глобалізації, входження України до СОТ та інших ринкових структур. Це обумовлює необхідність мобілізації світового генетичного різноманіття для добору вихідного матеріалу, який забезпечив би у найкоротший строк створення сортів і гібридів з рівнем продуктивності, якості продукції, адаптивності, що перевищує кращі світові стандарти. Зростають потреби населення у якісно нових видах сільськогосподарських продуктів. Все більше ціниться екологічно чиста продукція, вирощена без застосування отрутохімікатів; отже, потрібні сорти, стійкі проти біотичних чинників. В Україні в основному сформувався традиційний склад культур, але зростає інтерес до іноземних їх видів.

В Україні інтродукція є одним з головних завдань Національного генбанку, колекції якого підтримуються, зберігаються і вивчаються установами Системи генетичних ресурсів рослин. Зокрема, колекції овочевих культур ведуть установи підсистеми овочевих та баштанних культур за координаційно-методичного керівництва Інституту овочівництва та баштанництва УААН (ІОБ УААН).

^ Основна частина

Матеріал, що інтродукувалися в ІОБ УААН, належить до таких категорій.

1). Нові та мало поширені культури. Їх треба залучати з метою визначення цінності за умов вирощування в Україні, збагачення сортименту овочевої продукції новими корисними видами, ознайомлення з ними широких кіл населення.

. Нові, кращі сорти культур, традиційно вирощуваних в Україні, залучаються з метою їх випробування, використання як джерел цінних ознак 

для селекції, а також як еталонів для порівняння і визначення напрямків селекції.

. Сорти, форми, а також гібриди - носії нових ознак або нових рівнів їх прояву: стійкість проти хвороб або шкідників, скоростиглість, забарвлення, вміст вітамінів, цукрів та ін. До цієї категорії можуть належати і форми, створені народною селекцією, а також дикі форми культурних рослин.

Для збагачення колекцій генбанку у рівній мірі цінними є зразки генофонду з зарубіжних країн та вітчизняні, які найбільш відповідають умовам різних регіонів України. У зв'язку з цим важливою справою є зосередження у Національному генбанку вітчизняних сортів та батьківських форм гібридів, включених до Державного реєстру сортів рослин України, а також ліній і форм, створених у процесі селекції та наукових експериментів. Місцеві зразки, як культурні, так і дикі, збираються у ході експедицій. Для ефективного їх проведення необхідно виявляти зосередження цінних зразків і колекцій, які створюють і підтримують аматори - селяни, фермери, володарі присадибних ділянок (збереження on farm), встановлювати зв'язок з ними, забезпечувати одержання ними відповідної частки вигоди від використання.

Нові можливості для інтродукції відкриває розпочата у 2008 р. повноправна участь вчених Системи генетичних ресурсів рослин України у Європейських кооперативних програмах з генетичних ресурсів рослин, зокрема, у робочій групі з пасльонових культур.

Матеріалом для дослідження слугували нові колекційні зразки томату, перцю солодкого та гіркого, баклажану, огірка, капусти білоголової та інших видів, цибулі різних видів, часнику, моркви, буряка столового, редьки, редиски, ріпи, салату, шпинату, кропу, фенхелю, коріандру, петрушки, селери, пастернака, малопоширених овочевих культур, гарбуза, кабачка, патисону, кавуна, дині, які були залучені до колекцій овочевих і баштанних рослин впрдовж 2002-2007 років.Інтродукція здійснюється шляхом обміну з генбанками інших країн, через наукове співробітництво з селекційними і науковими установами та збір зразків народної селекції і диких форм у ході експедицій.

За період з 2002 по 2007 рік до колекцій лабораторії генетичних ресурсів ІОБ УААН як складових Національного генбанку рослин України залучено 2890 зразків 50 культур, у т.ч. 1899 вітчизняного походження, 230 - з країн СНД, 631 - з інших зарубіжних країн (табл. 1). Динаміка залучення зразків за роками наведена у таблиці 2.

^ Таблиця 1

Залучення зразків генофонду овочевих культур до колекцій


ІОБ УААН у 2002-2007 рр. за походженням

Кількість інтродукованих зразків, шт.

Культура

всього

у тому числі з:

України

країн СНД

інших країн

Томат

415

224

119

72

Перець солодкий

172

123

11

38

Перець гіркий

96

92

4

0

Баклажан

143

38

32

73

Огірок

126

81

33

12

Капуста білоголова

89

68

11

10

Капуста цвітна

33

3

15

15

Інші види капусти

165

121

13

31

Цибуля різних видів

250

151

36

63

Часник

58

58

0

0

Морква

112

48

17

47

Буряк столовий

120

93

10

17

Редька, редиска

69

30

12

27

Ріпа

2

1

1

0

Салат

104

40

0

64

Шпинат

7

3

1

3

Кріп

69

63

4

2

Фенхель

11

8

1

2

Коріандр

18

12

1

5

Петрушка

81

69

3

9

Селера, пастернак

44

44

0

0

Малопоширені овочеві культури

445

378

26

41

Гарбуз

64

56

3

5

Кабачок, патисон

107

33

1

73

Кавун

45

31

2

12

Диня

45

31

4

10

Разом

2890

1899

230

631Цінність національних колекцій визначається перш за все присутністю у них вітчизняного генофонду. Тому до колекцій включаються перш за все селекційні сорти, що передаються на державне сортовипробування.

Залучалися і лінії - батьківські форми комерційних гібридів, в основному ті, що реєструються в НЦГРРУ; доступ до них визначається виключно на умовах авторів.

Сучасні селекційні сорти і гібриди характеризуються адаптивністю до широкого діапазону природно-кліматичних умов і можуть вирощуватись у різних зонах України. Разом з цим, тривале, протягом десятиріч, вирощування одного й того самого сорту у різних зонах, відмінних за грунтово-кліматичними умовами, за умови щорічного репродукування з насіння, одержаного у попередній рік у тому самому пункті, під впливом добору кращих рослин може призводити до накопичення генетичних відмінностей і формування генотипів, адаптованих до даних умов. Класиками селекції доведено для різних культур, що комбінаційна селекція з використанням таких форм дає кращі результати. Це положення було покладено в основу стратегії збору місцевих зразків овочевих культур, який здійснюється шляхом проведення експедицій, а також встановлення зв'язків з аматорами-овочівниками у різних регіонах України. Було поставлено завдання зібрати і зосередити у Національному генбанку форми, адаптовані до всього різноманіття грунтово-кліматичних умов України.

^ Таблиця 2

Залучення зразків генофонду овочевих культур до колекцій
ІОБ УААН у 2002-2007 рр. за роками


Кількість інтродукованих зразків, шт.

Культура

Всього

2002 -

2003 -

2004 -

2005 -

2006 -

2003

2004

2005

2006

2007

Томат

415

69

24

104

75

143

Перець солодкий

172

36

3

47

31

55

Перець гіркий

96

0

1

16

65

14

Баклажан

143

13

9

14

53

54

Огірок

126

23

43

23

3

34

Капуста білоголова

89

0

12

23

39

15

Капуста цвітна

33

2

5

5

12

9

Інші види капусти

165

0

4

19

125

17Цибуля різних видів

250

2

9

1

101

137

Часник

58

0

0

3

1

54

Морква

112

1

2

12

48

49

Буряк столовий

120

0

24

10

45

41

Редька, редиска

69

0

2

2

22

43

Ріпа

2

0

0

1

1

0

Салат

104

9

2

11

37

45

Шпинат

7

1

0

6

0

0

Кріп

69

0

2

9

18

40

Фенхель

11

1

0

1

4

5

Коріандр

18

0

2

6

3

7

Петрушка

81

1

1

1

18

60

Селера, пастернак

44

1

12

8

18

5

Малопоширені овочеві культури

445

34

54

75

151

131

Гарбуз

64

0

4

1

9

50

Кабачок, патисон

107

3

3

0

39

62

Кавун

45

0

4

0

12

29

Диня

45

0

1

2

12

30

Разом

2890

196

223

400

942

1129

У 1994-2005 рр. до колекцій ІОБ залучались зразки, зібрані в основному у Карпатському регіоні (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області) та Поліссі експедиціями Національного центру генетичних ресурсів рослин України разом із вченими генбанків Польщі, Словаччини, Канади. У 2006 р. проведено дві спільні експедиції ІОБ (к. с.-г. н. В.В. Шабетя), НЦГРРУ (к.б.н. Р.Л. Богуславський) та Генбанку овочевих культур Польщі (д

р Тереза Котлинська, докторант Мацей Котлинський), маршрути яких проходили по Львівській, Закарпатській, Чернівецькій, Тернопільській, Черкаській та Одеській областях; зібрано близько 1000 зразків овочевих та баштанних культур. Насіння та цибулини місцевих форм зразків збирали переважно у приватних господарствах і на присадибних ділянках, деякі зразки закуповувались на ринках. Зібрані здебільш малопоширені овочеві, пряно ароматичні, лікарські рослини, часник та рослини родини гарбузових (гарбуз, диня, кавун). Це традиційні рослини, які вирощуються у районах Прикарпаття, Закарпаття, Буковини та південного Заходу України. Серед особливо цікавих зразків - створені народною селекцією форми бобів, квасолі овочевої, озимого та ярого часнику, цибулі шалоту та цибулі ріпчастої, 

різноманіття гарбуза, пряно ароматичних культур: кмину, коріандру, кропу, та інших культур. У селі Криничне Болградського району Одеської обл. знайдено зразок цибулі старого сорту Чоботарський, що вважався втраченим, який характеризується приємним ароматом.

Як і очікувалось, населення в основному вирощує селекційні сорти та гібриди, насіння яких купується у магазинах „Сортнасіннєовочу", насінницьких фірмах. У прикордонних областях нерідко зустрічаються сорти з сусідніх країн - Молдови, Румунії, Угорщини, Польщі. Разом з цим, в усіх обстежених областях є аматори, здебільшого, сільська інтелігенція - агрономи, вчителі, лікарі, які самостійно репродукують насіння впродовж десяти і більше років, ведучи добори кращих рослин, створюють і підтримують колекції сортів овочевих культур. Жителі села Біла Церква Рахівського району Закарпатської області, за національністю в основному румуни, спеціалізуються на насінництві овочевих культур; вони забезпечують насінням свою область і навіть суміжні райони Івано-Франківської і Чернівецької областей. Насіння, придбане у таких господарів, як правило, якісне. Разом з цим, зразки насіння перехреснозапильних культур, придбане у випадкових господарів, а також на ринках, часто виявляється продуктом перезапилення: столового буряка з кормовим, культурної моркви з дикою. Ці форми можуть представляти певний інтерес як вихідний матеріал для первинних етапів селекції, але не для включення до колекцій.

Зразки з-за кордону - це переважно гібриди F1, але є й сорти. Найбільшу кількість зразків одержано по обміну з генбанками Росії (ВІР), Польщі, Італії та селекційно-насінницькими фірмами Росії, Сербії, Китаю та ін. З країн „далекого" зарубіжжя частіше одержували зразки салату, малопоширених видів капусти, цибулі ріпчастої, баклажан та томату, тобто переважали культури, за якими традиційно ведеться селекція.

За результатами вивчення зразків, інтродукованих за останні п'ять років, виділено більш 60 джерел господарсько цінних ознак, які включено до колекцій генофонду.Серед особливо цікавого матеріалу, залученого до генбанку протягом останніх п'яти років, слід назвати такі зразки.

Томат. За великою масою плода і відносно високою продуктивністю виділився зразок Backa (Сербія), за ранньостиглістю - Harden (Польща); за якістю плодів - Pomidor rozowy (Польща) та зібрані в експедиціях зразки під назвами (у дужках вказані тимчасові номери зразків у колекції): Рожевий (IU047879), Рожевий (IU047877), Рожевий (IU047832), Рожевий (IU047874), Рожевий велетень (IU047830), Рожевий великий (IU047857), Червоний великий (IU047827); виділено зразок для гетерозисної селекції за ознакою гетеростилії Nadia (Німеччина). Цікавими є одержані з генбанку Німеччини зразки екзотичних видів - носіїв ряду цінних генів для генетичного покращення томатів - Lycopersicon peruvianum L. Miller, L. Hirsutum Humb.et Bonpl, L. Cheesmaniae L. Riley, L. esculentum Mill, L. pimpinellifolium (L.) Mill.

Перець солодкий. Сорт Atina (Словенія) відрізняється високою якістю плодів та продуктивністю; за продуктивністю виділились Дар Ташкента (Росія), Місцевий з Преслав (Болгарія); Ренге (США); як джерело товстої стінки плоду виділено Anita (Чехія), Місцевий з Преслав (Болгарія) та Sorocsari (Сербія); Andora (Нідерланди).

Джерелами цілого ряду цінних генів є одержані з генбанку Німеччини співродичі пасльонових культур: перцю - Capsicum frutescens L., C. chinense, C. Cardenasii Heiser et P.G.Sm., С. baccatum L., .С. pubescens Ruiz et Pav., C. praetermissum, C. chacoense Hunz., С. pendulum Willd; баклажану - Solanum dulcamara L., S. Macrocarpon L., S. Sisymbriifolium Tam, S. aethiopicum,L., S.linneahum Hepper et P.Taeger, S. Incanum L.

Капуста цвітна. Сорт Snezna grudna (Словенія) відрізнявся за діаметром та щільністю головки.

Морква. Сорт Nantes (Словенія) є джерелом високої товарності продукції; за ранньостиглістю виділилися зразки: IU 022490 (зібраний в експедиції, Україна), Olimpus (Угорщина), Сатро та Scarlett Nantes 

(Нідерланди); за продуктивністю - AX-RSA 00, Burean, Motana RZ (Нідерланди); за товарністю - Wiener dab та Redco (Австрія);

Цибуля. За продуктивністю і високою товарністю виділились італійські зразки Alibaba, Efekt, Lilia, (Польща), Ducato (Франція), Daytona (Нідерланди), Cipolo rossa (Італія), Leon (Іспанія); доставлені з експедицій по Україні зразки за номерами UKR02100182, UKR0211588, UKR02100058, UKR02101576.

Буряк столовий. Сорт Bikor (Словенія) є джерелом високої якості коренеплоду та високої товарності; за ранньостиглістю виділились місцеві сортозразки з Західної України.

Крім того, з BD3 одержані сортозразки капусти, моркви, буряка, редиски та інших культур з високим рівнем продуктивності, якості продукції, стійкості проти захворювань.

Всі зразки, які надходять до лабораторії генетичних ресурсів ІОБ УААН, реєструються у паспортній базі даних, їм присвоюється номер реєстрації, потім за результатами трирічного вивчення ті з них, які визнані цінними, включаються до генбанку, і їм надається номер Національного каталогу.

Перспективи подальших досліджень. Аналіз результатів інтродукції свідчить про необхідність у подальшому більш активного і цілеспрямованого її проведення. Експедиціями будуть планомірно охоплені інші регіони України. Стосовно вітчизняного генофонду будуть розв'язані правові і технічні проблеми, пов'язані з зосередженням у Національному генбанку селекційних сортів, ліній, а також цінного матеріалу, створюваного у ході наукових досліджень. Аматори-насіннярі у різних регіонах України, що володіють цінними форми і колекціями, будуть залучатись до співпраці з установами Системи генетичних ресурсів рослин України і як донори цього матеріалу, і як його зберігачі " on farm" на засадах Міжнародної угоди про генетичні ресурси рослин для продовольства та сільського господарства. Перспективною як з точки зору інтродукції, так і подальшого вивчення і ефективного використання зразків генофонду є активізація роботи у Європейських кооперативних програмах з генетичних ресурсів рослин. Буде активізоватись пошук і 

залучення до Національного генбанку рослин нових цінних джерел господарсько цінних ознак традиційних культур з-за кордону і розширено зосередження генетичне різноманіття нетрадиційних і малопоширених культур. У всебічному вивченні зразків генофонду планується ширша кооперація з науково-дослідними установами, вузами. Інтродукований матеріал після вивчення буде переданий для використання у селекційних, наукових, навчальних та інших програмах.

Висновки

Результати інтродукції зразків генофонду овочевих культур до Національного генбанку рослин свідчать про необхідність збору і випробування місцевих зразків народної селекції з різних регіонів України.

На сучасному етапі перспективним є залучення джерел господарсько цінних ознак з Словенії (томат, перець солодкий, капуста цвітна, морква, буряк, столовий); Нідерландів (перець, морква, цибуля), Польщі (томат), Болгарії (перець), Угорщини, Австрії (морква); Франції, Італії, Іспанії (цибуля). Перспективним є залучення цінних сортів і форм капусти, моркви, буряка, редиски та ін. культур з Росії.

З країн Європи слід інтродукувати зразки салату, малопоширених видів капусти та ін. культур.

Для розширення генетичної основи господарсько цінних ознак сортів і гібридів овочевих культур слід залучати споріднені види, зосереджені у генбанках Німеччини, Нідерландів та ін. країн.Використана література:

^ Шабетя О.М., Шабетя В.В. ,Богуславський Р.Л. Інтродукція овочевих і баштанних культур в Україні. - Генетичні ресурси рослин № 6, 2008

Вавилов Н.И. Интродукция растений в советское время // Происхождение и география культурных растений. - Л.: Наука, 1987. - С. 402-417.

Рябчун В.К., Богуславський Р.Л. Генетичні ресурси рослин та їх роль у селекції // Теоретичні основи селекції польових культур / Зб. наукових праць. - Харків: Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН, 2007. - С. 363-З9В.

Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве / Под ред. Белика В.Ф. - М.: Агропромиздат, 1992. - 311 с.

Широкий унифицированный классификатор СЭВ и Международный классификатор СЭВ. Вида Brassica. - Л.: ВИР, 1988. - 42 с.
Скачать файл (37.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации
Рейтинг@Mail.ru