Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

С мо туденттің А. Ж. Т - файл


скачать (52.5 kb.)


С

МО
туденттің А.Ж.Т.
:____________________________________________________________

Пәні:_________________________________________________________________________

Емтихан алушы:_______________________________________________________________

Мамандық :___________________________Курс: ______________

Күні :__________________Емтихан билеті №____

-----------------------------------------------------------------Кесу сызығы --------------------------------------------------


1. Нұсқаулық: (оқытушының өзі шешеді, нұсқаулыққа не жазатынын)

Пән бойынша берілген барлық сұраққа жауап беру

Ұялы телефонмен байланысуға тыйым салынады

Қысқартып және аббревитауралар жазуға болмайды, анық және түсінікті етіп жазу керек

Емтихан билеті №_1_

1 бөлім ___Тест сұрақтарына жауап беріңіз______________________________

Жауап үшін уақыт _15_ минут.

Бағалау үшін дұрыс жауап _12_ балл


1. Құрылымы аморфтық материалдардың...

A) молекулалары көп атомдардан тұрады

B) атомдары кеңiстiкте белгiлi ретпен орналасады

C) атомдары кеңiстiкте ретсiз орналасады

D) атомдарының аралықтары барлық багытта бiрдей

E) атомдары аралықтары бiр багытта бiрдей болады


2. - темiрдiң кристалдық торы...

A) қабырғалар ортасында атом орналасқан куб

B) көлемiнiң ортасында атом орналасқан куб

C) жәй куб

D) гексагоналдық

E) тетрагоналдық


3. - темiрдiң кристалдық торы...

A) тетрагоналдық

B) көлемiнiң ортасында атом орналасқан куб

C) жәй куб

D) гексагоналдық

E) қабыргалар ортасында атом орналасқан куб


4. Көмiртегiнiң кристалдық торы:

A) қабыргалары ортасында атом орналасқан куб

B) тетрагоналдық

C) жәй куб

D) көлемiнiң ортасында атом орналасқан куб

E) гексагоналдық


5. Металдың әр түрлi кристалдық торларды құрайтын қасиетiн...дейді.

A) полиморфизм немесе квазитропность

B) полиморфизм немесе анизотропия

C) аллотропия немесе анизотропия

D) аллотропия немесе квазитропность

E) полиморфизм немесе аллотропия


6. Металдардың ортақ қасиеттерi:

A) серпiндiлiгi жоғары, созылымдылығы және металл жалтырағы

B) қаттылығы мен берiктiгi жоғары

C) қаттылығы мен созылымдылығы жоғары

D) қаттылығы мен серпiндiлiгi жоғары

E) электрөткiзгiштiк, созылымдылығы және металл жалтырағы


7. Металдар...болып екi топқа бөлiнедi.

A) қара және түстi

B) жеңiл және ауыр

C) тез және ауыр балқитын

D) асыл және асылемес

E) болаттар және шойындар


8. Қара металдарға...жатады.

A) титан, хром

B) мыс, қола, латунь

C) алюминий, силумин, латунь

D) шойын, болат, темiр

E) қорғасын, қалайы


9. Металдардың құрылымы...болып табылады.

A) атомдық кристалдық және аморфтық

B) тек аморфтық

C) тек атомдық кристалдық

D) тек гексагональдық

E) тек тетрагональдық


10. Атомдық кристалдық құрылымды материалдардың...

A) кеңiстiкте атомдары ретсiз орналасқан

B) кеңiстiкте атомдары белгiлi ретпен орналасқан

C) молекулалары көп атомдардан тұрады

D) атомдарының аралықтары барлық багытта бiрдей

E) атомдарының аралықтары бiр бағытта бiрдей болады


11. Кристалда әр түрлi багытта қасиеттерi әр түрлi болуын...дейді.

A) квазитропность

B) полиморфизм

C) аллотропия

D) анизотропия

E) ликвация дейдi


12. Металдың дислокациясының тыгыздыгы өте жогары болғандықтан...

A) берiктiгi мен созымдылығы өзгермейдi

B) берiктiгi төмендейдi, созымдылығы жоғарлайды

C) берiктiгi мен созымдылығы жоғарлайды

D) берiктiгi мен созымдылығы төмендейдi

E) берiктiгi жоғарлайды, созымдылығы төмендейдi2 бөлім ___/Теориялық бөлім./ Металдардың атом-кристалдық құрылымы. Металдардың механикалық қасиеттері.

______________________________

Жауап үшін уақыт __60__ минут.

Бағалау үшін дұрыс жауап _15__ балл

3 бөлім __Есеп.__ Қорғасын – сурьма қорытпасының диаграммасын сызыңдар және кесінділер ережесін пайдаланып құрамында 70% сурьма бар қорытпаның 3500С температурада фазаларының мөлшері мен құрамын анықтаңдар.

_____________________________

Жауап үшін уақыт __45__ минут.

Бағалау үшін дұрыс жауап _13_ балл

Барлығы ________ балл

Оқытушының қолы: ____________________________


Скачать файл (52.5 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации