Logo GenDocs.ru

Поиск по сайту:  

Загрузка...

Контрольна робота №1 (для поточного контролю) - файл


скачать (446.7 kb.)


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи

Затверджую

Завідувач кафедри фінансових ринків

_____________________ С.В.Онишко

«___» ______________2021 р.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1

(для поточного контролю)

з навчальної дисципліни «СТРАХУВАННЯ»
для підготовки здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня

денної та заочної форми навчання

галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»

напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

для всіх варіативних компонент

Ірпінь – 2021

Контрольна робота для поточного контролю №1 розроблена на основі робочої програми навчальної дисципліни «Страхування», затвердженої у 2019 р.
Кількість завдань: 11 (в одному варіанті) Кількість варіантів: 30
Автори: Н.С.Козій, к.е.н., доцент кафедри фінансових ринків
Розглянуто і схвалено кафедрою фінансових ринків, протокол від «___»_________2021р. №___

Завідувач кафедри_________________ С.В. Онишко, д.е.н., професор
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

До контрольної роботи № 1 з курсу «Страхування» у повному обсязі входять наступні теми:1. Сутність, принципи та роль страхування

2. Класифікація страхування

3. Страхові ризики і їх оцінка

4. Страховий ринок

5. Страхова організація як частина економічної системи

6. Державне регулювання страхової діяльності

Перелік питань, що входять до контрольної роботи № 1, містить питання про сутність, принципи та роль страхування; класифікацію страхування; страхові ризики і особливості їх оцінки; особливості функціонування страхового ринку; страхову організацію як частина економічної системи та державне регулювання страхової діяльності.

Структура завдання для написання контрольної роботи №1 з курсу «Страхування»:


  1. Теоретичне питання.

  2. Визначення понять.
Скачать файл (446.7 kb.)

Поиск по сайту:  

© gendocs.ru
При копировании укажите ссылку.
обратиться к администрации