Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

ГенДокс точка ру :) Вместе с Вами в учебе и на работе.

GenDocs.ru


Лекция - Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови
Стиль.Розмовно – побутовий стиль.Художній стиль.Науковий стиль.Публіцистичний стиль.Конфесійний стиль.Офіційно-діловий стиль.
читать полностью
Конспект ДУМ
Особливості етапів розвитку сучасної української літературної мови.Характерні риси сучасної української літературної мови.Поняття про текст.Види згортання інформації (плани, конспект, резюме, анотація).Характерні риси усної форми мовлення. Особливості писемного мовлення.
читать полностью
Лекция - Характеристика лексики української мови
Лексика української мови за походженням.Характеристика лексики української мови за використанням.Активний запас мови.Пасивний запас мови.Синоніми.Антоніми.Омоніми.Пароніми.
читать полностью
Словник української мови: у 20 т. Том 1
Словник української мови: у 20 т. ― Т. 1 (А-Б). ― К. : Наук. думка, 2010. - С. 1-100.Виходом цього тому розпочинається видання академічного тлумачного Словника української мови в 20 томах.
читать полностью
Реферат - Діалекти української мови
Вступ або Походження української мови; Діалектна мова як частина лексики; Територіальні діалектизми української мови; Діалектизми у повісті М. М. Коцюбинського "Тіні забутих предків"; Висновки; Список використаної лутератури.Реферат оцінений викладачем вищим балом. Включене самостійне дослідження.
читать полностью
Конспекти уроків для 10 класу з української мови
Голобородько Є. П. Усі уроки української мови в 10 класі. Академічний рівень. - Х.: Основа, 2010. - 329 с.У посібнику вміщено уроки української мови для 10 класу, які укладено за програмою академічного рівня, затвердженою Міністерством освіти і науки України.
читать полностью
Шерех Ю. Історія однієї літературної містифікації
Шерех Ю. Історія однієї літературної містифікації// Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики XX століття: В 4-х книгах. - Книга4. - К.: Видавництво "Аконіт", 2001. - С.702-708.Стаття Юрія Шереха присвячена літературній діяльності Едварда Стріхи.
читать полностью
Лекції - Методика викладання української мови
Лекції для педучилищ.Всього 23 лекції, обсяг - 246 сторінок.План лекції №1Предмет і завдання курсу.Зв'язок методики викладання української мови з іншими науками.Основні розділи курсу "Методика викладання української мови в початковій школі".
читать полностью

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации