Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Звіт з проходження практики на приватному підприємстві - файл 1.doc


Звіт з проходження практики на приватному підприємстві
скачать (527 kb.)

Доступные файлы (1):

1.doc527kb.19.11.2011 10:05скачать

содержание

1.doc

  1   2   3


ЗМІСТ
ВСТУП 3

1. Характеристика підприємства 4

2. Аналіз організаційної структури управління підприємства 7

3. Система менеджменту підприємства 9

  1. Функції менеджменту на підприємстві ПП «Картес» 9

3.1.1. Планування 9

3.1.2. Організація 14

3.1.3. Мотивація 17

3.1.4. Контроль 19

3.2. Види та рівні менеджменту 20

3.3. Стилі та методи управління 21

4. Аналіз робочого дня керівника 23

5. Схеми комунікаційних зв'язків між підрозділами підприємства 27

6. Характеристика інформаційного забезпечення діяльності керівника 29

7. Правове забезпечення управлінської діяльності підприємства 31

8. Система управління охороною праці на підприємстві 33

9. Характеристика цільових груп споживачів продукції підприємства 42

ВИСНОВКИ 45

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 47
ВСТУП
Виробнича практика студента забезпечує освоєння кваліфікації в відповідності з вимогами учбового плану, сприяє закріпленню й поглибленню знань, привчає до праці в сфері виробництва в умовах трудового колективу. Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про зміст й особливості своєї майбутньої професії не тільки через сукупність отриманих теоретичних знань, а й з точки зору практичної діяльності реально діючих підприємств придбати елементи професійного уміння і практичних навичок.

Під час проходження практики було ознайомлено з діяльністю приватного підприємства «Картес». Розібрали організаційну структуру управління підприємства, зіставили її з цілями організації, визначили її ефективність. Проводилося дослідження структури менеджменту. В звіті також приведений аналіз робочого часу керівника, та методи його раціонального використання. Також під час проходження практики було ознайомлено з правовим забезпеченням управлінської діяльності підприємства та з системою управління охороною праці на підприємстві.

Метою даного звіту є показати свої знання та навички, отримані в процесі проходження виробничої практики.

1. Характеристика підприємства

Підприємство «Картес» за формою власності є приватним підприємством, заснованим на власності фізичної особи. Підприємство діє згідно з положеннями Статуту, а також діючого законодавства України. Підприємство є юридичною особою; воно володіє, користується та розпоряджається майном, що йому належить, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки, круглу печатку, штампи, бланки з найменуванням підприємства, власний товарний знак, емблему.

ПП «Картес» вже багато років відоме як надійний дистриб’ютор та поставщик продуктів харчування в пансіонати, санаторії, в’язниці, дитячі оздоровчі табори та нещодавно, у 2010 р., укладено договір з дитячими садками.

Метою діяльності ПП «Картес» є ведення торгівельної діяльності в сфері оптової та роздрібної торгівлі та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал, а також задоволення соціально-економічних інтересів власника та членів трудового колективу підприємства, участь в благодійній діяльності, виконання, у випадках передбачених законодавством, державних програм і замовлень. Здійснення посередницької діяльності.

Предметом діяльності підприємства є:

 • закупівля, купівля та реалізація продуктів харчування, у тому числі продуктів масового споживання;

 • оптова торгівля продуктами харчування, добавками до продуктів харчування;

 • роздрібна торгівля продуктами харчування, добавками до продуктів харчування;

 • надання транспортно-експедиційних послуг, вантажні перевезення автомобільним транспортом на замовлення підприємств по Україні, найбільше по місту Одеса.

Асортимент продукції ПП «Картес» складають продукти харчування, до яких входять:

 • продукція тваринництва – м'ясо (яловичина, свинина, птиця), яйця, молочні продукти;

 • продукція риболовства – риба та морепродукти;

 • продукція рослинництва – овочі та фрукти;

 • бакалія;

 • консервація;

 • кондитерські вироби;

 • напої, соки, вода; кофе, чай;

 • напівфабрикати та заморожена продукція;

 • добавки до продуктів харчування;

 • господарчі товари – миючі засоби, побутової хімії та гігієнічні.

Отже, продукція, торгівлею якої займається ПП «Картес» є продукцією масового споживання. Ринок товарів повсякденного попиту є самим конкурентнішим. Ця продукція має низьку вартість, але вона продається в великій кількості та потрібна громадянам регулярно, тому загальний прибуток на цей сектор ринку досить великий. Особливостями ринку харчової продукції є висока конкуренція, широкий асортимент продукції, постійний попит, швидкий оборот вкладень. ПП «Картес» пропонує своїм споживачам високу якість своєї продукції, надійність доставок у точний термін.

На конкурентоспроможність підприємства впливають як внутрішні так і зовнішні фактори. Розглянемо їх у таблиці 1.

Таблиця 1

Внутрішнє та зовнішнє середовище ПП «Картес»

Внутрішнє середовище

- цілі


Підприємство ставить перед собою такі цілі, як збільшення обсягу збуту продукції;

зміцнення позицій на ринку через збільшення спектру послуг,

підтримання сприятливої робочої обстановки;

збільшення обсягу продажів на 1/3;

збільшення прибутку;

збільшення кількості підприємств-клієнтів як у місті Одеса, так і по всій Україні.Продовження табл.1

- структура


В організації поєднуються вертикальний та горизонтальний поділи праці, є лінійні зв’язки.

- завдання


Перед працівниками підприємства стоять такі завдання як закупівля та купівля товарів харчування та господарчих товарів;

реалізація продукції за встановлений термін;

надання послуг клієнтам;

для завоювання більшого сектору ринку необхідно провести рекламну компанію.

- технологія


Завантаження та вивантаження тари, готової продукції, наклейка акцизної марки проводиться неавтоматизованим способом.

- ресурси


Готова продукція харчування та госптоварів;

робоча сила;

власні кошти та кредити, аванси;

паливо.

- персонал


Кваліфікований персонал, який постійно підвищує свою кваліфікацію; робітники відповідально ставляться до праці.


Зовнішнє середовище

- споживачі

Підприємства та державні заклади

- постачальники

Заводи, комбінати, фабрики, ферми, пекарні та приватні підприємства одеської області, на яких вирощують або виготовляють продукти харчування.

- конкуренти


Підприємство функціонує на такому ринку збуту, де є багато конкурентів, з’являються постійно нові, є серйозні конкуренти, які значно погіршують діяльність фірми.

- державні органи влади

Підприємство дотримується всіх правил регулювання державою, виплачує податки.- системи економічних відносин у державі

У країні зараз не стабільне становище, що негативно впливає на ефективне функціонування фірми, але продукція підприємства має повсякденній попит, який є нееластичним.

- науково-технічний прогрес


Підприємство намагається вводити нове сучасне обладнання, що дозволяє стати більш конкурентноспроможнішими. Це насамперед стосується програмного забезпечення.

З даних таблиці 1 можна зробити висновок, що ПП «Картес» ставить перед собою досяжні цілі та робить все можливе для їх досягнення. Підбираються тільки висококваліфіковані робітники, чітко ставляться завдання, поставщики надійні, що дуже важливо у роботі з продуктами, що швидко псуються.

Що стосується зовнішньоекономічної діяльності, то ПП «Картес» її не веде, але у найближчому майбутньому прагне до цього.

^ 2. АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Під організаційною структурою управління розуміється упорядкована сукупність ланок управління та зв'язків між ними. У ній виділяють такі поняття, як елементи (ланки), зв'язки та рівні. Елементами організаційної структури є служби, групи та працівники, що виконують різні функції. У свою чергу, між підрозділами існують певні зв'язки, серед яких виділяють горизонтальні, вертикальні, лінійні і функціональні зв'язки.

Розглянемо організаційну структуру управління ПП «Картес», яка представленна на рис.1Рис. 1. Організаційна структура управління ПП «Картес»

Як видно з Рис.1. підприємство має організаційну структуру, яка характеризується горизонтальним та вертикальним поділом праці, має лінійні зв’язки.

Горизонтальний поділ праці є однорівневим. Головне призначення - сприяти найбільш ефективній взаємодії частин організації при вирішенні виникаючих проблем. Вони мають ряд важливих переваг: економлять час, підвищують якість взаємодії, розвивають у керівників самостійність, ініціативність, вмотивованість.

Вертикальний поділ праці - це зв'язки підпорядкування, необхідність у них виникає при ієрархічності управління. Дані зв'язку служать каналами передачі розпорядчої та звітної інформації, створюючи тим самим стабільність в організації.

Лінійні зв'язки відображають рух управлінських рішень інформації між лінійними керівниками

Поділ на підрозділи відбувається відповідно до цілей і стратегії організації. Кожен підрозділ має мати чітко визначені завдання і функції.

Організаційна структура ПП «Картес» доцільна для данного підприємства, працівники якого виконують приблизно однакові дії (надають однотипні послуги, обслуговують один сегмент ринку). Перевагою цієї структури є можливість швидко приймати рішення, реагувати на зміни у зовнішньому оточенні і забезпечувати неформальний підхід до мотивації і контролю діяльності співробітників.

Така структура задовольняє виповненню цілей та завдань, які стоять перед підприємством. Так, наприклад, для виконання завдання реалізація продукції за встановлений термін, на складі слідкують за наявність товару, відділ торгівлі слідкує який саме товар необхідно, а головний механік слідкує за доставкою, в бухгалтерії проводиться аналіз успішного виконання завдань.

Робота, яка повинна виконуватись на підприємстві, розподілена між підрозділами. Це дозволяє економити час та трудові ресурси. Перед кожним працівником стоять свої завдання, цілеспрямоване виконання яких кожним окремо приведе до конкурентоспроможного функціонування всього підприємства. Кожний працівник має свого безпосереднього керівника, від якого отримує завдання та поради, та перед яким відповідає за виконану роботу.


^ 3. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА

  1. Функції менеджменту на підприємстві ПП «Картес»

3.1.1. Планування

Функція планування є першою в процесі управління організацією. Під плануванням слід розуміти вид управлінської діяльності, який визначає перспективу і майбутній стан організації. З допомогою планування створюється орієнтир майбутньої діяльності організації. [4, с.76].

Виділяють два види планування: стратегічне та тактичне. Стратегічне планування включає установлення місії і цілей організації, аналіз середовища та стану організації, оцінку стратегічних альтернатив, вибір стратегії. Тактичне планування є одночасно логічним продовженням стратегічного планування і способом реалізації стратегії з метою забезпечення виконання місії організації.

Взагалі планування є безперервним процесом. Воно складається з послідовних етапів.

Розглянемо детальніше етапи планування, застосовані для приватного підприємства «Картес».

Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.

Найважливішим ресурсом, необхідним для реалізації етапів стратегічного планування на підприємстві, є інформація. Інформаційне забезпечення дає змогу визначити можливості і загрози для фірми. ПП «Картес» використовує інформацію як первинну, отриману в результаті дослідження чи аналізу, ініційованого організацією, так і вторинну, отриману вже з наявних джерел. Також фірма заключила договір на отримання даних про обсяги та структуру виробництва і продажів, кількості запасів готової продукції, обсяги експорту та імпорту, ціни на вітчизняну та імпортну продукцію із офіційних джерел державної статистики. Важливою є і внутрішня інформація – про трудові ресурси, внутрішня фінансова інформація, яку фірма отримує з внутрішньої документації.

Етап 2. Установлення місії та цілей організації.

Місія фірми – «ми прокормимо увесь світ». Забезпечення клієнтів високоякісною продукцією по доступним цінам.

На основі місії організації виробляються цілі.

- Збільшення обсягу реалізації продукції на 6% до 2014 року за рахунок збільшення підприємств споживачів.

- Зміцнення позицій на ринку через збільшення спектру послуг.

- Підтримання сприятливої робочої обстановки, яка сприяє самоповазі, особистому розвитку і успіху.

- Збільшення прибутку на 10% до 2013 року.

- Збільшення кількості клієнтів на 8% до наступного року.

Етап 3. Оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища.

Аналіз зовнішнього середовища представляє собою оцінку стану та перспектив розвитку найважливіших, з точки зору організації, суб'єктів та факторів навколишнього середовища: галузі, ринків, постачальників та сукупності глобальних факторів зовнішнього середовища, на які організація не може безпосередньо впливати. Аналіз факторів зовнішнього середовища ПП «Картес» проведено методом складання її профілю. (див. табл.2)

Таблиця 2

Аналіз зовнішнього середовища

Фактори зовнішнього середовища

Стан(опис) фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на фірму(+,-)

Економічна криза

Має глобальний характер


Продукти харчування необхідні завжди, їх попит нееластичний, тому економічна криза не сильно позначиться

-

Постачальники

Заводи, комбінати, фабрики, ферми, пекарні та приватні підприємства одеської області, з якими підписані договори

Постійні

+


Конкуренти

Підприємства та магазини з розповсюдження продуктів харчування та госптовари

Постійно з’являються нові

-

Клієнти

Підприємства та державні заклади, санаторії, в’язниці, дитячі оздоровчі табори

Збільшення клієнтів

+

Продовження табл. 2

Податкова інспекція

Щомісячна виплата податків

Податки зростають

-

Ринок праці

Кваліфіковані кадри

Збільшуються

+

Політична ситуація в країні

Інфляційні очікування населення

Збільшуються

-

Кліматичний фактор

Кліматична зона


Відіграє велику роль (на урожаї тощо)


-

Демографічна ситуація

Кількість населення

Зменшується

-

Виходячи з результатів таблиці 2 можна зробити висновок, що негативних факторів зовнішнього середовища більше ніж позитивних. Це значно погіршує економічний стан підприємства, але зовнішнє середовище достатньо стабільне. Тому фірма має можливість розвиватися та виходити на нові рівні.

Етап 4. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища

Аналіз факторів внутрішнього середовища дає можливість виявити сильні та слабкі сторони компанії, показує, чи можна розширювати і зміцнювати конкурентні переваги. Оцінка та аналіз факторів внутрішнього середовища проведено методом управлінського обстеження (див. табл. 3).

Таблиця 3

Аналіз внутрішнього середовища

Фактори внутрішнього середовища

Стан(опис) фактора

Тенденція розвитку

Характер впливу на фірму(+,-)

Робітники

Працюють кваліфіковані робітники

Професійний ріст робітників

+

Обладнання

Обладнання та програмне забезпечення ,яке потребує заміни

Зменшується

+


Технологіїї

Неавтоматизоване


Не розвивається

-

Ресурси

Матеріальні

Постійно надходять

+

Цілі

Досяжні цілі

Швидкий темп досягнення цілей

+

За показниками таблиці 3 видно, що позитивних факторів набагато більше ніж негативних. Підприємство має значні сильні сторони, що робить його конкурентоспроможним.

Етап 5. Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень.

Виконання розрахунків, обґрунтувань, проектних рішень полягає в установленні найважливіших показників, які найбільш характеризують очікувані стратегії та виявленні тенденції їх зміни, підборі необхідних проектних заходів, що забезпечать формування стратегій. Основою цього етапу є добре підготовлена методична база, наявність кваліфікованих працівників, високий рівень технічного забезпечення [2, ст. 43-44].

Оцінити рівень цих показників допоможе SWOT-аналіз (див. табл. 4)

Таблиця 4

SWOT-аналіз
Можливості (O)

Загрози (T)

1.розширення ринку збуту продукції

2.повна інтеграція з заводами та отримання великих знижок


1.великий рівень

конкурентів в галузі

2.перенасичення ринку збої в постачаннях виноматеріалів

3.у цьому році очікується вихід на ринок великої компанії-конкурента

4.різкі підвищення вартості енергоносіїв

Сильні сторони (S)

SO

ST

1.висока якість продукції низький рівень готовності працівників до змін

2.кваліфікований персонал

3.значний асортимент продукції

4.впровадження сучасного програмного забезпечення

5.своєчасне виконання всіх робіт з надання послуг

6. дотримання всіх умов договору з споживачами

1.1. Спробувати увійти до числа постачальників нової мережі, зробивши акцент на якості нашої продукції.

5.1. Збільшення споживачів, опираючись на надійні умови доставки

3.1.Можливість зайняття стійких позицій на ринку збуту за допомогою значного асортименті продукції.

1.1.Утримати наших покупців від переходу до конкурента, проінформувавши їх про високу якість нашої продукції.

6.3.Задоволення споживачів від співпраці з ПП «Картес» перешкодить розірванню договору та почати співпрацю з новою компанією.

Слабкі сторони (W)

WO

WT

1.відсутність структурних підрозділів маркетингу

2.собівартість продукції на 1,5% вище, ніж в основних конкурентів

3.низька зацікавленість працівників у розвитку підприємства

2.1. Клієнт може відмовитися від закупівель нашої продукції, так як наші оптові ціни вищі, ніж у конкурентів.

2.3. Конкурент може запропонувати ринку продукцію, аналогічну нашій, за нижчими цінами.

3.2.Працівникам необхідно ефективніше працювати, щоб утриматися на ринку збуту

За показниками SWOT-аналізу можна зробити висновок, що підприємство має значні сильні сторони, але немало слабких сторін та загроз. Необхідно негайно використати можливості для усунення недоліків. Зараз підприємство займає стабільне положення, але йому необхідно розвиватися. Прогнозується збільшення ринку збуту, розширення пропонованої продукції. Для цього підприємство досягне підвищення кваліфікації персоналу, вдосконалення внутрішніх організаційних взаємовідносин, проводження внутрішніх перевірок функціонування системи управління якістю та її постійного поліпшення; запровадження досягнення науки і техніки. Для ПП «Картес» на даному етапі розвитку слід обрати стратегію maxi-mini, мета якої полягає в тому, щоб максимально розвинути сили, і мінімізувати загрози.

Етап 6. Вибір стратегії на засадах формування управлінського рішення

Процес вибору стратегії складається з етапів розробки, доведення й аналізу.

Вибір оптимальної стратегії ПП «Картес» здійснюється шляхом формування управлінського рішення на основі оцінки таких факторів як очікувана ефективність; рівень ризику; ринкова ситуація; вплив минулих стратегій; вплив власників; залежність від фактору часу; вплив внутрішнього і зовнішнього середовища тощо.

Фірма викладає максимум зусиль для збільшення продажів продукції, бо воно хоче мати стабільне зовнішнє середовище та укріплену співпрацю з постачальниками. Саме тому їй необхідно для кращого функціонування використовувати таку стратегію як стратегія «Проникнення». Дана стратегія направляє зусилля підприємства на більш глибоке проникнення на ринок і додаткові зусилля по збільшенню темпів зростання обсягу продажів. Якщо для цього потрібні придбання і поглинання, то вони проводяться в рамках даної стратегії. Довготривалі програми передбачають зміцнюючі і розвиваючі дії по всіх напрямах функціонування підприємства, особливо звертаючи увагу на посилення фінансових позицій, модернізацію основних фондів, зниження ціни товару чи послуг для масового захоплення ринку, оцінка ситуації з припущенням наперед, що товар матиме попит на ринку.

Етап 9. Оцінка стратегії на предмет відповідності місії та цілям організації

Підприємство вибрало стратегію «Проникнення». Опираючись на цілі організації можна сказати, що стратегію вибрано вірно, так як планується збільшення обсягів виробництва продукції, вихід на новий ринок, збільшення кількості клієнтів. Що ж стосується місії, то забезпечення клієнтів якісною продукцією по доступним цінам є можливим після проникнення та укріплення положень на ринку збуту.
3.1.2. Організація

Сутність організування полягає в тому, щоб забезпечити виконання рішення з організаційного боку, тобто створити такі управлінські відносини, які б забезпечили найбільш ефективні зв'язки між усіма елементами керованої системи.

Змістом функції є пристосування організаційної структури фірми до завдань запланованої діяльності; підбір людей для конкретної роботи і делегування їм повноважень, прав використання ресурсів організації.

Організаційну структуру управління ПП «Картес» ми розглянули, розглянемо відповідність відділів цілям та завданням підприємства.

Таблиця 5

Фактична чисельність і функції відділів ПП «Картес»

Відділ (посадова особа)

Чисель-ність, осіб

Функції (види діяльності працівників)

Відповідальність і повноваження керівників відділів

Генеральний директор

1

Очолює фірму, слідкує за процесом надання послуг, роботою начальників та їх підрозділами. Проводить найбільш складні і відповідальні операції.

Відповідає юридично перед державою. Має право управляти фірмою та працівниками на свій розсуд.

Бухгалтерія


3

1. Здійснення прийому і контролю первинної документації по відповідним ділянках бухгалтерського бюджетного обліку.

2. Своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, пов'язаних з рухом основних засобів, матеріальних запасів і

Головний бухгалтер, здійснюючи організацію бухгалтерського обліку зобов'язаний забезпечити використання сучасних засобів автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; достовірний облік виконання

Продовження табл..5грошових коштів.

3. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішніх резервів

4. Формування, ведення і зберігання бази даних бухгалтерської інформації.

5. Аналіз і контроль місячних, квартальних і річних звітів по виконанню планів.

кошторисів витрат, реалізації продукції та інших робіт, складання економічно обґрунтованих звітних калькуляцій собівартості продукції, робіт і послуг; точний облік результатів господарсько-фінансової діяльності фірми відповідно до встановлених правил, нарахування і своєчасне перерахування коштів.

Складський відділ

7

1. Проведення обліку запасів;

2. Розробка технологічних процесів з урахуванням індивідуальних вимог замовника.

3. Вантажно-розвантажувальні роботи.

4. Сортування та пакетування товару.

5. Надання необхідної звітності з обліку товару на складі.


Начальник відповідальний за схоронність складових товарів, забезпечує дотримання режимів зберігання, організовує роботу підлеглих, веде облік складських операцій, складає встановлену звітність, дотримується вимог охорони праці.

Він має право знайомитися з проектами рішень керівництва стосовно діяльності складу, вносити на розгляд пропозиції по вдосконаленню роботи, залучати всі підрозділи до вирішення завдань.

Транспорт-ний відділ

14

1. Розробка річних,квартальних, місячних і оперативних планів-графіків транспортних перевезень на основі планів одержання матеріалів і сировини, а також відвантаження готової продукції.

2. Затвердження графіків робіт, обсягів перевезень з урахуванням конкретних умов, формування вантажопотоків, складів бригад, бригадних завдань.

3. Передача ресурсів на склади підприємства і передача готової продукції на склади покупців.

4. Раціональне використання транспортних засобів відповідно до норм їхньої вантажопідйомності і місткості.


Перевірка збереженості упакування і наявності вантажу відповідно до супровідних документів. Ведення планів-графіків наявності транспортних засобів під час навантаження і розвантаження в різні частини доби, про роботу механізмів.

Складання звітів виконання планів вантажопереробок.

Обробка перевізних документів, інформаційне забезпечення перевізного процесу і ведення встановлених форм звітності.

Керівник відділу має право вимагати від інших підрозділів підприємства надання необхідних матеріалів для планування й організації роботи транспортного відділу.

Продовження табл..5

Торговий відділ

9


1. закупівля матеріалу, робота з постачальниками;

2. комунікація та координація своїх дій з допоміжними відділами;

3. приймання і відправлення товарів, включаючи оформлення документів, зв'язок з перевізниками;

4. прийом замовлень, зв'язок з клієнтами, перевірка замовлень;

5. планування робіт на рівні дня, тижня, місяця, року, декількох років;

6. завершення робіт.

Начальник торгового

відділу несе

відповідальність за:

результати та ефективність збутової діяльності відділу.

Забезпечення виконання своїх функціональних обов'язків, а також роботу підлеглих йому працівників і служб підприємства з питань торгової діяльності відділу.

Достовірну інформацію про стан виконання планів робіт відділу, підпорядкованих служб і працівників.

Виконання наказів,

розпоряджень і доручень директора підприємства.

Начальник торгового відділу має право:

Давати підлеглим йому співробітникам і службам доручення, завдання з кола питань, що входять у його функціональні обов'язки.

Контролювати виконання планових завдань і роботу, своєчасне виконання окремих доручень та завдань підлеглих йому працівників і служб.

Запитувати й одержувати необхідні матеріали і документи, пов'язані з питань діяльності

Вступати у взаємини з

підрозділами сторонніх

установ і організацій для вирішення оперативних

питань збутової діяльності, що входить до його компетенції.

З даних таблиці 5 ми можемо дійти висновку, що кожний відділ має свої функції, працівникам притаманні відповідні обов’язки та повноваження. Але всі відділи між собою взаємопов’язані. Підрозділи створенні для досягнення цілей організації, що є результатом виповнення поставлених задач.

3.1.3. Мотивація

При роботі з персоналом підприємства одне з центральних місць управління займає мотивація співробітників, оскільки вона виступає безпосередньою причиною їхньої поведінки. Орієнтація працівників на досягнення цілей підприємства по суті є головним завданням керівництва персоналом.

Мотивація - це процес спонукання людини до певної діяльності за допомогою внутрішньоособистісних і зовнішніх факторів.

У таблиці 6 представленні дані мотивації персоналу на підприємстві ПП «Картес»

Таблиця 6

Використання теорій мотивування в організації

Назва теорії мотивації

Короткий зміст та особливості застосування

Обґрунтування можливості застосування в організації

Елементи системи

матеріального стимулювання праці, в яких знаходить відображення теорія

1. Теорія Маслоу

Виділив 5 груп:

1.фізіологічні(їжі, воді) 2.безпеки і захищеності;

3.соціальні(відчуття причетності);

4.поваги; 5.самовираження

(у реалізації своїх можливостей).

Ця теорія оптимально підходить для даної фірми, так як включає усі можливі потреби, які треба мотивувати: 1-4 для всіх працівників,

5 для керівництва.

Ця теорія реалізується за допомогою заробітної плати, премій і ви

нагород, можливості просування по службі, відпусток.

2. Теорія Мак-Клелланда

Виділив три потреби, які мотивують людину: влада, причетність, успіх.


Може враховуватись для керівників або осіб, які мають перспективу кар’єрного росту.

Реалізується за допомогою публічної похвали, видачі грамот. Люди регулярно дізнаються про позитивні і негативні результати своєї роботи.

Проводяться рейтинги. Підприємство проводить різноманітні вечори, чим мотивує людей, які мають потребу причетності.

3. Теорія потреб Ф.Герцберга

- гігієнічні фактори (нижній порядок) не дають з’явитись незадоволенню роботою;

- мотиваційні (вищий порядок) впливають на поведінку.

Дана теорія враховується на фірмі. В першу чергу враховуються гігієнічні фактори.


Використовується для мотивації персоналу гарний інтер’єр, контроль відносин між працівниками, підтримання гарних стосунків підлеглих та керівників. Після чого застосовуються фізіологічні мотиватори.

Продовження табл. 6

4. Теорії потреб Д.Мак-Грегора


- теорія “Х” передбачає, що

працівники схильні

уникати роботи та

відповідальності, тому

для їх стимулювання

необхідно використовувати

контроль та погрози;

- теорія “У” апелює до потреб більш високого порядку: потреби у причетності, мати

високі цілі, автономії і самовираження;

Працівники більш

схильні до теорії “У,” але організаційні

умови та поведінка

менеджерів зумовлюють вибір ними теорії “Х”.

На підприємстві використовуються такі методи як постійний контроль, щоб сприяти мотивації людей «Х», але в колективі панує довіра.

5. Теорія очікувань

В. Врума

- передбачає такі

очікування: “затрачені

зусилля – очікування

певного рівня результатів ”, “отримані результати –очікування певної винагороди ”, “очікування цінної

винагороди, яка здатна

задовольнити потреби ”;

- невід’ємність

урахування усіх видів

очікування.

Враховується на фірмі загалом серед працівників виробничого підрозділу.

Перед виповненням будь-якого завдання, працівники усвідомлюють, що за це вони отримають винагороду, підприємство надає премії, путівки до санаторію


6. Теорія

справедливості С.Адамса

- дотримування

Принципів справедливості та

об’єктивності при

установленні та розподілі винагород;

- врахування можливої

реакції працівників на несправедливе мотивування.

Враховується на фірмі шляхом встановлення максимально справедливої винагороди.

Підприємство одразу установлює ставку заробітної плати, не виділяючи нікого з колективу.

7. Теорія

результативної валентності Аткінсона

- стверджує, що будь-яка людина прагне досягнути успіху, самоствердитись,

реалізувати власний

потенціал;

- мотивація діяльності

залежить від прагнення

досягнути успіху чи

уникнути негативної

оцінки.

Кожна людина прагне до успіху, уникає невдач і має два відповідних мотива: мотив успіху і мотив, що спонукає уникати невдач.

Працівників чекає похвала за успішно виконане завдання, відповідальні мають можливість кар’єрного росту. За невиконання завдання чекає покарання.

8. Теорія

морального стимулював-ння

- орієнтується на задоволення потреб

вищого порядку

(визнання, причетності, поваги тощо).

Використовується коли люди працюють не лише заради заробітної платні.

Використовуються такі моральні стимули як грамота, похвала та розміщення на дошці пошани.

Отже в таблиці 6 ми розглянули теорії мотивації, які використовуються на ПП «Картес». Вибір правильної мотивації дуже важливий, від цього залежить ефективність роботи працівників. Мотивація дозволяє задовольняти всі рівні потреби, які для даного індивіда є насущними в даний момент. З даних таблиці видно, що потреби у всіх людей різні, та крім того, у одного і того ж працівника у різний момент часу можуть бути різні потреби. Тому мотивація - це не тільки турбота менеджера, працівник повинен сам аналізувати свою роботу, шукати в ній способи задоволення значущих для нього потреб.

3.1.4. Контроль

Контроль - це вид управлінської діяльності, завданням якої є кількісна та якісна оцінка та облік результатів роботи організації. Виділяють два напрямки:

- контроль для оцінки отриманого результату;

- контроль для прийняття заходів по коректуванню істотних відхилень від плану або коригування самого плану. [3, ст. 259]

Підприємство широко використовує різні форми контролю: фінансовий (як основа загального управлінського контролю), якості продукції, ціноутворення, адміністративний.

Контроль поділяється на три види: попередній, поточний та заключний. Їх характеристика наведена у таблиці 7.

Таблиця 7

Контроль на підприємстві

Види контролю

Характеристика процесу контролю

Оцінка впливу контролю на посадові особи і підрозділи організації

Служби і посадові особи, які відповідають за результати контролю

Попередній

Здійснюється до фактичного початку робіт. Перш за все, він застосовується по відношенню до трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

Попередній контроль допомагає зменшити нетрудові витрати, завантажити робочі місця; зменшити матеріальні витрати; вплинути на ріст прибутку.

Відповідно до ресурсів, які контролюються, відповідними особами є директор відділу кадрів, відділу фінансів та відділу збуту.


Продовження табл.7

Поточний

Поточний контроль здійснюється безпосередньо в ході проведення робіт. Але не проводиться буквально одночасно з виконанням самої роботи. Швидше він базується на вимірюванні фактичних результатів, після проведення роботи.

Керуючі системи в організаціях мають розімкнутого зворотний зв'язок, так як керівний працівник, що є по відношенню до системи зовнішнім елементом, може втручатися в її роботу, змінюючи і цілі системи, і характер її роботи.

Поточний контроль звичайно застосовується у вигляді контролю роботи підлеглого його безпосереднім керівником.


Заключний

Заключний контроль здійснюється після того, як робота закінчена або минув відведений для неї час.

Мета заключного контролю - вимірювання результатів виробничого процесу після його закінчення та запобігання подальших помилок.

Завершальний контроль дає керівництву організації інформацію, необхідну для планування у випадку, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Керівництво має можливість краще оцінити, наскільки реалістично були складені їм плани.

Відповідальними є головний бухгалтер та інші керівники.

В таблиці 7 наведені дані про види контролю, їх головні особливості. Як бачимо, контроль дуже важливий, для того щоб організація функціонувала успішно. Кожен керівник, незалежно від свого рангу, повинен здійснювати контроль як невід'ємну частину своїх посадових обов'язків, навіть якщо ніхто йому спеціально цього не доручав.


  1. Види та рівні менеджменту


Як видно з організаційної структури ПП «Картес» на підприємстві діє горизонтальний та вертикальний поділ праці. Горизонтальний поділ характеризується наявністю підрозділів підприємства. У табл..5 ми розглянули, що ПП «Картес» має 4 підрозділи, кожний з яких виконує свої функції. У межах цих відділів виділимо такі основні види менеджменту як постачальницько-збутовий менеджмент, який займається укладенням контрактів про постачання товарів,з їх зберіганням, відправкою споживачам та ін. Фінансовий менеджмент передбачає складання бюджетного і фінансового плану підприємства, розподіл фінансових ресурсів, складання обґрунтованих фінансових прогнозів, своєчасний розрахунок а постачальниками, виплату зарплати тощо. Та організаційний менеджмент охоплює керівництво процесом створення організації, формування її структури, визначення її мети і функцій, вироблення відповідних статутних документів, інструкцій, визначення функцій центрального апарату управління й окремих підрозділів та ін. [7]

Вертикальний поділ управлінської праці призводить до створення рівнів управління. На підприємстві можна виділити всі три рівні. Це керуючі низової ланки, середньої ланки і керівників вищої ланки.

Керівники низової ланки – це молодші начальники, яких також називають керівниками першої ланки чи операційними керівниками - це організаційний рівень, що знаходиться безпосередньо над робочими й іншими працівниками (не керуючими).[8] На ПП «Картес» до цього рівня відноситься супервайзер, у керівництві якого є торгові представники.

Робота молодших начальників координується і контролюється керівниками середньої ланки. Це начальники підрозділів підприємства. Їх функції та обов’язки розглянуть у табл..5. Характер їх роботи в більшій мірі визначається змістом роботи підрозділу, ніж організації в цілому.

Керівником вищої ланки є директор. Він відповідає за прийняття найважливіших рішень для організації в цілому чи для основної частини організації.


  1. Стилі та методи управління


Стиль управління
  1   2   3Скачать файл (527 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации